Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 01 marca 2018 07:46

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce realizacji

data

godziny (od-do)


1

Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Tomasz Wyczesany

10.03.2018

28.03.2018

29.03.2018

8.00-14.15 (8h)

13.30-18.15 (6h)

8.00-14.15 (8h)

sala 10

2

Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Zbigniew Florczykiewicz

06.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
27.03.2018

28.03.2018

15.15-19.10 (5h)
15.15-19.10 (5h) 15.15-19.10 (5h) 15.15-19.10 (5h)

ZMIANA:
15.30-17.35 (3h)

sala 11

3

Kurs księgowości komputerowej CDN OPTIMA

Józef Zelek

10.03.2018

28.03.2018

8.00-14.15 (8h)

13.30-17.35 (5h)

sala 8

4

Kurs IT Essentials

I GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany

14.03.2018

21.03.2018

14.20-17.30 (4h)

14.20-17.30 (4h)

sala 10

5

Kurs IT Essentials

II GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany

24.03.2018

8.00-14.15 (8h)

sala 10

6

Kurs IT Essentials

III GRUPA (7 os.)

Jarosław Jeziorek

24.03.2018

8.00-14.15 (8h)

sala 11

 

zamiast:

13.30-17.35 (5h)

zmiana na:

15.30-17.45 (3h)
środa, 31 stycznia 2018 21:25

W dniu 31.01.2018 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kursy: IT Essentials oraz  księgowości komputerowej CDN OPTIMA

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu - sala 11

wtorek, 30 stycznia 2018 21:22

W dniu 22.01.2018 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa uczestników na kurs Prawa jazdy kat. B

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu - sala 11

wtorek, 30 stycznia 2018 21:12

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce realizacji

data

godziny (od-do)

1

Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Tomasz Wyczesany

28.02.2018

8.00-9.30 (2h)

sala 10

2

Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Zbigniew Florczykiewicz

06.02.2018

27.02.2018

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

sala 11

3

Kurs modelowania 3D

II GRUPA (2 os.)

Tomasz Wyczesany

7.02.2018

15.10-18.15 (4h)

sala 10

Kurs modelowania 3D

IV GRUPA (2 os.)

7.02.2018

7.02.2018

8.00-10.30 (3h)

14.15-15.00 (1h)

4

Kurs IT Essentials

I GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany

03.02.2018

8.00-14.15 (8h)

sala 10

5

Kurs IT Essentials

II GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany

10.02.2018

8.00-14.15 (8h)

sala 10

6

Kurs IT Essentials

III GRUPA (7 os.)

Jarosław Jeziorek

3.02.2018

8.00-14.15 (8h)

sala 11

 

piątek, 19 stycznia 2018 09:14

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Prokocimiu zajmuje się leczeniem najciężej chorych dzieci z Polski południowej. Każdego roku przepełnione sale przyjmują ponad 20 tysięcy małych pacjentów.

Oprócz wsparcia finansowego – zakupu specjalistycznego sprzętu leczniczego, pacjentom można pomóc na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest zagospodarowanie czasu wolnego i stworzenie sytuacji sprzyjających budowaniu relacji rówieśniczych.

Dlatego też na początku grudnia 2017 roku została nawiązana współpraca pomiędzy Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, a Biurem Akcji Odnowy Szpitala w USD Krakowie – Prokocimiu, której rezultatem była szczególna wizyta naszych uczniów w szpitalu.

W dniu 16 stycznia 2018 r. blisko trzydziestoosobowa grupa uczniów reprezentująca Szkolną Grupę Teatralną, Klub Wolontariusza oraz Szkolne Koło Medialne, działających w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, miała przyjemność wystąpić przed wspaniałą publicznością jaką stanowili pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu, ich opiekunowie, rodzice i nauczyciele.

Uczniowie wystawili Jasełka w nowatorskiej odsłonie, z uwspółcześnionymi dialogami oraz postaciami. Obok postaci tradycyjnych – Świętej Rodziny, aniołów, diabłów, Heroda, Trzech Króli czy pastuszków – pojawiły się postaci z bliższej nam czasowo rzeczywistości – np. ochroniarz Heroda, diabły zaś były na tyle nowoczesne, że posługiwały się telefonami komórkowymi. Podczas przedstawienia zostały również wykonane polskie kolędy oraz tradycyjny taniec krakowiak.

Serdeczne przyjęcie, wspaniała publiczność, możliwość zobaczenia uśmiechu na twarzach małych pacjentów oraz mnóstwo wspólnych zdjęć i ciepłe zaproszenie na kolejne odsłony aktorskich talentów naszych uczniów, były niewątpliwie największym podziękowaniem dla aktorów.

Nad przygotowaniem spektaklu, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy w dniu 8 lutego 2018 r. w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli: Lucyny Niedbały, Joanny Świdnickiej oraz Piotra Jarmocika.

 

Pedagog szkolny

Edyta Pilch

czwartek, 11 stycznia 2018 12:54

Jako pierwsza szkoła w gminie Niepołomice, bierzemy udział w programie Erasmus Plus  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

W dniach 30.10 – 03.11.2017 nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Justyna Kuźma i Katarzyna Lynch, wzięły udział w szkoleniu zagranicznym w Londynie w ramach projektu Erasmus Plus „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kurs nosił nazwę „Teaching through Art Activities”, na którym nauczyciele mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej. Kurs w całości prowadzony był w języku angielskim. Zajęcia odbywały się przez pięć dni, w blokach programowych – Uczenie z wykorzystaniem  Fotografii, Rysunku,  Filmu i Animacji, elementów dramy oraz warsztatypokazującejak pobudzić w uczniach Kreatywne Myślenie. Trafiłyśmy na bardzo ciepły tydzień, słoneczną, a nie przysłowiową, angielską pogodę. Warsztaty poszerzyły wachlarz technik i metod nauczania  języka obcego, co w dobie rosnącego znaczenia sektora kulturalnego i artystycznego,  pomoże  zmierzyć  się z nieuchronnymi  zmianami  społecznymi.

Wyjazd z programu Erasmus zaliczamy do jak najbardziej udanych. Spotkałyśmy  się z bardzo dużą życzliwością uczestników z innych krajów jak i samych prowadzących. Myślę, że znajomości tam zawarte oraz kontakty przysłużą się rozwojowi szkoły a nabyte doświadczenie przełoży się na jakość oferowanej edukacji. Dzięki czemu korzyści z wyjazdu odniosły nie tylko uczestniczki wyjazdu, ale cała placówka. Ponadto udział w programach Erasmusa warto polecić każdemu, to niezwykła i niezapomniana przygoda, którą warto przeżyć.  Kolejne wyjazdy szkoleniowe odbędą się już w marcu 2018r.

czwartek, 11 stycznia 2018 12:49

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu gospodarki przestrzennej . Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas IV technikum informatycznego , ekonomicznego i obsługi ruchu turystycznego. Tematem warsztatów była „Przestrzeń innowacji”. Zajęcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego: dr inż. Agnieszka Petryk, dr inż. Paulina Śliz oraz dr inż. Magdalena Zdun .W trakcie ich trwania uczniowie wysłuchali wykładu między innymi na temat innowacji , konfliktów pojawiających się w związku z wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań a także partycypacji w planowaniu przestrzennym.

W drugiej części  uczniowie mieli do wykonania dwa zadania praktyczne. Pierwsze związane z zagadnieniem konfliktu o modernizację przestrzeni; drugie – dotyczące zagadnień ściśle inżynieryjnych i projektowych.

Agnieszka Marchewka

Doradca zawodowy

 

 

poniedziałek, 01 stycznia 2018 15:48

W dniach 8.01-19.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista (wymagane ukończone 18 lat, na dzień 31.01.2018)

 

W dniach 8.01-29.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs IT Essentials dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

2. Kurs CDN OPTIMA dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

 

W dniach 8.01-28.02.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na wycieczkę zawodoznawczą, którą zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Wycieczka zawodoznawcza do ACK CYFRONET w Krakowie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

 

W dniach 8.01-30.03.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na staże, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Płatne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej/ekonomicznej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu - sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kursy decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2016/17.

sobota, 30 grudnia 2017 15:59

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce

data

godziny (od-do)

1

Kurs tworzenia stron WWW

Paweł Szczeszek

13.01.2018

27.01.2018

8.00-14.15 (8h)

8.00-14.15 (8h)

sala 9

2

Kurs CCNA 1-2

Tomasz Wyczesany

13.01.2018

27.01.2018

8.00-14.15 (8h)

8.00-14.15 (8h)

sala 10

3

Kurs CCNA 1-2

Zbigniew Florczykiewicz

02.01.2018

09.01.2018

23.01.2018

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

sala 11

4

Kurs modelowania 3D

I GRUPA (2 os.)

Tomasz Wyczesany

3.01.2018

10.01.2018 17.01.2018

14.20-16.45 (3h)

14.20-16.45 (3h)

14.20-17.30 (4h)

sala 10

Kurs modelowania 3D

II GRUPA (2 os.)

24.01.2018

31.01.2018

15.10-17.35 (3h)

15.10-17.35 (3h)

Kurs modelowania 3D

III GRUPA  (2 os.)

3.01.2018

17.01.2018

31.01.2018

31.01.2018

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

14.15-15.00 (1h)

Kurs modelowania 3D

IV GRUPA (2 os.)

10.01.2018

24.01.2018

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

środa, 20 grudnia 2017 20:58

Dnia 8 grudnia 2017 uczniowie klasy I TE/TOT uczestniczyli w etapie szkolnym Chłopskiej Szkoły Biznesu, którą w naszym zespole koordynowali przedstawiciele Komendy OHP w Krakowie.

 

Do etapu drugiego zakwalifikowały się dwie osoby tj. Weronika Siwek z Technikum Ekonomicznego oraz Natalia Jędrzejczyk z Technikum Obsługi Turystycznej.

 

W wojewódzkich zmaganiach w dniu 14 grudnia 2017 w Krakowie oprócz naszych uczennic brało jeszcze udział dziewięć zespołów dwu – osobowych z innych placówek ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Łącznie w rozgrywkach uczestniczyło 20 uczniów.

 

Nasze pierwszoklasistki zajmując w zdobytej punktacji środkową lokatę w nagrodę zostały uhonorowane talonami świątecznymi wartości 240 złotych.

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS