Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 18 lutego 2016 07:26

Konkurs „Get to know America” to konkurs wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych, który organizowany jest przez  Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pała II w Niepołomicach oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie i pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

10 grudnia odbył się I etap konkursu w którym udział wzięło 127 uczniów szkół gimnazjalnych i uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. 15 najlepszy trzyosobowych drużyn 11 lutego 2016 reprezentowały swoje szkoły w II etapie konkursu, który odbył się w siedzibie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Po wyrównanej i budzącej ogromne emocje rywalizacji wyłoniono 7 drużyn:

Lp.

SZKOŁA

UCZESTNICY

PUNKTY

1.

Gimnazjum Wola Batorska

Aleksandra Zawiła

Weronika Biernat

Oliwia Dziedzic

63,5 pkt

2.

LO Niepołomice

Aleksandra Turek

Paulina Jędrzejek

Klaudia Postawa

59,5 pkt

3.

Gimnazjum Targowisko

 

 

 

Gimnazjum Wola Batorska

 

 

Joanna Olszewska

Natalia Szewczyk

Mikołaj Nazaruk

 

Paweł Zięba

Daniel Krzyżak

Anna Lato

56 pkt

 

 

 

56 pkt

4.

Gimnazjum Stanisławice

Filip Skipioł

Małgorzata Marek

Paulina Lalik

55,5 pkt

5.

Gimnazjum Wola Batorska

 

 

 

LO Niepołomice

Rufus Tronowski

Adrian Farnaus

Jakub Dąbroś

 

Maciej Tobiasz

Karol Bożek

Jakub Pudełko

53 pkt

 

 

 

53 pkt

 

11 marca 2016 odbędzie się wielki finał konkursu, który przeprowadzony będzie przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych z Krakowa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, zwycięskim drużynom życzymy sukcesów w III etapie a nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniach swoim podopiecznym serdecznie dziękujemy.

GALERIA ZDJĘĆ FLICKR

środa, 17 lutego 2016 09:18

czwartek 11 lutego 2016 r. odbyły się 5 warsztaty matematyczne dla nauczycieli oraz uczniów w Instytucie Matematyki UJ. Reprezentanci naszej szkoły wzięli w nich udział.

poniedziałek, 15 lutego 2016 10:39

Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy” już po raz XVIII opublikowało w styczniu 2016 r.  Ranking Szkół Ponadgimazjalnych. Tegoroczny Ranking pokazuje 300 techników ( spośród 1703 analizowanych w rankingu). Technika  oceniane były w czterech kryteriach: sukcesy szkoły w olimpiadach, które zwalniały z egzaminu zawodowego (20%),  wyniki pisemnych matur

z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (25%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Na podstawie tych danych Miesięcznik Edukacyjny przyznaje szkołom Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze Szkół Ponadgimnazjalnych, które obrazują sukces szkoły w prezentowanym rankingu. Pierwsza setka najlepszych szkół w Polsce uzyskuje tytuł Srebrnej Szkoły, miejsca 101-200 honorowane są tytułem Srebrnej Szkoły, 201-300 to tytuł Brązowej Szkoły. W tym roku po raz kolejny znaleźliśmy się wśród elitarnego grona szkół, które mogą się szczycić prawem do posiadania Srebrnej Tarczy. Redaktor Naczelna dr Bianka Siwińska pogratulowała osiągniętych sukcesów Dyrektorom Najlepszych Liceów i Techników w liście skierowanym do grona laureatów Rankingu Perspektywy 2016.

Sukcesy  naszych uczniów pozwoliły nam na zajęcie 14 miejsca w rankingu wojewódzkim i 106 miejsca w rankingu ogólnopolskim. Osiągnięcia naszych uczniów są dla nas wszystkich powodem do dumy, tym większym, że szkoła nieprzerwanie od pięciu lat notowana jest w gronie najlepszych techników w Polsce. W latach 2012-2014 zostaliśmy uhonorowani tytułem Złotej Szkoły, a w ubiegłym roku przyznano nam tytuł Brązowej Szkoły.

Szczegóły dotyczące pełnych wyników rankingu dostępne są pod adresem

www.technika.perspektywy.pl

fot Jerzy Golowski

Aleksandra Kwaca

Edyta Kryjomska

nauczyciele w Zespole Szkół

im Ojca Świętego Jana Pawła II

czwartek, 11 lutego 2016 13:44

 

Ponad stu tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II oficjalnie rozpoczęło odliczanie 100 dni do matury tzw. zabawą studniówkową.

Na miejsce imprezy wybraliśmy, naszym zdaniem, miejsce idealne i związane blisko z historią naszej szkoły- Zamek Królewski w Niepołomicach. Za udostępnienie sal zamkowych serdecznie dziękujemy Fundacji Zamek Królewski.

Studniówka przerosła oczekiwania nasze i naszych rodziców- było wspaniale! Za perfekcyjną organizację serdecznie dziękujemy Rodzicom.

Zaczęliśmy od tradycyjnego poloneza, który skomplikowanym układem zachwycił przybyłych gości. Walc angielski z  pracownikami szkoły oraz walc wiedeński w wykonaniu uczniów wypadły równie profesjonalnie.   Również skoczny taniec belgijski  wprowadził nas w wyśmienity nastrój, a wszystko to dzięki  pomocy nauczycielki wychowania fizycznego – pani Joanny Świdnickiej, z którą trenowaliśmy około miesiąca.

Po oficjalnej części i programie artystycznym, który wzruszył wychowawców klas maturalnych, bawiliśmy się wspólnie z nauczycielami do największych przebojów ostatnich dekad. Parkiet nie świecił pustkami ani minuty.

Szampańska zabawa trwała do białego rana a ostatnie pary opuściły Zamek o 6 nad ranem.

Wrażenia tegorocznych maturzystów w skrócie:

„Euforia”

„Impreza zrobiła ogromne wrażenie”

„Smutek, że ten wspaniały bal już za nami”

„Noc była zbyt krótka”

„Chcielibyśmy cofnąć czas, aby to jeszcze raz przeżyć”

„Czas się wziąć do roboty”

GALERIA FLICKR

Uczniowie klasy IV THE z wychowawcą

piątek, 05 lutego 2016 07:31

 

II etap konkursu Get to know America odbędzie się zgodnie z planem tj. 11 lutego 2016 o godz.10.00 w Zespole Szkół im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

 

Harmonogram dnia

 

9:45 -  Powitanie uczestników i opiekunów

10:00 - 11:00 - Drużynowe rozwiązywanie testów

 

11:00 -12:00 - Poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły

 

ok.12:15 - Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia !!!

wtorek, 22 grudnia 2015 08:15

Akcja "Szlachetna Paczka" ma charakter ogólnopolski. Co roku angażuje się w nią coraz więcej wolontariuszy i darczyńców. Od początku działania "Szlachetna Paczka" dotarła do wielu potrzebujących rodzin. Projekt adresowany jest głównie do osób chorych i niepełnosprawnych, starszych i samotnych, a także do rodzin wielodzietnych. Wolontariusze, zwani "Super W" poszukają właśnie takich ludzi, rodzin następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.

Także Nasza Szkoła kolejny raz włączyła się w tą właśnie akcję. Cała społeczność: uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły brali czynny udział w organizowaniu funduszy na zakupu wymaganych przez wybraną rodzinę produktów, oraz dostarczaniu konkretnych  rzeczy z listy najbardziej oczekiwanych.

Udało się. Skompletowaliśmy wszystko o czym marzyła wybrana przez Szkołę rodzina. Do akcji włączyło się również Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
i Muzeum Niepołomice.

poniedziałek, 21 grudnia 2015 14:00

Grudzień to po pierwsze czas szalonych zakupów świątecznych, po drugie miesiąc podsumowań i rozliczeń. W wielu firmach pracownicy zostają „po godzinach”, aby uwinąć się ze zwiększoną ilością pracy. Tylko niektórzy pracownicy mogą odmówić szefowi nadgodzin.

Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, jaki wynika z systemu i rozkładu pracy.

Czy możemy odmówić wykonania takiej dodatkowej pracy? Kodeks pracy mówi, że do podstawowych obowiązków pracownika należą sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń szefa, o ile nie są one sprzeczne z prawem czy umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Ponieważ art. 151 § 1 pkt 2

Kodeksu pracy dopuszcza „nadgodziny” m.in. w razie szczególnych potrzeb pracodawcy, wychodzi na to, że odmowa nie wchodzi w grę. A jeśli się nie zastosujemy do polecenia szefa, grozi nam m.in. kara porządkowa.

Zatem co do zasady pracownik musi się liczyć z tym, że szef może zażądać od niego, żeby w wyjątkowych sytuacjach został „po godzinach”.  Z jednej strony to dodatkowy, nieplanowany wysiłek, z drugiej praca w godzinach nadliczbowych jest dodatkowo (poza normalną pensją) płatna. Przysługuje tu dodatek co do zasady w postaci:

* 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy (zgodnie z obowiązujący go rozkładem pracy) czy w dniu wolnym od pracy udzielonym podwładnemu w zamian za pracę w niedzielę lub święto

* 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w innym dniu niż powyższe.

Poza tym pracodawca musi przestrzegać również kwestii dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. I tak, art. 131 § 1 Kodeksu pracy mówi, iż tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Z kolei z art. 151 § 3 Kodeksu pracy wynika, że liczba godzin nadliczbowych przepracowanych na szczególne potrzeby pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym, choć limit ten może kształtować również regulamin pracy czy umowa o pracę.

Prawo do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych mają pracownice w ciąży (art. 178 § 1 Kodeksu pracy), pracownicy młodociani (art. 203 § 1 Kodeksu pracy) oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, gdzie dochodzi do przekroczeń najwyższych stężeń czy natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (art. 151 § 2 ww. ustawy).

Ponadto tzw. warunkowy zakaz pracy w godzinach nadliczbowych stosuje się do osób, które opiekują się dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia oraz zasadniczo pracownicy niepełnosprawni.

 

Ewa Rogóż (na podstawie onet pl. XII 2015)

piątek, 18 grudnia 2015 15:19
Sytuacja kobiet na rynku pracy wciąż jest gorsza niż mężczyzn i to nie tylko pod względem wysokości wynagrodzenia. Kobiety są dyskryminowane przez szefów, bo ci uważają, że są one mniej wydajnymi pracownikami, ich kwalifikacje nie są wystarczająco wysokie, a przede wszystkim za mało koncentrują się na pracy, bo dzielą czas pomiędzy obowiązki zawodowe i prowadzenie domu. Sytuacja kobiet na rynku pracy cały czas jest niezadowalająca. Dziewięć na dziesięć pań biorących udział w badaniu uważa ją za trudniejszą niż sytuację mężczyzn. Pracodawcy są przekonani, że kobiety nie są równie wartościowymi pracownikami jak mężczyźni. Ich zdaniem kłopotem jest również to, że trudno jest łączyć pracę zawodową z życiem osobistym, dlatego kobiety nie mogą się równie mocno skoncentrować na karierze zawodowej. Ewa Rogóż (na podstawie onet pl. XII 2015)
poniedziałek, 14 grudnia 2015 15:18

 

30 października 2015 r. już po raz VIII przedstawiciele Zespołu Szkół wzięli udział
w „Marszu na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach”. O godzinie 12.00  reprezentanci każdej z klas - w sumie 67 osób – wraz z  opiekunami, wyruszyli na niepołomickie ulice celem zwrócenie uwagi mieszkańców, uwrażliwienia uczestników ruchu drogowego na zgubny wpływ alkoholu na funkcjonowanie człowieka oraz na zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W happeningu wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół z terenu miasta, a także reprezentanci szkół z terenu gminy. Marsz tradycyjnie  poprowadzili Burmistrz  Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ciastoń oraz  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii Pani Marzena Stawarz. Ukoronowaniem akcji był krótki program artystyczny na płycie rynku przygotowany przez przedstawicieli wszystkich szkół.

W ramach kampanii w okresie 2-6 listopada zbieraliśmy na terenie szkoły podpisy uczniów i pracowników szkoły pod deklaracją odpowiedzialnego pasażera/ świadka, zgodnie z zapisem której potwierdzaliśmy, że mamy świadomość, iż kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu jest zagrożeniem dla siebie, pasażerów jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też, jeżeli będziemy świadkiem sytuacji, w której nietrzeźwy kierowca zechce wsiąść do pojazdu, podejmiemy wszelkie starania i działania aby powstrzymać go przed jazdą. Sytuacja dotyczy szczególnie osób nam bliskich, członków rodziny, znajomych.

W ramach tegorocznej akcji wzięliśmy także udział w konkursie na ścienną gazetkę
pt. „No Promil- No Problem”. Prace konkursowe wykonały wszystkie klasy naszego Zespołu Szkół. Oceny gazetek dokonali przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Na szczególną uwagę jurorów zasłużyła pomysłowość, oryginalność gazetki wykonanej przez klasę III B
i niezwykła precyzja, estetyka oraz zgodność z tematem gazetki wykonanej przez klasę I TI. Uroczyste wręczenie nagród dla tegorocznego laureata klasy I TI miało miejsce 3 grudnia 2015 r. w auli Zespołu Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest wyjazd do teatru.

 

czwartek, 03 grudnia 2015 07:21

Po raz pierwszy w tym roku uczniowie Zespołu Szkól im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS" prowadzonym pod  patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych  tematykę ubezpieczeń społecznych w prosty i ciekawy sposób. Dziedzina to trudna, ale istotna dla każdego, kto wchodzi w dorosłe życie. Nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych przeprowadzili w klasach lekcje wykorzystując materiały dydaktyczne przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Projektowi towarzyszy ogólnopolski konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.” Szkolny etap konkursu odbył się 16 listopada 2015 r. w niepołomickim Zespole Szkół. Wzięło w nim udział 38 uczniów naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie A.Maniak, E.Rogóz i J.Zelek oraz przedstawicielka krakowskiego oddziału ZUS p. B.Bielawska.

Każdy uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami z zakresu historii systemu ubezpieczeń społecznych, rodzaju ubezpieczeń i świadczeń, a także reformy systemu emerytalnego. Etap szkolny ma wyłonić trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Aby szkoła mogła uczestniczyć w etapie wojewódzkim każdy z członków zespołu musi uzyskać wynik ponad 50 proc. trafnych odpowiedzi. Po zakończeniu konkursu uczestnicy otrzymali drobne gadżety; firmowy notatnik, długopis i smyczkę .Dla finalistów etapu centralnego przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe sponsorowane przez  organizatorów konkursu ZUS i  MPiPS.

Projekt wpisuje się świetnie nie tylko w lekcje podstaw przedsiębiorczości i ekonomii, ale pozwala uczniom zgłębić wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce. Konkurs  "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" z kolei daje szanse sprawdzenia wiedzy pozyskanej przez uczniów oraz uzupełnienia wiadomości, które już posiadają.

Koordynator projektu w Zespole Szkół,

nauczyciel przedsiębiorczości

Aleksandra Maniak

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS