• XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II

 • REGULAMIN

  XIV Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.

  I. Cele konkursu:

  • Stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy o życiu i nauczaniu naszego papieża,
  • Odkrycie bogactwa nauczania Jana Pawła II,
  • Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem oraz zachęcenie do rozwijania własnej osobowości,
  • Pielęgnowanie pamięci o osobie Jana Pawła II na terenie MiG Niepołomice

  II. Organizacja konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Nauczyciele opiekunowie uczniów z szkół zgłoszonych do konkursu tworzą Komisję Konkursową.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu MiG Niepołomice.
  3. Patronat nad konkursem objął ksiądz dziekan Stanisław Mika oraz Burmistrz MiG Niepołomice pan Roman Ptak
  4. Za organizację konkursu w każdej szkole odpowiada koordynator. Koordynatora szkolnego wskazuje dyrektor szkoły.
  5. W konkursie uczniowie biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej z klas V-VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w dwóch kategoriach: test wiedzy oraz prezentacja multimedialna.
  6. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie do koordynatorów szkolnych zgody uczestnika na uczestnictwo w konkursie oraz na publikację wyników.
  7. Reprezentanci danej szkoły są zgłaszani do finału konkursu na podstawie eliminacji szkolnych.
  8. Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły. Na każdą rozpoczętą dwudziestkę uczniów szkoła typuje jednego reprezentanta do etapu gminnego. W kategorii prezentacja multimedialna każda szkoła przesyła maksymalnie 4 prace.
  9. Uczestników finału Gminnego Konkursu szkoły zgłaszają do dnia 27 marca 2024 r. na adres sekretariat@zsjp2.eduniepolomice.pl. Prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna należy przesłać na adres tompal1@o2.pl do dnia 3 kwietnia 2024r.
  10. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody w każdej z kategorii.
  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej lo-niepolomice.pl  i  opublikowane w lokalnych mediach.
  12. Konkurs  odbędzie się 5 kwietnia 2024r. o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach


  Harmonogram konkursu:

  9.55 -  przywitanie na auli szkoły
  10.00 - część konkursowa
  10.50 - wyjście do MCDiS, poczęstunek
  11.00 - prelekcja w MCDiS
  12.20 - zakończenie, rozdanie nagród


  III. Forma konkursu:

  A) Konkurs w kategorii test  składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Czas rozwiązywania testu to 35 min.

  B) Praca w kategorii prezentacja multimedialna musi spełniać następujące kryteria:

  • Ogólny temat prac: Jan Paweł II i polscy święci XX wieku,
  • Maksymalnie 18 slajdów, w tym strona tytułowa i literatura,
  • Wyraźny temat prezentacji nawiązujący do ogólnego tematu prac,
  • Intuicyjna zawartość slajdu - brak tekstu oprócz tytułu slajdu i podpisów elementów na slajdzie lub cytat papieża. Możliwy komentarz autora dotyczący slajdów ale w osobnym pliku tekstowym
  • Czytelne elementy na slajdzie,
  • Jednorodna szata graficzna. Tło kontrastujące z zawartością slajdu.

  IV. Literatura konkursu:

  Dla szkół podstawowych:

  Karol Wojtyła jako biskup i kardynał:
  - Świadectwo , S. Dziwisz (do str.45 i str. 55- 71)
  - Jan Paweł II o św. Stanisławie
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3
  https://jezuici.pl/2014/09/patron-dzieci-i-mlodziezy-na-trudne-czasy/

  Dla szkół ponadgimnazjalnych:

  Wybrane homilie i przemówienia z okazji VIII pielgrzymki do Polski:
  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html
  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/8pl_ap_blonia_18082002.html
  https://www.niedziela.pl/artykul/18152/Oredzie-Franciszka-na-XXXI-SDM-Krakow

  V. Kontakt:
  email: sekretariat@zsjp2.eduniepolomice.pl tel. 530-846-310
  lub poprzez stronę: lo-niepolomice.pl (zakładka Uczniowie Konkursy)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych