Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

wtorek, 04 września 2012 19:22

Zajęcia i kursy w roku szk. 2012/13  oferowane uczniom technikum

hotelarskiego i informatycznego w ramach Projektu:

 

Dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa:

Rodzaj zajęć
Termin realizacji
Doradztwo zawodowe

od połowy września
do końca marca (15 osób)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki od października
do czerwca (15 osób)
Zajęcia rozwijające z j. angielskiego zawodowego
od października
do czerwca (15 osób)
Zajęcia rozwijające z informatyki
od października
do czerwca (15 osób)
Kurs baristyczny
styczeń-czerwiec (10 osób)
Kurs barmański

kwiecień-czerwiec (5 osób)

Kurs prawa jazdy kat. B
lipiec-wrzesień (5 osób)

 

 

Dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk:

Rodzaj zajęć
Termin realizacji
Doradztwo zawodowe

od połowy września
do końca marca (15 osób)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki od października
do czerwca (15 osób)
Zajęcia rozwijające z j. angielskiego zawodowego
od października
do czerwca (15 osób)
Zajęcia wyrównawcze z informatyki
od października
do czerwca (15 osób)
Zajęcia rozwijające z informatyki od października
do czerwca (15 osób)
Kurs CiSCO CCNA (administrator sieci) lipiec-wrzesień (3 osoby)
Kurs CiSCO CCENT (technik sieciowy)
lipiec-wrzesień (6 osób)
Kurs prawa jazdy kat. B
lipiec-wrzesień (5 osób)
wtorek, 28 sierpnia 2012 12:42

Msza św. w kościele przy rynku o godz. 8.00.

Rozpoczęcie na auli szkoły o godz. 9.15

II Lu rozpoczęcie roku szkolnego 15.30

poniedziałek, 27 sierpnia 2012 19:05

Dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane 31 sierpnia 2012r. godz. 10.00 (piątek)

czwartek, 16 sierpnia 2012 19:36

W dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów klas I z Dyrekcją szkoły i Nauczycielami.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012 07:57

Język angielski (część pisemna)   21 sierpnia 2012 r. (wtorek)         godz. 9:00-11:00

Sala nr 4                     2 osoby

 

Przewodniczący                     - mgr Wacław Sternal

Członek zespołu                     - mgr Halina Maciuszek

Członek zespołu                     - mgr Marta Burghardt

 

 

 

Matematyka  (część pisemna)   21 sierpnia 2012 r. (wtorek)            godz. 9:00-11:50

Sala nr 5                     6 osób

 

Przewodniczący                     - mgr Jarosław Muter

Członek zespołu                     - mgr Elżbieta Siwek

Członek zespołu                     - mgr Zbigniew Florczykiewicz

 

 

Język polski (część ustna)   22 sierpnia 2012 r. (środa)        godz. 9:00-9:50

Sala nr 4                     2 osoby

 

Przewodniczący                     - mgr Barbara Sołkowska

Członek zespołu                     - mgr Kinga Hojka

 

 

Język angielski (część ustna)   22 sierpnia 2012 r. (środa)    godz. 9:00-9:20

Sala nr 5                     1 osoba

 

Przewodniczący                     - mgr Barbara Kowalska

Członek zespołu                     - mgr Magdalena Łata

czwartek, 28 czerwca 2012 11:54

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2011/2012 – część pisemna

l.p.

Przedmiot

Termin /godzina/

numer sali

Komisja

1.

Matematyka

28 sierpnia 2012 r.

godz. 9:00-9:45

sala nr 3

 

Przewodniczący- mgr A. Kwaca

Egzaminator – mgr B. Gorzkowska

Egzaminator – mgr B. Mielczarek

 

2.

Matematyka

29 sierpnia 2012 r.

godz. 9:00-9:45

sala nr 3

 

Przewodniczący- mgr A.Maciuk

Egzaminator – mgr M.Radziszowska

Egzaminator – mgr E.Ruszaj

 

3.

Język polski

29 sierpnia 2012 r.

godz. 9:00-9:45

sala nr 4

 

Przewodniczący- mgr B.Wiśniowska

Egzaminator – mgr B.Sołkowska

Egzaminator – mgr L.Niedbała

 

4.

Historia

29 sierpnia 2012 r.

godz. 9:00-9:45

sala nr 5

 

Przewodniczący- mgr A.Kwaca

Egzaminator – mgr I. Wojakowska

Egzaminator – mgr J. Muter

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2011/ 2012 -  część ustna

l.p.

Przedmiot

Termin /godzina/

numer sali

Komisja

1.

Matematyka

28 sierpnia 2012 r.

od godz. 11:00

sala nr 3

 

Przewodniczący- mgr A. Kwaca

Egzaminator – mgr B. Gorzkowska

Egzaminator – mgr B. Mielczarek

 

2.

Matematyka

29 sierpnia 2012 r.

od godz. 11:00

sala nr 3

 

Przewodniczący- mgr A.Maciuk

Egzaminator – mgr M.Radziszowska

Egzaminator – mgr E.Ruszaj

 

3.

Język polski

29 sierpnia 2012 r.

od godz. 10:00

sala nr 4

 

Przewodniczący- mgr B.Wiśniowska

Egzaminator – mgr B.Sołkowska

Egzaminator – mgr L.Niedbała

4.

Historia

29 sierpnia 2012 r.

od godz. 10:15

sala nr 5

 

Przewodniczący- mgr A.Kwaca

Egzaminator – mgr I.Wojakowska

Egzaminator – mgr J. Muter

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Liceum Uzupełniającym

w roku szkolnym 2011/2012

 

 

l.p.

Przedmiot

Termin /godzina/

numer sali

Komisja

1.

Język polski

28 sierpnia 2012 r.

cz.pisemna godz. 15:00-15:45

cz.ustna godz. 16:00

sala nr 4

 

Egzaminator – mgr P. Szewczyk

 

2.

Matematyka

28 sierpnia 2012 r.

cz.pisemna godz. 15:00-15:45

cz.ustna godz.16:00-17:30

sala nr 3

 

Egzaminator – mgr B.Mielczarek

 

3.

Chemia

28 sierpnia 2012 r.

cz.ustna godz. 16:30

sala nr 5

 

Egzaminator – mgr J.Skotniczna

 

 

wtorek, 26 czerwca 2012 06:24

W dniu 29 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 11.30 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości tegorocznym absolwentom.

środa, 20 czerwca 2012 06:16

Decyzja

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

z dnia 18 czerwca 2012 r.

o zmianie decyzji w sprawie terminów rekrutacji

na rok szkolny 2012/2013 z dnia 2 stycznia 2012 r.

§ 1

W decyzji z dnia 2 stycznia 2012 r. Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 ust. 2 pkt 2) o brzmieniu:

„Do 20 czerwca 2012 r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły”.

zastępuje się:

„Do 25 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły”.

§ 2

Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

środa, 13 czerwca 2012 20:11

Podczas wakacji będą odbywały się następujące kursy branżowe:

1. Dla uczniów technikum hotelarskiego

- kurs na prawo jazdy kategorii B  (5 miejsc)
Zajęcia rozpoczną z początkiem lipca. Przez pierwszy tydzień będą to zajęcia teoretyczne, później należy się umawiać na jazdy indywidualne.


2. Dla uczniów technikum informatycznego

- kurs na prawo jazdy kategorii B (5 miejsc)
Zajęcia rozpoczną z początkiem lipca. Przez pierwszy tydzień będą to zajęcia teoretyczne, później należy się umawiać na jazdy indywidualne.

- kurs CISCO 1,2 (6 miejsc)
Zajęcia odbywać się będą w przez cały lipiec 2x w tygodniu (wstępny harmonogram do wglądu u lidera projektu), w firmie PROIDEA, Kraków, ul. Konarskiego 44, lok.6
Rekrutacja na ww. kursy trwa do 22 czerwca 2012 r. - chęć uczestnictwa należy zgłaszać u szkolnego lidera projektu

 

 

poniedziałek, 11 czerwca 2012 09:55

W poniedziałek, 4 czerwca 2012 wizytę w naszej szkole złożył Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Spotkanie było poświęcone zapowiadanej reformie sądownictwa oraz deregulacji większości reglamentowanych zawodów.

„Mam świadomość, że reformy, które chcę przeprowadzić w sądownictwie czy w zakresie poszerzenia dostępu do 380 zawodów reglamentowanych –powiedział minister- przyjdzie mi osobiście, oraz całemu rządowi Donalda Tuska zapłacić wysoką cenę”. Podkreślił jednak, że politykiem jest się po to, by zmieniać rzeczywistość, a nie, żeby ciągle zabiegać o popularność.

Uczniowie obecni w auli  chętnie zadawali pytania. Tematem jednego z nich był problem dotyczący celowości studiowania na tzw. kierunkach humanistycznych. Minister Gowin, odpowiadając na to pytanie powiedział, że należy studiować to, co się kocha by móc potem pracować z pasją. Na potwierdzenie tych słów podał przykład swojej osoby: będąc z wykształcenia filozofem pracował już jako redaktor naczelny miesięcznika Znak, rektor uczelni wyższej a obecnie wykonuje zadania ministra sprawiedliwości. Podał także przykład absolwenta naszej szkoły, Michała Hebdy, który wybierając humanistyczny kierunek studiów bardzo starannie dba o rozwój kariery zawodowej, pracując obecnie m.in.  jako jest Asystent Doradcy Ministra Sprawiedliwości.

Na pytanie uczniów jak bycie ministrem wpłynęło na jago życie osobiste odpowiedział: „Żona widzi mnie częściej w telewizji niż w domu. Pracuję od 7.00. do 22.00”.

Kolejne pytania dotyczyły rynku pracy i perspektyw młodego pokolenia. Minister odniósł się także do pytania dotyczącego kontrowersyjnego porozumienia międzynarodowego ACTA. Stwierdził, że sam nie popiera kradzieży własności intelektualnej, ale zdaje sobie sprawę, że nie da się stworzyć totalitarnej kontroli w Internecie.

Gośćmi spotkania z ministrem Jarosławem Gowinem byli również: Pani Elżbieta Achinger – radna Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Marek Ciastoń, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy oraz Pan Tomasz Joniec, Komendant Policji w Niepołomicach.

Godzinne spotkanie ministra z młodzieżą Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i było lekcją wiedzy o prawie „z pierwszej ręki”.

Minister-Gowin-gosciem-naszej-szkoly

Minister-Gowin-gosciem-naszej-szkoly

Minister-Gowin-gosciem-naszej-szkoly

Minister-Gowin-gosciem-naszej-szkoly

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS