• Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach otrzymał  Akredytację programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna w ramach akcji 1 w konkursie 2022 (KA120-SCH). Akredytacja została przyznana przez  Narodową Agencję Programu Erasmus+ na lata 2023-2027.

  Oznacza to, że szkoła uzyskała uproszczony dostęp do dofinansowania w ramach Akcji 1. w ramach Programu Erasmus. Dzięki temu nauczyciele mogą brać udział w kursach językowych, obserwować pracę szkół partnerskich oraz uczestniczyć w szkoleniach międzynarodowych. Uczniowie z kolei mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez szkoły partnerskie, co stanowi integralną część programu.
  Wszystkie działania, które będziemy realizować dzięki uzyskanej Akredytacji, mają swoją wewnętrzną strukturę wyznaczoną pięcioma celami. Elementem spajającym i warunkującym osiągnięcie tych celów jest efektywna współpraca na wielu płaszczyznach.

  Nasze cele to:

  1. Podniesienie poziomu znajomości języków obcych wśród kadry pedagogicznej.
  2. Rozwijanie kompetencji wielojęzyczności wśród uczniów Zespołu Szkół.
  3. Pozyskanie wiedzy i pozyskanie świadomości kulturowej wśród społeczności szkoły.
  4. Odbudowa kondycji fizycznej uczniów poprzez poszerzenie i zróżnicowanie oferty zajęć sportowych i edukację zdrowotną.
  5. Poprawa kondycji mentalnej społeczności szkolnej poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod radzenia sobie ze stresem.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych