Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Plan zajęć Kalendarium roku szkolnego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Kalendarium roku szkolnego
poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:24

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2018/2019

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

 

3 września 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

7 września 2018

Akcja „Narodowe czytanie” - czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - p. A. Dańda

 

9 września 2018 de facto 7 września 2018

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

 

4-14 września 2018

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

 

13 września 2018

1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

17 września 2018

Apel z okazji 79 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę – klasy
II TEO, II TI2

 

21 września 2018

25 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Akcja segregacja” (21-23 września 2018) – sesja ekologiczna – klasy
III A i II A – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej – p. E.Fijał

 

20-21 września 2018

Krakowski Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2018”
w Krakowie

 

28-30 września 2018

Współorganizacja "Pól Chwały" - p. P. Szewczyk

 

30 września 2018 de facto 28 września 2018

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

 

2 października 2018

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

 

9 października 2018

X Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych

 

10-11 października 2018

XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - katecheci

 

12 października 2018

 

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy IV TI
i IV THE

 

16 października 2018

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II TI1, II TI2,III THE i III TI, szkolna grupa teatralna, obsługa hotelarska

 

18 października 2018

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

 

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych

 

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

9  listopada 2018

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i III C – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – p. I.Wojakowska,

p. J.Muter

 

11 listopada 2018

Święto Niepodległości - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

 

listopad 2018

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy III TI i III THE

 

15 listopada 2018

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

30 listopada 2018
(1 grudnia 2018-sobota)

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał

 

12 grudnia 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

13 grudnia 2018

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

14 grudnia 2018

Zakończenie I okresu

 

20 grudnia 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2018/19

 

21 grudnia 2018

Opłatek szkolny – kl. I TI, III THE + SU

 

23 grudnia 2018 –         1 stycznia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 stycznia 2018 (niedziela)

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

 

9 stycznia 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (THT)

 

10 stycznia 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

 

11 stycznia – 16 lutego 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)

 

14-27 stycznia 2019

Ferie zimowe

 

26 stycznia 2019

Studniówka klas maturalnych

 

7 luty 2019

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

14  lutego 2019

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

18 lutego 2019

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

 

1 marca 2019

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – klasy I A i I TI

 

22 marca 2019

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

 

12 kwietnia 2019

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią

 

17 kwietnia 2019

 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – klasy I A i II A
 2. Spotkanie Wielkanocne – klasy I THI i III TI + SU

 

 

18-23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

marzec lub kwiecień 2019

Dzień Otwarty Szkoły

 

10 kwietnia 2019

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

 

11 kwietnia 2019

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

 

12 kwietnia 2019

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

 

15 kwietnia 2019

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

 

26 kwietnia 2019

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II A, II B, III TI, III THE

 

30 kwietnia 2019

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasy I THI i II TI2

 

1 maja 2019

Święto Pracy

 

2 maja 2019

Święto flagi - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 maja 2019

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

 

6-31 maja 2019 (20 dni)

Praktyki zawodowe w klasie II TI1, II TI2, III TI

 

9-29 maja 2019 (15 dni)

Praktyki zawodowe klasy II i III TE

 

2-29 maja 2019

(20 dni, w tym jedna sobota)

Praktyki zawodowe w klasie II TOT i III THT

 

6-23 maja 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i II B

6, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

 

6-25 maja 2019 (bez 12
i 19 maja)

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

9-22 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

 

maj 2019 (data zostanie ustalona po ustaleniu harmonogramu matury)

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

 

16 maja 2019

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

31 maja 2019

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

 

24 maja 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
28 kwietnia 2018 r.

 

3-8 czerwca 2019

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

3-8 czerwca 2019

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu

 

3 -19 czerwca 2019

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

 

4 czerwca 2019

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r. – klasa I B – Szkolny Konkurs Historyczny

 

12 czerwca 2019

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 

13 czerwca 2019

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

 

14 czerwca 2019

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

 

17 czerwca 2019

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 czerwca 2019

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TOT, TI) i III TI

 

26 czerwca 2019

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (II TOT) oraz egzaminy poprawkowe

 

21 czerwca-4 lipca 2019

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,) oraz egzaminy poprawkowe

 

20 czerwca 2019

Boże Ciało

 

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy II TEO, II B + SU

 

4 lipca 2019

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

 

3 lipca 2019

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

20-21 sierpnia 2019

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

 

20 sierpnia 2019

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

 

28 sierpnia 2019

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/20

 

30 sierpnia 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

 

11 września 2019

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS