Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 23 października 2015 08:53

20 października 2015 r. młodzież naszej szkoły spotkała się z byłą więźniarka Auschwitz Panią Aliną Dąbrowską. Pani Alina opowiadała o swoim życiu w przedwojennej Polsce i o tym w jaki sposób wojna wpłynęła na losy jej rodziny.

Jako młoda kobieta zatrudniona została w niemieckiej fabryce. Jej zadaniem było tłumaczenie instrukcji dla robotników z języka niemieckiego. Od razu włączyła się w działalność ruchu oporu odbijając na fabrycznej matrycy materiały dla polskiego podziemia. Za działalność konspiracyjną została aresztowana. Po ponad rocznym pobycie w łódzkim więzieniu przewieziono ją do obozu Auschwitz. Jak wspomina Pani Alina, obóz był piekłem na ziemi. Ludzie nie przypominali kobiet ani mężczyzn, lecz byli zredukowani do numerów. Było to miejsce morderczej pracy, głodu, zimna i strachu. Poddana eksperymentom doktora Mengele, zarażona tyfusem, przetrwała dzięki ogromnej woli życia.

W styczniu 1945 r. została ewakuowana wraz z innymi więźniarkami do obozu Ravensbrück, a następnie do Lipska skąd udało jej się uciec. W maju 1945 r. wróciła do rodzinnych Pabianic.

Długo nie mogła rozmawiać o pobycie w obozie. Unikała nie tylko rozmów ale i spotkań z byłymi więźniarkami. Poobozowa trauma była zbyt silna. Dopiero po latach, gdy pojechała do Niemiec i zobaczyła mężczyznę z wytatuowaną swastyką uznała, że dłużej nie może milczeć. Musi zacząć opowiadać o tym, co się wydarzyło, aby uchronić nas i przyszłe pokolenia przed piekłem wojny.

Organizatorem spotkania było lokalne stowarzyszenie "Młodzi dla Niepołomic". Poprowadził je jeden liderów stowarzyszenia Artur Rosner.

Izabela Wojakowska

czwartek, 15 października 2015 11:53

W dniu 9.10.2015 młodzież Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Uczestniczyła (w ramach ustalonego harmonogramu dla poszczególnych klas i grup) w niepołomickich Targach Edukacji i Pracy.

W rozpoczęciu Targów między innymi brali udział: p. Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, p. Marek Ciastoń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach, p. Tadeusz Mysiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, p. Jacek Pająk – Dyrektor Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Krakowie, p. Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, p. Edward Prokop – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Podczas rozpoczęcia Targów między innymi poruszono takie zagadnienia jak:

- rozbudowa przedsiębiorstw w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (na obszarze ponad 500 ha),

- stan zatrudnienia w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (ponad 5000 osób),

- ilość bezrobotnych w Mieście i Gminie Niepołomice (aktualnie 609 osób),

- spektrum zawodów kształconych przez Małopolską Izbę Rzemieślniczą zgodnie z potrzebami rynku pracy,

- rola i zadania OHP, w tym podejmowane działania wspierające bezrobotnych przeciwko wykluczeniu społecznemu,

- zawody zanikające (wsparte prezentacją multimedialną).

 

Po rozpoczęciu Targów uczniowie uczestniczyli w następujących warsztatach tematycznych:

 

Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą oraz dokumenty aplikacyjne – warsztat prowadzony był przez przedstawicieli Firmy Randstad – oddział w Niepołomicach; w ramach spotkania w sposób bardzo przejrzysty i rzetelnie podkreślono znaczenie dobrze napisanego CV będącego zawsze „wizytówką” kandydata do pracy oraz znaczenia 11-o sekundowego pierwszego wrażenia, przedstawiono najczęściej popełniane błędy w pisaniu CV, wyjaśniono znaczenie achronologii  w przygotowaniu CV,  wskazano „jak i gdzie szukać, żeby dotrzeć do idealnej oferty!” oraz „jak przekonać językiem korzyści przyszłego pracodawcę do zatrudnienia danego kandydata do pracy!”,

 

Animacja czasu wolnego - warsztat poświęcony był roli i znaczeniu zawodu animatora, spotkanie prowadziły przedstawicielki tego zawodu, wskazując na możliwości kształcenia, połączenia nauki, pracy, wypoczynku w Polsce i poza nią podczas ferii zimowych i letnich za pośrednictwem znanych na rynku biur podróży; młodzież szkoły miała dodatkową możliwość włączenia się  w proponowane gry i zabawy związane z programem animacyjnym,

 

Projekt  unijny „Gwarancje dla młodzieży” – warsztat obejmował treści związane z podsumowaniem dotychczasowych działań, dalszych planów projektowych oraz realizacji zadań  w ramach projektu „Pomysł na siebie” oraz „ Równi na rynku pracy”.

 

Dodatkowo młodzież i inni zewnętrzni uczestnicy Targów mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z licznymi ofertami pracy niepołomickich przedsiębiorców, biur pośrednictwa pracy oraz              z  możliwościami kształcenia na krakowskim rynku edukacyjnym.

 

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

 

„żeby praca na każdego czekała…”

GALERIA FLICKR

wtorek, 13 października 2015 10:09

„Musisz odnaleźć to, co kochasz. Jedynym sposobem, byś czuł się prawdziwie spełniony , jest kochać to, co robisz”. Słowa autorstwa Steve’a  Jobs’a  z cała pewnością mogłyby stać się hasłem przewodnim programu, w którym w dniach 18-19 września 2015r. uczestniczyła młodzież klas  pierwszych i drugich Zespołu SzkóŁ im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach.

Akcja społeczna, w ramach której zrealizowano program miała na celu zachęcić młodzież, aby w podejmowanych życiowych decyzjach, wyborach,  aktywności  na polu edukacyjnym czy zawodowym zawsze kierować się posiadana pasją, talentami, a nie tylko panującymi trendami. Podczas dwugodzinnego spotkania o charakterze koncertu, konferencji, prezentacji krótkich materiałów filmowych z raperem Arkadio i DJ Długim można było się przekonać, że każdy człowiek ma liczne talenty, które należy tylko dostrzec, odszukać, tak aby w życiu móc robić to co się kocha, żyć z tego i oczywiście być szczęśliwym.

Jak do tego dojść? Droga nie jest łatwa lecz uczestnicy spotkania uzyskali praktyczną instrukcję w postaci  wskazanych konkretnie kroków. Akcję swoimi wypowiedziami, poradami wsparli Kamil Bednarek, CeZik, Aleksander Beta (Mistrz polski JUDO), Dominika Staniewicz doradca zawodowy). Ukoronowaniem akcji były warsztaty dla 11 najbardziej aktywnych muzycznie uczniów Zespołu Szkół, które odbyły się 19  września 2015r.  w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Podczas czterogodzinnego spotkania uczniowie mogli spróbować swoich sił jako autorzy tekstów oraz wykonawcy powstałego utworu muzycznego. Jak wyszło?- przekonajcie się sami.

Zapraszamy do wysłuchania powstałego utworu.

Wykonawcy, autorzy tekstu:

 1. Maciej Soczówka kl. 4 THE
 2. Magdalena Stryszowska kl. 4 THE
 3. Wojciech Poprawski kl. II TI
 4. Patrycja Wiater kl. II B
 5. Joanna Zagórska kl. IA
 6. Joanna Solarz kl. II A
 7. Dawid Kukla  kl. II TI
 8. Mariusz Dąbrowski kl. I TI
 9. Weronika Wilkosz kl. II TEO
 10. Gabriela Pawlik kl. II A

Podkład muzyczny: beat. O.S.T.R.

Pobierz MP3

piątek, 09 października 2015 07:18

W czwartek 8 października klasa IIB i grupa policyjna z klasy I A pod opieką Komendanta Policji w Niepołomicach Tomasza Jońca i wychowawców klas: Izabeli Wojakowskiej i Jarosława Mutera wzięli udział w małopolskiej edycji Przystanku PaT.

PaT  to skrót od nazwy programu: „Profilaktyka a Ty”. Celem programu jest między innymi zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i asertywnych postaw.

Młodzież spotkała się z inicjatorem programu - Grzegorz Jachem – inspektorem  Policji i Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim, oraz wszystkimi uczestnikami projektu grupy PaT.

Podczas spotkania wystawiono spektakl profilaktyczny pt. „Sekret”, który ma ostrzegać przed uzależnieniem od narkotyków. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny oparty na przesłaniu, że miłość i zrozumienie wartości sprawiają, że można pokonać problemy i rozpocząć nowe życie.

Izabela Wojakowska

piątek, 09 października 2015 07:12

 

W dniu 6.10.2015 przedstawiciele uczniów technikum Informatycznego i Ekonomicznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Silgan White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej.

Już przed wejściem do zakładu powitał nas Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Fabryki   p. Marek Rajca, który w sali konferencyjnej przedstawił nam (wraz z ciekawym komentarzem)  prezentację multimedialną dotyczącą między innymi historii amerykańskich braci White (założycieli fabryki w 1926 roku), dynamicznego rozwoju zakładu, w tym ulokowanie głównej produkcji od 2000 roku bezpośrednio  w Niepołomicach.

Podczas prezentacji oraz zwiedzania zakładu koordynowanego bezpośrednio przez  Dyrektora Wydziału Personalnego p. Jerzego Żesławskiego poruszono następujące zagadnienia:

 • wielkość produkcji wieczek metalowych i nakrętek plastikowych: produkcja roczna wieczek metalowych wynosi ok. 2 miliardy 600 milionów, miesięczna ok. 250 milionów sztuk; produkcja miesięczna nakrętek plastikowych średnio ok. 30 mln sztuk – ogółem w 32 rodzajach  (dotyczy wieczek i nakrętek),
 • misja firmy mająca na celu „Konkurowanie i zwyciężanie!!!” poprzez: jakość, doskonalenie pracy, wprowadzenie najwyższych standardów produkcyjnych  z uwzględnieniem ochrony środowiska, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, zarządzanie firmą zgodnie z zasadą „5S”,
 • „lean, kaizen” czyli dążenie wszystkich do ciągłej doskonałości produkcji oraz wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc,
 • skrzynka pomysłów mająca na celu zmotywowanie pracowników do wszelkich innowacji w zakładzie – wykorzystane pomysły są gratyfikowane nagrodami rzeczowymi i finansowymi,
 • wielkość kadry, wymagania stawiane pracownikom, ze wskazaniem na pośrednictwo pracy poprzez instytucje rynku pracy tj. Adecco, Randstad w przypadku zwiększenia produkcji,
 • dostosowanie produkcji do nietypowych zamówień kontrahentów – bezpośrednio w pracowni projektowej w całości skomputeryzowanej przy palecie setek kolorów w różnych odcieniach powstają piękne, zadziwiające swą kolorystyką wzory wieczek    i nakrętek zgodnie z życzeniami kontrahentów (ok. 8 tysięcy wzorów).

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

poniedziałek, 28 września 2015 16:02

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach po raz ostatni  zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu

o nową podstawę programową. Ten rok szkolny zamknął obowiązującą starą podstawę programową w technikach. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 2012 roku i zgodnie z nią egzaminy przeprowadza się w wyodrębnionych w poszczególnych zawodach kwalifikacjach (od1 do 3 kwalifikacji w zależności od zawodu). Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów we wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach i ukończeniu technikum otrzymuje dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  wraz  z  suplementem ( dokument

w języku angielskim opisujący zakres umiejętności w danym zawodzie umożliwiający podjęcie pracy za granią zgodnie z kwalifikacjami)  Wprowadzona w szkołach zawodowych reforma dotycząca wyodrębnienia kwalifikacji miała na celu umożliwić szybkie przekwalifikowywanie się pracowników na dzisiaj bardzo mobilnym rynku pracy. Dla przykładu: uczeń technikum ekonomicznego zdaje egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 - Prowadzenie rachunkowości, po zdaniu egzaminu w obu kwalifikacjach otrzymuje tytuł technika ekonomisty oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie, ale jeśli uzupełni swoje umiejętności   na  Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  zakresu wiedzy

i umiejętności dla  kwalifikacji  A.65 –Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

– uzyskuje tytuł technika rachunkowości. Analogicznie, jak w podanym przykładzie można

w szybki sposób uzupełniać swoje umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania  innych zawodów.

Egzamin zawodowy przeprowadza się według starej formuły w dwóch etapach: pisemnym

i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%,

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30%,

oraz według nowej podstawy programowej (nowej formuły egzaminu):

1)  etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

2) etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

 

w klasie III

- technik informatyk - kwalifikacja E.13

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach:

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

- technik ekonomista

Łącznie w sesji letniej egzamin zawodowy  zdawało 110 uczniów i tegorocznych absolwentów.

 

 

 

Zdawalność w poszczególnych technikach

 

Nazwa kwalifikacji

Średni wynik z części pisemnej

Średni wynik  z części praktycznej

Zdawalność kwalifikacji w szkole

 

Zdawalność w Małopolsce

Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji

79,84 %

85,94 %

100 %

91,92%

Kwalifikacja A.35 -  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

76,25%

86,60 %

100%

 

91,15%

Kwalifikacja E.12  - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

75,00%

89,96%

100%

88,82%

Kwalifikacja E.13  - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

72,10%

98,0%

100%

 

78,48%

Technik ekonomista (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,56%

cz. II – 76,67%

83,33%

89,0%

85,9%

Technik hotelarstwa  (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,50%

cz. II – 79,62%

94,38%

100%

80,4%

Technik informatyk  (stara podstawa programowa)

cz. I – 62,62%

cz. II – 70,00%

91%

87,5%

69,5%

 

100% NASZYCH UCZNIÓW !!! OTRZYMAŁO ŚWIDECTWA POTWIERDZJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekracza  średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

piątek, 18 września 2015 06:35

RELACJA NA YOUTUBIE

Zapraszamy na kolejną Małopolską Noc Naukowców
do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach!!!
STARTUJEMY o 18:00 a atrakcji nie zabraknie aż do 24:00!

DO ZOBACZENIA!!!

Szczegóły znajdują się na stronie MOA:
http://moa.edu.pl/news.php?readmore=446

Wszystkim przypominamy, iż Noc Naukowców realizowana jest w ramach
Małopolskiej Nocy Naukowców, a koordynatorem projektu jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).


piątek, 11 września 2015 07:38

 

Na ten nietypowy pomysł wpadła pani Beata Gorzkowska, nauczycielka matematyki w ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Maturalne klasy były zachwycone z racji, iż matura coraz bliżej i spędzenie 3 dni z arkuszami mogłoby podnieść procent zdawalności tego przedmiotu w maju. Wyjazd odbył się 4 września i zakończył 6. Udało się nam przerobić 5 arkuszy z matematyki, przy czym każdy składał się z 33 pytań o różnym stopniu trudności. Mogliśmy się przekonać, że czasami najprostsze równanie lub niepozorne graniastosłupy mogą sprawić nie lada problem. Odpoczynek od cyfr i wykresów dawało nam wyjście na basen, do sauny albo na bilard. Opiekę nad nami sprawowała pani pedagog Edyta Pilch. Mamy nadzieję, że łącznie około 23 godziny spędzone na wertowaniu arkuszy poprawi nasze umiejętności i pomoże naszym niepołomickim maturzystom w przyszłym roku. Poniżej zamieszczamy wspólne zdjęcia z malowniczej Bukowiny Tatrzańskiej. Była to niesamowita wycieczka ale zarazem ciężka praca.

 

Radwańska Justyna 3a

GALERIA FLICKR

piątek, 11 września 2015 07:35

Nie bójcie się marzeń! - to hasło przewodnie tegorocznego spotkania maturzystów w 2016 roku z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z przedstawicielami małopolskich (i nie tylko) uczelni wyższych oraz szkół policealnych/pomaturalnych (łącznie ponad 30 –oma oferto dawcami).

Młodzież klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Techników (informatycznego, ekonomicznego, hotelarskiego) Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w dniu 9 września 2015 gościła w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej.

Już w miesiącu wrześniu przyszli maturzyści zadeklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów maturalnych, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia – ścieżki edukacyjnej, która powinna gwarantować właściwe wykształcenie, odpowiednie do potrzeb rynku pracy, z perspektywą szybkiego zatrudnienia i dobrych zarobków. Nie bez znaczenia jest fakt, że kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Podczas oficjalnego otwarcia Salonu Maturzystów między innymi zabrał głos Konsul Generalny USA w Krakowie p. Walter Braunohler, który swe wystąpienie rozpoczął w języku polskim od szekspirowskich słów „Być albo nie być” zbierając przy tym ogromne brawa  publiczności.

Każdy z prelegentów, w tym ekspertów OKE podkreślał znaczenie właściwego przygotowania się do egzaminu dojrzałości, rzetelnego wyboru przedmiotów (poza obowiązującymi) z uwzględnieniem poziomu ich zdawalności (poziom podstawowy lub rozszerzony), co powinno mieć odpowiednie przełożenie na dalszą naukę, zwłaszcza w renomowanych uczelniach wyższych.

Młodzież naszej szkoły wysłuchała dwóch wykładów:

 • Pierwszy wykład Lecha Gawryłowa – Dyrektora OKE w Krakowie pt. „Co o egzaminie maturalnym 2016 każdy zdając wiedzieć powinien?”,
 • Drugi wykład Piotra Ludwikowskiego - eksperta OKE pt. „Przede wszystkim myśl - jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki”.

Mottem na przyszłość młodzieży niech pozostaną słowa:

„Sukces jest jak drabina, nie sposób się po niej wspiąć trzymając ręce w kieszeni…”.

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

Zdjęcia - Joanna Skotniczna

GALERIA FLICKR

piątek, 04 września 2015 07:06

 

Drodzy uczniowie już kolejny raz zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie „COŚ Z NICZEGO, CZYLI TWÓRCZY RECYKLING”.  Poniżej przedstawiamy zasady:

 1. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, lub zespoły kilkuosobowe.
 2. Chęć udziału w Konkursie uczniowie zgłaszają do pani Ewy Fijał, pani Moniki Maślaniec pani Joanny Skotnicznej, pani Ewy Wojtusik.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przedmiotu użytkowego z materiałów, które wyrzuca się do śmieci, np.: makulatura, szkło odpadowe, butelki PET, kartony po mleku, sokach i inne.
 4. Termin składania prac upływa 16 września 2015 roku.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba (lub zespół), której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury.
 6. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce) oraz nagrody pocieszenia dla 2 kolejnych uczestników Konkursu, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 września 2015 roku na apelu przed wyjściem do puszczy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę prac konkursowych.

Zapraszamy !!!

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS