• Konkurs Matematyczno-Logiczny

 • Regulamin Konkursu Matematyczno-Logicznego "Rozwijamy Umysły"

  Organizatorzy: nauczycielka filozofii Sylwia Galas oraz nauczycielki matematyki Renata Filipowska i Beata Gorzkowska

  Cel konkursu:

  • Promowanie Matematyki i Logiki: Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu matematyki i logiki oraz zainteresowania się nimi jako fascynującymi dziedzinami.
  • Rozwijanie Myślenia Analitycznego: Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia uczestników poprzez prezentację zadań wymagających logicznego rozumowania, dedukcji i wnioskowania.
  • Podnoszenie Poziomu Edukacji Matematycznej: Poprzez konkurs chcemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu edukacji matematycznej wśród uczestników oraz zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania tematów matematycznych.
  • Wyróżnianie Wybitnych Uzdolnień: Konkurs "Rozwijamy Umysły" ma na celu wychwycenie i wyróżnienie uczestników o wyjątkowych umiejętnościach matematycznych i logicznych.
  • Rozbudzanie Ciekawości: Poprzez nietuzinkowe i fascynujące zadania, konkurs może zachęcić uczestników do badania głębszych aspektów matematyki i logicznego myślenia.

  Termin: Z okazji Światowego Dnia Logiki zapraszamy młodzież Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach do udziału w naszym wyjątkowym Konkursie Logicznym, gdzie świat matematyki splata się z fascynacją filozofią. Konkurs odbędzie się w dniu 15 stycznia w budynku szkoły.

  Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II    w Niepołomicach.

  Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa do Pani Sylwii Gala, Renaty Filipowskiej lub Beaty Gorzkowskiej.
  5. Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły.
  6. Zadania i kryteria oceniania przygotowuje Renata Filipowska, Beata Gorzkowska i Sylwia Galas które tworzą komisję poprawiającą prace uczniów.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play oraz postępowania etycznego podczas konkursu.
  8. Uczestnicy mają obowiązek stawić się w wyznaczonym czasie i miejscu oraz posiadać przy sobie długopis.
  9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  10. Oceniana będzie poprawność odpowiedzi.

  Nagrody: Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

   

  Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Matematyczno-Logicznym "Rozwijamy Umysły" i życzymy powodzenia!

   

  Czy jesteś gotowy na intelektualną przygodę?

  • Rozwiąż zagadki, które ujawnią przed Tobą fascynujący świat logicznych wyzwań.
  • Połącz abstrakcyjne myśli filozofii z precyzyjnością matematyki, tworząc most pomiędzy dwoma światami.
  • Rywalizuj z utalentowanymi młodymi umysłami, które podzielają Twoją pasję.

   

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych