• Regulamin Korzystania z Sali Gimnastycznej

  1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.
  2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
  3. Odpowiedzialnymi za stan Sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.
  4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki, lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.
  5. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież nie ćwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.
  6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczna tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.
  7. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  8. Każdy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
  9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednia dbałość o sprzęt.
  10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.
  12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia
  13. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
  14. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych