• Konkurs między fizyką a filozofią

  Mosty Wiedzy
 • Regulamin Konkursu między fizyką a filozofią pt. "Mosty Wiedzy"

  Organizator: nauczyciel fizyki Barbara Balwierz i nauczyciel filozofii Sylwia Galas

  Cel konkursu:

  • Uczenie poprzez działanie: Poprzez zaangażowanie uczestników w proces konstrukcji mostów, konkurs stawia ich w pozycji, w której mogą praktycznie doświadczyć zasad fizycznych działających na konstrukcje. To otwiera drzwi do lepszego zrozumienia i przyswojenia wiedzy.
  • Współpraca interdyscyplinarna: Konkurs zachęca do współpracy między różnymi dziedzinami nauki. Uczestnicy będą musieli zintegrować wiedzę z fizyki, aby zbudować stabilne i funkcjonalne mosty, jednocześnie wykorzystując zdolności filozoficzne do analizy ich znaczenia.
  • Rozwijanie umiejętności praktycznych i myślenia krytycznego: Praca nad konstrukcją mostów rozwija umiejętności techniczne i praktyczne uczestników. Jednak konieczność analizy filozoficznej otwiera pole do ćwiczenia myślenia krytycznego i zdolności do wyrażania wniosków.
  • Wzbogacenie myślenia: Konkurs ma za zadanie wzbogacić myślenie uczestników poprzez analizę różnych aspektów tematu mostów. Umożliwi im to spojrzenie na te konstrukcje nie tylko jako mechaniczne struktury, ale także jako symbole, które niosą głębsze znaczenia kulturowe, emocjonalne i filozoficzne.

  Temat konkursu: Tematem konkursu są "Mosty" z perspektywy fizyki i filozofii. Uczestnicy zostaną zachęceni do zgłębiania zagadnień związanych z praktycznym aspektem konstrukcji mostów oraz analizy filozoficznej znaczenia mostów w wybranym kontekście.

  Termin: Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów do 11.04.2025.

  Przebieg konkursu:

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa do Pani Sylwii Gala lub Pani Barbary Balwierz.
  5. Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu przynosi wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów kartę uczestnika.
  6. Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły.
  7. Konkurs ma charakter zarówno indywidualny jak i grupowy.
  8. Konkurs składa się z dwóch etapów: część fizyczna i część filozoficzna.
  • Część fizyczna będzie obejmować zadania związane z konstrukcją mostów, praca konstrukcyjna oraz zastosowanie zasad fizycznych.
  • Część filozoficzna będzie polegała na napisaniu eseju, krótkiego opowiadania lub stworzeniu plakatu, w którym uczestnicy skoncentrują się na znaczeniu mostów jako symbolu łączności oraz zastosowaniu koncepcji filozoficznych (np. symbolika, metafory, relacje) w analizie tego tematu.
  1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play oraz postępowania etycznego podczas konkursu.
  2. Oceniana będzie spójność i logika, rzetelność i staranność, wiedza i kreatywność, zastosowanie konceptów, jasność wyrażania.
  3. Organizatorzy tworzą komisje oceniającą. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

  Ocena:

  Część Fizyczna:

  1. Konstrukcja Mostu: Oceniana będzie jakość i efektywność zbudowanego mostu. Liczyć się będzie stabilność, wytrzymałość i funkcjonalność konstrukcji.
  2. Praca Konstrukcyjna: Ocena uwzględni precyzję, staranność i umiejętność realizacji planu konstrukcyjnego mostu.
  3. Zastosowanie Zasad Fizycznych: Oceniana będzie wiedza uczestników dotycząca zasad fizyki związanych z budową mostów, takie jak równowaga sił, przenoszenie obciążeń i właściwości materiałów, środek ciężkości, sprężystość ciał stałych i siła sprężystości, rezonans mechaniczny.

  Część Filozoficzna:

  1. Analiza Symboliki: Oceniana będzie zdolność uczestników do zrozumienia i wydobycia głębszych znaczeń symboliki mostów jako łączności między ludźmi, miejscami czy ideami.
  2. Zastosowanie Koncepcji Filozoficznych: Oceniana będzie umiejętność uczestników zastosowania koncepcji filozoficznych (np. symbolika, metafory, relacje) do analizy znaczenia mostów jako symboli.
  3. Kreatywność i Wyrażenie: Oceniana będzie oryginalność i kreatywność w prezentacji filozoficznej analizy, niezależnie od formy (esej, krótkie opowiadanie, plakat).

  Nagrody: Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

  Zachęcamy młodzież licealną do udziału w Konkursie "Mosty Wiedzy" i dostrzeżenia głębszych znaczeń  w konstrukcji mostów, zarówno w fizycznym, jak i filozoficznym wymiarze!

   

  Krótko o mostach od Pani Sylwii:

  • Mosty są metaforą jedności i łączenia. W filozofii reprezentują zdolność ludzkiego ducha do przezwyciężania podziałów, różnic i konfliktów. Mogą symbolizować również pragnienie jedności między ludźmi, kulturami czy światopoglądami.
  • Mosty służą jako przejścia, co ma odniesienie do zmiany, przemiany i rozwoju. W filozofii może to oznaczać przekształcanie się naszego myślenia, ducha lub charakteru w kierunku większej mądrości i dojrzałości.
  • Przekraczając most, osiągamy nowe terytoria. W filozofii może to być interpretowane jako pokonywanie przeszkód, wyzwań i ograniczeń w celu osiągnięcia większego zrozumienia, celów życiowych lub duchowej doskonałości.
  • Mosty zachęcają do podróży i odkrywania nowych obszarów. W filozofii symbolizują pragnienie poznawania, zgłębiania tajemnic rzeczywistości oraz poszukiwania głębszych sensów. 
  • Mosty dosłownie przekraczają przepaście, a w filozofii mogą reprezentować naszą zdolność do przekraczania trudności, lęków i niepewności. Przypominają nam, że wychodzenie poza naszą strefę komfortu jest niezbędne dla osobistego wzrostu.
  • Mosty łączą dwie strony, co odzwierciedla aspiracje do zrozumienia i porozumienia między ludźmi. W filozofii symbolika mostów może ukazywać dążenie do dialogu, współpracy i pokonywania różnic.
  • Mosty mogą zmieniać naszą perspektywę na otaczający nas świat. W filozofii symbolizują zdolność do patrzenia na rzeczywistość z innych punktów widzenia, co może prowadzić do głębszego zrozumienia prawdy i istoty rzeczy.
  • Mosty mogą służyć jako łączniki między przeszłością a przyszłością. W filozofii to odniesienie może ukazywać ludzkie dążenie do łączenia historii z teraźniejszością oraz kształtowania przyszłości na podstawie doświadczeń.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych