Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Konkursy webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

środa, 26 kwietnia 2017 07:12

znaki unijne

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Świętego Jana Pawła II. W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w zawodach Technik Informatyk, Technik Ekonomista. Wsparciem objętych zostanie 114 uczestników projektu. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 114 uczniów/osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt zakłada:

- utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ w Zespole Szkół;

- realizację kursów i szkoleń zawodowych; staży zawodowych; wizyt zawodoznawczych, stypendiów naukowych.

Realizacja projektu pozwoli na:

- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO

- zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu,

- nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu

- wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,

- zorganizowanie 6 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 08:58

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ
na potrzeby korpusu szeregowych

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

W bieżącym roku można jeszcze odbyć  służbę przygotowawczą w  terminach: 04.05 – 31.08 2017r  lub  05.09 – 22.12 2017r.

 

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości  960 zł.

 

Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie  pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:

- świadczenie mieszkaniowe - 300-900 zł (w zależności od  miejsca służby),

- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu  
żołnierza w wysokości 918 zł ,

- dodatkowe uposażenie roczne - ok 2870 zł,

- równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub
261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

czwartek, 20 kwietnia 2017 10:53

Jak się zachować w sytuacji pożaru?

Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?

Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego?

 

Na te pytania odpowiadają filmiki instruktażowe, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu Fundacji Nowych Ujęć i Muzeum Ratownictwa w Krakowie "WIEDZĄC WIĘCEJ, ZDZIAŁAM WIĘCEJ – bezpieczeństwo na co dzień".

 

Wśród realizatorów filmików są uczniowie szkół z gminy Niepołomice:

- Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,

- Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach,

- Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

Linki do filmików:

 

Jak się zachować w sytuacji pożaru. Ewakuacja szkoły.

https://www.youtube.com/watch?v=3mUK_KtDBlg&feature=youtu.be

 

Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwanie pogotowia.

https://www.youtube.com/watch?v=eaTgfUAWw0I&feature=youtu.be

 

Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego.

https://www.youtube.com/watch?v=GJZlfMoxnjg&feature=youtu.be

 

Jak używać gaśnicy samochodowej i jak mocna jest szyba w aucie?

https://www.youtube.com/watch?v=fe0KwFuPAjE&feature=youtu.be

czwartek, 20 kwietnia 2017 07:41

Finał II edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o USA „Get to know America” odbył się 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach i został przeprowadzony przez przedstawicieli Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Gośćmi honorowymi tegorocznej edycji byli: pani Bożena Piłat, redaktor naczelna czasopisma Zoom in on America, pani Michaela Cheffers ze Stanów Zjednoczonych oraz pan Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji w Niepołomicach.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturą, historią i geografią Stanów Zjednoczonych,  jak również rozwijanie uzdolnień językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji. Co roku uczestnicy konkursu zapoznają się z artykułami opublikowanymi w czasopiśmie Zoom in on America wydawanym przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Myślą przewodnią artykułów wybranych do II edycji konkursu był system polityczny i wyborczy w USA oraz amerykańscy Prezydenci i Pierwsze Damy.

14 grudnia 2016 r. odbył się I etap konkursu w którym udział wzięło 9 szkół gimnazjalnych z gminy Niepołomice oraz Gimnazjum w Proszówkach, Gimnazjum w Brzeziu i uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Do testu przystąpiło 119 uczniów, najlepsi z nich stworzyli 18 trzyosobowych drużyn, które reprezentowały swoje szkoły 21 lutego 2017 roku na II etapie konkursu w siedzibie Zespołu Szkół w Niepołomicach. Zadaniem uczestników było udzielenie w języku angielskim odpowiedzi na pytania tj. który z amerykańskich prezydentów był najmłodszy obejmując swój urząd (Theodore Roosevelt-42 lata) lub która Pierwsza Dama była uważana za ikonę mody (Jacqueline Kennedy).

Do finału zakwalifikowało się 9 drużyn: jedna drużyna z Zespołu Szkół w Niepołomicach, trzy drużyny z Gimnazjum z Woli Batorskiej, dwie drużyny z Gimnazjum z Proszówek oraz po jednej drużynie z Gimnazjum ze Stanisławic, Brzezia i Niepołomic. Ten etap konkursu przeprowadzili przedstawiciele Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Pytania konkursowe nie tylko sprawdzały znajomość wydarzeń historycznych i znajomość amerykańskiego systemu politycznego, ale także pomysłowość uczniów. Jednym z zadań było opracowanie własnego numeru magazynu Zoom in on America i przedstawienie jego tematyki jury. Mimo że pytania nie należały do najprostszych, poziom rywalizacji okazał się bardzo wyrównany. Wszystkie drużyny były świetnie przygotowane merytorycznie, jak i zaprezentowały bardzo dobre umiejętności językowe.

Po godzinnej rywalizacji uczniowie udali się na poczęstunek, a jury liczyło punkty.   
W końcu nadszedł długo oczekiwany moment i poznaliśmy zwycięzców.

I miejsce - tablety, ufundowane przez pana Romana Ptaka Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i Zespół Szkół w Niepołomicach - zdobyła drużyna z Gimnazjum z Woli Batorskiej w składzie : Anna Lato i Mateusz Burda.

II miejsce - zestaw filmów dotyczących historii Stanów Zjednoczonych , ufundowany  przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie - zdobyła drużyna z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w składzie: Patrycja Kestranek, Agnieszka Plewa i Liliana Chudziak.

III miejsce - MP3, ufundowane przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie - otrzymała drużyna z Gimnazjum z Woli Batorskiej w składzie: Alicja Kozioł,  Karolina Wilk i Rufus Tronowski.

Przedstawiciele Konsulatu w imieniu pani Konsul Pamnelli DeVolder wręczyli również zwycięzcom dyplomy gratulacyjne.

Jako organizatorzy konkursu wyznajemy zasadę, że ogromne zaangażowanie i wkład pracy wszystkich finalistów w merytoryczne i językowe przygotowanie się do III etapu konkursu, powinno zostać docenione , dlatego też każdy uczestnik Finału otrzymał puzzle przedstawiające słynne miejsca w USA oraz pamiątkowe gadżety .

Po części oficjalnej uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły oraz Pizzerię Rooster. W miłej atmosferze rozmawialiśmy z przedstawicielami Konsulatu o kulturze polskiej i amerykańskiej, oczywiście w języku angielskim.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy pomogli swoim podopiecznym w przygotowaniach do  konkursu serdecznie gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Już dziś zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „ Get to know America” !!!

Autorzy: Dorota żak, Katarzyna Grochot -  nauczycielki j. angielskiego w Zespole Szkół w Niepołomicach i koordynatorki konkursu „ Get to know America”

 

środa, 12 kwietnia 2017 12:01

Tradycyjnie od 5 lat w marcu ma miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku edukacyjnym w Małopolsce - Targi Edukacyjne  Festiwal Zawodów.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 23 – 25 marca w hali wystaw Expo w Krakowie, gdzie ofertę edukacyjną prezentowało 250 wystawców z Polski i Europy. Już pierwszego dnia Festiwalu od samego rana tłumy gimnazjalistów pod opieką nauczycieli  szturmowały hale wystawiennicze. Urząd Marszałkowski i szkoły z całej Małopolski przygotowały bardzo bogatą ofertę dla uczniów i ich rodziców. Prezentowana była nie tylko oferta edukacyjna, ale także zawody i umiejętności niezbędne do  ich wykonywania. Podczas Targów Edukacyjnych można było u przyszłych  fryzjerek wykonać fryzury wg najnowszych trendów mody, zaplanować wakacje u techników obsługi ruchu turystycznego, wykonać masaż             i manicure u masażystów i kosmetyczek. Najbardziej oblężone były stanowiska szkół gastronomicznych, które tradycyjnie przygotowały pokazy kelnerskie, barmańskie i pyszny poczęstunek dla zwiedzających.  Dużym zainteresowaniem  cieszyły się stanowiska,  na których pracowali doradcy zawodowi. Przeprowadzali  testy predyspozycji zawodowych, służyli radą i doświadczeniem przy diagnozowaniu potrzeb  edukacyjnych , udzielali wskazówek potrzebnych przy budowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Szeroką ofertę prezentowały również uczelnie wyższe z kraju i zagranicy

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II po raz kolejny brał udział w tej prestiżowej imprezie. Uczniowie pod opieką Aleksandry Maniak i Zbigniewa Florczykiewicza przygotowali dwie ekspozycje w branży turystyczno-hotelarskiej i informatycznej. Na ciekawie zaaranżowanych stoiskach prezentowana była oferta kształcenia naszej szkoły oraz ciekawostki i umiejętności charakterystyczne czy też niezbędne dla zawodu hotelarza i informatyka. Uczennice klasy I i II technikum hotelarskiego przedstawiły sztukę nakrywania i dekorowania stołu. Były pokazy składania „bankietówek” czyli serwet kelnerskich w fantazyjne figury oraz carving czyli wycinanki z warzyw i owoców, którymi można wspaniale i pomysłowo udekorować stół.  Gościom odwiedzającym stoisko hotelarzy serwowano nie tylko informacje o naszej szkole, ale także poczęstunek -  smaczne i fantazyjne koreczki owocowe. Równie ciekawa była oferta naszych informatyków. Uczniowie klasy II i III technikum informatycznego prezentowali nie tylko sprzęt, na którym pracują na co dzień podczas zajęć lekcyjnych. Pokazywali bardzo przydatne w tym zawodzie umiejętności konfigurowania sieci Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi gimnazjalistów. Ulotki z ofertą kształcenia w naszej szkole znikały szybko. Codziennie hale wystawowe odwiedzało około 10 tysięcy gości. Impreza  z roku na rok cieszy się  coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Małopolski.

Kolejny Festiwal Zawodów 2018 ale  już uczniowie wraz z nauczycielami planują udoskonalenie stoisk ekspozycyjnych, wzbogacenie oferty wystawowej i przygotowanie ciekawych pokazów, tak by zachęcić gimnazjalistów do wybrania ciekawych zawodów               i przyjaznej szkoły. Za tegoroczną pracę wszyscy zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni pochwałą Dyrektora Szkoły.

Aleksandra Maniak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

środa, 12 kwietnia 2017 12:00

31 marca odbył się Konkurs Plastyczny organizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pt.'" Zbrodnia Katyńska - Pamiętamy". Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II 
w Niepołomicach reprezentowały: Laura Wolicka klasa I C,
Paulina Haberman, Monika Filipiec klasa I THE
oraz Sandra Gaździk klasa II B
Uczennica Laura Wolicka zajęła II miejsce
opiekunowie:
Beata Gryglak

wtorek, 11 kwietnia 2017 11:54

9 kwietnia odbył się X Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, organizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach - Referat Promocji i Kultury. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II jak co roku wziął udział w konkursie. Wykonaliśmy pięć przepięknych palm w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej. Szkołę reprezentowały  trzy klasy: 
I A,I TI,I THE.
I A - Jakub Cabaj, Aleksandra Drąg, Konrad Dybczak, Jakub Dziuba, Wiktoria Fryc,Wioleta Gaweł, Dawid Książek, Dawid Kubowicz, Paulina Marcinek, Piotr Marczewski, Tomasz Oleksy, Aleksandra Pilch, Michał Ruśniak, Aleksandra Soczówka, Hubert Tacik, Maksymilian Żuchowicz.
I TI -  Hubert Czyszczoń, Mateusz Pławecki, Michał Pikulski.
I THE - Gabriela Baran, Sylwia Jankowicz, Magdalena Grochal, Aleksandra Kurdyś, Weronika Misiaszek, Daria Nowak, Marta Rachowicz, Barbara Stanek, Wiktoria Zielińska.
Nagrody: III miejsce Daria Nowak z klasy I THE
Wyróżnienie: Weronika Misiaszek z klasy I THE
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
Opiekun Beata Gryglak

poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:16

CK – art Gdów 2017 – mamy czym się pochwalić

Jak co roku w marcu odbył się Młodzieżowy Przegląd Artystyczny Młodzieży CK – art Gdów, była to już VIII  edycja, na której (jak podaje organizator) była rekordowa ilość uczestników. Rywalizowało ze sobą siedem powiatów w kategoriach: plastyka, literatura, fotografia, taniec oraz muzyka (śpiew i instrumentaliści). Młodzież naszej szkoły zaprezentowała się w trzech kategoriach: fotografii, muzyce i tańcu.

W pierwszym dniu przeglądu – 20 marca oceniane były między innymi prace w kategorii fotografia. Grupa uczniów w składzie: Sylwia Jankowicz, Aleksandra Kurdyś, Cyprian Pikuła swoją oryginalną tematyką zdobyli uznanie jury, dzięki czemu zajęli II miejsce. Należy wspomnieć, że w tej kategorii zgłoszonych było aż 77 uczestników.

W drugim dniu festiwalu w przesłuchaniu śpiew i instrumentaliści wzięli udział: Aleksandra Tańcula, Emilia Biros, Urszula Solarz, Patrycja Wiater i Albert Sosnal. Ich występy stały na wysokim poziomie, jednak konkurencja była bardzo duża.

W ostatnim dniu przesłuchań – 23 marca, po raz pierwszy na tym festiwalu nasza młodzież zaprezentowała się w formacjach tanecznych. Pary: Anna Grzesik – Wiktor Staszak, Wiktoria Piekarz – Patryk Cebulski, Natalia Wójtowicz – Mateusz Dylowicz, Patrycja Wiater – Adam Kulasiak zatańczyły walca wiedeńskiego. Występ był perfekcyjny, pełen gracji oraz wdzięku. Uczniowie odnieśli ogromny sukces zajmując II miejsce. W tej kategorii mięliśmy jeszcze jedną przedstawicielkę – Julię Niedzielę, która zaprezentowała świetną choreografię z tańca nowoczesnego.

piątek, 31 marca 2017 07:39

XLIII Olimpiada Geograficzna – Patryk Klima  „Piąty w Małopolsce” .

Uczeń klasy II a Patryk Klima z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego w Niepołomicach w zawodach wojewódzkich II stopnia, które odbyły się w dniach 11 – 12 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, zajął piąte miejsce w Małopolsce. Patryk Klima uzyskał 119,5 punktów.

Do 15 marca Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia., które odbęda się   20–23 kwietnia 2017 r. w Suwałkach

 

czwartek, 30 marca 2017 10:22

W piątek 31 marca 2017 na przerwach o godzinie 9.35, 10.30 i 11.30 w gabinecie dyrektora szkoły będą wydawane Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie uczniom, którzy zdawali egzamin w sesji styczeń/luty.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS