webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 13 listopada 2014 08:04

Technikum informatyczne

Piątek

12 grudnia

900 – 1100 sala nr 26 gr.1

Czwartek

11 grudnia

800 – 1200 sala nr 10

Technikum ekonomiczne

Środa

10 grudnia

900 – 1100 sala nr 28

Piątek

12 grudnia

1000 – 1400 sala nr 8

Technikum hotelarskie

Środa

10 grudnia

900 – 1100 sala nr 29

Piątek

12 grudnia

1000 – 1400 sala nr 28

czwartek, 13 listopada 2014 08:00

 

WT

25 listopad

ŚR

26 listopad

CZW

27 listopad

PT

28 listopad

(tylko uczniowie LO)

900 J. polski

poziom podstawowy

900 Matematyka

poziom podstawowy

900 J. angielski

poziom podstawowy

900 Przedmiot dodatkowy

poziom rozszerzony

1400 J. polski

poziom rozszerzony

1400 Matematyka

poziom rozszerzony

1400 J. angielski/J. niemiecki

poziom rozszerzony

 

poniedziałek, 10 listopada 2014 08:27

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli języka angielskiego po raz kolejny mieli okazję oglądać spektakl  grupy TNT Theatre Britain, która odnosi sukcesy na festiwalach teatralnych (m.in. Edinburgh Festival) oraz proponuje ciekawe adaptacje klasyki dla młodzieży nieanglojęzycznej. Tym razem grupa przyjechała do Polski ze spektaklem „Frankenstein”. W Krakowie gościli od 20 do 22 października 2014.

Po przedstawieniach „Christmas Carol” , „Dr Jeckyl and Mr Hyde” oraz „Peter Pan”, tym razem zaproponowano nam adaptację słynnej powieści angielskiej pisarki Mary Shelley „Frankenstein”, którą uważa się za zapowiedź gatunku science-fiction.

Jest to, słynna już,  historia naukowca usiłującego rozwikłać zagadkę śmierci.  W wyniku jego eksperymentów powstaje monstrum, które mimo ludzkich odruchów i inteligencji nie  odnajduje się w rzeczywistości wśród ludzi. Będąc przez nich prześladowanym, stwór zabija niewinnych aby            w końcu zabić swojego stwórcę, który zgotował mu tak okrutny los.

Reżyserzy, Paul Stebbings i Phill Smith, inspirowali się nie tylko powieścią, ale również jej wieloma adaptacjami filmowymi. Świadomi tego, że widzowie nie są anglojęzyczni, autorzy dodali do dramatu pewne elementy komedii i horroru oraz ciekawe efekty dźwiękowe tak, aby sztuka była dla uczniów interesująca i zrozumiała.

Czekamy na następne propozycje TNT Theatre Britain gdyż takie „ ćwiczenia” na rozumienie ze słuchu procentują zarówno na testach jak i egzaminach. Warto pamiętać, że za tę część egzaminu maturalnego można zdobyć aż 30% (poziom podstawowy)   i 24% (poziom rozszerzony).

 

Katarzyna Lynch-nauczyciel języka angielskiego

niedziela, 31 sierpnia 2014 16:17

W ostatnim roku trwania Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"  dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk są planowane następujące formy wsparcia:

Doradztwo zawodowe - dla dwóch grup po 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk

Zajęcia kluczowe:

- rozwijające z informatyki - dla grupy 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk
- wyrównawcze z informatyki - dla grupy 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk
- rozwijające z j. angielskiego - dla grupy 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa
- wyrównawcze z matematyki - dla grupy 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk

Kursy branżowe

- kurs barmański - dla grupy 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa
- kurs grafiki komputerowej - dla dwóch grup po 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk
- kurs baristyczny - dla grupy 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa
- kurs kelnerski - dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa

 

Staże-wizyty zawodoznawcze:

- do firm z branży hotelarskiej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa (grupa ok. 15 osób)
- do firm z branży informatycznej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk (grupa ok. 25 osób)

poniedziałek, 03 listopada 2014 15:58

Do dnia 7.11.2014 r trwa rekrutacja na staż-wizytę zawodoznawczą do hotelu, której celem jest zapoznanie się z infrastrukturą hotelu, poznanie specyfiki zawodów związanych z gastronomią na przykładzie restauracji oraz udział w warsztatach przewodnickich po wybranej miejscowości turystycznej.

Dotyczy: uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa

Ilość miejsc: 17

Zapisy u szkolnego lidera Projektu Zbigniewa Florczykiewicza

ZAPRASZAM


czwartek, 06 listopada 2014 11:18

REGULAMIN:


Cele konkursu:
1) poznanie tradycji związanej z Świętami Bożego Narodzenia w krajach
niemieckojęzycznych,
2) budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych narodów,
3) rozwijanie kreatywności uczniów.


Opis konkursu:
Kalendarz adwentowy to tradycja zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko 1 okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta.

Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy:
1) według własnego pomysłu, samodzielnie
2) dowolną techniką,
3) uwzględniając 24 okienka/przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację
4) podpisując pracę
- imieniem i nazwiskiem
- podając klasę. Prace można wykonać samodzielnie lub w parach.


UWAGA: kalendarz musi zawierać elementy w języku niemieckim: teksty/podpisy itp.

Prace indywidualne oddajemy do dnia 25.11.2014 r. (wtorek) bezpośrednio do nauczycielki języka niemieckiego Anny Kracik lub składamy w wyznaczonym miejscu w Sali Języka Niemieckiego.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Kryteria oceny:
Prawidłowość wykonania zadania, pomysłowość, estetyka, poprawność językowa.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Anna Kracik

Na uczestników czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody!!!

niedziela, 02 listopada 2014 09:44

W dniach 20-30 października 2014 r. odbył się w Zespole Szkół kurs barmański dla 5 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa. To już ostatni zaplanowany kurs w tej edycji Projektu Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Kurs miał za zadanie wprowadzić w zagadnienia pracy za barem oraz pozwolić na postawienie pierwszych kroków w zawodzie barmana, z zapleczem podstawowych informacji i zdolności praktycznych. Uczestnicy wyszli z kursu bardzo zadowoleni, z ogromem przepisów na przeróżne drinki ...

 

Uwieńczeniem pracy są zdobyte certyfikaty:

 

Ale wcześniej trzeba się było solidnie "napracować":

 

 

 

 


piątek, 31 października 2014 08:26

Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października jest zawsze uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Odznaczenia i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczane są przez dyrektorów szkół, władze samorządowe i kuratorów oświaty na uroczystych galach. Tradycyjnie, jak co roku wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II nagrody wręczyła dyrektor Barbara Wiśniowska podczas spotkania przy szarlotce i kawie przygotowanego przez uczniów Technikum Hotelarskiego.

Powodem do zadowolenia jest również docenienie naszych nauczycieli przez władze samorządowe. Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Niepołomicach Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy otrzymało 6 nauczycieli naszej Szkoły. Doceniono pracę, działania organizacyjne i współpracę ze środowiskiem lokalnym dyrektora niepołomickiego Zespołu Szkół Barbary Wiśniowskiej. Zespół informatyków Zbigniew Florczykiewicz, Paweł Szczeszek i Tomasz Wyczesany nagrodzeni zostali za zdobycie po raz kolejny przez Technikum Informatyczne prestiżowego miejsca w rankingu Perspektyw i Złotej Tarczy dla najlepszego technikum.  Anna Kracik i Józef Zelek za pracę z uczniami zdolnymi, którzy pomimo ogromnej konkurencji zostali finalistami Olimpiad Przedmiotowych; Olimpiady Języka Niemieckiego i Olimpiady Hotelarskiej.

Dużym wyróżnieniem dla Zespołu Szkól i jej nauczycieli było zaproszenie przez Kuratorium Oświaty w Krakowie na uroczystą galę w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas której, uhonorowani zostali nauczyciele z całej Małopolski. Wśród zaproszonych znalazły się dwie nauczycielki naszej Szkoły -  Monika Maślaniec i Aleksandra Maniak. Decyzją Kapituły im. Janusza Korczaka  odznaką  dla ludzi bezinteresownie poświęcających się dla dobra dzieci uhonorowano Monikę Maślaniec, nauczyciela fizyki i astronomii w Zespole Szkół i  Obserwatorium  Astronomicznym w Niepołomicach. Nadmienić należy, że tę prestiżową odznakę w 2014 r. otrzymały tylko 3 osoby w Polsce, a wśród tego grona znalazła się nasza koleżanka. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała Aleksandra Maniak, pełniąca funkcję obrońcy z urzędu w Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Małopolskim.

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

KuratoriumNagrody

KuratoriumNagrody

KuratoriumNagrody

piątek, 31 października 2014 08:24

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014 pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” zaplanowany na okres od 20 do 24 października br w naszym Zespole przebiegał następująco:

 

  • w klasach maturalnych Liceum i Technikum zaproszone osoby z zewnątrz tj. p. Agnieszka Marchewka oraz p. Klaudia Rypel z Niepołomickiego Centrum Karier i Młodzieżowego Biura Pracy przeprowadziły prelekcje na temat instytucji rynku pracy, ich roli i zadań przytaczając równocześnie zakres ofert pracy lokalnych pracodawców z uwzględnieniem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej/Inwestycyjnej,

 

  • do lokalnych przedsiębiorców, w tym do inwestorów Niepołomickiej Strefy Przemysłowej/Inwestycyjnej niezależnie od rodzaju działalności zostały przygotowane pisma o umożliwienie młodzieży szkolnej poznania  zasad funkcjonowania Firmy, wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom, co pozwoli nauczycielom zwrócić dodatkową uwagę na umiejętności młodzieży zdobywane podczas nauki, natomiast  samym uczniom umożliwi nie tylko poznanie istniejących Przedsiębiorców ale również rynku pracy na terenie Miasta i Gminy Niepołomice, co z pewnością  wpłynie na wybór ich dalszej ścieżki kształcenia.

 

=> najbliższy wycieczka to wyjazd grupy 25 osób, przedstawicieli naszej szkoły do MAN MAN Trucks Sp. z o.o  zaplanowany na dzień  26.11.br

 

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, organizator spotkań

piątek, 31 października 2014 08:23

W dniu 20.10 2014 uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego naszego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach wzięli udział w III debacie z cyklu „Małopolskie Obserwatoria – dostrzegamy zmiany” zorganizowanej  w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

 

Inicjatorami  takich spotkań są  Samorząd Województwa Małopolskiego oraz redakcja "Dziennika Polskiego".  Kanwą do określenia tematyki spotkań są badania przeprowadzane przez Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego, departamenty urzędu marszałkowskiego oraz jednostki podległe.

 

Uczestnikami konferencji  między innymi byli:

*Jacek Woźniak - Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego,

*Bolesław Domański -  Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego  Instytutu Geografii i Gospodarki

Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

*Janusz Górecki - The Association of Business Service Leaders  In Poland,

*Marcin Zawicki  - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego

w  Krakowie.

 

Konferencja dotyczyła: przyszłości gospodarki małopolskiej po roku 2020, możliwości wdrożenia 10 technologii, które zostały wskazane jako kluczowe dla rozwoju regionu, konieczności lepszej współpracy między sektorem nauki a sektorem biznesu, aktywności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych, kosztów możliwości tworzenia miejsc pracy w takich strefach, napływu firm zagranicznych i ich konkurencyjności dla firm rodzimych, roli firm outsourcingowych w gospodarce.

 

Najciekawsze stwierdzenia/wnioski to:

=> zbyt mała promocja Małopolski zagranicą, inwestorom zagranicznym Małopolska kojarzy się jako region wokół Krakowa

 

=>  wysoki kapitał ludzki, dostępność komunikacyjna, atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza to pozytywne

cechy Małopolski

 

=>  zbyt mała oferta terenów inwestycyjnych o dużej powierzchni w Małopolsce „odstrasza” inwestorów

zagranicznych

 

=>  rośnie rola inteligentnej specjalizacji w polityce Unii Europejskiej, w tym znaczenia turystyki biznesowej

 

=>  widoczne jest słabe zaufanie inwestorów do banków i urzędów

 

=>  w gospodarce liczą się trwałe tj. cenne miejsca pracy

 

=>  przewidywana wielkość wsparcia dla przedsiębiorców w Małopolsce z funduszy UE w najbliższych latach wyniesie ok. 600 mln Euro

 

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, opiekun uczestników debaty

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS