Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 01 czerwca 2015 11:09

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Etap pisemny dla uczniów (absolwentów) klas IV odbędzie się15 czerwca (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00.

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 % punków z części zawodowej i 30% z część przedsiębiorczej.

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny odbędzie się dla technika ekonomisty i technika hotelarstwa w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

Dla technika informatyka w dniach 16 i 17 czerwca 2015 r.  (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły).

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów. Etap praktyczny polega na opracowaniu projektu (dla zawodu technik hotelarstwa) i wykonania zadania (dla zawodu technik ekonomista i technik informatyk).

 

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem należy zdać dwa etapy egzaminu – etap pisemny i praktyczny.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 01 czerwca 2015 11:09

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (ich liczba jest zależna od zawodu), które uczeń musi potwierdzić zdanym egzaminem zawodowym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Egzamin odbywa się w sesjach.

Sesja letnia

Etap pisemny

dla kwalifikacji A-35, T. 11 i E.12 (technik ekonomista kl. II, technik hotelarstwa kl. II, technik informatyk kl. II) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 10.00

Dla kwalifikacji E.13 (technik informatyk  kl. III) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 %  punków .

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny

dla kwalifikacji A. 35, T. 11 odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

dla kwalifikacji E. 12 odbędzie się 18 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

dla kwalifikacji E. 13 odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów.

Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji i po uzyskaniu wykształcenia średniego (ukończeniu technikum) uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 01 czerwca 2015 10:54

TARGI PRACY I KARIERY W NIEPOŁOMICACH

(13.06.2015  - sobota,  otwarcie od godz. 10-ej, warsztaty od godz.11-ej, lokalizacja MCDiS,

główny organizator: Stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”,

szczegóły: www.targiniepolomice.pl)

 

WYSTĘPUJĄCY POŚREDNICY PRACY np.:

 

1/ "A&J Partners" - jedna z największych na Śląsku agencji pracy, która działa na rynku od ponad 10 lat,

2/ Powiatowy Urząd Pracy,

3/ Ochotniczy Hufiec Pracy" – zajmuje się tworzeniem  warunków prawidłowego rozwoju zawodowego dla młodzieży powyżej 15 roku życia oraz bezrobotnych do 25 roku życia,

4/ "Randstad" - jedna z największych holenderskich agencji zatrudnienia i doradztwa personalnego na świecie,

5/ „Adecco" - to największa na świecie agencja pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego,

6/ Młodzieżowe Centrum Karier z Niepołomic.

 

ZGŁOSZENI OFERTODAWCY np. :

 

1/ "Kedarix" Centrum Uszczelnień Technicznych – firma  specjalizuje się w produkcji uszczelnień technicznych oraz szeroko rozumianą produkcją wyrobów formowych,

2/ "Pratt & Whitney"  - firma produkuje silniki do samolotów cywilnych i wojskowych oraz silniki rakietowe;  w  zakładzie w Niepołomicach powstają części do silników gazowo-turbinowych,

3/ "Marsen" – firma specjalizuje się w dociepleniach oraz renowacjach budynków,

4/  "Elettrostandard Polska"  - firma zajmuje się produkcją m.in. transformatorów, rozdzielnic oraz bezpieczników elektrycznych,

5/ "Migas-Door" – firma specjalizuje się w produkcji bram garażowych, ogrodzeniowych, przemysłowych oraz specjalistycznych,

6/ "Royal Canin" – firma zajmuje się produkcją karmy dla psów i kotów,

7/ „Woodward" – firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań w zakresie systemów sterujących dla rynków lotniczego i energetycznego,

8/ Nidec Motors & Actuators"- firma produkuje silniki elektryczne stosowane przede wszystkim w branży motoryzacyjnej.

 

 

Podczas targów m. innymi będzie można dowiedzieć się jak założyć własny biznes, jak skorzystać ze środków unijnych, jak bezbłędnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz przygotować dokumenty aplikacyjne.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODIEŻ  SZKOLNĄ, ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Ewa Rogóż, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

czwartek, 28 maja 2015 11:45

l

Według szacunków Komisji Europejskiej dostęp do wykonywania około 20% zawodów na unijnym rynku obłożony jest różnego rodzaju restrykcjami. W praktyce oznacza to, że droga do wykonywania takich zawodów jest utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa.

Do niedawna Polska należała do krajów Unii, w których dostęp do wielu zawodów oceniany był jako najbardziej restrykcyjny. Ostatnio wprowadzane są regulacje ułatwiające taki dostęp i przesuwamy się                 w kierunku stanu określanego jako typowy w Europie.

Jak pokazała praktyka Stanów Zjednoczonych i innych krajów łatwiejszy dostęp do wielu zawodów pozbawiony sztucznie tworzonych barier przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia, powstawania nowych przedsiębiorstw i w efekcie do zwiększania produkcji i PKB. Pojawia się konkurencja, która w tradycyjnych układach była przygaszona. Częściej pojawiają się innowacje. Co jest jednak najważniejsze, większy dostęp do regulowanych zawodów prowadzi do spadku cen na usługi świadczone przez te zawody, dzięki czemu przyczynia się do większej dostępności tych usług dla ludzi. Najlepszym przykładem mogą być tu usługi prawne.

Jest rzeczą oczywistą, że wykonywanie pewnych zawodów wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, które muszą być w odpowiedni sposób zweryfikowane. Sytuacja taka ma miejsce w sposób szczególny w przypadku zawodów, od których zależy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Trudno byłoby dopuścić do wykonywania zawodu lekarza, inżyniera budowlanego czy pilota samolotu osobowego przez osoby, których wiedza i umiejętności nie byłyby poddane procesowi weryfikacji, a ich doświadczenie zawodowe byłoby odpowiednio udokumentowane.

Dopuszczenie do wykonywania takich zawodów wymaga uzyskania odpowiednich certyfikatów lub licencji i taki obowiązek nie jest przez nikogo podważany. Problem polega na tym, że w niektórych przypadkach procesy uzyskiwania odpowiednich certyfikatów bądź licencji przybrały patologiczną formę. Korporacje czy samorządy zawodowe, które często mają prawo decyzji o wykonywaniu zawodu, nie są zainteresowane dopuszczaniem do wykonywania zawodu przez zbyt wiele osób. Przy reglamentowaniu dopuszczeń do wykonywania zawodu można dyktować wyższe ceny, osiągając niejednokrotnie ogromne korzyści z renty monopolistycznej. Jednym z rozwiązań zapobiegającym blokadom karier zawodowych jest odbieranie samorządom zawodowym prawa nadawania uprawnień do wykonywania zawodu.

Decydowanie o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ma swoje korzenie w średniowiecznej tradycji rzemiosł, gdzie starszyzna cechów decydowała o awansie czeladników. Czasy zmieniły się na tyle, że system regulowania dostępu do zawodów stał się elementem hamującym rozwój.

Reglamentowane prawo wykonywania zawodu zawsze będzie prowadziło do nierównowagi na rynku: ograniczona liczba usługodawców będzie regulowała rynek podnoszeniem ceny. Klienci będą zmuszani do rezygnacji z zakupu usług przy nadmiernie wygórowanych cenach.

Przy deregulacji dostępu do zawodów regulowanych nie chodzi o to, by każdy mógł wykonywać zawód zastrzeżony dotychczas dla posiadaczy licencji czy innych certyfikatów, choć w uzasadnionych przypadkach może tak być, lecz by uzyskiwanie licencji nie było zastrzeżone dla wybranych, by egzaminy nie były zdawane zaledwie przez kilka procent przystępujących do nich, by umożliwiano odbywanie staży w przypadkach, gdy są one warunkiem wykonywania zawodu itd.

Komisja Europejska twierdzi, że w Unii w poprzedniej dekadzie regulowany był dostęp do około 5 000 zawodów, a w 2011 roku najwięcej było ich w Polsce. Pozostawienie takiego stanu rzeczy doprowadziłoby do nawarstwiania się patologii. W trosce o zwiększenie konkurencji na rynku, poprawę na rynkach pracy i obniżanie cen podjęto działania na rzecz deregulacji dostępu do większości zawodów regulowanych.

Zawody podlegające deregulacji to zawody prawnicze, geodeci, pośrednicy w handlu nieruchomościami, trenerzy, taksówkarze, architekci, przewodnicy turystyczni, pracownicy ochrony. Dość powszechne obawy przed wykonywaniem takich zawodów przez osoby niekompetentne i obniżaniem jakości usług nie znajdują potwierdzenia w doświadczeniach innych krajów. Konieczne jest przełamanie głęboko zakorzenionego przekonania, że gwarancją jakości usług jest jedynie certyfikat wydany przez samorząd zawodowy.

Ewa Rogóż, na podstawie onet.pl

czwartek, 28 maja 2015 11:43

 

Dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce są:

 1. 1 stycznia, czyli Nowy Rok,
 2. 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli,
 3. 5 kwietnia, czyli I Dzień Świąt Wielkanocnych,
 4. 6 kwietnia, czyli II Dzień Świąt Wielkanocnych,
 5. 1 maja, czyli Majowe Święto Pracy,
 6. 3 maja, czyli Święto Konstytucji,
 7. 24 maja, czyli Zielone Świątki,
 8. 4 czerwca, czyli Boże Ciało,
 9. 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego,
 10. 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych,
 11. 11 listopada, czyli Święto Niepodległości,
 12. 25 grudnia, czyli I Dzień Święta Bożego Narodzenia,
 13. 26 grudnia, czyli II Dzień Święta Bożego Narodzenia.


  Biorąc jednak pod uwagę długość płatnego urlopu, Polacy nie powinni narzekać. W zależności od stażu pracy możemy liczyć na 20 lub 26 dni płatnego odpoczynku (przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę). Jeśli dodamy do tego 13 dni ustawowo wolnych od pracy, to łącznie można mieć 33 lub 39 dni wolnych.

Jednakże okazuje się, że Polacy są jednymi z najdłużej wypoczywających Europejczyków. W wielu krajach europejskich, np. w Holandii, Belgii, Rumunii czy w Szwajcarii, pracownikom przysługuje tylko 20 dni urlopu. Mają też mniej dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy.

 

Ewa Rogóż, na podstawie onet pl, maj 2015

czwartek, 21 maja 2015 11:39

Zaproszenie

Społeczność Zespołu Szkól im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
ma zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl  pod tytułem „Niezwykłe przygody Marcina Kabata”.

Przygotowane przez uczniów naszej szkoły przedstawienie, oparte na motywach sztuki czeskiego dramaturga Jana Drdy „Igraszki z diabłem”, zostanie wystawione

w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach,

w sobotę 23 maja 2015 r. o godzinie 16.10.

Po zakończeniu spektaklu będziemy prosić Państwa o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na leczenie oraz rehabilitację Julii Kołodziej, 10 – letniej mieszkanki gminy Niepołomice,

chorującej na zapalenie mózgu Rasmussena.

Pomoc dla Julii Kołodziej - spektakl

Pomoc dla Julii Kołodziej - spektakl

poniedziałek, 11 maja 2015 13:11

Do dnia 29.05.2015 r trwa rekrutacja na staż-wizytę zawodoznawczą do firm z branży informatycznej: NTT i ATMAN do Warszawy.

Jej celem jest zapoznanie się z  dwoma dużymi firmami: jedną produkującą komputery stacjonarne, akcesoria, podzespoły i urządzenia peryferyjne, drugą działającą w branży teleinformatycznej, dostarczającej usługi sieciowe: Internet, chmurę obliczeniową.

Zwiedzimy dział montażowo-serwisowy i zaplecze logistyczno-magazynowe firmy NTT, zobaczymy jak wygląda praca personelu w firmie, jakie są wymagane kwalifikacje od pracowników
Zapoznamy się z infrastrukturą informatyczną, m. in. szafami rackowymi, serwerami, switchami, routerami, mediami miedzianymi i światłowodowymi, systemami operacyjnymi firmy ATMAN. Dowiemy się co to jest kolokacja, centrum wymiany ruchu, jakie usługi świadczy firma, jak funkcjonuje, jaką rolę i zadania oraz kwalifikacje mają pracownicy firmy.

Dotyczy: uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk

Ilość miejsc: 27

Zapisy u szkolnego lidera Projektu Zbigniewa Florczykiewicza

ZAPRASZAM

wtorek, 12 maja 2015 07:22

Inicjatywa podjęta przez Akademię Morską w Szczecinie umożliwia młodzieży szkolnej zaprezentowanie swoich umiejętności z dziedziny szeroko pojętej informatyki

 

Więcej informacji  www.informatyka.am.szczecin.pl/ipit/o-konkursie

poniedziałek, 04 maja 2015 09:15

 

 

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 w Zespole Szkól im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 125 osób, w tym 79 tegorocznych Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 39 Absolwentów Technikum i 7 Absolwentów lat ubiegłych, przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej. Życzymy Maturzystom powodzenia !!!

Pozdrawiam

Barbara Wiśniowska

matura 2015

piątek, 24 kwietnia 2015 06:46

Polsko-amerykańska współpraca w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Wśród wielu możliwości do sprawdzenia i szlifowania swoich umiejętności językowych dla naszych uczniów najciekawszymi i ulubionymi są te, w których doświadczają nauki „na żywo” w obecności native speakerów.

Jedną z takich form, już tradycyjną, jest wizyta studentów z Kolorado, którzy od czterech lat przyjeżdżają do Niepołomic, aby spędzić czas z naszymi uczniami.

Takie zajęcia składają się z kilku części. Najpierw nasi goście przedstawiają swoją uczelnię       i życie studenckie oraz prowadzą rozmowę z uczniami na temat studiów i życia w Stanach Zjednoczonych. Następnie zadaniem naszych uczniów jest oprowadzenie gości po szkole oraz prowadzenie konwersacji w czasie gościnnego poczęstunku. Po takiej „rozgrzewce” Amerykanie prowadzą lekcje języka angielskiego w klasach, które są okazją do zweryfikowania swoich umiejętności w komunikowaniu się po angielsku. Jest to jednocześnie ulubiona część dnia, na zakończenie którego odbywają się zazwyczaj gry lub zabawy sportowe. W tym roku był to mecz piłki nożnej zakończony wynikiem 4: 3 dla gości.

Oto kilka komentarzy uczniów z klasy 3THE po tegorocznej wizycie:

-Spotkanie bardzo mi się podobało, miałam możliwość posłuchania angielskiego „na żywo”    i dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

-To była fajna lekcja a mecz był bardzo emocjonującyJ

-…dowiedziałem się czegoś o szkole wojskowej, w której uczą się ludzie w moim wieku. Poznaliśmy przy tym część ich codziennego życia.

Katarzyna Lynch, nauczyciel języka angielskiego

GALERIA FLICKR

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS