• Informatyczne

 • Technik informatyk – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
  komputerowych
  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  CELE KSZTAŁCENIA
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do
  wykonywania zadań zawodowych:
  1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
  peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  b) administrowania systemami operacyjnymi,
  c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
  2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
  bazami danych:
  a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  c) programowania aplikacji internetowych,
  d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

  MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji
  INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać
  dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie,
  programowanie i testowanie aplikacji.

  Technik informatyk – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
  komputerowych
  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  CELE KSZTAŁCENIA
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do
  wykonywania zadań zawodowych:
  1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
  peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  b) administrowania systemami operacyjnymi,
  c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
  2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
  bazami danych:
  a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  c) programowania aplikacji internetowych,
  d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.


  MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji
  INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać
  dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie,
  programowanie i testowanie aplikacji.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych