Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

środa, 20 grudnia 2017 20:55

W dniu 12 grudnia 2017 uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Informatycznego uczestniczyli w Targach Pracy, które były zorganizowane  w Laboratorium Aktywności Społecznej oraz w Młodzieżowym Centrum Karier w Niepołomicach.

 

W pierwszej placówce na młodzież oczekiwali przedstawiciele pracodawców z ofertami pracy, zaś w drugiej nasza młodzież brała udział w następujących warsztatach:

I – „Jak odnieść sukces na rynku pracy”,

II - „Zaplanuj swoją karierę – bądź przedsiębiorczy dzięki funduszom europejskim”.

 

 

Organizatorom dziękujemy za wspaniały pomysł organizacji targów, zaś Paniom prelegentkom za poświęcony czas oraz wszystkie cenne informacje.

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

 

środa, 20 grudnia 2017 08:21

Szkoła realizuje projekt unijny Erasmus+ akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"

niedziela, 17 grudnia 2017 19:17

 

Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

1/ Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego zwany „programem” został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planu Pracy Doradcy Zawodowego.

2/ Program dotyczy podejmowanych działań doradcy zawodowego w klasach I, II, III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej  w obecnie obowiązujących etapach kształcenia tj. dla 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4 – letniego Technikum.

3/ Cele programu:

a/ poznanie własnych zasobów osobistych,

b/ planowania przyszłości, dalszej ścieżki kształcenia,

c/ przygotowanie do kształtowania własnej drogi zawodowej,

d/ poruszanie się na rynku pracy,

e/ nawiązywania kontaktów z pracodawcą,

f/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

g/ radzenie sobie w sytuacjach trudnych/stresowych.

 

4/ Sposoby realizacji celów programu:

a/ metody pracy: praca w oddziałach klasowych, praca w grupach, indywidualna praca z uczniem w zależności od potrzeb i możliwości ucznia, konsultacje z rodzicami ucznia,

b/ narzędzia pracy: testy/kwestionariusze diagnozujące, materiały dydaktyczne/informacyjne/promocyjne (katalogi, informatory, plakaty, ulotki, płyty CD), tablice doradztwa zawodowego.

 

5/ Harmonogram realizacji programu:

 

I planowane działania (tematyka/zakres)  w I okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy I  TECHNIKUM

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy II LO

 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy  2017
 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier                        w Niepołomicach
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 78 pytań)

- wyboru kierunków kształcenia (test 90 pytań)

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy
 • zorganizowanie i nadzorowanie wycieczki dla klas maturalnych do Firmy White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier, Firmy Randstad – filia Niepołomice
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

 

II planowane działania (tematyka/zakres)  w II okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy I  TECHNIKUM

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy II LO

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

 

III działania dodatkowe realizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018:

a/bieżące uzupełnianie zapisów  w założonych dla uczniów Indywidualnych Kartach Kariery - Podejmowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

b/ zbieranie danych nt. losów absolwentów 2017 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,

c/ prowadzenie tablic ogłoszeń z zakresu doradztwa zawodowego,

d/ uzupełnianie materiałów doradczych do wykorzystania dla nauczycieli/wychowawców „Doradztwo Zawodowe” z dostępem na pulpicie komputera w pokoju nauczycielskim,

e/ opracowywanie artykułów doradczych dla uczniów  na stronę www szkoły   oraz artykułów informacyjnych z  uwzględnieniem zrealizowanych działań,

f/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych gimnazjalistów obecnych klas II i III,

g/ organizowanie wyjść na targi pracy/kariery,

h/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców,

i/ uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego,

j/ gromadzenie informacji o ofertach kształcenia po zakończeniu nauki w LO, Technikum,

k/ gromadzenie informacji o zawodach (informatory/katalogi), rynku pracy w kraju i w  UE,

l/ gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy,

ł/ organizowanie spotkań z przedstawicielami danych zawodów (np. absolwenci szkoły, rodzice),

m/ współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologiem szkolnym, wychowawcami klasowymi,

n/promocja oferty kształcenia w naszym zespole podczas Dnia Otwartego Szkoły, prowadzenia wsparcia zawodowego, realizacja testów ukierunkowania zawodowego.

 

6/ Osiągnięcia ucznia:

a/ zbudowanie poczucia własnej wartości,

b/ poznanie swojego potencjału,

c/ podejmowanie trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych,

d/ ukształtowanie właściwej orientacji zawodowej,

e/ realizacja własnych oczekiwań zawodowych na krajowym lub unijnym rynku pracy.

 

7/ Ewaluacja programu:

a/ otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły,

b/ sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego,

c/ przedstawianie rezultatów na radach pedagogicznych.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż – szkolny doradca zawodowy

 

 

 

poniedziałek, 11 grudnia 2017 20:57

Dajmy się porwać atmosferze Świąt Bożego Narodzenia!
Od 12 do 14 grudnia w auli szkoły można zrobić wspaniałe gwiazdkowe zakupy.
Zapraszamy!

wtorek, 05 grudnia 2017 13:07

Wczoraj tj. dn. 04.12.2017 r w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Kształcenia Zawodowego podczas której Piotr Michalik, uczeń klasy 3TI został wyróżniony dyplomem oraz nagrodą przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy za udział w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”. W konkurencji „Webmaster, to ja!” zajął zaszczytne III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. Kucwtorek, 05 grudnia 2017 12:52

W dniu 14.11.2017 r. w Niepołomicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców.

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny – dziewczęta w składzie: Justyna Pilarska, Justyna Grochot, Weronika Siwek oraz chłopcy w składzie: Daniel Raszpunda, Mateusz Trybała.

Drużyna dziewcząt po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna, pokonała swoje przeciwniczki i obroniła tytuł mistrzowski. Wywalczenie I miejsca w Powiecie dało awans do Mistrzostw Województwa czyli do Małopolskiej Licealiady Młodzieży, która odbędzie się na początku grudnia w Bieczu.

Drużyna chłopców po wyrównanych meczach, z wylosowanymi uczestnikami turnieju, wywalczyła III miejsce.

niedziela, 03 grudnia 2017 14:18

Codzienność ucznia technikum przepełniona jest nauką, zadaniami domowymi, projektami i kursami. Zazwyczaj mamy lepsze pomysły na spędzenie naszego czasu, jednak nauka nie zawsze musi być taka nudna jak się wydaje.


Potwierdził to wyjazd dniach 17 – 19 listopada 2017 na warsztaty naukowe, które zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Uczennice technikum kształcącego  w zawodzie technik hotelarstwa  z Zespołu Szkół Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach pod opieką Aleksandry Maniak spędziły pracowity i ciekawy weekend  w Suchej Beskidzkiej. Uczestniczyły w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.


A o to krótka relacja Karoliny Chudziak z klasy II THE z warsztatów:


„Razem z uczniami z Krakowa, Kęt oraz Nowego Targu, wysłuchaliśmy wykładu prowadzonego przez doktora Tomasza Pasierbka, dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, który pokazał nam jak różnorodna może być przyroda, oraz mogłyśmy odegrać role prokuratorów, obrońców lub wysokiego sądu w symulowanej rozprawie sądowej na temat programu NATURA2000. Było to bardzo  ciekawe i pozwoliło nam wypowiedzieć się i bronić swojego zdania na temat ochrony przyrody.


Po obiedzie i krótkim odpoczynku udałyśmy się do sali konferencyjnej hotelu , w którym nocowaliśmy, gdzie zajęcia dla nas prowadził Pan Bartłomiej Mróz. Pomimo swojego młodego wieku, miał on duże doświadczenie, a hotelarstwo jest jego pasją. Omawiał różne aspekty zawodu hotelarza, wskazywał sytuacje, które w przyszłości mogą zdarzyć się przyszłym hotelarzom. Nauczył nas jak im zapobiec lub rozwiązać problem, między gościem hotelowym a recepcjonistą. Po kolacji wieczór spędzony w hotelu pozwolił nam na obserwację pracy personelu  i życia hotelu.


Ostatniego dnia naszego pobytu warsztaty prowadził Pan Paweł Skawiński. Wprowadził nas w świat dzikich zwierząt, które żyją na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki temu dowiedziałyśmy się czym skutkuje dokarmianie ich, śmiecenie oraz jakie niesie to zagrożenia dla środowiska.


Pomimo tego, że odbyło się to w weekend i można było trochę poleniuchować, to jednak nie żałujemy, że w tym czasie miałyśmy zajęcia. Były one prowadzone w ciekawy sposób, mogłyśmy w nich aktywnie uczestniczyć, co pozwoliło nam zrozumieć oraz zapamiętać więcej informacji, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.


Karolina Chudziak – uczennica klasy II THE

środa, 29 listopada 2017 12:01

Nie jest tajemnicą, że cała branża handlowa boryka się z brakiem rąk do pracy; o tym, że Biedronka (mimo wprowadzenia podwyżek wynagrodzenia) ma niewystarczającą liczbę pracowników …

Największa sieć dyskontów w Polsce aktywnie poszukuje pracowników; ogłoszenia o pracy w roli kasjera     w Biedronce pojawiają się m.in. na uczelniach wyższych …,

Biedronka oferuje umowę o pracę bez okresu próbnego, bony i paczki na święta, a także kartę Multisport…

Do obowiązków osoby zatrudnionej jako kasjer-sprzedawca należeć będzie praca z towarem, obsługa kasy fiskalnej i dbanie o czystość…

Sieć Biedronka na bieżąco prowadzi kampanie *employer brandingowe …

Oferowana przez Biedronkę pensja brutto w wysokości 2250 zł (z premią 2580 zł), jest wyższa niż zarobki lekarza, który jest świeżo po studiach…

Jeronimo Martins Polska zatrudnia obecnie ponad 60 tys. osób w oparciu o umowę o pracę i jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce…

Sieć Biedronka ma obecnie ponad 2700 sklepów...

 

* employer branding tj. EB (z ang. budowanie marki pracodawcy) stanowi działania firmy mające na celu budowanie firmy postrzeganej jako "pracodawca z wyboru"

 

 

 

Ewa Rogóż – na podstawie:

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/biedronka-szuka-pracownikow-na-uczelni-medycznej/k9jlzkn;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Employer_Branding

wtorek, 28 listopada 2017 21:15

L.p.

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia
(od – do)

1

2.12.2017 (8h)

Kurs tworzenia stron WWW, sala 9

Paweł Szczeszek

8.00-14.15

2

2.12.2017 (8h)

16.12.2017 (8h) (zakończenie kursu)

Kurs programowania urządzeń mobilnych, sala 11

Jarosław Jeziorek

8.00-14.15

8.00-14.15

3

2.12.2017 (8h)

16.12.2017 (8h)

Kurs CCNA 1-2, sala 10

Tomasz Wyczesany

8.00-14.15

8.00-14.15

4

5.12.2017(4h)

12.12.2017(4h)

19.12.2017(4h)

22.12.2017(4h)

Kurs CCNA 1-2, sala 11

Zbigniew Florczykiewicz

17.00-20.10

17.00-20.10

17.00-20.10

14.00-17.10

5

7.12.2017(4h)

21.12.2017(4h)

Kurs druku 3D, sala 10

Tomasz Wyczesany

17.00-20.10

17.00-20.10

wtorek, 28 listopada 2017 20:22

Zakłady MAN montują ciężarówki dla klientów na całym świecie; … wytwarzane są pojazdy klasy ciężkiej, czyli ciągniki siodłowe z serii TGX i TGS.

10 lat temu otwarto Fabrykę MAN w Niepołomicach; przez bramy jednej z najmłodszych fabryk Grupy MAN wyjeżdżają pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. To ciężarówki z serii TGS oraz TGX. Ich wersje oznaczone symbolem WW trafiają na rynki poza Europą, pozostałe trafiają zaś do klientów na naszym kontynencie.

Obecnie w Niepołomicach świętują wyjątkowe wydarzenie; właśnie w listopadzie 2017 z linii produkcyjnej MAN zjechała ciężarówka o numerze 100 000.

Egzemplarz o numerze 100 000:

- to ciągnik siodłowy MAN TGX EfficientLine 3 18.460 4x2 BLS (silnik o mocy 460 KM),

- został przygotowywany dla Firmy Omega Pilzno,

- kabina ciężarówki to odmiana XLX, która przeznaczona jest m.in. do transportu dalekobieżnego,

- kierowca ma do wyboru kilka trybów jazdy zależnie od potrzeb (jak najwyższa oszczędność paliwa lub jak najmniejsze odchylenie od zadanej prędkości),

- egzemplarz wyposażono:

*w aktywny tempomat ACC,

*w ogrzewane pneumatyczne siedzenie kierowcy,

*w pakiet bezpieczeństwa (m.in. z asystentem pasa ruchu),

*w system Man Media z zestawem głośnomówiącym dostosowanym do jednoczesnego połączenia z dwoma telefonami,

*w system Man EfficientCruise 2, który jest wspomagany GPS, aby utrzymać zadaną prędkość i dostosować pracę z uwzględnieniem wzniesień oraz pochyłości z wyprzedzeniem do 3 kilometrów.

 

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy,

na podstawie: http://moto.onet.pl/aktualnosci/100-000-ciezarowek-z-polski/014z5e

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS