• Regulamin BHP

 • INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM l DRUKARKĄ

  l. Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką obowiązują następujące zakazy:

  1. Zakaz pracy bezpośrednio przy monitorze komputerowym kobiecie w całym okresie ciąży ze względu na ryzyko po­ronienia.
  2. Zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy.
  3. Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem.
  4. Zakaz przechowywania na stanowiskach pracy cieczy łatwo palnych.
  5. Zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanych energią elektryczną.
  6. Zakaz pracy na stanowisku osób nie upoważnionych. .
  7. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych jak również noszenia biżuterii magnetycznej w czasie pracy.

  II. Czynności przygotowawcze na stanowisku

  Przed rozpoczęciem pracy należy:

  1. Wykonać prace porządkowe (wietrzenie pomieszczeń).
  2. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia.
  3. Dostosować biurko, krzesło i podnóżek do wymiarów swojego ciała.
  4. Sprawdzić ustawienie komputera, przygotować drukarkę i sprzęt pomocniczy.
  5. Przygotować komputer do pracy poprzez:
   1) włączenie do sieci zasilającej w energię elektryczną, na­ciśnięcie przycisku zasilania komputera i przycisku za­silania monitora,
   2) wyświetlenie na ekranie dowolnej informacji z programem znajdującym się na twardym dysku lub dyskietce,
   3) regulację jasności i kontrastu pomiędzy znakami i tłem w zależności od potrzeb i warunków otoczenia,
   4) w razie potrzeba należy zastosować filtr lub ekran ochronny.
  6. Przygotować programy użytkowe do pracy zgodnie z in­strukcjami ich użytkowania.
  7. Przygotować dokumenty zawierające dane, które będą wy­korzystywane podczas pracy z komputerem.
  8. Uruchomić program zgodnie z instrukcją.

  III. Zadania wykonywane na stanowisku

  1. Zadania główne zgodnie z oprogramowaniem polegają na:
   1) odczytywaniu informacji z dokumentu i wprowadzaniu danych do komputera,
   2) prowadzeniu dialogu z komputerem, np. porównywanie danych i ich analiza,
   3) zapisywaniu zbiorów roboczych na dyskach,
   4) drukowaniu informacji na drukarce.

   Nie wolno używać dyskietek i programów z nieznanych źródeł ze względu na możliwość wprowadzenia do komputera „wirusa”.
  2. Zadania pomocnicze polegają na:
   1) wymianie dyskietek,
   2) tworzeniu „kopii bezpieczeństwa” i zapasowych kopii pli­ków,
   3) wykrywaniu fizycznych uszkodzeń powierzchni nośnika twardego dysku,
   4) zmianie kontrastu lub jasności obrazu na ekranie,
   5) dostarczaniu papieru do drukarki, wymianie taśmy barwiącej,
   6) ochronie komputera i drukarki przed dostępem osób nie upoważnionych.

  IV. Czynności zakończeniowe na stanowisku

  Po skończonej pracy pracownicy powinni:

  1. Wyłączyć komputer, monitor, drukarkę i Inne urządzenia oraz sprzęt stanowiskowy zasilany energią elektryczną.
  2. Schować dokumenty wykorzystywane podczas pracy.
  3. Schować dyskietki, instrukcję obsługi, zamknąć szafy i biurko.
  4. Odnieść .kopie bezpieczeństwa” i zamknąć w sejfie.
  5. Wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biur­ka, urządzeń i sprzętu.

   NIE wolno!
   1) czyścić na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem,
   2) używać do czyszczenia rozpuszczalników.
  6. Przykryć urządzenia pokrowcami.
  7. Wykonać inne czynności porządkowe.

  V. Przerwy w pracy na stanowisku

  Z analizy pracy na stanowisku wynika, że w przeciętnej zmianie roboczej czas wykonania zadań głównych wynosi 360 min. Przerwy-na potrzeby naturalne ok. 30 min. Przerwy odpoczynkowa organizują sobie sami pracownicy.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych