webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

środa, 23 listopada 2011 08:21

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS

Zespól Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

rok szkolny 2011/1012

 

 1. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS
 2. Celem konkursu jest:
 • Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży.
 • Kształtowanie świadomości własnego postępowania i jego pływu na stan zdrowia.
 • Rozpowszechnianie tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV
  i chorych na AIDS.
 1. Organizatorami konkursu są Magdalena Rogóż i Edyta Pilch.
 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie plakatu przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących zakażeniem HIV oraz promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących
  z HIV lub chorych na AIDS.
 4. Plakat może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format min. A3, może być większy.
 5. Plakat powinien być wykonany samodzielnie.
 6. Wykonane i podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać do
  01. 12 . 2011 r.  u pedagoga szkolnego.
 7. Spośród wszystkich plakatów Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszą pracę,
  z pozostałych wyróżnionych zostanie stworzona szkolna wystawa.
 8. Komisja Konkursowa dokonując oceny wykonanych plakatów będzie brała pod uwagę: zgodność treści plakatu z tematem, oryginalność i jasność przekazu, staranność wykonania.
 9. Laureatom konkursu  zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
środa, 23 listopada 2011 08:07

W dniu 8 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach wzięli udział w regionalnym przeglądzie projektów realizowanych w ramach V edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Uroczysta gala stanowiła podsumowanie tegorocznego projektu i miała charakter konkursu, podczas którego na scenie w auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Łagiewnikach zaprezentowały się wybrane zespoły- w tym wolontariusze z Zespołu Szkół (zakwalifikowani do przeglądu jako jedna z pięciu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce). Przedstawiciele Zespołu Szkół, grupa trzynastu wolontariuszy pod opieką pedagoga szkolnego Magdaleny Rogóż zaprezentowała na scenie w formie pokazu multimedialnego swą codzienną działalność o charakterze pomocowym świadczoną na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku (współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywy, akcje charytatywne realizowane bezpośrednio na terenie szkoły). Wielkim sukcesem było niewątpliwie pojawienie się na scenie wspólnie z wolontariuszami podopiecznego M/GOPS Niepołomice- cierpiącego na stwardnienie rozsiane Mirka (na co dzień korzystającego z wsparcia wolontariuszy), w finalnym wykonaniu utworu muzycznego pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. Wspólny, integracyjny wyjazd, towarzyszące mu emocje były dla wolontariuszy wielkim przeżyciem.

Biorąc pod uwagę codzienne doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem, doznawane dowody wdzięczności, pojawiający się uśmiech na twarzach  podopiecznych, osób, którym świadczona jest pomoc można powiedzieć, że wolontariusze z Zespołu Szkół czują się już zwycięzcami i są przekonani, że nie poprzestaną wraz z zakończeniem projektu pomagać innym.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu

poniedziałek, 26 września 2011 12:32

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego ( umowa zlecenie od 03.10.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających  w wymiarze 22 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.09. 2011 roku.

Niepołomice, 26.09.2011 r.

piątek, 31 grudnia 2010 08:03

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego w wymiarze

24 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12. 2010 roku.

Niepołomice, 31.12.2010 r.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 12:52

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 60 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12. 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 09:20

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających  w wymiarze 60 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 09:12

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w wymiarze 30 godzin

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 30 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12. 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

środa, 20 października 2010 10:17

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego ( umowa zlecenie od 01.11.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego w wymiarze

16 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 28.10. 2010 roku.

Niepołomice, 20.10.2010 r.

wtorek, 21 września 2010 10:14

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki ( umowa zlecenie od 01.10.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 24 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.09. 2010 roku.

Niepołomice, 21.09.2010 r.

wtorek, 21 września 2010 10:13

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki ( umowa zlecenie od 01.10.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w wymiarze 9 godzin

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 9 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.09. 2010 roku.

Niepołomice, 21.09.2010 r.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS