Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Plan zajęć Kalendarium roku szkolnego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Kalendarium roku szkolnego
poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:24

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2016/2017

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

1 września 2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

2 września 2016

Akcja „Narodowe czytanie”

5-16 września 2016

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

15 września 2016

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

16 września 2016

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

16 września 2016

1. Apel z okazji 77 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę

2. 23 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów” (16-18 września 2016) – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej

26-27 września 2016

Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2016” w Krakowie

30 września 2016

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

3 października 2016

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

4 października 2016

VIII Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych

12-13 października 2016

XVI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - katecheci

14 października 2016

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy maturalne

15 października 2016 (sobota – odrabianie dnia 31 października)

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II LO i T

27 października 2016

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

31 października 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych

10 listopada 2016

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i II B – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

11 listopada 2016

Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

listopad 2016

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe

17 listopada 2016

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

listopad/grudzień 2015

Festiwal talentów uczniowskich

1 grudnia 2016

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, E.Fijał, M.Klima,

14 grudnia 2016

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

15 grudnia 2016

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i końcowo rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach IV TI I IV THE z przedmiotów zawodowych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

16 grudnia 2016

 1. Zakończenie I okresu
 2. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów zawodowych przez uczniów klas IV TI i IV THE

19 grudnia 2016

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas IV TI i IV THE wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów zawodowych

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas IV TI i IV THE z przedmiotów zawodowych

21 grudnia 2016

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie

22 grudnia 2016

Opłatek szkolny – kl. I A, I B, I C + SU

23 grudnia 2016 –         1 stycznia 2017

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

21 stycznia 2017

Studniówka klas maturalnych

12 stycznia 2017

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

9 stycznia 2017

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TH)

24-27 stycznia 2017

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum ( TE)

23-26 stycznia 2017

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum ( TI)

29 stycznia 2017 (niedziela) realnie
24 stycznia 2017

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

30 stycznia-12 lutego 2017

Ferie zimowe

7 luty 2017 realnie
29 stycznia 2017

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

1 marca 2017

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - grupy z rozszerzoną historią

16 marca 2017

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

31 marca 2017

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

6 kwietnia 2017

Dzień Otwarty Szkoły

12 kwietnia 2017

 1. Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią
 2. Spotkanie Wielkanocne – klasy ITI, I THE + SU

13-18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

20 kwietnia 2017

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych
  z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

21 kwietnia 2017

 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna (grupy z rozszerzoną geografią, biologią, chemią i fizyką)
 2. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

24 kwietnia 2017

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

28 kwietnia 2017

 1. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –grupy z rozszerzoną historią
 2. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo    najwyższych – klasy II LO i III T

2-23 maja 2017

Praktyki zawodowe w klasie III TE

2-23 maja 2017

Praktyki zawodowe w klasie III TOT

2-30 maja 2017

Praktyki zawodowe w klasie III TI

8-26 maja 2017

Praktyki zawodowe klasy II TE

2-26 maja 2017

(w tym dwie soboty)

Praktyki zawodowe w klasie II TH

1 maja 2017

Święto Pracy

2 maja 2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2017

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

4-26 maja 2017

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

8-20 maja 2017

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

4-24 maja 2017

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 5 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

17 maja 2017

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

18 maja 2017

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

26 maja 2017

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.

15 czerwca 2017

Boże Ciało

16 czerwca 2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1-20 czerwca 2017

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

5-7 czerwca 2017

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu

1-20 czerwca 2017

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

2 czerwca 2017

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.

12 czerwca 2017

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2017

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

14 czerwca 2017

 1. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

19 czerwca 2017

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

20 czerwca

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TH i TI) i III TI

21 czerwca 2017

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

26 czerwca 2017

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (TH)

16czerwca-8 lipca 2017

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE)

23 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – kl. II-ie + SU

30 czerwca 2017

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

3 lipca 2017

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

23-25 sierpnia 2017

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

22 sierpnia 2017

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

28 sierpnia 2017

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2017/18

25 sierpnia 2017

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

12 września 2017

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS