Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Projekty Modernizacja Kszt. Zaw. Rekrutacja na wizytę studyjną do Turyngii w roku szk. 2012/13
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
poniedziałek, 04 lutego 2013 13:17

Rekrutacja na wizytę studyjną do Turyngii w roku szk. 2012/13

 

Wizyta studyjna w Turyngii.

W ramach Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" jeden uczeń Technikum, kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może wziąć udział w wizycie studyjnej w Turyngii.

Uczeń ten będzie brał udział w zajęciach z gastronomii i hotelarstwa prowadzonych w systemie dwujęzycznym z językiem angielskim. Wyjazd będzie trwał około 7 dni. Wszystkie koszty związane z podróżą oraz pobytem na miejscu (koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania) pokrywa Lider Projektu.
O dokładnym terminie wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni na 3 tygodnie przed podróżą.

Rekrutacja uczniów:
O zakwalifikowaniu na wyjazd może ubiegać się uczeń, który spełna łącznie następujące warunki:
1. Uczęszcza do technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa
2. Jest uczniem klasy drugiej lub wyższej
3. Skorzystał z conajmniej jednej formy wsparcia w ramach Projektu
4. Zna język niemiecki lub angielski w stopniu komunikatywnym
5. Ma wysoką średnią ocen

Ponadto wpływ na wybór ucznia ma:
- znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej na poziomie A2
- udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu pozaszkolnym


Zgłoszenia przyjmuje szkolny lider Projektu Zbigniew Florczykiewicz do dnia 18.02.2013 r. Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu wniosków ogłosi ucznia, który weźmie udział w wizycie studyjnej do dnia 20.02.2013 r.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS