Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 20 grudnia 2010 12:52

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 60 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12. 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 09:20

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających  w wymiarze 60 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 09:12

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki ( umowa zlecenie od 01.01.2011 do 31.12.2011) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w wymiarze 30 godzin

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 30 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30.12. 2010 roku.

Niepołomice, 20.12.2010 r.

środa, 20 października 2010 10:17

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego ( umowa zlecenie od 01.11.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego w wymiarze

16 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 28.10. 2010 roku.

Niepołomice, 20.10.2010 r.

wtorek, 21 września 2010 10:14

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki ( umowa zlecenie od 01.10.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 24 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.09. 2010 roku.

Niepołomice, 21.09.2010 r.

wtorek, 21 września 2010 10:13

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki ( umowa zlecenie od 01.10.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w wymiarze 9 godzin

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 9 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.09. 2010 roku.

Niepołomice, 21.09.2010 r.

wtorek, 21 września 2010 10:09

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego ( umowa zlecenie od 01.10.2010 do 31.12.2010) w zakresie zajęć pozalekcyjnych rozwijających w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

-        Opracowanie programu nauczania

-        Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

-        Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających  w wymiarze 24 godzin

-        Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

-        Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 29.09. 2010 roku.

Niepołomice, 21.09.2010 r.

środa, 23 czerwca 2010 14:08

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej
i powierzenia obowiązków Lidera Szkolnego (umowa o pracę) w zakresie realizacji Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków Lidera szkolnego należeć będzie:

-       Upowszechnianie wśród uczniów informacji o naborach na zajęcia, kursy i szkolenia

oraz o konkursach i wszelkich wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.

-       Opracowywanie baz danych oraz raportów kwartalnych działań realizowanych przez szkołę.

-       Koordynacja i organizacja wydarzeń i akademii szkolnych związanych z promocją projektu.

-       Współudział w organizacji konkursów dla uczniów.

-       Redagowanie i wprowadzanie informacji dotyczących szkoły objętej nadzorem Lidera Szkolnego na stronę internetową projektu i  ogólno – regionalny portal szkolnictwa zawodowego.

-       Stała współpraca z koordynatorem gminnym.

-       Stała współpraca z zespołem ds. promocji i informacji lidera partnerstwa.

-       Uzupełnianie formularza PEFS.

-       Rekrutacja uczestników do projektu.

-       Terminowość realizacji zadań w ramach PRS w szkole.

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 30 czerwca 2010 roku.

Niepołomice, 23.06.2010 r.

piątek, 18 listopada 2011 09:58

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I KONSULTACJI REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM

 

Imię i Nazwisko

Rodzaj zajęć/ przedmiot

Dzień tygodnia

Godzina realizacji

Sala lekcyjna

Bara Agata

Szkolne koło sportowe. Zajęcia do wyboru: piłka nożna chł. i dz, kosztkówka dz., tenis stołowy chł. i dz

Piątek 15.15 – 17.00

Hala sportowa

Bobek Rafał

Zajęcia liturgiczno-biblijne

Piątek 16.00

zaj. zewnę

trzne

Burghardt Marta

Praca z uczniem zdolnym/

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów / Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne

Wtorek 15.20 – 16.

sala 21

Dańda Agata

Kółko plastyczne

Czwartek 14:30 – 15:30

biblioteka

Dobrzańska Aleksandra

Konsultacje maturalne/

Praca z uczniem zdolnym

Wtorek Lecka 9

Lub inny termin uzgodniony z zainteresowanymi uczniami

sala 26

Duda Piecuch Monika

Konsultacje do egzaminu zawodowego. Praca z uczniem zdolnym. Praca z uczniem słabym.

Czwartek 15.10- 16.05

sala 27

Fijał Ewa

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z biologii

Środa 12.35-14.15 co 2 tygodnie

sala 23

Florczykiewicz Zbigniew

Konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego

Czwartek ok. 15.20-16.05 co 2 tyg.

sala 11

Kółko informatyczne

Czwartek 15.20-17.00 co 2 tyg.

sala  11

Glica Michał

Szkolne koło sportowe. Zajęcia do wyboru : Piłka siatkowa, piłka ręczna.

Wtorek. 16.05 – 17.00

Hala gimnasty

czna.

Gorzkowska Beata

Fakultet maturalny

Piątek 8.00-8.45

(co tydzień)

sala 14

Konsultacje

 

 

 

 

 

Środa 14.25-15.10

lub później ale należy wcześniej zgłosić

(pierwsza i trzecia środa każdego miesiąca)

 

Kółko-opieka nad pracą konkursową

 

 

Termin dostosowywany na bieżąco. W listopadzie zostanie uruchomione kółko: zagadnienia  twierdzenia Kroneckera-Capellego dla pozostałych uczniów.

 

Grochot Katarzyna

Konsultacje maturalne/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Wtorek 14.25-15.10

sala 19

Gryglak Beata

Zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia – zajęcia z historii sztuki.

Piątek 13:30-14:15

sala 22

Jarmocik Piotr

Zajęcia zwiększające

szanse edukacyjne

i rozwijające zainteresowania uczniów

Wtorek     13.30-14.15

Środa        14.25-15.10

Czwartek  13.30-14.15

sala 4

Kowalska Barbara

Konsultacje maturalne

Praca z uczniem zdolnym

Pon. Lekcja 8

Pt .lekcja 2

sala 20

Kracik Anna

Konsultacje maturalne

Wtorek 13.30 -14.15

Sala 21

Kruk Krzysztof

SKS – Koszykówka

Poniedziałek 16.05 – 16.50

Hala gimnasty

czna

Kryjomska Edyta

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z religii

Czwartek 13.30-14.15

sala 21

Kuc Angelika

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z informatyki – kółko informatyczne

Poniedziałek 14.25-15.10

sala 1

Kuźma Justyna

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z j. angielskiego-poziom  podstawowy

 

Czwartek 8.00 – 8.45

 

 

 

sala 26

 

 

 

Konsultacje maturalne/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

 

Wtorek 13.30 – 14.15

 

 

sala 27

 

Lynch Katarzyna

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z j. angielskiego-poziom podstawowy

 

Piątek  8.00-8.45

 

 

 

sala 22

 

 

 

Konsultacje maturalne/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Poniedziałek 14.20-15.10

 

sala 19

Maciuk Artur

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z geografii

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z geografii.

Konsultacje maturalne/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Czwartek

l . 9 -

15.10 –

Środa

lekcja 2,3,4

8.50 – 10.35

Inne terminy po konsultacji z nauczycielem

sala 17.

 

 

Biblioteka szkolna

 

 

sala 12

Biblioteka

Maniak Aleksandra

Szkolny Klub Przedsiębiorczości - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Poniedziałek 15.10 – 16.00

sala 22

Maślaniec Monika

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów z fizyki (konsultacje maturalne)

Pn. 14:25 – 15:10

Pt . 8:00 - 8:45

sala 17a

Mączka Elżbieta

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (przedmioty zawodowe)

Środa 13.30 – 14.15

sala 22

Muter Jarosław

Konsultacje maturalne/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Wtorek 08.50. – 09.35.

sala 5?

Niedbała Lucyna

Zajęcia zwiększające

szanse edukacyjne

i rozwijające zainteresowania uczniów

Poniedziałek  8.00 – 8.45 ( co 2 tygodnie)

 

Środa 15.20 – 16.05

 

 

sala nr 30

Jarmocik Piotr

Zajęcia zwiększające

szanse edukacyjne

i rozwijające zainteresowania uczniów

Wtorek   13.30-14.15

Środa     14.25-15.10

Czwartek  13.30-14.15

sala 4

Pilch Edyta

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania uczniów

Piątek  15.20-16.05

Gabinet pedagoga

Radziszowska Małgorzata

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów z matematyki (konsultacje maturalne, konsultacje  dla uczniów słabych i uzdolnionych matematycznie)

 

Piątek. 8.00-8.45

 

 

Środa 8.00-8-45

(lub inne uzgadniane

z uczniami na bieżąco)

sala 13

 

 

 

 

sala 13

Rogóż Ewa

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo)z

Poniedziałki 9 gl

tj. 15.20 – 16.05

sala 6

Rogóż Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  (wolontariat)

Środa 15.50-16.05

Gabinet pedagoga

Ruszaj Elżbieta

Konsultacje maturalne,                zajęcia wyrównujące szanse

Czwartek 8.00-8.45

Piątek 8.00-8.45

Wtorek, czwartek 14.25-15.10

 

Piątek 13.30-14.15

 

sala 29

sala 29

 

 

sala 29

Serwin Hanna

Koło strzeleckie

1 i 3 sobota miesiąca strzelnica” Sokół”ul. Kościuszki

 

Skotniczna Joanna

Konsultacje maturalne

Wtorek, 15:20-16:05

sala 17

Sołkowska Barbara

Konsultacje maturalne kl. IV TI

Poniedziałek, lekcja 7

sala nr 3

Szczeszek Paweł

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania uczniów

Środa 13.20-14.25

Inny termin uzgodniony indywidualnie

sala 9

Świdnicka Joanna

Szkolne koło sportowe. Zajęcia do wyboru : badminton, piłka siatkowa, piłka ręczna.

Czwartek 16.05 – 17.00

Hala sportowa

Wojakowska Izabela

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania uczniów

Wtorek 8.45-9.35

Lub

Czwartek 12.25 – 13.20

sala 28

Wojtusik Ewa

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów

Wtorek 13:30-14:15

sala  12

Wyczesany Tomasz

Konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego e12

Środa 16.05 -16.50

sala 10

Zelek Józef

Konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz do olimpiad i konkursów przedmiotowych

Poniedziałek 14.25-15.10

sala 8

Żak Dorota

Konsultacje maturalne III A

Wtorek 14.25-15.10

sala 21

Wiśniowska Barbara

Konsultacje maturalne z geografii w zakr. rozszerzonym

Środa 12.35 – 13.20

gabinet

dyrektora

Sternal Wacław

Konsultacje maturalne z WOS

III A i  III B

Piątek 8.00-8.45

gabinet

vicedyre

ktora

Kwaca Aleksandra

Konsultacje do egzaminu zawodowego IV THE

Wtorek 8.50 - 9.35

Wtorek 14.25 – 15.10

gabinet

vicedyre

ktora

 

piątek, 28 października 2011 10:36

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS