Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 13 marca 2017 10:46

W dniu 1 marca 2016 uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w liczbie 52 osób uczestniczyli w VIII  Szkolnych Dniach Kariery w Wieliczce, które odbywały się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Po powitaniu przybyłych uczestników przez Dyrektora Szkoły p. Macieja Filiciaka, młodzież wysłuchała dwóch bardzo ciekawych wykładów/prezentacji tj.:

I - y wykład pt. „Mity o biednych i bogatych” wygłoszony przez prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego (JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie) dotyczył:

 

 • dynamiki rynku pracy,
 • konieczności nieustannego dokształcania się w czasie kariery zawodowej,
 • znaczenia posiadania właściwych kwalifikacji zawodowych na rynku pracy,
 • wybranych wskaźników bezrobocia,
 • sytuacji materialnej – zarobków Polaków,
 • statusu osób biednych – rodzajów ubóstwa,
 • zawodów nowych – zawodów przyszłości,
 • programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ELA” (Ekonomiczne Losy Absolwentów ,

 

II - i wykład pt. „ MARR dla przedsiębiorców ” wygłoszony przez p. Pawła Szostaka dotyczył:

 

 • głównych założeń funkcjonowania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • wielkości Bussines Park (ilość firm, wielkość zatrudnienia),
 • obszarów wsparcia finansowego, szkoleniowego itp. przez MARR, w tym znaczenia wsparcia unijnego, funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Strategii Rozwoju Kraju i Europy (w tym m. in. wspieranie gospodarek o wysokim poziomie zatrudnienia),
 • znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości młodych ludzi,
 • możliwości prowadzenia biznesu w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz wsparcia m. in. przez Fundację Stefana Batorego, Stowarzyszenie Szkoły Liderów, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • współczesnych „NEET”-sów („not in employment, education and training” tj. „nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą”).

Uzupełnieniem bardzo ciekawych prezentacji były liczne stoiska z ofertami kształcenia uczelni wyższych na nowy rok akademicki 2017/2018 oraz stoiska z ofertami zatrudnienia dla młodzieży i dorosłych.

opracowanie: Ewa Rogóż, marzec 2017

poniedziałek, 13 marca 2017 10:43

Uczeń klasy II a Zespołu Szkół im Ojca Świętego w Niepołomicach, Patryk Klima zajął 5 miejsce w zawodach wojewódzkich II stopnia, które odbyły się w dniach 11 – 12 lutego 2017 r.  w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

Patryk uzyskał 118, 5 pkt. co dało mu 5 miejsce w Małopolsce. Patryk Klima został dopuszczony do zawodów III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, która odbędzie się  20 – 23 kwietnia 2017 r. w Suwałkach.

Laureatowi gratulujemy  i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.

wtorek, 07 marca 2017 07:24

W tym roku szkolnym Olimpiada Historyczna odbyła się w oparciu o nowy regulamin. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie musieli napisać samodzielną i pogłębioną o źródła i publikacje naukowe pracę historyczną na jeden z zaproponowanych przez organizatora Olimpiady tematów. Praca, inaczej niż w  poprzednich latach, oceniana była przez nauczyciela naszej szkoły.

Kolejnym etapem jest etap okręgowy Olimpiady Historycznej, który dzieli się na dwie części: pierwsza polega na napisaniu wypracowania, które oceniane jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestnicy których prace ocenione są przynajmniej na ocenę dobrą, kwalifikują się do drugiej części którą jest egzamin ustny. Uczestnik odpowiada przed komisją na trzy pytania. Suma tych dwóch ocen decyduje o awansie do etapu centralnego.

W tym i ubiegłym roku do etapu okręgowego zakwalifikował się uczeń obecnej klasy III A Karol Szymczyk, który zaprezentował na etapie szkolnym i na etapie okręgowym (etap pisemny i ustny) wysoki poziom wiedzy historycznej i godnie reprezentował naszą szkołę w rywalizacji najlepszych uczniów z historii w województwie małopolskim.

Izabela Wojakowska

czwartek, 02 marca 2017 12:19

1 marca obchodziliśmy w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć o żołnierzach niezłomnych uczciliśmy uroczystym apelem. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy kontynuowali walkę po zakończeniu II wojny światowej. Święto ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

czwartek, 02 marca 2017 08:53

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Harmonogram tegorocznej edycji

TERMINARZ

ELIMINACJE SZKOLNE

SZKOŁY GIMNAZJALNE

26 kwietnia 2018 r. (czwartek)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

22 marca 2018 r. (czwartek)

FINAŁ KONKURSU

24 maja 2018 r. (czwartek)

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii i wosu: Izabeli Wojakowskiej, Jarosława Mutera lub Wacława Sternala.

Uczestników konkursu namawiamy do zapoznania się z zawartością Banku Pytań.

 

ws

REGULAMIN KK 2017

BANK PYTAŃ

czwartek, 02 marca 2017 07:46

 

1 marca 2017 roku uczniowie z klasy ITHE: Wiktoria Zielińska, Gabriela Maciejasz i Karolina Chudziak oraz z klasy ITI: Adrien Woliński, Hubert Czyszczoń  i  Michał Pikulski  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym. Uczniowie zmierzyli się z testem, w którym zawarte były pytania  związane z kodeksem wyborczym. Organizatorem konkursu była Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy wyborczej a także zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu  społecznym i politycznym.

Gratuluję wszystkim uczestnikom

Izabela Wojakowska

Izabela Wojakowska

wtorek, 28 lutego 2017 07:43

W dniu 21 lutego 2017 uczniowie klasy I, II i III Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach dzięki uprzejmości właścicieli Hurtowni Spożywczej PPHU WIGO  tj. Jerzego Brzezickiego i Marka Głuszkiewicza mieli możliwość zwiedzania  Zakładu.

Firma PPHU Wigo działa  na polskim rynku od 1992 roku, natomiast w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej  już ósmy rok funkcjonuje jako centrum logistyczne z nowoczesnym terminalem  chłodniczym oraz taborem samochodowym wyposażonym w izotermy, odpowiednio przystosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, zwłaszcza asortymentu nabiałowego.

Zakład mając swe oddziały dodatkowo w Krakowie oraz w Grójcu (k. Warszawy) obecnie przy tak silnej konkurencji prowadzi dystrybucję nie tylko w Małopolsce ale również na terenie województwa świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

 

- bogata oferta asortymentu towarowego, w tym produktów ekologicznych,

- współpraca z markowymi producentami - dostawcy towarów,

- zasady przyjęć i dystrybucji produktów zgodnie z zamówieniami odbiorców hurtowych (i nie tylko),

- przyjęte programy lojalnościowe,

- rola kredytu kupieckiego,

- gwarancje szybkiego i bezpiecznego dostarczenia towarów (do 24 godzin od złożenia zamówienia),

- warunki pracy w hurtowni spełniające warunki unijne (Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat ISO 2200),

- zakresy funkcjonowania poszczególnych komórek/działów,

- stosowane programy magazynowe, finansowo – księgowe i kadrowe,

- zasady zatrudniania pracowników oraz realizacji staży,

- wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach pracy,

- możliwości pracy wakacyjnej oraz zatrudnienia po zakończeniu nauki w technikum.

 

Jesteśmy wdzięczni za życzliwe przyjęcie młodzieży, życzymy dalszego rozwoju Firmy, zwłaszcza na rynku zagranicznym… 

 

 

Ewa Rogóż  - nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

poniedziałek, 20 lutego 2017 07:27

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów zdających w sesji styczeń/luty 2017 zostaną przekazane w dniu
31 marca 2017 r.

piątek, 17 lutego 2017 07:41

Taka noc zdarza się tylko raz w życiu.

21 stycznia 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach miał miejsce niezapomniany bal – Bal Studniówkowy młodzieży z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Ceremonię otwarcia poprowadzili tegoroczni maturzyści: Natalia Wójtowicz i Jakub Fugat, którzy powitali przybyłych gości i samych maturzystów.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak oraz Pani Dyrektor Barbara Wiśniowska w swoich przemówieniach skierowanych do młodzieży życzyli jej znakomitych wyników na majowej maturze i wspaniałej zabawy podczas balu.

Maturzyści podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za opiekę dydaktyczno-wychowawczą, władzom Niepołomic za życzliwość i wieloletnie wsparcie, oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie studniówki.

Po przemówieniach młodzież zatańczyła poloneza. By tradycji stało się zadość maturzyści razem z nauczycielami zatańczyli również walca. Zwieńczeniem części oficjalnej był walc wiedeński w wykonaniu czterech par: Natalii Wójtowicz i Pawła Laska, Wiktorii Piekarz i Patryka Cebulskiego, Klaudii Postawy i Mateusza Dylowicza, Patrycji Wiater i Adama Kulasiaka. Cóż to był za walc! Jednym słowem perfekcyjny – zachwycił wszystkich gości zgromadzonych w sali niepołomickiego zamku.

W przygotowanym programie artystycznym tegoroczni maturzyści zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Nauczycielom zostały wręczone Złote Kredy, aby w sposób szczególny podziękować za trud włożony w wykształcenie młodzieży. Po udanym występie przyszedł czas na zabawę. Młode pokolenie pokazało, że potrafi się fantastycznie bawić. Dzięki wspólnym pląsom uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać się z zupełnie innej strony. Nie ma wątpliwości, że szalonymi tańcami nadrobili wszystkie opuszczone lekcje wychowania fizycznego.

A jak wyglądał bal w oczach maturzystów?

„Własna studniówka musi być wyjątkowa – i taka właśnie była. Muzyka – idealna do tańca, a najważniejsi przyjaciele obok mnie. Nigdy nie zapomnę tej wyjątkowej nocy!”. – Asia.

„Jednym zdaniem impreza się udała, a zakwasy męczyły mnie przez kolejny tydzień”. – Ania.

„Studniówka sama w sobie jest jedną z najważniejszych imprez w życiu człowieka. Była to świetna okazja aby móc ostatni raz przed maturą zintegrować się z klasą z którą spędziliśmy trzy lata, oraz z nauczycielami, którzy przez ten czas przekazywali nam wiedzę”. – Michał.

„Studniówka była super. Zjedliśmy pyszne jedzonko i przetańczyliśmy całą noc. Śmieszne zdjęcia i zabawy ruchowe sprawiły że wszyscy świetnie się bawiliśmy”. – Adrian.

„Wszyscy byli eleganccy, a szerokie uśmiechy dodawały blasku. Dobre posiłki cieszyły nasze podniebienia. Każdy zatracał się w tańcach do przebojów z lat 80. i 90. ubiegłego wieku”. – Michał.

Zabawa trwała do białego rana. Ostatni wytrwali tancerze schodzili z parkietu po godzinie piątej.

Dla maturzystów studniówka to wyjątkowy bal, ostatnie chwile zabawy i wytchnienia. Kolejne dni trzeba już przeznaczyć na naukę i przygotowanie do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu – egzaminu dojrzałości.

Cytując zespół Czerwone Gitary: „Minęła studniówka z wielkim hukiem. Czas ucieka i matura coraz bliżej”. Niech ta piosenka zmobilizuje każdego z Was do owocnej i wytrwałej nauki, bo już  za sto symbolicznych dni matura!

Edyta Kryjomska wychowawczyni klasy 3 A

Izabela Wojakowska wychowawczyni klasy 3B

Zdjęcia zrobił Pan Dariusz Kołakowski.

piątek, 17 lutego 2017 07:40

SZKOLNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017”

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach zaprasza wszystkich uczniów klas I-II Liceum Ogólnokształcącego i klas I-III Technikum do udziału
w konkursie na Najlepszego Ucznia Liceum Ogólnokształcącego i Najlepszego Ucznia Technikum.

Nagrodami w konkursie są ufundowane przez Szkołę Nauki Jazdy „SIGMA” bezpłatne kursy prawa jazdy.

Kryteriami przyznania tytułu Najlepszego Ucznia danej szkoły są:

 1. Uzyskanie najwyższej średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017 w danej szkole.
 2. Uzyskanie minimum bardzo dobrej oceny zachowania w roku szkolnym 2016/2017.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w dniu 19 czerwca 2017 r.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS