Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 23 listopada 2012 17:03

Zajęcia z przedmiotów kluczowych w grudniu odbywać się będą wg następującego układu:

.

L.p.

Data/ daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia

1

05.12.2012 (2h)

19.12.2012 (1h)

19/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.05

2

04.12.2012 (1h)

11.12.2012 (1h)

18.12.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

18.12.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

12.12.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

04.12.2012 (2h)

18.12.2012 (1h)

23/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-14.15

6

06.12.2012 (2h)

13.12.2012 (1h)

24/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.10

L.p.

Data/ daty szkolenia

Nr /oznaczenie grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

05.12.2012 (2h)

19.12.2012 (1h)

19/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.05

2

04.12.2012 (1h)

11.12.2012 (1h)

18.12.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

18.12.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

12.12.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

04.12.2012 (2h)

18.12.2012 (1h)

23/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-14.15

6

06.12.2012 (2h)

13.12.2012 (1h)

24/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.10

czwartek, 22 listopada 2012 12:56

W dniach 19 i 21 listopada 2012 dzięki przychylności Dyrekcji obu firm uczniowie klasy I Technikum uczestniczyli w dwóch wizytach studyjnych:

- młodzież z  Technikum Hotelarskiego zwiedzała Hotel Niepołomice *,

- młodzież Technikum Informatycznego przebywała w Firmie „Woodward” Niepołomice **.

Wizyta w Hotelu Niepołomice miała na celu zapoznanie młodzieży z firmą (zwiedzanie obiektu, prezentacja świadczonych usług), warunkami pracy na danym stanowisku, zadaniami roboczymi w obrębie danego zawodu, predyspozycjami psychofizycznymi  wymaganymi w danym zawodzie. Uzupełnieniem zdobytych informacji stanowiła analiza artykułów „Ile kosztuje hotel?”, „Hotel jako opłacalna inwestycja” oraz  „Przezorny hotelarz zawsze ubezpieczony” (na podstawie czasopisma przedmiotowego „Hotelarz”).

Pobyt w Firmie „Woodward”  Niepołomice miał na celu zapoznanie uczestników spotkania z historią firmy, zakresem produkcji i serwisem, klientami zakładu, planami rozwojowymi firmy, strukturą zatrudnienia, wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z europejskim profilem pracownika, z tradycyjnym profilem kompetencyjnym i kwalifikacyjnym pracownika, z cechami niezbędnymi do sprawnego wykonywania pracy oraz katalogami wybranych zawodów.

* HOTEL NIEPOŁOMICE: to nowy, przytulny i elegancki obiekt, który jest doskonałą bazą wypadową zarówno dla osób przybywających biznesowo do stolicy Małopolski jak zainteresowanych zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce czy innych atrakcji turystycznych regionu. Oferta hotelu skierowana jest zarówno do gości indywidualnych jak i biznesowych.

** WOODWARD NIEPOŁOMICE : od 2010 roku centrum badawczo-rozwojowe i zakład inżynieryjny dla amerykańskiej korporacji Woodward Governor Company  - WGC (początek firmy datuje się na 1870 rok) ulokowane  na terenie podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Zakład zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań w zakresie sterowania i optymalizacji energii dla silników lotniczych, turbin przemysłowych oraz osprzętu elektrycznego i energetycznego. Klientami WGC między innymi są: General Electric, Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce.

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

środa, 14 listopada 2012 11:20

W dniu 27.10. 2012 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (Informatycznego, Hotelarskiego) oraz zaproszonych gości z Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce z Ekspertami Bolońskimi w osobach: dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Markiem Wilczyńskim oraz mgr inż. Moniką Domańską  - główną specjalistką Centrum Karier, Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej Akademii Górniczo – Hutniczej. Propozycję nawiązania współpracy z nasza szkołą złożył na ręce Dyrektor Barbary Wiśniowskiej Zespół Ekspertów Bolońskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Temat główny seminarium poświęcony był „Polskim uczelniom w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego – nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów” i obejmował następujące obszary:

1. jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego?

2. mobilność i internacjonalizacja studiów,

3. plusy i minusy studiowania za granicą,

4. zatrudnialność i rynek pracy,

5. co pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy na studiach?

 

Szczególnym zainteresowaniem w treści realizowanego spotkania cieszyły się takie zagadnienia jak:

- zwiększająca się ilość kierunków kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą,

- znaczenie Karty Praw Studenta,

- poszanowanie tradycji poszczególnych państw sektora europejskiego i poza nim w kontaktach  społecznych z uwzględnieniem działań biznesowych,

-  uczenie się przez nauczanie a elastyczność programów studiowania,

- zdolność absolwenta do podejmowania i utrzymania pracy w warunkach zmieniającego się rynku pracy,

- upowszechnienie systemu punktowego w ramach realizacji studiów: I, II, III stopnia,

- uczestnictwo młodzieży studiującej w systemie jakości uczelni w ramach Krajowych Praw Kwalifikacji,

- planowanie sylwetki absolwenta a efekty kształcenia,

- własne predyspozycje zawodowe a konieczność mobilności na rynku pracy.

 

Ewa Rogóż, Wacław Sternal – Zespół ds. Promocji

środa, 14 listopada 2012 11:14

Każdego roku uczniowie klas programowo najwyższych Liceum Ogólnokształcącego  i  Technikum  naszego  Zespołu  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II w Niepołomicach wyjeżdżają do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego na warsztaty poświęcone przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym oraz  rozszerzonym. Wrześniowy wyjazd uczniów klas maturalnych w dniach 17 i 18.09.br dotyczył następujących spotkań prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

 

- „Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie”,

- „Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z historii”,

- „Egzaminy maturalne z języków obcych”,

- „Mapy i inne materiały źródłowe w zadaniach maturalnych z geografii”,

- „Precyzja wypowiedzi i jasność sformułowań na egzaminie z biologii”,

- „Certyfikaty z języka angielskiego uznawane w Polsce i zagranicą”.

 

Uzupełnieniem  w/w warsztatów były prezentacje małopolskich uczelni akademickich oraz ETS Global Eastern Europe (Educational Testing Service, największa w świecie niezależna instytucja weryfikująca znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego).

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Zespole  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II w Niepołomicach

poniedziałek, 12 listopada 2012 10:18

W dniu 9 listopada 2012 roku na terenie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach tradycyjnie jak co roku odbył się „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej”. Wykonawcami utworów o tematyce patriotycznej i niepodległościowej była młodzież wszystkich klas przy wsparciu wychowawców. Poziom wykonania pieśni oceniany był przez jury w składzie: jeden przedstawiciel Dyrekcji Zespołu Szkół, dwóch przedstawicieli nauczycieli, trzech przedstawicieli społeczności uczniowskiej (jeden przedstawiciel z klasy pierwszej, jeden z klasy drugiej, jeden z klasy trzeciej lub czwartej). Piętnaście klas wykonało piętnaście różnych pieśni o tematyce patriotycznej. Zwyciężyły trzy klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3B, która wykonała utwór „Piechota” (wychowawca Pani Izabela Wojakowska). Drugie miejsce zdobyła klasa 2B z utworem „Hej strzelcy wraz” (wychowawca Pan Jarosław Muter), trzecie miejsce dla klasy 2A, utwór „Serce w plecaku” (wychowawca Pani Barbara Sołkowska). Zwycięzcy otrzymali nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Pani Barbary Wiśniowskiej.

Panowała zgodna opinia, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy wspólnie wzięli udział w Festiwalu. „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej” od wielu lat jest sprawdzonym sposobem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Daje nam, społeczności szkolnej, wiele radości i satysfakcji. Jest to także jeden ze sposobów na zachowanie, ginącej niestety, polskiej tradycji wspólnego śpiewania. Jest to nasz wkład w ogólnopolską pozytywną atmosferę radosnego świętowania polskiego Święta Niepodległości.

11-listopada-2012

11-listopada-2012

11-listopada-2012

11-listopada-2012

poniedziałek, 29 października 2012 13:22

Zajęcia z przedmiotów kluczowych oraz z doradztwa zawodowego w miesiącu listopadzie odbywać się będą wg następującego układu:

L.p.

Daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia

1

07.11.2012 (2h)

21.11.2012 (2h)

19/KL/ZSŚ
(4 TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.50

2

06.11.2012 (1h)

13.11.2012 (1h)

20.11.2012 (1h)

27.11.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(4 THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

20.11.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

(2 TI)

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

28.11.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

(4 TI)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

20.11.2012 (2h)

27.11.2012 (2h)

23/KL/ZSŚ
(4 TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-15.00

6

15.11.2012 (2h)

29.11.2012 (2h)

24/KL/ZSŚ
(4 THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.55

7

21.11.2012 (4h)

17/KL/ZSŚ

(1 TI)

Doradztwo zawodowe

14.30-17.30

8

19.11.2012 (4h)

18/KL/ZSŚ

(1 THT)

Doradztwo zawodowe

14.30-17.30

L.p.

Daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

07.11.2012 (2h)

21.11.2012 (2h)

19/KL/ZSŚ
(4 TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.50

2

06.11.2012 (1h)

13.11.2012 (1h)

20.11.2012 (1h)

27.11.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(4 THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

20.11.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

(2 TI)

Zajęcia rozwijające z informatyki

14.25-16.40

4

28.11.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

(4 TI)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

13.11.2012 (2h)

27.11.2012 (2h)

23/KL/ZSŚ
(4 TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-15.00

6

15.11.2012 (2h)

29.11.2012 (2h)

24/KL/ZSŚ
(4 THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.55

7

21.11.2012 (4h)

17/KL/ZSŚ

(1 TI)

Doradztwo zawodowe

14.30-17.30

8

19.11.2012 (4h)

18/KL/ZSŚ

(1 THT)

Doradztwo zawodowe

14.30-17.30

 

 

poniedziałek, 22 października 2012 12:45

Uczeń klasy III A Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Marek Sajak został zwycięzcą Konkursu zorganizowanego przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (http://centrum.krakow.pl). Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpiło 19 października 2012 roku. Konkurs eseistyczny dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy esej dotyczył tematu  zagospodarowania przez Polskę korzyści z prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.  Komisja Oceniająca wyłoniła trzech laureatów, których prace odznaczały się bogactwem materiału, oryginalnym ujęciem tematu, spójnością i logiką argumentów oraz wysokim stopniem samodzielności. Praca Marka Sajaka pt. „Sukcesy polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej szansą na rozwój” została oceniona najwyżej. Za zdobycie pierwszego miejsca nasz laureat otrzymał atrakcyjną nagrodę rzeczową - netbook ACER Aspire One.

logo-prezydencji

 

Równolegle Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zorganizowało Konkurs dla nauczycieli małopolskich szkół na najlepszy scenariusz lekcji wraz z prezentacją. Temat lekcji dotyczył korzyści Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole Jarosław Muter otrzymał trzecią nagrodę.

 

Pełny tekst pracy Marka Sajaka

wtorek, 09 października 2012 15:43

Już po raz kolejny uczniowie Naszej Szkoły wraz z opiekunami brali udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. W Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym przygotowaliśmy dla przybyłych gości pokazy fizyczne i chemiczne. Można było podziwiać: zachód słońca w szklance wody, tworzenie tęczy, obrazy otrzymane przez kamerę otworkową, ogień bez zapałek, lokomotywę, ognistego rysownika, chemiczny ogród i wiele innych. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 

poniedziałek, 08 października 2012 10:31

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach zapraszają serdecznie nauczycieli i uczniów do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów”.

 

Spotkanie odbędzie się 27 października 2012 r. (sobota) w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, przy ul. Zamkowej 4 (Sala Widowiskowa), w godz. 1000 – 1330 (rejestracja uczestników od godz. 930).

 

Celem spotkania jest przedstawienie uczniom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych zmian zachodzących aktualnie w szkolnictwie wyższym, a także możliwości, jakie otwierają przed studentami uczelnie w Polsce i w Europie. Ułatwi to obecnym maturzystom podejmowanie decyzji co do ich przyszłej kariery naukowej i zawodowej. W programie znajdą się prezentacje nt. podejmowania studiów w warunkach reformy szkolnictwa wyższego, korzyści związanych ze studiowaniem za granicą, a także perspektyw zawodowych dla absolwentów uczelni na globalnym rynku pracy. Przewidziano również czas na dyskusję pomiędzy uczestnikami a prelegentami.

 

Spotkanie poprowadzą Eksperci Bolońscy powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szkoły i instytucje zainteresowane zgłaszaniem uczestników, prosimy o przesłanie zgłoszeń imiennych   e- mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

czwartek, 04 października 2012 06:31

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

Cel akcji: akcja ma na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym z terenu miasta i gminy Niepołomice, w sposób szczególny służy realizowaniu marzeń, wspieraniu rozwoju tych osób.

Termin akcji: cały rok szkolny 2012/2013

Miejsce akcji: Teren Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana  Pawła II w Niepołomicach

Organizatorzy: Zespól Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Koordynatorzy: nauczyciel- Edyta Kryjomska,

 

uczniowie-  Barczykowska Patrycja   klasa II THT/E

Caboń Kinga                    klasa II THT/E

Dziedzic Patrycja             klasa II THT/E

Strączyńska Arletta          klasa II THT/E

 

Zasady prowadzenia akcji:

 1. Zainteresowane osoby: uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice zbierają nakrętki z butelek typu PE, PP, PET
 2. Zebrane nakrętki systematycznie są oddawane i zliczane przez koordynatorów akcji
  a następnie składane w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu.
 3. Ilość przekazanych nakrętek jest na bieżąco odnotowywana i zapisywana na konto danego ucznia.
 4. Odbiór nakrętek, liczenie ma miejsce bezpośrednio przy uczniu, który potwierdza daną ilość własnoręcznie złożonym podpisem.
 5. Uczeń, który przyniesie minimum 300szt. nakrętek otrzyma za nie 30 pkt.
  z zachowania.
 6. Osoba, która przyniesie najwięcej nakrętek w danej klasie dodatkowo może uzyskać 20 pkt. z zachowania.
 7. Punkty z zachowania będą wpisywane i rozliczane okresowo.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS