Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

wtorek, 04 kwietnia 2017 17:15

Rozpoczynamy realizację Projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych" w branży elektryczno-elektronicznej!


Projekt CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz 114 uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk i Technik Ekonomista.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

 

Projekt zakłada:

 • realizację kursów i szkoleń zawodowych:

dla TI: kurs CISCO Essentials, kurs CISCO CCNA 1-2, kurs Photoshopa, kurs programowania aplikacji mobilnych, kurs tworzenia stron WWW, kurs grafiki 3D; kurs prawa jazdy kat. B

dla TE: kurs COMARCH ERP OPTIMA, kurs tworzenia stron WWW, kurs prawa jazdy kat. B

 • udział uczniów TI i TE w płatnych stażach zawodowych w wybranych firmach,

 • organizację wizyt zawodoznawczych do firm dla uczniów TI,

 • możliwość uzyskania stypendiów naukowych dla uczniów TI i TE

 

 

Realizacja projektu pozwoli na:

 • utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO

 • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu potwierdzonych certyfikatami

 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu

 • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,

 • zorganizowanie 8 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.

środa, 26 kwietnia 2017 11:50

Ustalenie planu działania w trakcie poszukiwania pracy – wskazanie na  zainteresowania,  posiadaną wiedzę i umiejętności, rzetelne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, port folio) oraz do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

 

Wybranie sieci kontaktów – np. przyjaciele i znajomi, osoby pracujące w firmie, którą jesteś zainteresowana(y), osoba pracująca w Twoim zawodzie.

 

Zwrócenie uwagi na: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia targi i giełdy pracy, powiatowe urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, prywatne agencje doradztwa personalnego, agencje pracy tymczasowej, ogłoszenia prasowe, informacje internetowe na takich stronach jak np.:

www.psz.praca.gov.pl; www.gazetapraca.pl; www.infopraca.pl; www.praca.interia.pl; www.praca.wp.pl; www.onet.praca.pl; www.jobpilot.pl; www.praca.money.pl; www.wolontariat.org.pl; www.pkt.pl; www.kraz.praca.gov.pl; www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/; www.mpips.gov.pl/praca/; www.ohp.pl oferty pracy.

 

Sprawdzenie możliwości pracy za granicą, w tym poprzez sieć Eures:

- Polacy mogą podjąć legalną pracę we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które tworzą kraje Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Islandia, Norwegia, a także w Szwajcarii, bez wcześniejszego ubiegania się o pracę wydawaną przez stosowne urzędy,

- Polacy wybierający kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą pamiętać o tym, że  w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie podejmowania legalnej pracy przez cudzoziemców,

=> analiza strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poradnika „POLAK ZA GRANICĄ”

www.msz.gov.pl, www.poradnik.poland.gov.pl oraz internetowej strony sieci Eures: www.eures.praca.gov.pl  (EURES Polska SIEĆ EUROPEJSKICH OFERT PRACY), www.ec.europa.eu/eures/ (EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej).

 

Przygotowanie do wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy - pamiętaj żeby:

zapoznać się z przepisami prawnymi danego kraju, zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające twoje umiejętności (przetłumaczone na język zrozumiały dla przyszłego pracodawcy), sprawdź ile koszty utrzymania w danym kraju – zabierz odpowiednią sumę pieniędzy, kup bilet powrotny, sprawdź gdzie mieści się polski konsulat (aktualna lista adresów Konsulatów RP znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych tj. www.msz.gov.pl), zgłoś się do oddziału NFZ po wydanie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tj. EKUZ (www.nfz.gov.pl).

 

 

 

 

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy,

nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://pup.klodzko.pl/strona/metody-i-sposoby-poszukiwania-pracy/158 ; kwiecień 2017

środa, 26 kwietnia 2017 09:37

WIZYTA KADETÓW AMERICAN AIR FORCE

W NIEPOŁOMICACH

 

 

Już po raz kolejny Zespół Szkół im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Niepołomicach gościł grupę 11 kadetów z Colorado Springs (USA) wraz z opiekunami. Młodzi ludzie - chłopcy i dziewczęta, przyszli oficerowie Amerykańskich Sił Powietrznych, przyjechali do Polski aby spotkać się z polską młodzieżą,opowiedzieć o swojej szkole i pasjach no i oczywiście trochę pozwiedzać. W czasie ich tygodniowego pobytu w napiętym programie wizyty znalazły się min. Gliwice, Poznań, Oświęcim, Kraków i Niepołomice.

Dla uczniów Zespołu Szkół spotkanie ze studentami z tak odległej szkoły było bardzo ciekawym doswiadczeniem. Przede wszystkim dało możliwośc praktycznego wykorzystania języka angielskiego, tym razem w wersji amerykańskiej. Nasi goście i nasi uczniowie, podzieleni na grupy, wzięli udział w warsztatach językowych. Amerykanie opowiadali o swojej szkole, zajęciach pozalekcyjnych, także o dyscyplinie, wyzwaniach i wymaganiach jakie stoją przed nimi każdego dnia. Podkreślali, jak ważne są dla nich szacunek do drugiego człowieka, wzajemna pomoc, tolerancja i dążenie do perfekcji w każdym działaniu. Towarzyszła temu projekcja filmu, zdjęć i slajdów. Nasza młodzież pokazała gościom naszą szkołę i zadawała mnóstwo pytań m.in. dotyczących kampusu studenckiego, latania a nawet broni.

Po wyczerpujących warsztatach, nasi goście zostali zaproszeni na polski poczęstunek, przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Amerykanie bardzo chwalili polską kuchnię i polską gościnność.

Na zakończenie pobytu w naszej szkole, reprezentacja kadetów i reprezentacja naszej szkoły rozegrała towarzyski mecz piłki koszykowej. Po zaciętej i wyrównanej walce, uczniowie Zespołu Szkół wygrali mecz dwoma punktami. Jak mówili, był to rewanż za porażkę , której doznali w podobnym meczu dwa lata temu.

Po zrobieniu wielu wspólnych zdjęć, wymianie adresów, telefonów i drobnych prezentów pożegnaliśmy amerykańską młodzież, która udała się do królewskiego Krakowa.

Nowe doświadczenie dla młodych ludzi z Polski i USA, wspólna zabawa, rywalizacja sportowa, łamanie barier i stereotypów, być może nowe znajomości i przyjaźnie, nauka angielskiego w kontaktach z native speakerami, to tylko niektóre wymierne korzyści płynące z tej wizyty.

W przyszłości mamy nadzieję na kolejne spotkania w podobnej formule.

środa, 26 kwietnia 2017 07:12

znaki unijne

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Świętego Jana Pawła II. W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w zawodach Technik Informatyk, Technik Ekonomista. Wsparciem objętych zostanie 114 uczestników projektu. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 114 uczniów/osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt zakłada:

- utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ w Zespole Szkół;

- realizację kursów i szkoleń zawodowych; staży zawodowych; wizyt zawodoznawczych, stypendiów naukowych.

Realizacja projektu pozwoli na:

- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO

- zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu,

- nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu

- wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,

- zorganizowanie 6 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 08:58

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ
na potrzeby korpusu szeregowych

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

W bieżącym roku można jeszcze odbyć  służbę przygotowawczą w  terminach: 04.05 – 31.08 2017r  lub  05.09 – 22.12 2017r.

 

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości  960 zł.

 

Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie  pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:

- świadczenie mieszkaniowe - 300-900 zł (w zależności od  miejsca służby),

- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu  
żołnierza w wysokości 918 zł ,

- dodatkowe uposażenie roczne - ok 2870 zł,

- równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub
261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

czwartek, 20 kwietnia 2017 10:53

Jak się zachować w sytuacji pożaru?

Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?

Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego?

 

Na te pytania odpowiadają filmiki instruktażowe, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu Fundacji Nowych Ujęć i Muzeum Ratownictwa w Krakowie "WIEDZĄC WIĘCEJ, ZDZIAŁAM WIĘCEJ – bezpieczeństwo na co dzień".

 

Wśród realizatorów filmików są uczniowie szkół z gminy Niepołomice:

- Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,

- Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach,

- Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

Linki do filmików:

 

Jak się zachować w sytuacji pożaru. Ewakuacja szkoły.

https://www.youtube.com/watch?v=3mUK_KtDBlg&feature=youtu.be

 

Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwanie pogotowia.

https://www.youtube.com/watch?v=eaTgfUAWw0I&feature=youtu.be

 

Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego.

https://www.youtube.com/watch?v=GJZlfMoxnjg&feature=youtu.be

 

Jak używać gaśnicy samochodowej i jak mocna jest szyba w aucie?

https://www.youtube.com/watch?v=fe0KwFuPAjE&feature=youtu.be

czwartek, 20 kwietnia 2017 07:41

Finał II edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o USA „Get to know America” odbył się 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach i został przeprowadzony przez przedstawicieli Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Gośćmi honorowymi tegorocznej edycji byli: pani Bożena Piłat, redaktor naczelna czasopisma Zoom in on America, pani Michaela Cheffers ze Stanów Zjednoczonych oraz pan Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji w Niepołomicach.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturą, historią i geografią Stanów Zjednoczonych,  jak również rozwijanie uzdolnień językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji. Co roku uczestnicy konkursu zapoznają się z artykułami opublikowanymi w czasopiśmie Zoom in on America wydawanym przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Myślą przewodnią artykułów wybranych do II edycji konkursu był system polityczny i wyborczy w USA oraz amerykańscy Prezydenci i Pierwsze Damy.

14 grudnia 2016 r. odbył się I etap konkursu w którym udział wzięło 9 szkół gimnazjalnych z gminy Niepołomice oraz Gimnazjum w Proszówkach, Gimnazjum w Brzeziu i uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Do testu przystąpiło 119 uczniów, najlepsi z nich stworzyli 18 trzyosobowych drużyn, które reprezentowały swoje szkoły 21 lutego 2017 roku na II etapie konkursu w siedzibie Zespołu Szkół w Niepołomicach. Zadaniem uczestników było udzielenie w języku angielskim odpowiedzi na pytania tj. który z amerykańskich prezydentów był najmłodszy obejmując swój urząd (Theodore Roosevelt-42 lata) lub która Pierwsza Dama była uważana za ikonę mody (Jacqueline Kennedy).

Do finału zakwalifikowało się 9 drużyn: jedna drużyna z Zespołu Szkół w Niepołomicach, trzy drużyny z Gimnazjum z Woli Batorskiej, dwie drużyny z Gimnazjum z Proszówek oraz po jednej drużynie z Gimnazjum ze Stanisławic, Brzezia i Niepołomic. Ten etap konkursu przeprowadzili przedstawiciele Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Pytania konkursowe nie tylko sprawdzały znajomość wydarzeń historycznych i znajomość amerykańskiego systemu politycznego, ale także pomysłowość uczniów. Jednym z zadań było opracowanie własnego numeru magazynu Zoom in on America i przedstawienie jego tematyki jury. Mimo że pytania nie należały do najprostszych, poziom rywalizacji okazał się bardzo wyrównany. Wszystkie drużyny były świetnie przygotowane merytorycznie, jak i zaprezentowały bardzo dobre umiejętności językowe.

Po godzinnej rywalizacji uczniowie udali się na poczęstunek, a jury liczyło punkty.   
W końcu nadszedł długo oczekiwany moment i poznaliśmy zwycięzców.

I miejsce - tablety, ufundowane przez pana Romana Ptaka Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i Zespół Szkół w Niepołomicach - zdobyła drużyna z Gimnazjum z Woli Batorskiej w składzie : Anna Lato i Mateusz Burda.

II miejsce - zestaw filmów dotyczących historii Stanów Zjednoczonych , ufundowany  przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie - zdobyła drużyna z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w składzie: Patrycja Kestranek, Agnieszka Plewa i Liliana Chudziak.

III miejsce - MP3, ufundowane przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie - otrzymała drużyna z Gimnazjum z Woli Batorskiej w składzie: Alicja Kozioł,  Karolina Wilk i Rufus Tronowski.

Przedstawiciele Konsulatu w imieniu pani Konsul Pamnelli DeVolder wręczyli również zwycięzcom dyplomy gratulacyjne.

Jako organizatorzy konkursu wyznajemy zasadę, że ogromne zaangażowanie i wkład pracy wszystkich finalistów w merytoryczne i językowe przygotowanie się do III etapu konkursu, powinno zostać docenione , dlatego też każdy uczestnik Finału otrzymał puzzle przedstawiające słynne miejsca w USA oraz pamiątkowe gadżety .

Po części oficjalnej uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły oraz Pizzerię Rooster. W miłej atmosferze rozmawialiśmy z przedstawicielami Konsulatu o kulturze polskiej i amerykańskiej, oczywiście w języku angielskim.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy pomogli swoim podopiecznym w przygotowaniach do  konkursu serdecznie gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Już dziś zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „ Get to know America” !!!

Autorzy: Dorota żak, Katarzyna Grochot -  nauczycielki j. angielskiego w Zespole Szkół w Niepołomicach i koordynatorki konkursu „ Get to know America”

 

środa, 12 kwietnia 2017 12:01

Tradycyjnie od 5 lat w marcu ma miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku edukacyjnym w Małopolsce - Targi Edukacyjne  Festiwal Zawodów.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 23 – 25 marca w hali wystaw Expo w Krakowie, gdzie ofertę edukacyjną prezentowało 250 wystawców z Polski i Europy. Już pierwszego dnia Festiwalu od samego rana tłumy gimnazjalistów pod opieką nauczycieli  szturmowały hale wystawiennicze. Urząd Marszałkowski i szkoły z całej Małopolski przygotowały bardzo bogatą ofertę dla uczniów i ich rodziców. Prezentowana była nie tylko oferta edukacyjna, ale także zawody i umiejętności niezbędne do  ich wykonywania. Podczas Targów Edukacyjnych można było u przyszłych  fryzjerek wykonać fryzury wg najnowszych trendów mody, zaplanować wakacje u techników obsługi ruchu turystycznego, wykonać masaż             i manicure u masażystów i kosmetyczek. Najbardziej oblężone były stanowiska szkół gastronomicznych, które tradycyjnie przygotowały pokazy kelnerskie, barmańskie i pyszny poczęstunek dla zwiedzających.  Dużym zainteresowaniem  cieszyły się stanowiska,  na których pracowali doradcy zawodowi. Przeprowadzali  testy predyspozycji zawodowych, służyli radą i doświadczeniem przy diagnozowaniu potrzeb  edukacyjnych , udzielali wskazówek potrzebnych przy budowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Szeroką ofertę prezentowały również uczelnie wyższe z kraju i zagranicy

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II po raz kolejny brał udział w tej prestiżowej imprezie. Uczniowie pod opieką Aleksandry Maniak i Zbigniewa Florczykiewicza przygotowali dwie ekspozycje w branży turystyczno-hotelarskiej i informatycznej. Na ciekawie zaaranżowanych stoiskach prezentowana była oferta kształcenia naszej szkoły oraz ciekawostki i umiejętności charakterystyczne czy też niezbędne dla zawodu hotelarza i informatyka. Uczennice klasy I i II technikum hotelarskiego przedstawiły sztukę nakrywania i dekorowania stołu. Były pokazy składania „bankietówek” czyli serwet kelnerskich w fantazyjne figury oraz carving czyli wycinanki z warzyw i owoców, którymi można wspaniale i pomysłowo udekorować stół.  Gościom odwiedzającym stoisko hotelarzy serwowano nie tylko informacje o naszej szkole, ale także poczęstunek -  smaczne i fantazyjne koreczki owocowe. Równie ciekawa była oferta naszych informatyków. Uczniowie klasy II i III technikum informatycznego prezentowali nie tylko sprzęt, na którym pracują na co dzień podczas zajęć lekcyjnych. Pokazywali bardzo przydatne w tym zawodzie umiejętności konfigurowania sieci Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi gimnazjalistów. Ulotki z ofertą kształcenia w naszej szkole znikały szybko. Codziennie hale wystawowe odwiedzało około 10 tysięcy gości. Impreza  z roku na rok cieszy się  coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Małopolski.

Kolejny Festiwal Zawodów 2018 ale  już uczniowie wraz z nauczycielami planują udoskonalenie stoisk ekspozycyjnych, wzbogacenie oferty wystawowej i przygotowanie ciekawych pokazów, tak by zachęcić gimnazjalistów do wybrania ciekawych zawodów               i przyjaznej szkoły. Za tegoroczną pracę wszyscy zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni pochwałą Dyrektora Szkoły.

Aleksandra Maniak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

środa, 12 kwietnia 2017 12:00

31 marca odbył się Konkurs Plastyczny organizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pt.'" Zbrodnia Katyńska - Pamiętamy". Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II 
w Niepołomicach reprezentowały: Laura Wolicka klasa I C,
Paulina Haberman, Monika Filipiec klasa I THE
oraz Sandra Gaździk klasa II B
Uczennica Laura Wolicka zajęła II miejsce
opiekunowie:
Beata Gryglak

wtorek, 11 kwietnia 2017 11:54

9 kwietnia odbył się X Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, organizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach - Referat Promocji i Kultury. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II jak co roku wziął udział w konkursie. Wykonaliśmy pięć przepięknych palm w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej. Szkołę reprezentowały  trzy klasy: 
I A,I TI,I THE.
I A - Jakub Cabaj, Aleksandra Drąg, Konrad Dybczak, Jakub Dziuba, Wiktoria Fryc,Wioleta Gaweł, Dawid Książek, Dawid Kubowicz, Paulina Marcinek, Piotr Marczewski, Tomasz Oleksy, Aleksandra Pilch, Michał Ruśniak, Aleksandra Soczówka, Hubert Tacik, Maksymilian Żuchowicz.
I TI -  Hubert Czyszczoń, Mateusz Pławecki, Michał Pikulski.
I THE - Gabriela Baran, Sylwia Jankowicz, Magdalena Grochal, Aleksandra Kurdyś, Weronika Misiaszek, Daria Nowak, Marta Rachowicz, Barbara Stanek, Wiktoria Zielińska.
Nagrody: III miejsce Daria Nowak z klasy I THE
Wyróżnienie: Weronika Misiaszek z klasy I THE
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
Opiekun Beata Gryglak

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS