Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

sobota, 16 marca 2013 13:09

W dniach 7-8 marca 2013 r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym kurs branżowy w Ramach Projektu - warsztat baristyczny.

Dla niewtajemniczonych - kurs baristyczny to zajęcia poświęcone sposobom przygotowywania kawy, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Można by rozprawiać o tym, jak Bubba o krewetkach w filmie Forrest Gump.

W warsztatach wzięło udział pięcioro uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa. Pierwszy dzień poświęcony był w większości teorii (wszędzie ta teoria). Drugi dzień to już tylko zajęcia praktyczne: mielenie kawy, parzenie w expresie, spienianie mleka, nalewanie, malowanie ....

A jak to wyglądało opowiada krótka galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

poniedziałek, 04 marca 2013 13:55

Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była przyjemność…”

Thomas Alva Edison


EWA ROGÓŻ – dyżury doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018


PONIEDZIAŁEK: 9:45 - 10:45, 11:40 - 15:05,
WTOREK: 11:30 - 12:30,
ŚRODA: 10:30 - 13:30,
CZWARTEK: 10:30 - 12:30, 13:30 - 14:20,
PIĄTEK: 8:50 - 10:40.

 


EWA ROGÓŻ – dyżury doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2016/2017

z uwzględnieniem zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dzień tygodnia/

Godzina lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

8:00 -15:05/15:55

WTOREK

8:50 -15:05/15:55

ŚRODA

9:45-14:15

CZWARTEK

9:45-14:15

PIĄTEK

9:45-13:20

1 (8:00 – 8:45)

II TE Dział. Prz. 6

 

 

 

 

2 (8:50 – 9:35)

DZ

 

DZ

 

 

3 (9:45 – 10:30)

III TE Przeds.                 w gosp. rynk. 11

DZ

DZ

I TE Dział. Prz. 1

II THOT Market. 20

4 (10:45 – 11:30)

II TE Dział. Prz. 11

DZ

DZ

I TE Przeds. w gosp. rynk. 1

DZ

5 (11:40 – 12:25)

II TE Przeds.                     w gosp. rynk. 11

DZ

DZ

DZ

DZ

6 (12:35 – 13:20)

III TE Przeds.                 w gosp. rynk. 11

DZ

II THOT Market. 8

 

DZ

I TE Dział. Prz. 10

 

7 (13:30 – 14:15)

I TE Dział. Prz. 11

I TE Przeds. w gosp. rynk. 11

II TE Przeds.                 w gosp. rynk. 3

II TE Przeds.                     w gosp. rynk. 4

 

8 (14:20 – 15:05)

DZ

DZ

 

 

 

9 (15:10 – 15:55)

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

 

 

 

DZ – doradztwo zawodowe

 

 

 

Pliki do pobrania :

 

poniedziałek, 04 marca 2013 11:58

 

1. TWÓRCA ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI – linii montażowych nie obsługują już nisko wykwalifikowani robotnicy, ale władający komputerami technicy.

2. DORADCA GENETYCZNY – wraz z rozwojem wiedzy o ludzkim genomie rośnie zapotrzebowanie na ekspertów umiejących odczytać z niego przyszłość naszego zdrowia.

3. EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI – kto powstrzyma internetowych rabusiów? A jest ich niemało.

4. TWÓRCA PIONOWYCH FARM – do 2050 roku 80% spośród 9 mld ludzi będzie żyło w miastach. Będą potrzebować upraw rolnych położonych możliwie najbliżej.

5. STATYSTYK – mamy więcej informacji niż kiedykolwiek, ale musimy jeszcze je uporządkować i zrozumieć.

6. EKSPERT OD ZRÓWNOWAŻENIA EKOLOGICZNEGO – minimalizacja zanieczyszczeń od dachów po ulice.

7. NANOTECHNOLOG – modyfikacja materii.

8. PROJEKTANT INTERFEJSÓW – jak będziemy komunikować się z wypełniającą wszystko technologią?

9. INŻYNIER ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH – umiejętne gospodarowanie energią jest i będzie na wagę złota.

 

A 10 zawód ???? Około 30 % profesji, które będziemy wykonywać w 2020 roku jeszcze nie istnieje. Być może masz już pomysł na własne miejsce w przyszłości?

 

Istnieją również kierunki specjalistyczne, multidyscyplinarne, pozwalające zdobyć wiedzę niemalże unikalną. Tajemną chciałoby się rzec. Bioinformatyka czy inżynieria nanostruktur na ten przykład. Już dziś są dostępne. Te i inne atrakcje znajdziesz na uczelniach w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Elblągu, Gliwicach, Katowicach, Koninie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Na pewno masz gdzieś blisko.

Lista uczelni i dofinansowanych kierunków studiów:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„STUDIA NA PRZYSZŁOŚĆ”

www.studianaprzyszlosc.pl

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

poniedziałek, 04 marca 2013 11:37

Od 1 września 2012 roku zmieniło się szkolnictwo ponadgimnazjalne. Istnieją: 3 letnie ZSZ, 3 letnie licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, 4 letnie technika

Wprowadzona została nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz nowa podstawa kształcenia zawodowego.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

- na tym poziomie w każdym zawodzie uczeń kształci się przez 3 lata ucząc się przedmiotów ogólnokształcących  oraz przedmiotów zawodowych teoretycznych

- przedmioty zawodowe teoretyczne mogą być nauczane w szkole albo w centrach kształcenia,

- uczniowie uczęszczają na zajęcia praktyczne (praktyczna nauka zawodu) , która może być realizowana w warsztatach szkolnych albo u pracodawcy,

- po zakończeniu szkolenia uczeń ZSZ zdaje egzamin zawodowy z jednej kwalifikacji  (tak ma ZSZ)  i otrzymuje dyplom z danym tytułem zawodowym (egzamin teoretyczny on – Line, praktyczny w szkole, u  pracodawcy, w cechu …)

- jeżeli uczeń np. w zawodzie piekarza będzie chciał po skończeniu szkoły zostać cukiernikiem, to tylko zaliczy kolejną kwalifikację (na poziomie ZSZ) i uzyska tytuł tegoż cukiernika

- jeżeli uczeń po ukończeniu ZSZ będzie nadal chciał się kształcić w celu uzyskania matury to przejdzie od razu do klasy II tzw. 3 –letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- po przejściu do LO dla dorosłych może nabyć nową kwalifikację np. 1 z 2 lub 3 na poziomie technikum lub zaliczyć wszystkie  dwie lub trzy kwalifikacje (wówczas uzyska tytuł technika w danym zwodzie); może też uzyskać maturę i iść na studia)

uwaga! Są zawody, które na poziomie ZSZ  i technikum mają jedną wspólną kwalifikację np. kucharz (ZSZ) i technik organizacji usług gastronomicznych, wówczas chcąc uzyskać tytuł technika uczeń uzupełnia brakujące kwalifikacje (musi je zdać)

** w nowo powstałych centrach kształcenia organizowane  będą kwalifikacyjne  kursy zawodowe wynikające z rynku pracy (niektóre np. na zamówienie urzędu pracy czy pracodawcy, wówczas dany kurs finansuje, kurs  średnio ma trwać 6 miesięcy; dany kurs będzie realizował podstawę programowa konkretnej kwalifikacji, stąd etapowo można dojść do średniego wykształcenia zawodowego)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

- nauka nadal trwa 3 lata w szkole dziennej dla młodzieży w ustalonym wymiarze godzin

- utrzymuje się od  2 do 4 rozszerzeń z poszczególnych przedmiotów

- w klasie I LO rozpocznie się realizacja przedmiotów na poziomie podstawowym takich jak: j. polski, dwa języki obce, wiedza o kulturze, historia, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast dotychczasowego przysposobienia obronnego) + godzina z wychowawcą

- przy czym w zależności, które rozszerzenia wybierze uczeń to część przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie realizowana już od klasy I – język polski, język obcy, matematyka lub od klasy II – np. biologia, fizyka, chemia, geografia, wiedzy o społeczeństwie,

- równocześnie w tych rozszerzeniach zawarty jest poziom podstawowy

- nowością również jest to, że jeżeli uczeń nie wybrał np. rozszerzonej historii, to uzupełnia swą wiedzę przedmiotem „historia i społeczeństwo”, jak nie wybrał geografii, chemii, biologii lub fizyki,  to uzupełnia swą wiedzę przedmiotem „przyroda

- ponadto uczeń może realizować takie przedmioty jak: zajęcia artystyczne czy ekonomię w praktyce

- nauka nadal kończy się maturą, ale warunkiem jest zaliczenie 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. obowiązkowo z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz na poziomie rozszerzonym (na dzień dzisiejszy) z co najmniej z 1 przedmiotu z pośród realizowanych w wybranej przez ucznia klasie

- warunkiem  otrzymania świadectwa maturalnego jest zdanie z wynikiem 30 % 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przystąpienie do matury z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (uzyska z nich np. wynik 5 %, to i tak ma świadectwo maturalne, bo poziom podstawowy zaliczył – gorzej z dostaniem się na studia dzienne)

 

TECHNIKUM:

- nauka trwa 4 lata w szkole dziennej dla młodzieży

- uczeń realizuje poszczególne przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym począwszy od klasy I (tj. najpierw realizuje przedmioty na poziomie podstawowym, potem na poziomie rozszerzonym)

w zakresie rozszerzonym  realizowane2 przedmioty np. geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka

- nauka nadal kończy się maturą, ale warunkiem jest zaliczenie 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. obowiązkowo z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz na poziomie rozszerzony (na dzień dzisiejszy) co najmniej z 1 przedmiotu z pośród realizowanych w wybranej przez ucznia klasie

- warunkiem  otrzymania świadectwa maturalnego jest zdanie z wynikiem 30 %  3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przystąpienie do matury z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (uzyska z nich np. wynik 5 %, to i tak ma świadectwo maturalne, bo poziom podstawowy zaliczył – gorzej z dostaniem się na studia dzienne)

- ponieważ technikum przygotowuje do zawodu, to w ciągu nauki uczeń będzie realizował praktykę zawodową, a wymiar praktyki jest uzależniony od zdobywanego zawodu  (4 lub  6 lub 8 tygodni w zależności od nauczanego  w technikum  zawodu)

- w czasie trwania nauki na różnych jej etapach tj. już po 1 klasie (we wskazanych miesiącach przyjmuje się w grudniu, styczniu, lutym  do czwartego roku szkolnego uczniowie będą zdawać egzaminy zawodowe dające im określone kwalifikacje tj. otrzymają świadectwo danej kwalifikacji; następnie po zaliczeniu wszystkich wymaganych kwalifikacji dla danego zawodu uczeń otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu  zawodowego danego technika !!!!

- nowością w ustawie jest to, że różne technika mają różną ilość kompetencji tj. kwalifikacji zawodowych i tak: technikum handlowe, ekonomiczne, hotelarskie, obsługi ruchu turystycznego – po 2, informatyczne – 3

- egzamin jest  dwuetapowy: etap I jest teoretyczny (zdawany on – line), etap II  jest praktyczny, oba etapy zdaje się w szkole

- później, kiedy absolwent szkoły zmieni swoje zainteresowania lub z racji potrzeb rynku pracy będzie chciał uzupełnić swoje wykształcenie i uzyskać nowe kwalifikacje do  innego zawodu, to wystarczy, że pójdzie na dany kurs, na podstawie dodatkowych przedmiotów zawodowych zaliczy kolejny egzamin i uzyska świadectwo potwierdzające nabycie kolejnej kwalifikacji ( zasada: ile dany zawód ma kwalifikacji, to tyle uczeń zdaje egzaminów)

 

ZAPROSZENIE DO SZKOŁY:

 • poradnictwo zawodowe, testy zainteresowań zawodowych itd. w ramach bezpłatnych spotkań/dyżurów doradcy zawodowego  (za telefonicznym uzgodnieniem terminu zgodnie z dyżurami doradcy zawodowego – patrz strona internetowa szkoły)
 • wszelkie szczegóły (poza ulotką) w zakresie rekrutacji znajdują się na stronie internetowe szkoły
 • dzień otwarty szkoły   -   w czwartek 21 marca 2013 g. 17
poniedziałek, 04 marca 2013 11:25

 

W dniu 1.03.2013 uczniowie klas maturalnych tj. klasy III A, III B, IV TI, IV THT  wraz z opiekunami uczestniczyli w Szkolnym Dniu Kariery zorganizowanym po raz czwarty w Zespole Szkół Zawodowych       w Wieliczce.

Po powitaniu zebranych przez uczennicę szkoły i Starostę Wielickiego cykl warsztatowy rozpoczął Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, który na wstępie zareklamował najnowszą książkę własnego autorstwa pt. Jak z ć pieniądze?”. Następnie Pan Profesor przystąpił do wykładu połączonego z prezentacją pt. „Zaplanuj swoją karierę”:

- dokonując oceny wskaźników obciążenia demograficznego w latach 2008 -  2035 ze wskazaniem na poszczególne regiony Polski,

- przedstawiając statystycznie proces „manipulacji” wskaźnikami zarobków w Polsce,

- wskazując na podstawowe czynniki wpływające na rozwój kariery młodych ludzi zaliczając do nich: rodzinę, przyjaciół, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, zdrowie,

- zwracając uwagę na brak pracowników na rynku nadających się do czynności prostych oraz informatyków „od wszystkiego”, specjalistów ds. innowacji i pozycjonowania stron internetowych (trendsetter, coolhunter, mystery shoopper),

- podkreślając najważniejsze kompetencje pracowników oczekiwane przez pracodawców tj.  przekwalifikowalność, mobilność, znajomość technologii informacyjnych, znajomość języków obcych, umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym,  umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołami, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja,

- wskazując na „3 warunki szczęśliwości: tj. optymizm jednostkowy i zbiorowy, wzajemne zaufanie, poczucie sprawstwa (autor prof. Piotr Sztompka z UJ).

Szczególną informację o charakterze promocyjnym przedstawił zebranym Pana Profesor oferując studentom nowego roku akademickiego 2013 -2014 bonusy o wartości przeszło 2000 złotych !!!

Kolejną prelegentką była p. Ewa Bodzińska – Guzik – Kierownik Centrum Informacji i Panowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, która wskazała na cele i zadania funkcjonującej jednostki z uwzględnieniem organizowanych szkoleń i warsztatów oraz Europejskiego Pośrednictwa Pracy.

W dalszym ciągu spotkania młodzież  miała możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia promujących się uczelni na rok akademicki 2013/2014…

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy

poniedziałek, 04 marca 2013 11:23

 

W dniu 18.02.2013 r. po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie klasy III Technikum Hotelarskiego  wraz z panią profesor Ewą Rogóż - nauczycielem marketingu, udali się na zwiedzanie Hotelu w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Na miejscu przywitała nas p. Dorota Czopik – kierownik recepcji hotelu, która nie tylko opowiedziała nam o pracy w recepcji ale również podzieliła się uwagami jak trudna i długa jest „droga” aby zostać dobrym hotelarzem. Nam uczniom na początku wydawało się, że praca ta jest prosta, łatwa i przyjemna, do wykonania której nie potrzeba zbyt dużego wysiłku. Kiedy dowiedzieliśmy się jak wygląda grafik pracy recepcjonisty oraz jakim oczekiwaniom niektórych klientów trzeba sprostać, to  okazało się, że jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Trzeba być bardzo zorganizowanym, znać języki obce, posiadać umiejętność komunikowania się z ludźmi niezależnie od płci, wieku, narodowości czy profesji.

Następnie  udaliśmy się do sali konferencyjnej – miejsca szczególnego, gdzie zazwyczaj odbywają się konferencje, warsztaty, różne szkolenia oraz spotykają się uczestnicy obrad podejmując poważne decyzje samorządowe.

W dalszej części spotkania przedstawiono nam plan hotelu wraz z rozmieszczeniem znajdujących się pokoi gościnnych. Hotel posiada 24 pokoje, w tym 4 apartamenty. Pokoje są 1,2,3 – osobowe. Każdy pokój z bezpośrednią łazienką wyposażony jest w  telefon, mini barek, dostęp do telewizji satelitarnej i internetu oraz klimatyzację, którą reguluje każdy gość hotelowy według własnej potrzeby.

Podczas zwiedzania pięknych, stylowych pomieszczeń również dowiedzieliśmy się jak wygląda praca pokojówki, co nie było nam zupełnie obce, ponieważ kilka osób z klasy odbywało w Hotelu praktykę zawodową.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano nam oferty promocyjne Hotelu (np. Dla Zakochanych z okazji Walentynek czy Dla Rodziców) oraz przypomniano jakie osobistości (celebryci) przebywali dotychczas w tak dostojnym miejscu. Między innymi w Zamku Królewskim w Niepołomicach gościli:

 • Tajlandzka Księżniczka wraz ze swoją świtą, dla której został wynajęty cały obiekt Zamku,
 • Magda Gessler,
 • Jarosław Kret,
 • Michael Moran,
 • Kora,
 • Donald Tusk … i inni.

 

Reasumując podczas wycieczki dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy, pozyskaliśmy „od kuchni”  wiele ważnych informacji, które  z pewnością wykorzystamy przygotowując się do pracy zawodowej.  Mamy nadzieję, że pani Ewa Rogóż zorganizuje nam jeszcze takie wycieczki …

 

 

Agata Sułko, Karolina Stachowiak

uczennice kl. III Technikum Hotelarskiego

środa, 27 lutego 2013 19:32

W miesiącu marcu 2013 r. odbywać się będą zajęcia z przedmiotów kluczowych (matematyka, j. angielski, informatyka) oraz pierwsze w tym roku szkolnym kursy branżowe - warsztaty baristyczne, poświęcone sposobom parzenia kawy

 

L.p.

Data/ daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia

1

06.03.2013 (2h)

13.03.2013 (2h)

19/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.50

2

05.03.2013 (1h)

12.03.2013 (1h)

19.03.2013 (1h)

26.03.2013 (1h)

20/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

12.03.2013 (3h)

21/KL/ZSŚ

(2TI)

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

20.03.2013 (3h)

22/KL/ZSŚ

(TI)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

05.03.2013 (2h)

19.03.2013 (2h)

23/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

14.15-15.45

6

07.03.2013 (2h)

28.03.2013 (2h)

24/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.55

7

07.03.2013

08.03.2013

3/KZ/ZSŚ

Kurs baristyczny

16.15-20.15

15.20-20.20

niedziela, 24 lutego 2013 18:45

W dniu 14/02/13 na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Niepołomicach przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice „Kropelka”

Pobór krwi został przeprowadzony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa z Krakowa.

Ogółem chętnych do oddania krwi zgłosiło się 68 osób, z których 45 oddało krew. Łącznie pozyskano 20250 ml krwi pełnej. Lwią część dawców stanowili pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Nad całością patronat sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice p. Roman Ptak. Panie, które oddały krew zostały obdarowane okolicznościowymi walentykowymi różami, natomiast pan Józef Pieprzyca obdarował wszystkich drożdżówkami ze swojej piekarni.

Wampiriada-2013-1

Wampiriada-2013-2

Wampiriada-2013-3

Wampiriada-2013-4

poniedziałek, 11 lutego 2013 11:05

 

Rekrutacja uczestników na kurs baristyczny

Do dnia 28.02.2013 r. trwa rekrutacja na kurs baristyczny, który odbywać się będzie w dniach 7-8 marca 2013 r. Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału w tym kursie proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem. Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego. Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html
Kurs będzie się odbywał w godzinach popołudniowych.

poniedziałek, 04 lutego 2013 13:17

 

Wizyta studyjna w Turyngii.

W ramach Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" jeden uczeń Technikum, kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może wziąć udział w wizycie studyjnej w Turyngii.

Uczeń ten będzie brał udział w zajęciach z gastronomii i hotelarstwa prowadzonych w systemie dwujęzycznym z językiem angielskim. Wyjazd będzie trwał około 7 dni. Wszystkie koszty związane z podróżą oraz pobytem na miejscu (koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania) pokrywa Lider Projektu.
O dokładnym terminie wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni na 3 tygodnie przed podróżą.

Rekrutacja uczniów:
O zakwalifikowaniu na wyjazd może ubiegać się uczeń, który spełna łącznie następujące warunki:
1. Uczęszcza do technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa
2. Jest uczniem klasy drugiej lub wyższej
3. Skorzystał z conajmniej jednej formy wsparcia w ramach Projektu
4. Zna język niemiecki lub angielski w stopniu komunikatywnym
5. Ma wysoką średnią ocen

Ponadto wpływ na wybór ucznia ma:
- znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej na poziomie A2
- udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu pozaszkolnym


Zgłoszenia przyjmuje szkolny lider Projektu Zbigniew Florczykiewicz do dnia 18.02.2013 r. Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu wniosków ogłosi ucznia, który weźmie udział w wizycie studyjnej do dnia 20.02.2013 r.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS