Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 23 kwietnia 2015 12:42

 

Dzięki współpracy nauczycieli języka angielskiego z Sekcją Prasy i Kultury Konsulatu Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się organizacją współpracy kulturowej i edukacyjnej społeczeństw Polski i Stanów Zjednoczonych, uczniowie naszego Zespołu Szkół już trzeci raz zostali zaproszeni przez konsulat USA w Krakowie.

Podczas wizyty zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez Szefa Sekcji Bezpieczeństwa, pana Roela Respecia, który przez godzinę opowiadał o życiu     i pracy amerykańskich pracowników konsulatu, a także odpowiadał na liczne pytania uczniów.

Zapoznaliśmy się z najnowszymi wydawnictwami publikowanymi przez konsulat, biuletynem informacyjnym „Spotlight”, najnowszymi wydaniami miesięcznika dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli języka angielskiego „Zoom in on America”. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób tegoroczni maturzyści oraz studenci mogą uczestniczyć w zajęciach w konsulacie a nawet szukać pracy wakacyjnej w USA.

Taka wizyta nie tylko dostarcza wielu informacji dla osób interesujących się amerykańską sztuką, gospodarką, historią, nauką czy podróżowaniem w USA, ale zmusza do aktywnego uczestnictwa w rozmowach. Oczywiście w języku angielskimJ

 

Katarzyna Lynch, nauczyciel języka angielskiego

 

czwartek, 23 kwietnia 2015 08:47

W dniu 22.04.2015 odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem ,,Z energią zmieńmy źródła”. Uczniowie klas drugich przedstawili kilka istotnych informacji na temat odnawialnych źródeł energii. Zwrócili uwagę że wykorzystywanie wiatru, promieniowania słonecznego, wody i geotermii nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Wiadomości przedstawione podczas sesji ekologicznej oraz krótkiej scenki miały uświadomić naszym uczniom jak ważna jest nasza troska o Ziemię.

Ewa Fijał

GALERIA FLICKR

wtorek, 21 kwietnia 2015 08:05

Zapraszamy rodziców i uczniów klas maturalnych na zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się w piątek 24.04.2015 o godzinie 12.00

wtorek, 14 kwietnia 2015 13:10

 

W  75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbył się apel, podczas którego uczniowie i nauczyciele uczcili ofiary tej zbrodni.

13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali informację o odnalezionych w Katyniu pod Smoleńskiem mogiłach polskich oficerów. W masowych dołach śmierci pogrzebano ciała oficerów przetrzymywanych od 1939 r. w obozie w Kozielsku. Mimo obciążających dowodów Rosjanie do lat dziewięćdziesiątych nie przyznawali się do winy. Dziś wiemy, jaki był los ponad 22 tys. Polaków osadzonych w więzieniach Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Radzieckiej oraz obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy decyzji Józefa Stalina z 5 marca 1940 r. więźniowie zostali rozstrzelaniwiosną 1940 r.

Od 2007 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Izabela Wojakowska

wtorek, 14 kwietnia 2015 13:07

 

Małopolskie Targi Edukacyjne  i Festiwal Zawodów już za nami. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 26 - 28 marca już w nowej hali wystaw Expo, gdzie ofertę edukacyjną prezentowało 250 wystawców z Polski i Europy.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II już po raz kolejny brał udział  w tej prestiżowej imprezie, której organizatorem był Urząd Marszałkowski. Uczniowie pod opieką Aleksandry Maniak i Zbigniewa Florczykiewicza przygotowali dwie ekspozycje w branży turystyczno-hotelarskiej i  informatycznej. Na ciekawie zaaranżowanych stoiskach prezentowana była oferta kształcenia naszej szkoły oraz ciekawostki i umiejętności charakterystyczne czy też niezbędne dla zawodu hotelarza i informatyka. Uczniowie klasy II i III technikum hotelarskiego przedstawili sztukę nakrywania i dekorowania stołu, składanie „bankietówek” czyli serwet kelnerskich w fantazyjne figury oraz carving czyli wycinanki z warzyw i owoców. Gościom odwiedzającym stoisko hotelarzy serwowano  nie tylko informacje o naszej szkole, ale także poczęstunek z koreczków owocowych i domowe ciasto.

Równie ciekawa była oferta naszych informatyków. Uczniowie klasy II i III technikum informatycznego prezentowali nie tylko sprzęt, na którym pracują na co dzień podczas zajęć lekcyjnych: szafy i serwery rackowe, switche i routery CISCO, które są wykorzystywane w średnich i dużych firmach, Access Pointy. Pokazywali również bardzo przydatne w tym zawodzie umiejętności związane z projektowaniem i konfiguracją lokalnych sieci komputerowych, jak też elementami audytu pod kątem  bezpieczeństwa stosowanych haseł. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi gimnazjalistów i ulotki z ofertą kształcenia znikały bardzo szybko. Codziennie hale wystawowe odwiedzało około 10 tysięcy gości Targów Edukacyjnych. Byli to nie tylko gimnazjaliści , ich rodzice i nauczyciele, ale także młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowana ofertą wyższych uczelni i możliwościami pracy w interesujących zawodach. Targi odwiedzili także pracodawcy, władze samorządowe i wojewódzkie. O randze  imprezy Małopolski Festiwal Zawodów  świadczy wizyta minister edukacji J.Kluzik-Rostkowskiej i ogromne zainteresowanie mieszkańców Małopolski, rosnące z roku na rok.

Pomimo, że Festiwal Zawodów 2016 dopiero za rok, już w tej chwili uczniowie wraz z nauczycielami planują udoskonalenie stoisk ekspozycyjnych, wzbogacenie oferty wystawowej i przygotowanie ciekawych pokazów  - tak by zachęcić gimnazjalistów do wybrania ciekawych zawodów i fajnej szkoły.

Za tegoroczną pracę wszyscy zaangażowani zostali nagrodzeni pochwałą Dyrektora Szkoły;

 1. Ewa Bolek  klasa III THT
 2. Edyta Wnęk klasa III THT
 3. Adrianna Porębska klasa III THT
 4. Natalia Motyka  klasa III THT
 5. Kamila Chytros klasa II THT
 6. Michał Michoń klasa  II THT
 7. Dominika Tylek klasa II THT
 8. Patrycja Rado klasa I TEO
 9. Weronika Wilkosz klasa I TEO
 10. Mateusz Szczudło klasa III TI
 11. Konrad Bułat klasa III TI
 12. Dominik Kuc klasa II TI
 13. Jan Jaracz klasa II TI
 14. Mariusz Koziarczyk klasa II TI
 15. Sebastian Starosta klasa II TI
czwartek, 09 kwietnia 2015 07:57

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

W  dniu 25.03.2015 (środa)  uczniowie klas maturalnych mieli możliwość spotkania Z Przedstawicielem jednego z Krakowskich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, który w ramach przeprowadzonych warsztatów poruszył następujące tematy:

1/ Czym się kierować tuż po maturze - przedsiębiorczość w pigułce.

2/ Barometr zawodów, typy studiów, które warto wybrać, aby dobrze zarabiać.

3/Ścieżka rozwoju przez działania przedsiębiorcze - rozwój własnego biznesu   w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości.

 

Warto wiedzieć, że:

* Inkubator Przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

 • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
 • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

* Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – to jednostki tworzone przez uczelnie wyższe zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która mówi:

"W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony: 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni; 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są odpowiednio w ich regulaminach.

Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek".

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.

Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług. Jedne skupiają się na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości można także podzielić na te, które zajmują się PREINKUBACJĄ (wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej - bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej) oraz świadczące pomoc na zasadach INKUBACJI (wsparcie od momentu rejestracji w urzędach prawdziwej działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.).

Lista wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających na terenie Polski znajduje się na stronie http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html.

Opracowanie: Ewa Rogóż

środa, 08 kwietnia 2015 12:46

Dzień przed feriami zimowymi, jak co roku w Bieczu, odbyła się Małopolska Licealiada Młodzieży w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców.

Uczennice naszej szkoły po raz kolejny okazały się bezkonkurencyjne i pokonały wszystkie swoje przeciwniczki, zdobywając I miejsce w województwie.

Drużyna chłopców po wyrównanych meczach z wylosowanymi uczestnikami turnieju wywalczyła V miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

środa, 08 kwietnia 2015 12:45

W połowie marca w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w piłce ręcznej.

Drużyny dziewcząt i chłopców podczas rozgrywek zaprezentowały dobrą, przemyślaną grę. Dzięki temu nasze zespoły pokonały wszystkich przeciwników i zdobyły I miejsca. Tym samym awansowały do dalszych rozgrywek.

Kolejnym etapem były Rejonowe Mistrzostwa, które odbyły się 23 marca 2015 r. w Bochni. Na tych zawodach nasze szczypiornistki pokazały ogromną wolę walki i determinację w dążeniu do postawionego sobie celu. Efektem tego stał się ogromny sukces – I miejsce i awans do Małopolskiej Licealiady Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna chłopców po bardzo zaciętych i widowiskowych meczach zajęła III miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

poniedziałek, 30 marca 2015 09:05

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (ich liczba jest zależna od zawodu), które uczeń musi potwierdzić zdanym egzaminem zawodowym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Egzamin odbywa się w sesjach.

Sesja letnia

Etap pisemny

dla kwalifikacji A-35, T. 11 i E.12 (technik ekonomista kl. II, technik hotelarstwa kl. II, technik informatyk kl. II) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 10.00

Dla kwalifikacji E.13 (technik informatyk  kl. III) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 %  punków .

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny

dla kwalifikacji A. 35, T. 11 odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

dla kwalifikacji E. 12 odbędzie się 18 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

dla kwalifikacji E. 13 odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów.

Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji i po uzyskaniu wykształcenia średniego (ukończeniu technikum) uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 30 marca 2015 09:03

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Etap pisemny dla uczniów (absolwentów) klas IV odbędzie się15 czerwca (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00.

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 % punków z części zawodowej i 30% z część przedsiębiorczej.

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny odbędzie się dla technika ekonomisty i technika hotelarstwa w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

Dla technika informatyka w dniach 16 i 17 czerwca 2015 r.  (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły).

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów. Etap praktyczny polega na opracowaniu projektu (dla zawodu technik hotelarstwa) i wykonania zadania (dla zawodu technik ekonomista i technik informatyk).

 

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem należy zdać dwa etapy egzaminu – etap pisemny i praktyczny.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS