• Kalendarium roku szkolnego

  2023/2024
 • Dzisiaj jest
  Środa 22.05.2024
  • 2023
    • wrz
    • 01
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
     • 01.09.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • wrz
    • 04
    • Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej - organizują uczniowie
     • 04.-18.09.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • wrz
    • 07
    • Zebranie Rady Pedagogicznej
     • 07.09.
     • Inne wydarzenie
    • wrz
    • 07
    • Zebrania dla Rodziców z wychowawcami klas
     • 07.09.
     • Wieczór rodziców
    • wrz
    • 08
    • Akcja „Narodowe czytanie” - czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – A. Sołkiewicz, H. Antosz, j. Kuźma
     • 08.09.
     • Wydarzenie kulturalne
    • wrz
    • 15
    • Ostateczny termin składania deklaracji Egzaminu Zawodowego - sesja zima 2024
     • 15.09.
     • Inne wydarzenie
    • wrz
    • 15
    • 30 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata - Polska” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” – E. Fijał, A. Maciuk
     • 15.09.
     • Wydarzenie kulturalne
    • wrz
    • 18
    • 84 rocznica napaści przez ZSRR na Polskę – nauczyciele historii – 5 TIP i 5 THR
     • 18.09.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • wrz
    • 22
    • Zajęcia praktyczne V THR w Hotelu Kasztel
     • 22.09.2023
     • Aktualności
    • wrz
    • 29
    • Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
     • 29.09.
     • Inne wydarzenie
    • paź
    • 01
    • Szkoleniowa Rada Pedagogiczna - ocenianie
     • 01.10.
     • Inne wydarzenie
    • paź
    • 02
    • Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum z klas IV THE/SP i IV TIP/SP
     • 02.-27.10.
     • Zajęcia poza szkołą
    • paź
    • 03
    • Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II – katecheci
     • 03.10.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • paź
    • 04
    • XII Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic –- dla uczniów klas I-ych – katecheci + wychowawcy klas I -ych
     • 04.10.
     • Zajęcia poza szkołą
    • paź
    • 14
    • Święto Edukacji Narodowej
     • 14.10.
     • Święto
    • paź
    • 16
    • Święto Patrona Szkoły – uroczyste ślubowanie klas I-ych – wychowawcy klas I-ych, Rada Uczniów + J. Kuźma, Szkolna Grupa Teatralna + L. Niedbała-Trojan, P. Jarmocik, - 4 a, 3 TIP
     • 16.10.
     • Święto
    • lis
    • 01
    • Wszystkich Świętych
     • 01.11.
     • Święto
    • lis
    • 10
    • Obchody Święta Niepodległości – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – I. Wojakowska, J.Muter, G. Stręk 3 b, 4 b
     • 10.11.
     • Święto
    • lis
    • 11
    • Święto Niepodległości - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
     • 11.11.
     • Święto
    • lis
    • 17
    • Termin zgłaszania prac do konkursu Odnaleźć Siebie
     • 17.11.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • lis
    • 30
    • Informacja o przewidywanych końcowo rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
     • 30.11.
     • Inne wydarzenie
    • lis
    • 30
    • Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych z przedmiotów zawodowych – V TIP, V THR
     • 30.11.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 01
    • Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – Pedagodzy
     • 01.12.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • gru
    • 04
    • Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych z przedmiotów zawodowych
     • 04.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 05
    • Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów zawodowych
     • 05.12.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • gru
    • 05
    • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
     • 05.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 06
    • Mikołajki – samorząd + A. Bara, P. Szewczyk
     • 06.12.
     • Święto
    • gru
    • 06
    • Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
     • 06.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 06
    • Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe
     • 06.-08.12.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • gru
    • 07
    • Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
     • 07.12.
     • Wieczór rodziców
    • gru
    • 07
    • Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
     • 07.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 08
    • Zakończenie I okresu
     • 08.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 14
    • Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2023/24
     • 14.12.
     • Inne wydarzenie
    • gru
    • 21
    • Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek II c
     • 21.12.
     • Wydarzenie kulturalne
    • gru
    • 22
    • Opłatek szkolny: Opłatki Klasowe – wszyscy wychowawcy klas
     • 22.12.
     • Dzień wolny
    • gru
    • 23
    • Zimowa przerwa świąteczna
     • 23.-31.12.
     • Przerwa świąteczna
    • gru
    • 24
    • Boże Narodzenie
     • 24.-26.12.
     • Święto
  • 2024
    • sty
    • 02
    • Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
     • 02.01.
     • Dzień wolny
    • sty
    • 06
    • Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
     • 06.01.
     • Święto
    • sty
    • 09
    • Termin główny Egzaminu Zawodowego - Formuła 2019 dla klas W zawodzie technik rachunkowości, technik hotelarstwa INF.04 w zawodzie technik programista INF.03 w zawodzie technik informatyk
     • 09.-21.01.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • sty
    • 29
    • Termin dodatkowy Egzaminu Zawodowego - Formuła 2019
     • 29.-30.01.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • lut
    • 07
    • Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji letniej 2024
     • 07.02.
     • Inne wydarzenie
    • lut
    • 07
    • Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
     • 07.02.
     • Inne wydarzenie
    • lut
    • 12
    • Ferie zimowe
     • 12.-25.02.
     • Dzień wolny
    • mar
    • 01
    • Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 b
     • 01.03.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • mar
    • 14
    • Dzień liczny Pi - urodziny Alberta Einsteina
     • 14.03.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • mar
    • 18
    • Szkolny Kiermasz Wielkanocny
     • 18.03.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • mar
    • 18
    • Rekolekcje Wielkopostne
     • 18.-20.03.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • mar
    • 24
    • Niepołomicki Kiermasz Wielkanocny
     • 24.03.
     • Wydarzenie kulturalne
    • mar
    • 27
    • Spotkanie Wielkanocne – wszyscy wychowawcy klas
     • 27.03.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • mar
    • 28
    • Wiosenna przerwa świąteczna
     • 28.03.-02.04.
     • Przerwa świąteczna
    • kwi
    • 04
    • Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji zimowej
     • 04.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 08
    • Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji zimowej
     • 08.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 13
    • Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 1 TIP
     • 13.04.
     • Wydarzenie kulturalne
    • kwi
    • 15
    • Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum III TIP, II THE
     • 15.04.-10.05.
     • Zajęcia poza szkołą
    • kwi
    • 17
    • Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
     • 17.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 17
    • Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas
     • 17.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 17
    • Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
     • 17.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 18
    • Dzień Otwarty Szkoły - sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie ( dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
     • 18.04.
     • Dzień wolny
    • kwi
    • 19
    • Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
     • 19.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 22
    • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
     • 22.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 22
    • Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
     • 22.04.
     • Inne wydarzenie
    • kwi
    • 22
    • Międzynarodowy Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – 2a2, 3a
     • 22.04.
     • Wydarzenie kulturalne
    • kwi
    • 26
    • Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie – klasy żegnające III a, III b, III TIP/SP, III THE/SP
     • 26.04.
     • Wydarzenie kulturalne
    • kwi
    • 26
    • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akademia -sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie – 2 THE, 2 TIP
     • 26.04.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • maj
    • 01
    • Święto Pracy
     • 01.05.
     • Święto
    • maj
    • 02
    • Święto flagi
     • 02.05.
     • Dzień wolny
    • maj
    • 03
    • Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
     • 03.05.
     • Święto
    • maj
    • 06
    • Dzień Europy – nauczyciele języków obcych (data zostanie ustalona w późniejszym terminie na podstawie harmonogramu egzaminu maturalnego w naszej Szkole) - 1 the
     • 06.-31.05.
     • Wydarzenie kulturalne
    • maj
    • 11
    • Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
     • 11.-31.05.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • maj
    • 27
    • Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 maj 2024 r.
     • 27.05.
     • Inne wydarzenie
    • maj
    • 29
    • Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej 1 c
     • 29.05.
     • Wydarzenie kulturalne
    • maj
    • 30
    • Boże Ciało
     • 30.05.
     • Święto
    • maj
    • 31
    • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
     • 31.05.
     • Dzień wolny
    • cze
    • 03
    • Termin główny Egzaminu Zawodowego - Formuła 2019 dla klas Technikum: 2 THE HGT.03 w zawodzie technik hotelarstwa, EKA.04 w zawodzie technik ekonomista 3 TIP INF.03 w zawodzie technik programista INF.02 w zawodzie technik informatyk
     • 03.-19.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 04
    • Święto Demokracji w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. – Szkolny Konkurs Historyczny - sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie 1 a, 3 b
     • 04.06.
     • Wydarzenie kulturalne
    • cze
    • 11
    • Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
     • 11.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 12
    • Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
     • 12.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 12
    • Dyżur nauczycieli
     • 12.06.
     • Wieczór rodziców
    • cze
    • 13
    • Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
     • 13.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 14
    • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
     • 14.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 14
    • Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
     • 14.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 19
    • Egzaminy klasyfikacyjne
     • 19.-20.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 20
    • Światowy Dzień Uchodźcy – odpowiedzialny wychowawcy
     • 20.06.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • cze
    • 21
    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego - sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
     • 21.06.
     • Wydarzenie z życia szkoły
    • cze
    • 27
    • Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024
     • 27.06.
     • Inne wydarzenie
    • cze
    • 27
    • Termin dodatkowy Egzaminu Zawodowego - Formuła 2019 dla klas Technikum
     • 27.-28.06.
     • Inne wydarzenie
    • sie
    • 01
    • Egzaminy poprawkowe
     • 01.-31.08.
     • Inne wydarzenie
    • sie
    • 27
    • Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2024/25
     • 27.08.
     • Inne wydarzenie
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych