Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 11 stycznia 2018 12:54

Jako pierwsza szkoła w gminie Niepołomice, bierzemy udział w programie Erasmus Plus  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

W dniach 30.10 – 03.11.2017 nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Justyna Kuźma i Katarzyna Lynch, wzięły udział w szkoleniu zagranicznym w Londynie w ramach projektu Erasmus Plus „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kurs nosił nazwę „Teaching through Art Activities”, na którym nauczyciele mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej. Kurs w całości prowadzony był w języku angielskim. Zajęcia odbywały się przez pięć dni, w blokach programowych – Uczenie z wykorzystaniem  Fotografii, Rysunku,  Filmu i Animacji, elementów dramy oraz warsztatypokazującejak pobudzić w uczniach Kreatywne Myślenie. Trafiłyśmy na bardzo ciepły tydzień, słoneczną, a nie przysłowiową, angielską pogodę. Warsztaty poszerzyły wachlarz technik i metod nauczania  języka obcego, co w dobie rosnącego znaczenia sektora kulturalnego i artystycznego,  pomoże  zmierzyć  się z nieuchronnymi  zmianami  społecznymi.

Wyjazd z programu Erasmus zaliczamy do jak najbardziej udanych. Spotkałyśmy  się z bardzo dużą życzliwością uczestników z innych krajów jak i samych prowadzących. Myślę, że znajomości tam zawarte oraz kontakty przysłużą się rozwojowi szkoły a nabyte doświadczenie przełoży się na jakość oferowanej edukacji. Dzięki czemu korzyści z wyjazdu odniosły nie tylko uczestniczki wyjazdu, ale cała placówka. Ponadto udział w programach Erasmusa warto polecić każdemu, to niezwykła i niezapomniana przygoda, którą warto przeżyć.  Kolejne wyjazdy szkoleniowe odbędą się już w marcu 2018r.

czwartek, 11 stycznia 2018 12:49

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu gospodarki przestrzennej . Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas IV technikum informatycznego , ekonomicznego i obsługi ruchu turystycznego. Tematem warsztatów była „Przestrzeń innowacji”. Zajęcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego: dr inż. Agnieszka Petryk, dr inż. Paulina Śliz oraz dr inż. Magdalena Zdun .W trakcie ich trwania uczniowie wysłuchali wykładu między innymi na temat innowacji , konfliktów pojawiających się w związku z wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań a także partycypacji w planowaniu przestrzennym.

W drugiej części  uczniowie mieli do wykonania dwa zadania praktyczne. Pierwsze związane z zagadnieniem konfliktu o modernizację przestrzeni; drugie – dotyczące zagadnień ściśle inżynieryjnych i projektowych.

Agnieszka Marchewka

Doradca zawodowy

 

 

poniedziałek, 01 stycznia 2018 15:48

W dniach 8.01-19.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista (wymagane ukończone 18 lat, na dzień 31.01.2018)

 

W dniach 8.01-29.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs IT Essentials dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

2. Kurs CDN OPTIMA dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

 

W dniach 8.01-28.02.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na wycieczkę zawodoznawczą, którą zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Wycieczka zawodoznawcza do ACK CYFRONET w Krakowie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

 

W dniach 8.01-30.03.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na staże, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Płatne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej/ekonomicznej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu - sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kursy decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2016/17.

sobota, 30 grudnia 2017 15:59

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce

data

godziny (od-do)

1

Kurs tworzenia stron WWW

Paweł Szczeszek

13.01.2018

27.01.2018

8.00-14.15 (8h)

8.00-14.15 (8h)

sala 9

2

Kurs CCNA 1-2

Tomasz Wyczesany

13.01.2018

27.01.2018

8.00-14.15 (8h)

8.00-14.15 (8h)

sala 10

3

Kurs CCNA 1-2

Zbigniew Florczykiewicz

02.01.2018

09.01.2018

23.01.2018

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

sala 11

4

Kurs modelowania 3D

I GRUPA (2 os.)

Tomasz Wyczesany

3.01.2018

10.01.2018 17.01.2018

14.20-16.45 (3h)

14.20-16.45 (3h)

14.20-17.30 (4h)

sala 10

Kurs modelowania 3D

II GRUPA (2 os.)

24.01.2018

31.01.2018

15.10-17.35 (3h)

15.10-17.35 (3h)

Kurs modelowania 3D

III GRUPA  (2 os.)

3.01.2018

17.01.2018

31.01.2018

31.01.2018

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

14.15-15.00 (1h)

Kurs modelowania 3D

IV GRUPA (2 os.)

10.01.2018

24.01.2018

8.00-10.30 (3h)

8.00-10.30 (3h)

środa, 20 grudnia 2017 20:58

Dnia 8 grudnia 2017 uczniowie klasy I TE/TOT uczestniczyli w etapie szkolnym Chłopskiej Szkoły Biznesu, którą w naszym zespole koordynowali przedstawiciele Komendy OHP w Krakowie.

 

Do etapu drugiego zakwalifikowały się dwie osoby tj. Weronika Siwek z Technikum Ekonomicznego oraz Natalia Jędrzejczyk z Technikum Obsługi Turystycznej.

 

W wojewódzkich zmaganiach w dniu 14 grudnia 2017 w Krakowie oprócz naszych uczennic brało jeszcze udział dziewięć zespołów dwu – osobowych z innych placówek ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Łącznie w rozgrywkach uczestniczyło 20 uczniów.

 

Nasze pierwszoklasistki zajmując w zdobytej punktacji środkową lokatę w nagrodę zostały uhonorowane talonami świątecznymi wartości 240 złotych.

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

środa, 20 grudnia 2017 20:55

W dniu 12 grudnia 2017 uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Informatycznego uczestniczyli w Targach Pracy, które były zorganizowane  w Laboratorium Aktywności Społecznej oraz w Młodzieżowym Centrum Karier w Niepołomicach.

 

W pierwszej placówce na młodzież oczekiwali przedstawiciele pracodawców z ofertami pracy, zaś w drugiej nasza młodzież brała udział w następujących warsztatach:

I – „Jak odnieść sukces na rynku pracy”,

II - „Zaplanuj swoją karierę – bądź przedsiębiorczy dzięki funduszom europejskim”.

 

 

Organizatorom dziękujemy za wspaniały pomysł organizacji targów, zaś Paniom prelegentkom za poświęcony czas oraz wszystkie cenne informacje.

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

 

środa, 20 grudnia 2017 08:21

Szkoła realizuje projekt unijny Erasmus+ akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"

niedziela, 17 grudnia 2017 19:17

 

Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

1/ Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego zwany „programem” został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planu Pracy Doradcy Zawodowego.

2/ Program dotyczy podejmowanych działań doradcy zawodowego w klasach I, II, III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej  w obecnie obowiązujących etapach kształcenia tj. dla 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4 – letniego Technikum.

3/ Cele programu:

a/ poznanie własnych zasobów osobistych,

b/ planowania przyszłości, dalszej ścieżki kształcenia,

c/ przygotowanie do kształtowania własnej drogi zawodowej,

d/ poruszanie się na rynku pracy,

e/ nawiązywania kontaktów z pracodawcą,

f/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

g/ radzenie sobie w sytuacjach trudnych/stresowych.

 

4/ Sposoby realizacji celów programu:

a/ metody pracy: praca w oddziałach klasowych, praca w grupach, indywidualna praca z uczniem w zależności od potrzeb i możliwości ucznia, konsultacje z rodzicami ucznia,

b/ narzędzia pracy: testy/kwestionariusze diagnozujące, materiały dydaktyczne/informacyjne/promocyjne (katalogi, informatory, plakaty, ulotki, płyty CD), tablice doradztwa zawodowego.

 

5/ Harmonogram realizacji programu:

 

I planowane działania (tematyka/zakres)  w I okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy I  TECHNIKUM

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy II LO

 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy  2017
 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier                        w Niepołomicach
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 78 pytań)

- wyboru kierunków kształcenia (test 90 pytań)

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy
 • zorganizowanie i nadzorowanie wycieczki dla klas maturalnych do Firmy White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier, Firmy Randstad – filia Niepołomice
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

 

II planowane działania (tematyka/zakres)  w II okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy I  TECHNIKUM

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy II LO

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

 

III działania dodatkowe realizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018:

a/bieżące uzupełnianie zapisów  w założonych dla uczniów Indywidualnych Kartach Kariery - Podejmowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

b/ zbieranie danych nt. losów absolwentów 2017 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,

c/ prowadzenie tablic ogłoszeń z zakresu doradztwa zawodowego,

d/ uzupełnianie materiałów doradczych do wykorzystania dla nauczycieli/wychowawców „Doradztwo Zawodowe” z dostępem na pulpicie komputera w pokoju nauczycielskim,

e/ opracowywanie artykułów doradczych dla uczniów  na stronę www szkoły   oraz artykułów informacyjnych z  uwzględnieniem zrealizowanych działań,

f/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych gimnazjalistów obecnych klas II i III,

g/ organizowanie wyjść na targi pracy/kariery,

h/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców,

i/ uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego,

j/ gromadzenie informacji o ofertach kształcenia po zakończeniu nauki w LO, Technikum,

k/ gromadzenie informacji o zawodach (informatory/katalogi), rynku pracy w kraju i w  UE,

l/ gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy,

ł/ organizowanie spotkań z przedstawicielami danych zawodów (np. absolwenci szkoły, rodzice),

m/ współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologiem szkolnym, wychowawcami klasowymi,

n/promocja oferty kształcenia w naszym zespole podczas Dnia Otwartego Szkoły, prowadzenia wsparcia zawodowego, realizacja testów ukierunkowania zawodowego.

 

6/ Osiągnięcia ucznia:

a/ zbudowanie poczucia własnej wartości,

b/ poznanie swojego potencjału,

c/ podejmowanie trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych,

d/ ukształtowanie właściwej orientacji zawodowej,

e/ realizacja własnych oczekiwań zawodowych na krajowym lub unijnym rynku pracy.

 

7/ Ewaluacja programu:

a/ otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły,

b/ sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego,

c/ przedstawianie rezultatów na radach pedagogicznych.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż – szkolny doradca zawodowy

 

 

 

poniedziałek, 11 grudnia 2017 20:57

Dajmy się porwać atmosferze Świąt Bożego Narodzenia!
Od 12 do 14 grudnia w auli szkoły można zrobić wspaniałe gwiazdkowe zakupy.
Zapraszamy!

wtorek, 05 grudnia 2017 13:07

Wczoraj tj. dn. 04.12.2017 r w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Kształcenia Zawodowego podczas której Piotr Michalik, uczeń klasy 3TI został wyróżniony dyplomem oraz nagrodą przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy za udział w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”. W konkurencji „Webmaster, to ja!” zajął zaszczytne III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. KucKonkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS