webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

środa, 08 kwietnia 2015 12:46

Dzień przed feriami zimowymi, jak co roku w Bieczu, odbyła się Małopolska Licealiada Młodzieży w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców.

Uczennice naszej szkoły po raz kolejny okazały się bezkonkurencyjne i pokonały wszystkie swoje przeciwniczki, zdobywając I miejsce w województwie.

Drużyna chłopców po wyrównanych meczach z wylosowanymi uczestnikami turnieju wywalczyła V miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

środa, 08 kwietnia 2015 12:45

W połowie marca w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w piłce ręcznej.

Drużyny dziewcząt i chłopców podczas rozgrywek zaprezentowały dobrą, przemyślaną grę. Dzięki temu nasze zespoły pokonały wszystkich przeciwników i zdobyły I miejsca. Tym samym awansowały do dalszych rozgrywek.

Kolejnym etapem były Rejonowe Mistrzostwa, które odbyły się 23 marca 2015 r. w Bochni. Na tych zawodach nasze szczypiornistki pokazały ogromną wolę walki i determinację w dążeniu do postawionego sobie celu. Efektem tego stał się ogromny sukces – I miejsce i awans do Małopolskiej Licealiady Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna chłopców po bardzo zaciętych i widowiskowych meczach zajęła III miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

poniedziałek, 30 marca 2015 09:05

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (ich liczba jest zależna od zawodu), które uczeń musi potwierdzić zdanym egzaminem zawodowym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Egzamin odbywa się w sesjach.

Sesja letnia

Etap pisemny

dla kwalifikacji A-35, T. 11 i E.12 (technik ekonomista kl. II, technik hotelarstwa kl. II, technik informatyk kl. II) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 10.00

Dla kwalifikacji E.13 (technik informatyk  kl. III) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 %  punków .

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny

dla kwalifikacji A. 35, T. 11 odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

dla kwalifikacji E. 12 odbędzie się 18 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

dla kwalifikacji E. 13 odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów.

Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji i po uzyskaniu wykształcenia średniego (ukończeniu technikum) uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 30 marca 2015 09:03

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Etap pisemny dla uczniów (absolwentów) klas IV odbędzie się15 czerwca (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00.

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 % punków z części zawodowej i 30% z część przedsiębiorczej.

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny odbędzie się dla technika ekonomisty i technika hotelarstwa w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

Dla technika informatyka w dniach 16 i 17 czerwca 2015 r.  (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły).

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów. Etap praktyczny polega na opracowaniu projektu (dla zawodu technik hotelarstwa) i wykonania zadania (dla zawodu technik ekonomista i technik informatyk).

 

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem należy zdać dwa etapy egzaminu – etap pisemny i praktyczny.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

piątek, 27 marca 2015 09:14


Przed wejściem do naszej szkoły 20 marca 2015 roku zostało ustawione stanowisko obserwacyjne. Akcja, która miała się rozpocząć o godzinie 9:44 i potrwać do 12:04 dotyczyła obserwacji jednego z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych - zaćmienia Słońca. Pani Dyrektor wypożyczyła teleskop, a dzięki współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym otrzymaliśmy specjalistyczne filtry słoneczne umożliwiające bezpieczne obserwacje Słońca. Każdy z uczniów i pracowników mógł w tym czasie podejść i samodzielnie przeprowadzić obserwacje. Pokazy częściowego zaćmienia Słońca prowadzone były przeze p. Monikę Maślaniec i grupę uczniów z klasy pożarniczej (Adriana, Andrzeja, Gabriela, Grzegorza, Pawła i Piotra).

 

GALERIA FLICKR

piątek, 27 marca 2015 09:14

Podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu nasza uczennica Anna Paleczek z klasy 2A zajeła II miejsce w Polsce. Przedstawiła referat pod tytułem Kolory Wszechświata, czyli amatorska spektroskopia astronomiczna. W swojej pracy omówiła wyniki obserwacji widm gwiazd Betelgezy, Mintaki oraz Wielkiej Mgławicy w Orionie. Dodatkowo również przedstawiła badanie widma komety C/2014 Q2 Lovejoy, która na początku br gościła na nocnym niebie.
Ania została również nagrodzona nagrodą publiczności, co oznacza, że widowni spodobało się jej wystąpienie.
Opiekunami Ani byli nauczyciele: p. Monika Maslaniec - nauczyciel fizyki - ZS w Niepołomicach oraz p. Łukasz Maślaniec - nauczyciel astronomii - MOA Niepołomice

GALERIA FLICKR

wtorek, 17 marca 2015 18:21

W dniach 24.01-14.03.2015 odbywał się w Zespole Szkół kurs kelnerski, w którym uczestniczyło 10 uczniów technikum hotelarskiego. Był to już ostatni przewidziany w Projekcie kurs dla uczniów technikum naszej szkoły

Zajęcia w wymiarze 30 godzin opierały się zarówno na teorii jak i na praktyce.

Podczas zajęć teoretycznych - przede wszystkim - zostały przedstawione i wyjaśnione zasady HACCP, czyli postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

Zajęcia praktyczne dotyczyły m. in. przygotowywania i nakrywania stołów oraz ich dekorowania np. w zależności od pory dnia, składania serwetek, prawidłowego podawania dań, noszenia talerzy, otwierania i podawania win gościom...

 

A poniżej kilka zdjęć z kursu:

Przygotowywanie i nakrywanie stołów

 

 

Otwieranie i podawanie win gościom

 

Składanie serwetek

 

Trudna sztuka noszenia talerzy została opanowana

 

Podano do stołu? ....

czwartek, 19 marca 2015 09:30

Rekrutacja na wizytę studyjną do Chorwacji w roku szk. 2014/15

 

Wizyta studyjna w Turyngii.

W ramach Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" jeden uczeń Technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk może wziąć udział w wizycie studyjnej do Chorwacji.

Wizyta odbędzie się w dniach 16-24 maja 2015 r.

Wszystkie koszty związane z podróżą oraz pobytem na miejscu (koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania) pokrywa Lider Projektu.
O dokładnym terminie wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni na 3 tygodnie przed podróżą.

Rekrutacja uczniów:
O zakwalifikowaniu na wyjazd może ubiegać się uczeń, który spełna łącznie następujące warunki:
1. Uczęszcza do technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk
2. Jest uczniem klasy drugiej lub wyższej
3. Skorzystał z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach Projektu
4. Zna język angielski w stopniu komunikatywnym
5. Ma wysoką średnią ocen

Zgłoszenia przyjmuje szkolny lider Projektu Zbigniew Florczykiewicz do dnia 3.04.2015 r.

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu wniosków ogłosi ucznia, który weźmie udział w wizycie studyjnej do dnia 8.04.2015 r.

środa, 18 marca 2015 13:45

W piątek, 13 marca grupa uczniów z klasy 3b oraz 3c pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Aleksandry Dobrzańskiej udała się z wizytą do Instytutu Goethego w Krakowie. Trzecioklasiści mieli okazję obejrzeć wystawę komiksów niemieckich zatytułowaną: „ Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens – Dziś jest ostatni dzień reszty Twojego życia.”

Wystawa prezentuje wybór najwybitniejszych niemieckich powieści graficznych z ostatnich lat, których twórcami są  znani artyści, ale też cenieni debiutanci. Wśród zaprezentowanych tytułów znaleźć można komiksy inspirowane literaturą i historią, biografie,  adaptacje klasyki literackie. Wystawa powstała w oparciu o kolekcje „Najnowsze powieści graficzne z Niemiec”, której twórcą jest Andreas Platthaus, zastepca szefa działu felietonów „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Po obejrzeniu wystawy uczniowie wzięli udział w quizie przygotowanym specjalnie dla nich . Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni.

środa, 18 marca 2015 13:40

W dniach 5 i 6 marca 2015  roku na Wydziale Zarządzania  Politechniki Rzeszowskiej  odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości.
W eliminacjach do konkursu wzięło udział ponad 8000 uczniów
z 281 szkół z terenu całej Polski.

Do finału zakwalifikowały się tylko 34 osoby. Jedną z nich była uczennica 4 klasy technikum ekonomicznego w Zespole Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach – Patrycja Barczykowska.

Finał składał się z dwóch części; pierwszej testowej
oraz  drugiej praktycznej polegającej na sporządzeniu i wydrukowaniu dokumentów w programie FINANSOWO KSIĘGOWYM  Insert GT.
O szczegółowych wynikach konkursu organizatorzy poinformują
w terminie późniejszym.

JZ

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS