webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

wtorek, 09 grudnia 2014 11:45

W poniedziałek 1.12. 2014 uczniowie klasy III B Liceum Ogólnokształcącego w naszym Zespole podczas godziny wychowawczej spotkali się z przedstawicielami uczelni Klaudii Ochwat, Przemysława Kłonicy, którzy zapoznali uczniów z aktualną ofertą kształcenia uczelni na rok akademicki 2015/2016.

Wśród bogatej oferty kształcenia pedagogicznego i niepedagogicznego I i II stopnia młodzież została poinformowana o studiach zamawianych przez rząd tj. kierunków: wzornictwo i digital design na Wydziale sztuki i Katedry Informatyki i Metod Komputerowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że limitowana grupa osób studiujących w tym zakresie dodatkowo co miesiąc otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 1000 złotych na każdego studenta.

Uzupełnienie wypowiedzi prelegentów stanowiła prezentacja multimedialna dotycząca możliwości i warunków studiowania oraz film na temat warunków kształcenia, możliwości pracy i rozwoju w ramach poszczególnych wydziałów uczelnianych.

Ewa Rogóż, doradca zawodowy, organizator spotkania.

wtorek, 09 grudnia 2014 11:44

W środę 26.11.2014 przedstawiciele uczniów klasy III TE, III TI, IV TI, IV THE mieli okazję zwiedzić Zakład MAN – Fabrykę pojazdów ciężarowych, który swoim bogatym, kompleksowym wyposażeniem, przyjętym systemom produkcji oraz logistyką rozwiązań wzbudza zachwyt i pełne uznanie.

Zakłady MAN swą działalność w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej rozpoczęły w 2007 roku. Na chwilę obecną w systemie jedno zmianowym na podstawie harmonogramu i rodzaju zamówień, zgodnie z procesem technologicznym oraz odpowiednio dobranym zestawem części i elementów składowych,  etapowo na poszczególnych stanowiskach zgodnie z przyjętymi taktami montażowymi składa się średnio dziennie 48 ciężarówek, stąd jedną ciężarówkę  montuje się przez około 10 godzin. Przyjęty system produkcyjny stawia na takie wartości jak: niezawodność, innowacyjność, dynamiczność, otwartość.

Wszelkie, zazwyczaj tylko chwilowe i drobne przestoje natychmiast są sygnalizowane na zainstalowanych na halach monitorach, tym samym mają swe odpowiednie przełożenie na dane w serwerze głównym i podejmowane przez pracowników natychmiastowe działania korygujące.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Firma o tak światowym znaczeniu w produkcji ciężarówek i autobusów dba o środowisko naturalne, lokalną społeczność, o właściwy rozwój pracowników oraz ich dobre samopoczucie w pracy dając równocześnie możliwość wykazania się swą kreatywnością i innowacyjnością.

man-truck-2014

 

Ewa Rogóż, organizator wyjazdu.

wtorek, 02 grudnia 2014 08:22


WRZESIEŃ- LISTOPAD 2014

 

24 października 2014r., reprezentacja 75 uczniów naszej szkoły (przedstawiciele wszystkich klas)  wzięła udział w „Marszu na rzecz trzeźwości” realizowanym w ramach społecznej kampanii „No Promil- No Problem”. Tradycyjnie o godzinie 12.00 wyruszyliśmy na niepołomickie ulice wraz z kolegami ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego aby przypomnieć mieszkańcom, uczestnikom ruchu drogowego o zgubnym wpływie alkoholu na życie człowieka i zakazie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Wraz z uczniami w marszu wziął udział Burmistrz  Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ciastoń
i Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Pani Marzena Stawarz. Ukoronowaniem akcji był krótki program artystyczny na płycie rynku przygotowany przez  przedstawicieli wszystkich szkół.

To już kolejna edycja kampanii, w której czynnie uczestniczyliśmy poprzez przygotowanie tematycznych transparentów, ulotek, zbieranie podpisów pod deklaracją odpowiedzialnego świadka/pasażera.

W ramach tegorocznej akcji  wzięliśmy także udział w konkursie na ścienną gazetkę
pt. „No Promil- No Problem”. Prace konkursowe wykonały wszystkie klasy naszego Zespołu Szkół. Oceny gazetek dokonali przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Na szczególną uwagę jurorów zasłużyła pomysłowość,  oryginalność gazetki wykonanej przez klasę II B. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 20.11.2014r. w auli Zespołu Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

piątek, 28 listopada 2014 14:10

Celem konkursu jest popularyzacja rękodzieła, poczucie piękna, kreatywności, wrażliwość na otaczający nas świat, wyzwalanie aktywności artystycznej i estetycznej.
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkoły.
Praca samodzielnie wykonana.
Termin od 20 listopada do 15 grudnia
Prace należy składać w bibliotece szkolnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wigilii szkolnej.
Pracę konkursową należy wykonać techniką dowolną przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów (słomki, bibuła, papier kolorowy, wstążki, włóczki, styropian, farby).
Dodatkowych informacji udzieli pani Beata Gryglak i Agata Dańda.

poniedziałek, 24 listopada 2014 12:58

20 listopada 2014 odbył się X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Barana w Borzęcine.

Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  z Niepołomic. Najpierw odbył się etap szkolny, który zorganizowali i przeprowadzili poloniści. Do etapu regionalnego uczniów przygotowała Barbara Sołkowska.

Po etapie szkolnym do Borzęcina pojechali następujący uczniowie: Patrycja Sendorek  kl. IV THE, Arletta Strączyńska – kl. IV THE oraz Patryk Cebulski  - kl. IA.

Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie recytacji dwóch wierszy autorstwa Józefa Barana.

Borzęcin to rodzinna miejscowość współczesnego poety Józefa Barana. Od kilku lat są tam organizowane konkursy recytatorskie. W każdym uczestniczy sam Poeta, będąc zarazem członkiem Jury. W tym roku przewodniczącym  Jury był prof. Bolesław Faron.

W konkursie uczestniczyło niema l 80 uczniów z trzech powiatów. W drugim etapie finaliści wygłosili inny  tekst. Gdy Jury ogłosiło wyniki, okazało się, że wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły – Patryk Cebulski.  Zajął II miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureat piękną nagrodę książkową. Nauczyciele, których uczniowie przeszli do finału również otrzymali nagrody książkowe z dedykacją Poety.

Konkurs był świetnie zorganizowany, a nasi uczniowie zdobyli kolejne doświadczenia uczestnicząc w tym pięknym święcie poezji. Recytatorzy byli dobrze przygotowani i wykazali się dużą kulturą języka.

Opracowała:

Barbara Sołkowska

czwartek, 20 listopada 2014 08:03

Jean Monnet

„Gdybym jeszcze miał zaczynać

budowę zjednoczonej Europy-

zacząłbym od kultury…”

„Zarządzanie w kulturze”

i

promocja oferty kształcenia na rok akad. 2015/2016 Akademii Ignatianum w Krakowie

W dniu 13.11.2014 zainteresowani spotkaniem uczniowie klas maturalnych (IIIB, III C LO, IV THE – razem 28 osób) uczestniczyli  w spotkaniu                           z reprezentantami  Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Na wstępie przedstawiciele uczelni w osobach: p. Aleksandry Walczyk                          z Biura Promocji oraz p. dr-a Łukasza Burkiewicza  w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną oraz ulotki dla uczniów przedstawili ofertę kształcenia uczelni na rok akademicki 2014/2015 ze wskazaniem na poszczególne kierunki kształcenia tj.

 

I na Wydziale Pedagogicznym: Pedagogika, Praca socjalna, Politologia, Administracja

i polityka publiczna,

II na Wydziale Filozoficznym: Filozofia, Kulturoznawstwo, Psychologia,

 

NOWOŚCIĄ JEST: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

 

Równocześnie w swym wystąpieniu p. Aleksandra Walczyk podkreśliła zalety uczelni oraz możliwości wsparcia dla studentów.

 

Następnie p. dr Łukasz Burkiewicz zaprezentował wykład nt. „Zarządzania w kulturze” zwracając uwagę na znaczenie kulturoznawstwa jako nowej dziedziny nauki, tematyczne działy kształcenia w ramach w/w kształcenia (zarządzanie projektami, ekonomika kultury, public relations, badania marketingowe w kulturze, marketing instytucji kultury, kształcenie menedżerów kultury, animacja kultury, wizerunek instytucji kultury), zwiększającą się liczbę miejsc pracy w kulturze w perspektywie najbliższych lat m. innymi dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

 

 

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, organizator spotkania

piątek, 14 listopada 2014 08:02

 

W dniu 6.10.2014 przedstawiciele klasy II i III Technikum Informatycznego z naszego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach wzięli udział w II debacie z cyklu „Małopolskie Obserwatoria – dostrzegamy zmiany” zorganizowanej  w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

Uczestnikami konferencji  między innymi byli:

* Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,

* Andrzej Szarata  - Kierownik Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej,

* Tadeusz Syryjczyk – Ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, były minister transportu,

* Jan Friedberg – niezależny konsultant.

 

Konferencja dotyczyła analizy stanu dróg transportowych, w tym sieci kolejowej, planów modernizacyjnych i rozwoju sieci komunikacyjnych (np. autostrady A1, A4, obwodnicy wschodniej, dróg ekspresowych S1, S7) ze wskazaniem na pomoc finansową ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie do 2023 roku oraz kosztów utrzymania transportu publicznego.

 

Najciekawsze pytania, które padały podczas debaty:

=> Kiedy i w jakim czasie dojedziemy do Krakowa z najdalszego zakątka Małopolski?,

=> Co zrobić, żeby podnieść jakość życia?

=> Czy planowany 10-o minutowy czas przesiadki sprawdzi się z chwilą zakończenia planowanych inwestycji?

=> Jak będą się prezentowały nasze dworce kolejowe i autobusowe za kilka lat?

=> Czy nadal w ślad za rozbudowywaną siecią będzie brakować uzgodnień dotyczących ilości i miejsc wytyczonych przystanków postojowych?

=> Czy warto „skomunikować” ze sobą przyjazdy i odjazdy poszczególnych środków transportu?

=> Jak będzie się kształtować podaż i popyt na publiczne środki transportu za kilka lat?

=> Czy z chwilą rozwoju sieci kolejowej spadnie zainteresowanie przejazdami autobusami?

=> Co wybiorą Polacy – własny samochód, bus, autobus czy szybką kolej miejską?

Wniosek: „…Transport to układ naczyń połączonych…”

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, opiekun uczestników debaty

piątek, 14 listopada 2014 07:44

W dniu 30.10.2014  przedstawiciele uczniów klasy III i IV Technikum Informatycznego brali udział w II Forum Przedsiębiorców Małopolski POLSKA CYFROWA – FIRMA 2.0, którego organizatorem jest Dziennik Polski. Partnerami Forum byki: enova365, Krakowski Park Technologiczny, Targi w Krakowie, Orlen Oil.

Drugie Forum Przedsiębiorców Małopolski odbyło się w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 9. Konferencję prowadził p. Marek Kęskrawiec – Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego.

Zaproszonymi Gośćmi byli:

 • p. Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji,
 • p. Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • p. Krzysztof Krzysztofiak – Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego,
 • p. Janusz Komurkiewicz – Członek Zarządu i Dyrektor marketingu Firmy Fakro sp. z o.o.,
 • p. Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,
 • p. Jadwiga Wojtas – Dyrektor ds. Produkcji i  Rozwoju  Systemu enova365 z Firmy Soneta sp. z o.o.

 

Wystąpienia poszczególnych prezenterów wzbogacone były takimi prezentacjami jak:

1.„ Cyfrowa Polska 2014 – 2020, Jak cyfryzacja ułatwi życie przedsiębiorcom”,

2.„Cyfrowa Małopolska 2014 – 2020, Dlaczego musimy się wznieść na poziom 2.0”,

3.„Od pomysłu do sukcesu, jak skutecznie wykorzystujemy cyfryzację do rozwoju naszej firmy”,

4.„Od pomysłu do sukcesu, jak cyfryzacja czyni moją gminę bardziej przyjazną dla obywateli, w tym przedsiębiorców”.

 

Najciekawsze wnioski, które padały podczas konferencji:

=> nie da się już odsunąć od komputerów, tabletów, smart fonów,

=> niemożliwe jest funkcjonowanie państw i firm bez cyfryzacji,

=> rośnie: rola przepływów transgenicznych,  portalu podatkowego, portalu ZUS, e-pułapu jako narzędzia identyfikacji, systemów budowanych przez administrację, znaczenie skrzynek nadawczych jako nowego rozwiązania znajdywania i przesyłania danych, rola praktycznych szkoleń dla uczniów i osób starszych, w tym 50+, znaczenie „latarników cyfrowych” będących wolontariuszami/szkoleniowcami, liczba studiujących informatykę w Małopolsce, ilość specjalnych stref ekonomicznych oraz sieci „inteligentnych” miast,

=> konieczność odejścia od gromadzenia dokumentów w wersji papierowej, od tworzenia nowych portali –lepiej zastąpić go jednym,

=> niebezpieczeństwo ujawniania szeregu poufnych danych, jak chronić obywateli przed oszustami?

=> znaczenie najnowszego (36-go) komputera w świecie to „Prometeusz”.

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, opiekun uczestników konferencji

czwartek, 13 listopada 2014 12:41

W dniu 10 listopada 2014 roku w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach tradycyjnie, jak co roku odbył się po raz czternasty „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej”. Wykonawcami tradycyjnych oraz współczesnych utworów o tematyce patriotycznej i niepodległościowej była młodzież wszystkich klas naszej szkoły. Jury w składzie: Pan wicedyrektor Zespołu Szkół Wacław Sternal, nauczyciele Pani Justyna Kuźma i Pani Magdalena Rogóż oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej Olga Celary z klasy 2 A, Wiktoria Włudyka z klasy 1B, Mateusz Szczudło z klasy 3TI stanęło przed nie lada wyzwaniem. Oceniano poziom sztuki wokalnej, interpretację tekstu, ruch sceniczny, użycie instrumentów, scenografię oraz brano pod uwagę pozytywne niespodzianki. Piętnaście klas wykonało piętnaście różnych utworów o tematyce patriotycznej. Zwyciężyły trzy klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2A (wychowawca Pani Janna Skotniczna), która znakomicie wykonała utwór „Legiony”. Drugie miejsce zdobyła klasa 2B z utworem „Piechota” (wychowawca Pani Barbara Kowalska), a trzecie miejsce klasa 1A (wychowawca Pani Edyta Kryjomska) za wykonanie utworu „Dziewczyna z granatem”. Utwór ten nie jest tradycyjną pieśnią patriotyczną. Piosenka ta promuje serial znany nam z Programu Pierwszego Telewizji Polskiej pod tytułem „Czas honoru. Powstanie.” Kompozytorem muzyki do piosenki "Dziewczyna z granatem" jest Bartosz Chajdecki, autorką tekstu Bożena Kraczkowska. Śpiewa ją Katarzyna Sawczuk, która w nowym 7 sezonie "Czasu honoru" gra sanitariuszkę i łączniczkę, Zosię. Pozostałe utwory wykonywane podczas konkursu to: „Serce w plecaku”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Hej strzelcy wraz”, „Jak długo na Wawelu?”, „Jak to na wojence ładnie”, „O mój rozmarynie”, „Ostatni Mazur”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Warszawianka”, „Wojenko, wojenko” oraz „Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Jak co roku, wszystkie klasy mogły wykonać piosenkę przez siebie wybraną, zamiast wcześniej wylosowanej, po uprzedniej akceptacji organizatorów konkursu. Zwycięzcami okazali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy wspólnie wzięli udział w Festiwalu. Zwycięzcy otrzymali nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Pani Barbary Wiśniowskiej. „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej” zorganizowany zostal po raz czternasty. Jest to nasz sposób na zachowanie, pielęgnowanie i rekonstrukcję polskiej tradycji wspólnego śpiewania. To także wklad naszej szkoły w ogólnopolską, pozytywną atmosferę radosnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Daje to nam, społeczności szkolnej, wiele radości i satysfakcji.

zdjęcia na Flickru

czwartek, 13 listopada 2014 08:07

WAŻNE

Dla zdających w sesji zimowej

(styczeń – luty 2015r.)

Etap pisemny – 8 stycznia 2015r. godzina 1000 sala nr 11

Etap praktyczny:

 • Kwalifikacja A.35 – 15 stycznia 2015r. godzina 900 sala nr 8
 • Kwalifikacja T.11 – 15 stycznia 2015r. godzina 900 sala nr 27
 • Kwalifikacja E.12 – 3 lutego 2015r. godzina 1600 sala nr 10

INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚCI”

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS