• Konkurs Plastyczno-Filozoficzno-Etyczny

  Odnaleźć Siebie
 • Temat: Dokąd zaprowadzi nas współczesna rewolucja technologiczna?

  Cele konkursu:

  • Zachęcenie uczestników do refleksji nad wpływem współczesnej rewolucji technologicznej na społeczeństwo, jednostkę oraz etyczne dylematy z nią związane.
  • Wyrażenie filozoficznych i etycznych przemyśleń poprzez sztukę plastyczną.


  Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
  • Praca plastyczna powinna być wykonana na formacie A3.
  • Tematem pracy jest pytanie: Dokąd zaprowadzi nas współczesna rewolucja technologiczna?.
  • Praca powinna zawierać komentarz/artystyczną opinię na temat filozoficzno-etycznego aspektu rozwoju technologicznego.
  • Prace należy podpisać: imię, nazwisko, klasa - drukowanymi literami z tyłu pracy.


  Kryteria oceny:

  • Zgodność z tematem.
  • Ekspresja artystyczna.
  • Przekaz filozoficzno-etyczny.
  • Oryginalność i kreatywność.


  Termin nadsyłania prac:
  Prace należy dostarczyć do Organizatora i Koordynatora Konkursu Pani Sylwii Galas do dnia 17.11.2023.

  Nagrody:

  • Prace laureatów zostaną nagrodzone.
  • Prace wybrane do wystawy będą prezentowane podczas Konkursu Talentów.


  Uwagi końcowe:

  • Prace oceniać będzie komisja składająca się z nauczycieli szkoły.
  • Wszelkie prace muszą być oryginalne i własnego autorstwa.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do używania prac w celach realizacji projektu edukacyjnego Odnaleźć siebie.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO w celu prowadzenia konkursu.


  Koordynator: Sylwia Galas

  Link do projektu: odnalezcsiebie.edu.pl

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych