webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 09 lutego 2012 21:10

W związku z niemożnością przeprowadzenia kursu kelnerskiego w ustalonym wcześniej terminie (13-16.02.12) przez firmę CoctailShow, co jest spowodowane chorobą osoby prowadzącej - zajęcia zostały odwołane i przeniesione na miesiąc marzec.

wtorek, 17 stycznia 2012 20:52

W roku szkolnym 2011/12 zaplanowane są następujące kursy branżowe:

- kurs kelnerski 1: rekrutacja na ten kurs trwać będzie od 23 stycznia do 10 lutego 2012 r. i może w nim uczestniczyć 5 uczniów technikum hotelarskiego (od klasy drugiej)

- kurs kelnerski 2: rekrutacja na ten kurs trwać będzie od 5 do 23 marca 2012 r. i może w nim uczestniczyć 5 uczniów technikum hotelarskiego (od klasy drugiej)

- kurs na prawo jazdy: rekrutacja na kurs trwać będzie od 6 do  22 czerwca 2012 r. i może w nim uczestniczyć 10 uczniów technikum hotelarskiego i informatycznego (trzeba mieć co najmniej 18 lat bez trzech miesięcy w momencie rozpoczęcia kursu - początek lipca)

- kurs CISCO CCENT: rekrutacja na kurs trwać będzie od 6 do 22 czerwca 2012 r. i może w nim uczestniczyć 6 uczniów technikum informatycznego (od klasy drugiej)

ZAPRASZAMY

poniedziałek, 26 marca 2012 20:18

W kwietniu, zajęcia z przedmiotów kluczowych kończy klasa 4 TI, kontynuują je natomiast klasy młodsze. Rusza też druga edycja kursu kelnerskiego dla uczniów technikum hotelarskiego.

L.p

Data/ daty szkolenia

Nr/ oznaczenie grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

04.04.2012 (2h)

12.04.2012 (4h)

18.04.2012 (2h)

11/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.20-16.10

14.20-17.30

14.20-16.10

2

20.04.2012 (1h)

27.04.2012 (3h)

12/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.20-15.05

14.20-16.40

3

11.04.2012 (2h)

19.04.2012 (4h)

25.04.2012 (2h)

15/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.20-16.10

14.20-17.30

14.20-16.10

4

13.04.2012 (3h)

20.04.2012 (1h)

16/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.20-16.40

15.10-15.55

 

5

18.04.2012 (3h)

13/KL/ZSŚ

Zajęcia rozwijające z informatyki

14.20-16.35

6

24.04.2012 (3h)

14/KL/ZSŚ

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.20-16.35

7

02.04.2012 (7h)

03.04.2012 (7h)

04.04.2012 (7h)

05.04.2012 (9h)

10/KZ/ZSŚ

Kurs kelnerski

14.30-20.00

15.30-21.00

15.30-21.00

08.00-15.10

środa, 29 lutego 2012 08:55

W marcu, w ramach Projektu będą odbywać się zajęcia z przedmiotów kluczowych, z doradztwa zawodowego oraz pierwsza edycja kursu kelnerskiego dla uczniów technikum hotelarskiego (miał odbyć się w lutym, ale z powodu choroby prowadzącego został przeniesiony na marzec).

piątek, 10 lutego 2012 14:28

W dniu 9 lutego 2012r. Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk zostało uhonorowane listem gratulacyjnym Wojewody Małopolskiego

za zajęcie wysokiej lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2012 przygotowanym przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą"

środa, 01 lutego 2012 10:44

W lutym, w ramach Projektu będą odbywać się zajęcia z przedmiotów kluczowych, z doradztwa zawodowego oraz pierwsza edycja kursu kelnerskiego dla uczniów technikum hotelarskiego. Grupy objęte wsparciem przychodzą wg poniższego harmonogramu.                                                                                                           .

 

L.p    Data/ daty szkolenia    Nr/ oznaczenie grupy    Tytuł Szkolenia    Prowadzący    Godziny szkolenia
(od – do)
1    01.02.2012 (2h)
29.02.2012 (1h)    11/KL/ZSŚ
(TI)    Zajęcia wyrównawcze z matematyki    Beata Gorzkowska    14.20-15.50
15.10-15.55
2    03.02.2012 (3h)    12/KL/ZSŚ
(THT)    Zajęcia wyrównawcze z matematyki    Beata Gorzkowska    14.20-16.35
3    08.02.2012 (2h)
29.02.2012 (1h)    15/KL/ZSŚ
(TI)    Zajęcia rozwijające z j. obcego    Barbara Wolińska    14.20-15.50
14.20-15.05
4    10.02.2012 (3h)    16/KL/ZSŚ
(THT)    Zajęcia rozwijające z j. obcego    Barbara Wolińska    14.20-16.35
5    29.02.2012 (3h)    13/KL/ZSŚ    Zajęcia rozwijające z informatyki    Tomasz Wyczesany    14.20-16.35
6    28.02.2012 (3h)    14/KL/ZSŚ    Zajęcia wyrównawcze z informatyki    Tomasz Wyczesany    14.20-16.35
7    13.02.2012 (7h)
14.02.2012 (7h)
15.02.2012 (8h)
16.02.2012 (8h)    9/KZ/ZSŚ    Kurs kelnerski    Ryszard Wraga    9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.45
9.00-15.45
8    10.02.2012 (2h)    9/KL/ZSŚ
(TI)    Doradztwo zawodowe    Ewa Rogóż    16.10-17.40
15.20-16.50
9    03.02.2012 (2h)    10/KL/ZSŚ
(THT)    Doradztwo zawodowe    Ewa Rogóż    15.20-16.50

czwartek, 26 stycznia 2012 10:41

Na 104 dni przed maturą uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach zagościli w komnatach Zamku Królewskiego.  Wszyscy podekscytowani, elegancko ubrani czekali w napięciu na przybycie zaproszonych gości. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 20, uroczystą przemową Pani dyrektor Barbary Wiśniowskiej. Następnie wszyscy dostojnie odtańczyliśmy tradycyjny polski taniec – polonez.

Na Balu pojawili się nie tylko nauczyciele Zespołu Szkół, ale również przedstawiciele władz samorządowych. Pan Burmistrz Roman Ptak oraz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń.

Wyśmienita zabawa trwała do białego rana. Parkiet zapełniony - wirującymi w rytm znanych przebojów parami - zapełniony był aż do ostatniej piosenki.

Po sobotniej nocy pozostają nam niesamowite wspomnienia, piękne zdjęcia i bolące stopy. Teraz nadszedł czas na solidną pracę, bo w końcu już za 100 dni matura!

studniówka 2012

piątek, 13 stycznia 2012 09:55

W dniu 10 stycznia 2012 r. zakończyły się trwające od kilku miesięcy przygotowania

do uruchomienia w naszym niepołomickim Liceum Ogólnokształcącym klasy o nachyleniu pożarniczym. Sukces, jakim jest podpisanie przez Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II porozumienia o współpracy merytorycznej ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, jest tym większy, że jesteśmy pierwszą i na razie jedyną, szkołą ponadgimnazjalną, której udało się pozyskać takie wsparcie. Uruchomienie klasy Liceum Ogólnokształcącego
o nachyleniu pożarniczym ma bowiem na celu wsparcie uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych do szkół pożarniczych, w tym przede wszystkim ze względu na lokalizację do najlepszej
w Polsce Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Dzięki przychylności Pana Komendanta st. bryg. Bogusława Koguta oraz Pana Burmistrza Romana Ptaka czyli organu prowadzącego naszą szkołę, od 1 września 2012 r. uczniowie tej klasy będą mieli możliwość nie tylko realizowania w zakresie rozszerzonym przedmiotów wymaganych
na egzaminie wstępnym do szkół pożarniczych czyli fizyki i chemii, ale również przedmiotu dodatkowego „Edukacja pożarnicza”, którego program zostanie napisany i realizowany w 3-letnim cyklu nauczania przez wykładowcę Szkoły Aspirantów Pana kapitana Rafała Czaję. Szkoła Aspirantów zobowiązała się do udostępnienia swojej bazy dydaktycznej (laboratoriów i poligonów), co umożliwi realizację tej innowacji pedagogicznej przede wszystkim pod kątem wyszkolenia praktycznego naszych uczniów. Oprócz tego,  zajęcia wychowania fizycznego tej klasy będą dostosowane do sprostania wysokim wymaganiom egzaminów sprawnościowych, z jakimi muszą się zmierzyć kandydaci na kadetów szkół pożarniczych.

Uruchamiając kolejną, po klasie policyjnej, klasę mundurową, mamy bowiem nadzieję na zapewnienie naszym uczniom nie tylko jak najszerszej oferty edukacyjnej, ale przede wszystkim realizowanie jej na jak najwyższym poziomie, co z kolei umożliwi młodym ludziom spełnianie swoich marzeń dotyczących prestiżowych zawodów, takich jak zawód Strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Autor: Barbara Wiśniowska

strażacy w liceum

poniedziałek, 02 stycznia 2012 18:53

W styczniu, w ramach Projektu będą odbywać się zajęcia tylko z przedmiotów kluczowych. Klasy objęte wsparciem przychodzą wg poniższego harmonogramu:

L.p

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

04.01.2012 (2h)

18.01.2012 (2h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.20-15.50

14.20-15.50

2

13.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-17.35

15.20-16.05

3

11.01.2012 (2h)

25.01.2012 (2h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.20-15.50

14.20-15.50

4

20.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

15.20-17.35

16.10-16.55

5

23.01.2012 (3h)

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

6

24.01.2012 (3h)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.20-16.35

L.p

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

L.p

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

04.01.2012 (2h)

18.01.2012 (2h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.20-15.50

14.20-15.50

2

13.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-17.35

15.20-16.05

3

11.01.2012 (2h)

25.01.2012 (2h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.20-15.50

14.20-15.50

4

20.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

15.20-17.35

16.10-16.55

5

23.01.2012 (3h)

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

6

24.01.2012 (3h)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.20-16.35

Godziny szkolenia
(od – do)

1

04.01.2012 (2h)

18.01.2012 (2h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.20-15.50

14.20-15.50

2

13.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-17.35

15.20-16.05

3

11.01.2012 (2h)

25.01.2012 (2h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.20-15.50

14.20-15.50

4

20.01.2012 (3h)

27.01.2012 (1h)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

15.20-17.35

16.10-16.55

5

23.01.2012 (3h)

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

6

24.01.2012 (3h)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.20-16.35

czwartek, 22 grudnia 2011 10:59

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki (umowa zlecenie od 01.01.2012 do 31.12.2012) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w wymiarze 30 godzin

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 30 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.12. 2011 roku.

Niepołomice, 22.12.2011 r.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS