Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 28 stycznia 2011 09:38

 


 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

W SPRAWIE NIE UCZĘSZCZANIA

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

 


 

2017/2018

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2017/2018

Szkolny Zestaw Wychowawczo - Profilaktyczny  2017/2018 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH NA LATA 2012 - 2017

Program rozwoju Technikum 2015-2019

Roczny program rozwoju szkoły na rok szkolny 2015

 


 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w szkole

Duplikat Legitymacji - wzór dokumentu

Duplikat karty motorowerowej - wzór dokumentu

Duplikat świadectwa - wzór dokumentu


Druk zwolnienie z WDŻ

Druk Zwolnienie Z WF


Regulamin Dziennika Elektronicznego

 


Zespoły Rady Pedagogicznej

 


 

2017/2018

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2017/2018

 


 

2016/2017

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2016/2017

Zestaw Podręczników 2016-2017

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych 2016-2017


 

2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ANEKS DO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2015/2016

ANEKS do szkolnego zestawu materiałów ćwiczeniowych 2015/2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016

Szkolny program profilaktyczny 2015-2016

Szkolny program wychowawczy 2015-2016


2014/2015

Szkolny Zestaw Programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2014/2015

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2014/20152013/2014

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013/2014

2012/2013

Szkolny zestaw programów nauczania 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2011/2012

Szkolny Zestaw Podręczników 2011/2012 

Szkolny Program Profilaktyczny 2013-2014

Program Wychowawczy 2013-2014 

Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach (stare):

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podstawy programowe Kształcenia w Zawodach (nowe):

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 


 

Inne

WYDRUK _ IDENTYFIKATORA

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE PZU 2017-201 8

UMOWA UBEZPIECZENIOWE PZU 2016-2017

piątek, 28 stycznia 2011 07:20
"Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei czlowieka."

"Celibat jest znakiem wolności, która służy."

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością,
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa."

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi."

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego milości."

"Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw,
systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!"

"W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę,
jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku."

piątek, 28 stycznia 2011 07:08

 

pielgrzymki

 

Papież końca XX wieku dociera do tysięcy, milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, albowiem wszyscy są dziećmi Bożymi. Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą. Jak obliczono, przemierzył już odległość od Ziemi do Księżyca i zbliża się z powrotem do Ziemi.
papieżWielka prostota emanuje z Niego przy ołtarzu, zarówno w obecności dostojników państwowych, jak i wśród wiernych. Odbywa pielgrzymki o historycznym znaczeniu dla Kościoła, sprawuje Eucharystię, głosi Ewangelię, utwierdza w wierze. Każda podróż Jana Pawła II jest "autentyczną pielgrzymką do żyjącej świątyni Ludu Bożego". Na przestrzeni 18 lat pontyfikatu odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich kontynentach. Był m. in. w Austrii, Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Kenii, Zairze, Argentynie, Dominikanie, Kanadzie, Meksyku, Peru, USA, Urugwaju, Korei Południowej, Hiszpanii, Polsce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, we Francji, Belgii, Irlandii, w Liechtenstein, na Malcie, w Luksemburgu, Portugalii, San Marino, Filipinach, Gwinei Równikowej, Czechosłowacji, Malcie, w krajach Ameryki Południowej, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Papui-Nowej Gwinei, na Wyspach Salomona, Fudżi, Nowej Zelandii, Trynidadzie, Tobago, Bahama, Saint Ludica, Turcji, Pakistanie, Japonii, Tajlandii, Maroko, Indiach, Bangladeszu, Singapurze, w krajach skandynawskich i wielu afrykańskich rejonach wśród rozmaitych plemion i szczepów.

Wszędzie zawierzał wiernych Matce Bożej, nawiedzał sanktuaria narodowe, dokonywał beatyfikacji i kanonizacji, udzielał sakramentów świętych. Spotykał się z biskupami, członkami Episkopatów, kapłanami, siostrami zakonnymi, zakonnikami, z członkami organizacji kościelnych, odbywał spotkania z chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą, Polonią, odwiedzał więźniów, spotykał się z przedstawicielami innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, a także przedstawicielami religii niechrześcijańskich. Andre Frosard pisze: Tłumy przychodzą do niego, ponieważ jest on ostatnim znanym pośrednikiem między niebem a ziemią i ponieważ reprezentuje jedyną nadzieję, jaka kiedykolwiek została dana światu, wreszcie, dlatego, że wierzy w Boga, nie obawia się tego mówić, a tłumy chciałyby w Niego wierzyć tak jak on - bez wahania i bez zastrzeżeń. A on zbliża się do tłumów w naturalnym porywie serca, gdyż kocha swego bliźniego, a każda ludzka istota jest dla niego tabernakulum Chrystusa, miejscem zamieszkania Świętej Rodziny, która - jak to widzieliśmy w Betlejem - potrafi się czasem zadowolić stajnią. A także jeszcze z innego powodu: 'Bóg, przez Wcielenie stał się widzialny. Kościół również powinien być widzialny'.

papieżI próżną jest rzeczą próbować go powstrzymywać. Przed podróżą do Anglii przepowiadano mu najgorsze. Anglicy są zimni, mgła ich nie rozgrzewa, sposób wychowania sprawia, że są zamknięci; okażą się uprzejmi, lecz z dystansem. Może nawet papież nie zobaczy nikogo, poza swymi oficjalnymi gospodarzami, którzy nie padną mu w objęcia. Nie wziął sobie do serca żadnej z tych rozsądnych przestróg. Pojechał, a przyjęcie było entuzjastyczne. Rzekłbyś, że Anglię zaludniają neapolitańczycy. Papież posuwał się wolnym krokiem, błogosławił dyskretnym ruchem ręki. Wśród nieoczekiwanego entuzjazmu tego wielkiego zbiegowiska ludzi jedynym Brytyjczykiem był on sam.

Podróże jego nitka po nitce wiążą na nowo chrześcijańską tkankę, wykazującą tendencję do rozluźniania się. To jedna z jego trzech wielkich przysług dla Kościoła. Drugą jest odbudowa doktrynalna, nad którą trudzi się bez wytchnienia od audiencji do encykliki, od przesłań do listów apostolskich, od przemówienia do przemówienia... Trzecia posługa jest być może, najbardziej niezwykła - to obrona człowieka.

papież

Pielgrzymki do Polski:

Pierwsza Pielgrzymka do Polski (2 - 10 czerwca 1979 roku)
Planowana przez Papieża-Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła władze komunistyczne. Przewidywano, że biskup Rzymu rozbudzi uśpionego ducha narodu. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by Papieża do Polski nie wpuścić. Ostrzegał on I sekretarza PZPR tymi słowami: "Róbcie jak uważacie, byle byście wy i wasza partia później tego nie żałowali". Jednak doszło do rozmowy między prymasem Wyszyńskim a sekretarzem partii Edwardem Gierkiem i jednak doszło do porozumienia gdzie Papież mógł przylecieć do Polski.
Hasło Pielgrzymki:
"Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi Tej ziemi - wyprorokował Polakom Jan Paweł II w pamiętnym czerwcu `79

Druga Pielgrzymka do Polski (16 - 23 czerwca 1983 roku)
Druga pielgrzymka nastąpiła w trudnych warunkach dla Polski, trwał wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Przyjazd Papieża spodziewano się już 1982 w sierpniu w związku z 600-lecia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Papież wykorzystywał każdą sposobność do kontaktu z ludźmi. Spotkał się z profesorami KUL, dawnymi współpracownikami, z robotnikami, uczonymi, studentami, a nawet z chórem Akademii Teologii Katolickiej i wszędzie witały go tłumy.

Trzecia Pielgrzymka do Polski (8 - 14 czerwca 1987 roku)
Pretekstem do tej wizyty była 50 rocznica Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu, ale naprawdę było inaczej Papież chciał zapoczątkować tradycję regularnego pielgrzymowania do ojczyzny co cztery lata. Władze komunistyczne nie chciały aby na trasie pielgrzymki znalazł się Gdańsk, spotkanie z Wałęsą oraz odwiedziny grobu ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, ale Jan Paweł II był nieprzejednany. Podczas pierwszej pielgrzymki Papież nas budził podczas drugiej pocieszał, teraz chciał więcej "wymaga".

Czwarta Pielgrzymka do Polski (część 1: 1 - 9 czerwca 1991 roku)
(część 2: 13 - 16 sierpnia 1991 roku)
Witając Polskę na lotnisku pod Koszalinem, Papież powiedział: "Raduję się z tego wielkiego dobra, jakie się stało i wciąż się dokonuje w mojej Ojczyźnie. Serdecznym moim pragnieniem jest głosić pokój moim Rodakom. Ten pokój, który umniejsza zwątpienie, przywraca zgodę i pobudza do miłości.

Dziesięciogodzinna Wizyta (22 maja 1995 roku)
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 1979 roku po czterech latach Papież znowu odwiedza Polskę. Tym razem jest to wizyta nieoficjalna, złożona przy okazji kanonizacji w Ołomuńcu na Morawach Jana Sarkandra. Papież pragnie odwiedzić rodzinne miasto świętego, Skoczów, a przy okazji rzucić okiem na ukochane Beskidy. Wizyta trwała tylko 10 godzin.

Piąta Pielgrzymka do Polski (31 maja - 10 czerwca 1997 roku)
To już trzecia pielgrzymka do wolnej Polski. Choć nie wolnej od podziałów. W Kościele trwał spór o obecność w życiu publicznym oraz odwlekana przez rząd ratyfikacja konkordatu ze Stolicą Apostolską.

Szósta Pielgrzymka do Polski (5 - 17 czerwca 1999 roku)
Najdłuższa, 13 dniowa pielgrzymka do Polski była wielkim wyścigiem. Organizatorzy rywalizowali między sobą o wielkość i okazałość swoich ołtarzy, a wierni poszczególnych diecezji o to, kto więcej razy zagłuszy głos Papieża okrzykami i barwami, aura nie mogła zd ecydować się, która wersja - zimno, ulewa czy też omdlewająco, upalna będzie odpowiedniejsza dla tej wizyty Ojca Świętego. Papież odwiedził 22 miasta a jego hasłem pielgrzymki było przesłanie "Bóg jest miłością", a tematem było - osiem ewangelicznych błogo sławieństw.

Podróże apostolskie Jana Pawła II:

 • 1978
  • 29.10: Mentorella
 • 1979
  • 25.01 - 1.02: Meksyk, Dominikana, Bahamy
  • 2 - 10.06: Polska: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ
  • 29.09 - 1.10: Irlandia
  • 1 - 8.10: ONZ, USA
  • 28 - 30.11: Turcja
 • 1980
  • 2 - 12.05: Zair, Kongo, Kenia, Ghana, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej
  • 30.05 - 2.06: Francja
  • 30.06 - 12.07: Brazylia
  • 15 - 19.11: Republika Federalna Niemiec
 • 1981
  • 17 - 22.02: Filipiny,
  • 23 - 26.02: Japonia,
 • 1982
  • 12 - 19.02: Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Równikowa
  • 12 - 15.05: Portugalia
  • 28.05 - 2.06: Wielka Brytania
  • 11 - 12.06: Argentyna
  • 15.06: Szwajcaria
  • 29.08: San Marino
  • 31.10 - 9.11: Hiszpania
 • 1983
  • 2 - 10.03 : Ameryka Środkowa i Karaiby
  • 20 - 22.05: Mediolan
  • 16 - 23.06: Polska: Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków
  • 14 - 15.08: Francja
  • 10 - 13.09: Austria
 • 1984
  • 2 - 12.05: Azja i wyspy Pacyfiku
  • 12 - 17.06: Szwajcaria
  • 9 - 21.09: Kanada
  • 10 - 13.10 : Hiszpania, Dominikana, Puerto Rico
 • 1985
  • 26.01 - 6.02: Wenezuela, Ekwador, Peru, Tobago
  • 11 - 21.05: Holandia, Luksemburg, Belgia
  • 8 - 19.08: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko
  • 8.09: Lichtenstein
 • 1986
  • 31.01 - 11.02: Indie
  • 1 - 8.07: Kolumbia, Saint Lucia
  • 4 - 7.10: Francja
  • 27.10: Asyż
  • 18.11 - 1.12: Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia, Seszele
 • 1987
  • 31.03 - 13.04: Urugwaj, Chile, Argentyna
  • 30.04 - 4.05: Niemcy
  • 8 - 14.06: Polska: Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź
  • 10 - 21.09: Stany Zjednoczone, Kanada
 • 1988
  • 7 - 19.05: Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj
  • 23 - 27.06: Austria
  • 10 - 19.09: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik
  • 8 - 11.10: Francja
 • 1989
  • 28.04 - 6.05: Madagaskar, Réunion, Zambia, Malawi
  • 1 - 10.06: Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja
  • 19 - 21.08: Santiago de Compostela, Asturia
  • 6 - 16.10: Korea Południowa, Indonezja, Mauritius
 • 1990
  • 25.01 - 1.02: Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad
  • 21 - 22.04: Czechy i Słowacja
  • 6 - 14.05: Meksyk, Curacao
  • 25 - 27.05: Malta
  • 1 - 10.09: Tanzania, Burundi, Rwanda, Wybrzeże Kości Słoniowej
 • 1991
  • 10 - 13.05: Portugalia
  • 1 - 9.06: Polska: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa, Kraków, Wadowice, Częstochowa
  • 13 - 20.08: Polska, Węgry
  • 12 - 21.10: Brazylia
 • 1992
  • 19 - 26.02: Senegal, Gambia, Gwinea
  • 4 - 10.06: Angola, Sao Tome e Principe
  • 9 - 14.10: Dominikana
 • 1993
  • 3 - 10.02: Benin, Uganda, Sudan
  • 25.04: Albania
  • 8 - 10.05: Sycylia
  • 12 - 17.06: Hiszpania
  • 9 - 16.08 Jamajka, Meksyk, Stany Zjednoczone
  • 4 - 10.09: Litwa, Łotwa, Estonia
 • 1994
  • 10 - 11.09: Chorwacja
 • 1995
  • 11 - 21.06: Filipiny, Papua-Nowa Gwinea, Australia, Sri Lanka
  • 20 - 22.05: Czechy, Polska: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec
  • 3 - 4.06: Belgia
  • 30.06 - 3.07: Słowacja
  • 14 - 20.09: Kamerun, RPA, Kenia
  • 4 - 9.10: USA
 • 1996
  • 5 - 12.02: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela
  • 14.04: Tunezja
  • 17 - 19.05: Słowenia
  • 21 - 23.06: Niemcy
  • 6 - 7.09: Węgry
  • 19 - 23.09: Francja
 • 1997
  • 12 - 13.04: Bośnia i Hercegowina
  • 25 - 27.04: Czechy
  • 10 - 11.05: Liban
  • 31.05 - 10.06: Polska: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno
  • 21 - 24.08: Francja (Światowy Dzień Młodzieży)
  • 2 - 6.10: Brazylia
 • 1998
  • 3.01: Asyż i inne miejsca dotknięte trzęsieniem ziemi (Włochy)
  • 21 - 26.01: Kuba
  • 21 - 23.03: Nigeria
  • 19 - 21.06: Austria
  • 18 - 20.09: Chiavari i Brescia (Włochy)
  • 2 - 4.10: Chorwacja
 • 1999
  • 22 - 28.01: Meksyk i USA
  • 7-9.05.: Rumunia
  • 30.05: Ankona (Włochy)
  • 5 - 17.06: Polska: Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa
  • 19.09: Słowenia
  • 5-9.11: Indie i Gruzja
 • 2000
  • 24-26.02: Synaj i Egipt
  • 20-26.03: Ziemia Święta
  • 12-13.05: Fatima
 • 2001
  • 4-9.05: Grecja, Syria, Malta
  • 23-27.06: Ukraina
  • 22-27.09: Kazachstan, Armenia
 • 2002
  • 22-26.05: Azerbejdżan, Bułgaria
  • 23.07-2.08: Kanada (ŚDM), Ameryka Środk.
  • 16-19.08: Polska: Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska
 • 2003
  • 3-4.05: Hiszpania
  • 5-9.06: Chorwacja
  • 22.06: Bośnia i Hercegowina
  • 11-14.09: Słowacja

 

 

 

środa, 26 stycznia 2011 17:40

 

Koła adresowane są dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z danego przedmiotu.

 

Prowadzone koła:

 • Historyczne
 • Matematyczne
 • Języka angielskiego
 • Geograficzne
 • Chemiczne
 • Doradztwo Zawodowe

Doradztwo zawodowe:

 

mgr Ewa Rogóż


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 


Ewa Rogóż-

doradca zawodowy

 

8.50-9.45

 

8.50-10.45

11.40-13.30

14.20-15.05

 

14.20-15.05

 

8.50-9.45

11.40-15.05

 

8.50-9.45

10.45-11.40

 


Szkolne Koło Sportowe i Rekreacyjne:

 • międzyklasowa liga piłki halowej chłopców
 • piłka ręczna chłopców i dziewcząt
 • piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
 • koszykówka chłopców i dziewcząt
 • aerobik, taniec

 

Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju o specjalnościach ogólno-obronnych tj.:

 • strzelectwo
 • terenoznawstwo
 • pierwsza pomoc
 • pionierka
 • łączność
 • survival

 

Szkolny Klucz Przedsiębiorczości:

 • poszerzenie wiedzy ekonomicznej,
 • kreowanie postaw przedsiębiorczych
 • realizacja programów i projektów
 • współpraca z uczelniami i pracodawcami
 • udział w projektach i programach organizowanych przez:

 

 

Narodowy Bank Polski City Bank

Państwową Inspekcję Pracy Urząd Pracy

Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Bochni Fundację Kronenberga

Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie Wyższą Szkołę Europejską

Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 


W Szkole działa amatorska grupa teatralna

przygotowująca okolicznościowe spektakle:

 

Działalność w grupie teatralnej wyzwala:

 • inwencję twórczą
 • rozwija pasje i talenty
 • uczy odpowiedzialności

Obejmuje:

 • opracowywanie scenariuszy, spektakli teatralnych
 • próby zespołu
 • ćwiczenia dykcyjne i ruchowe
 • szycie kostiumów
 • przygotowanie, projektowanie rekwizytów i scenografii

 

DKF:

Formy zajęć:

 

 • warsztaty - kręcimy filmy, piszemy scenariusze , tworzymy scenopisy
 • kursy odczytywania języka filmowego
 • prelekcje filmów


Organizujemy:

 • konfrontacje Filmowe
 • maratony Filmowe
 • spotkania z Ludźmi Filmu(gościliśmy m.in. reżysera - Andrzeja Wajdę)

 

 

Szkolny Klucz Europejski:


Ma na celu:

 • przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych
 • organizację wizyt studyjnych w Sejmie i Pałacu Prezydenckim
 • organizację spotkań ze znanymi osobistościami świata polityki
 • realizację projektów lokalnych i międzynarodowych

 

środa, 26 stycznia 2011 16:41

Pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II:

 

Multimedialne:
- ekrany ścienne do oglądania filmów kinowych

- projektory multimedialne

- epidiaskopy

- telewizory

- zestaw kina domowego

- odtwarzacze DVD/CD/VHS

- komputery


 

 

 

 


Fizyka i chemia:

-urządzenia stosowane w doświadczeniach

 

Matematyka:

-przyrządy matematyczne

-bryły geometryczne

 


Geografia:

-mapy

-globusy

-atlasy


Historia:

-tablice historia literatury i sztuki

-mapy

 

 


Język Polski  i Biblioteka:

-słowniki

-atlasy

-książki

 

 środa, 26 stycznia 2011 11:31

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef, syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci: starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku, o siostrze, która zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości.

Ojciec Karola był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w wieku 45 lat, gdy Karol miał lat 9. Pochowana została w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. Tam też spoczywa Ojciec i brat Edmund. Karol w 1926 roku rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już podczas nauki w szkole razem z ojcem i kolegami odbył pielgrzymkę na Jasną Górę. Rodzina żyła bardzo skromnie, zwłaszcza po śmierci matki.

Karol był dobrym uczniem. "W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym" - wspomina po latach. "Moja matka już nie żyła. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem On do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę Jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Ś: m." Dalej wspomina: "Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium."

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1931 roku Karol rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Uczył się bardzo dobrze. Brał udział w pracach teatrzyku amatorskiego. W pierwszej klasie gimnazjalnej spotkał się z ks. Kazimierzem Figlewiczem, który uczył religii . Karol służył codziennie do mszy św. O swoim szkolnym katechecie, po latach powiedział: "Dzięki niemu zbliżyłem się do parafii, zostałem ministrantem, nawet poniekąd zorganizowałem kółko ministranckie. "Karol należał także do Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. W 1932 roku zmarł brat Edmund. W maju 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości z ocenami bardzo dobrymi. Latem 1938 razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie zamieszkali u rodziny Kaczorowskich przy ul. Tynieckiej 10, na Dębnikach.

 

matura

Karol Wojtyła po maturze Wadowice 1938

Karol Wojtyła w 1938 roku rozpoczął studia na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobowiązał się uczęszczać na 36 godzin zajęć tygodniowo. Wśród wykładowców byli : Zenon Klemensiewicz, Stefan Kołaczkowski, Tadeusz Lehr - Spławiński, Kazimierz Nitsch i Stanisław Pigoń. Wtedy Karol podjął samodzielne próby pisarskie. Jego pierwsze utwory to "Ballady beskidzkie" i "Dawid -renesansowy psałterz", który zadedykował Matce. W czerwcu 1939 roku wystąpił w sztuce Mariana Nieżyńskiego "Kawaler księżycowy", wystawianej przez Teatr Studencki w Krakowie. Sztuka cieszyła się wielkim powodzeniem.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Karol wraz z ojcem wyjechał z Krakowa. W wyniku wojennej tułaczki znaleźli się aż nad Sanem. Wkrótce wrócili do Krakowa. Karol nawiązał kontakty ze swymi przyjaciółmi i rozpoczął działalność w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Zapisał się na II rok studiów Wydziału Filozoficznego, na Filologię Polską. Rok akademicki trwał jednak krótko, do czasu aresztowania profesorów krakowskich przez Gestapo, co miało miejsce w listopadzie 1939 roku .Od marca 1940 roku Karol pracował jako goniec sklepowy, a od 11 października 1940 roku jako robotnik w Fabryce Sody Solvay w Krakowie. Jednocześnie pogłębiał swą wiedzę teologiczną, filozoficzną i literacką . W Wielkim Poście 1940 roku napisał "Hioba" oraz "Jeremiasza". W lutym 1940 roku w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach Salezjanie zorganizowali rekolekcje, które umożliwiły Karolowi spotkanie z młodymi ludźmi. Wkrótce stworzyli Żywy Różaniec i kółko katechetyczne.

Młodzi ludzie spotykali się w każdą sobotę na wspólnej modlitwie i prowadzili dyskusje religijne. Pracował z nimi znany biblista ks. docent Jan Mazerski. W gronie tym prowadził działalność Jan Tyranowski. Oczytany w pismach św. Jana od Krzyża i Św. Teresy z Avila, wywierał duży wpływ na młodzież. Po wielu latach Ojciec Święty nazwał go "apostołem Bożej wielkości" i tak go wspomina: "Trudno zapomnieć rozmów z Janem. Jedna taka ciągle trwa w pamięci, kiedy ten prosty człowiek, który skarżył się przed spowiednikiem na braki wymowy, do późnych nocy mówił o tym, kim jest Bóg, a raczej, co to jest życie z Bogiem."To on pobudził Karola do pracy apostolskiej i filozoficznej. W 1942 roku Karol podjął studia teologiczne w tajnym Seminarium Duchownym. 18 lutego 1941 roku zmarł Ojciec Karola." Z tym to okresem - wspomina po latach - łączy się zasadnicza decyzja w sprawie mojego powołania. Stało się dla mnie jasne, że Chrystus powołuje mnie do kapłaństwa. Stało się to jasne stopniowo w okresie pomiędzy śmiercią Ojca, a jesienią - 2 roku. "Od października 1942 roku brał udział w tajnych kompletach nauczania teologii w Seminarium Duchownym. Jest to okres intensywnej pracy Karola. Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. W roku 1944 otrzymał tonsurę i niższe święcenia kapłańskie .

 

studia

Karol Wojtyła jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, jesień 1938

Dnia 1.11.1946 roku Kardynał Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę, który swą mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny. Po latach tak wspomina: "Miejscem moich święceń była prywatna kaplica Arcybiskupów Krakowskich. W tej kaplicy, w czasie śpiewu Veni Creator Spiritus oraz Litanii do Wszystkich Świętych, leżąc krzyżem oczekiwałem na moment włożenia rąk. Jest to chwila szczególnie przejmująca. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy."

11.11.1946 roku ksiądz Wojtyła po raz pierwszy udzielił sakramentu chrztu św. Monice Katarzynie, córce swoich przyjaciół Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Królikiewicz.

11 listopada 1946 roku Karol Wojtyła z ks. Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu. Podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim - Angelikum. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była doktryna wiary u św. Jana od Krzyża. Postać Jana od Krzyża fascynowała Karola od czasu, gdy Jan Tyranowski odkrył przed nim tego XVI - wiecznego karmelitę bosego. Pobyt w Rzymie tak wspomina po latach: "Przyjechałem do Rzymu niosąc w sobie wielkie pragnienie, aby zwiedzanie Wiecznego Miasta rozpocząć od katakumb. I tak się stało. Dwa lata studiów, zakończone doktoratem, to były równocześnie dwa lata intensywnego "uczenia się" Rzymu. "Na wiosnę 1947 roku pojechał do San Giovanni Rotondo, by spotkać się z o. Pio. 3 lipca 1947 Karol uzyskał licencjat z teologii. 14 czerwca 1948 roku ks. Wojtyła zdał egzaminy doktorskie. Obronił także dysertację."I zaraz potem wyruszyłem w drogę powrotną do Polski" - wspomina później - "Wyjeżdżając z Rzymu wywoziłem stamtąd nie tylko pewną sumę wykształcenia teologicznego, ale także ugruntowanie mojego kapłaństwa i pogłębienie mojej wizji Kościoła."

Kiedy powrócił do Polski otrzymał dekret nominacyjny na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 km od Krakowa. Praca w parafii trwała rok i, jak wspomina po latach, "była wypełniona zwyczajnymi obowiązkami wikariusza i katechety." W marcu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Prowadził tam zajęcia religijne z młodzieżą akademicką, odbywał pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, działał w Towarzystwie Teologicznym, prowadził rekolekcje i organizował Koła Żywego Różańca. W 1951 roku rozpoczął przygotowania do habilitacji profesorskiej, którą ukończył w 1953 roku. Tytuł pracy brzmiał :"Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera". Z końcem listopada 1953 roku obronił pracę habilitacyjną.

W 1955 roku został członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie prowadził seminaria, a potem wykłady. Od 1 grudnia 1956 roku Karol Wojtyła został etatowym pracownikiem KUL. Powierzono mu kierowanie Katedrą Etyki. Stopień docenta uzyskał tam w październiku 1957 roku. Lata pracy na KUL -u zaowocowały wieloma pracami naukowymi. Wykłady Karola Wojtyły przyciągały młodzież. Chociaż odbywały się w największej sali, słuchacze siedzieli w ławkach i na podłodze.

Chętnie pracował z młodzieżą akademicką, wyjeżdżał często na wycieczki i obozy wędrowne, które były niekonwencjonalną katechezą. Studenci przychodzili do niego ze swoimi problemami .Pomagał zawsze, uczulał ich na prawdę i konsekwencje życiowych postaw.

wikary

Karol Wojtyła jako wikary parafii Niegowici pod Krakowem, 1948

4 lipca 1958 roku papież Pius XII nominował Karola Wojtyłę biskupem sufraganem Archidiecezji Krakowskiej. Był najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, miał trzydzieści osiem lat. Biskup zamieszkał w Krakowie przy ul. Kanoniczej 21. Jako biskup - nominat uczestniczył w w rekolekcjach Episkopatu Polski na Jasnej Górze oraz w pracach konferencji plenarnej Episkopatu. Przed konsekracją odbył rekolekcje w opactwie Benedyktynów w Tyńcu. 28 września 1958 roku odbyła się konsekracja biskupa Karola Wojtyły. Był to dzień św. Wacława, patrona Katedry Krakowskiej. Nowy biskup oddał się bezgranicznie Matce Bożej przyjmując za dewizę słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montforta - TOTUS TUUS. W pierwszym swoim orędziu papieskim nawiązał do tej chwili: "W tej właśnie godzinie, ciężkiej i pełnej bojaźni, musimy z synowskim oddaniem zwrócić się ku Maryi Dziewicy, która w tajemnicy Chrystusa zawsze żyje i działa jako Matka, i musimy powtórzyć te słowa : Totus Tus, jakie przed dwudziestu laty, w dniu sakry biskupiej wpisaliśmy w nasze serce i nasze godło."

Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL-u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich. Pracy miał wiele, ale nie porzucił działalności naukowej. W roku 1960 ukazała się książka "Miłość i odpowiedzialność", która była wynikiem wieloletniej pracy i dyskusji z młodzieżą. Wtedy też opublikował "Przed sklepem Jubilera" zaopatrzone wyjaśnieniem: "Medytacje o sakramencie małżeństwa, przechodzące chwilami w dramat." W dniach od 11.10 do 2.11.1962 roku uczestniczył w I Sesji Soboru Watykańskiego. W styczniu 1963 roku odprawił mszę św. w Katedrze Wawelskiej w stulecie Powstania Styczniowego. Co roku w listopadzie modlił się za weteranów walki o niepodległość Polski, a na św. Stanisława prowadził procesję Wawel - Skałka.

15 sierpnia 1963 roku uczestniczył w koronacji Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. 8.10.1963 roku brał udział w II sesji Soboru Watykańskiego. Wtedy papieżem - po śmierci Jana XXIII - był Paweł VI. W skali międzynarodowej biskup Wojtyła zaznaczył swoją obecność, współpracując z biskupami niemieckimi. W dniach 5 - 15.12.1963 roku odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 1.1.1964 roku został mianowany arcybiskupem ordynariuszem krakowskim. 5.09.1964 roku przewodniczył uroczystościom na Wawelu z okazji 600-lecia zatwierdzenia przez papieża założenia uniwersytetu w Krakowie. Od dnia 10.09.1964 r. uczestniczył w III sesji Soboru Watykańskiego w Rzymie. W listopadzie został przyjęty na audiencji u papieża Pawła VI. W Polsce, razem z Prymasem Wyszyńskim, prowadził intensywne prace nad przygotowaniem obchodów Millenium. W dniach 14.09. - 8.12.1965 roku uczestniczył w IV sesji Soboru w Rzymie. W przeddzień zakończenia soboru biskupi polscy wystosowali list - orędzie do biskupów niemieckich, który wywołał oburzenie władz komunistycznych i szykany wobec Kościoła.

Uroczystości millenijne w 1966 roku odbywały się w atmosferze ciągłych utarczek z komunistycznymi władzami.

5 maja 1966 roku wygłosił w Częstochowie kazanie "Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi" i pobłogosławił kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która wyruszała po parafiach diecezji krakowskiej. Klęcząc przed wizerunkiem Maryi, powiedział : "Oddaję Ci, o Matko, jako millenijny pasterz Kościoła Krakowskiego, na własność ten Kościół w teraźniejszości i przyszłości. Jeśli będzie Twoją własnością, to - mimo wszystkich przeszkód i trudności - Chrystus będzie w nas trwał i rósł. O Matko, Ty jesteś całą naszą ufnością. My jako własność Twoja i Ty jako ufność nasza - to jedno. Przyjm nas, Matko, na swą własność. Przyjm naszą bezgraniczną ufność."

wojtyla

Podczas uroczystości milenijnych na Jasnej Górze (1966)

Z końcem maja 1967 roku papież Paweł VI ogłosił nominację 27 nowych kardynałów, wśród których znalazł się arcybiskup Wojtyła .Otrzymał on, zgodnie ze starą rzymską tradycją, jeden z kościołów rzymskich. Arcybiskupowi krakowskiemu przydzielono kościół San Cesareo in Palatio. 9 lipca odbył się ingres kardynała do Katedry Wawelskiej, a w kilka miesięcy później kardynał dokonał kanonicznego objęcia kościoła rzymskiego. Tym samym kardynał Wojtyła rozpoczął okres jeszcze intensywniejszej służby Kościołowi i wiernym.

Niełatwa to była praca w warunkach reżimu komunistycznego, jaki panował w Polsce. We wrześniu władze odmówiły paszportów na wyjazd do Rzymu na obrady Synodu Biskupów Prymasowi Polski Kardynałowi Wyszyńskiemu. Kardynał Wojtyła również nie wyjechał na znak solidarności. Potem brał już udział we wszystkich kolejnych zgromadzeniach synodu. 17.10.1967 roku w Rzymie Paweł VI beatyfikował o. Maksymiliana Marię Kolbego. Będąc kardynałem nie zaniedbywał pracy badawczej. Brał czynny udział w sympozjach naukowych, promocjach doktorskich i habilitacjach. W roku 1969 ukazało się jego studium "Osoba i czyn" a nieco później "U podstaw odnowy". Uczestniczył aktywnie we wszystkich powojennych kongresach teologów polskich. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zjazdach naukowych. Jako uczony został wyróżniony doktoratem honoris causa Uniwersytetu im Gutenberga w Moguncji.

W tym czasie wiele podróżował. Odwiedził Kanadę, Australię, RFN i USA. Wyjeżdżał też do Rzymu, uczestnicząc w pracach komisji biskupów oraz naukowców.

W dniu 6.08.1978 zmarł papież Paweł VI. Kardynał Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. 26.08.1978 roku wybrano papieżem Jana Pawła I. Po audiencji u nowego papieża Kardynał wrócił do Krakowa. Pontyfikat Jana Pawła I trwał tylko 33 dni - 29.09 nadeszła z Watykanu wiadomość o śmierci Ojca Świętego. 3.10.1978 roku kardynał znowu udał się na pogrzeb oraz na konklawe. To konklawe zapoczątkowało zupełnie nowy rozdział w życiu Karola Wojtyły.

wojtyla

Papież Paweł VI zakłada Wojtyle na palec pierścień 
kardynalski podczas mszy koronacyjnej
wtorek, 25 stycznia 2011 11:57

Baza dydaktyczna Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II:

 

 

Pracownie Informatyczne


 

Sala nr 8

 

 

 

Sala nr 9

 

 

Sala nr 10

 

 


Sala nr 11

 

 

 


Pracownie Audiowizualne

 


Sala nr 30

 

 

 

 

Pracownia PO

 

po

 

po

wtorek, 25 stycznia 2011 11:57

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018 przedstawia się następująco:


Przewodniczący: Emilia Wysocka 3the
Zastępca: Mateusz Łysiak  1c
Sekretarz: Lasiowska Kinga  1c
Skarbnik: Chudziak Karolia  2the
Rzecznik praw ucznia z ramienia uczniów: Zielińska Wiktoria 2the

wtorek, 25 stycznia 2011 11:41

Dyrekcja :


Dyrektor - mgr Barbara Wiśniowska


V-ce Dyrektor - mgr Zbigniew Florczykiewicz


V-ce Dyrektor mgr Wacław Sternal

 

Sekretariat :
Beata Motoła
Monika Szewczyk
Sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach
od 8:00 do 16:00
tel/fax (012) 28-11-694

wtorek, 25 stycznia 2011 09:18

Przewodniczący Rady Rodziców  Ryszard Znaj

Skarbnik Rady Rodziców  Elżbieta Czuma

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS