Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 09 października 2015 07:12

 

W dniu 6.10.2015 przedstawiciele uczniów technikum Informatycznego i Ekonomicznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Silgan White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej.

Już przed wejściem do zakładu powitał nas Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Fabryki   p. Marek Rajca, który w sali konferencyjnej przedstawił nam (wraz z ciekawym komentarzem)  prezentację multimedialną dotyczącą między innymi historii amerykańskich braci White (założycieli fabryki w 1926 roku), dynamicznego rozwoju zakładu, w tym ulokowanie głównej produkcji od 2000 roku bezpośrednio  w Niepołomicach.

Podczas prezentacji oraz zwiedzania zakładu koordynowanego bezpośrednio przez  Dyrektora Wydziału Personalnego p. Jerzego Żesławskiego poruszono następujące zagadnienia:

 • wielkość produkcji wieczek metalowych i nakrętek plastikowych: produkcja roczna wieczek metalowych wynosi ok. 2 miliardy 600 milionów, miesięczna ok. 250 milionów sztuk; produkcja miesięczna nakrętek plastikowych średnio ok. 30 mln sztuk – ogółem w 32 rodzajach  (dotyczy wieczek i nakrętek),
 • misja firmy mająca na celu „Konkurowanie i zwyciężanie!!!” poprzez: jakość, doskonalenie pracy, wprowadzenie najwyższych standardów produkcyjnych  z uwzględnieniem ochrony środowiska, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, zarządzanie firmą zgodnie z zasadą „5S”,
 • „lean, kaizen” czyli dążenie wszystkich do ciągłej doskonałości produkcji oraz wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc,
 • skrzynka pomysłów mająca na celu zmotywowanie pracowników do wszelkich innowacji w zakładzie – wykorzystane pomysły są gratyfikowane nagrodami rzeczowymi i finansowymi,
 • wielkość kadry, wymagania stawiane pracownikom, ze wskazaniem na pośrednictwo pracy poprzez instytucje rynku pracy tj. Adecco, Randstad w przypadku zwiększenia produkcji,
 • dostosowanie produkcji do nietypowych zamówień kontrahentów – bezpośrednio w pracowni projektowej w całości skomputeryzowanej przy palecie setek kolorów w różnych odcieniach powstają piękne, zadziwiające swą kolorystyką wzory wieczek    i nakrętek zgodnie z życzeniami kontrahentów (ok. 8 tysięcy wzorów).

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

poniedziałek, 28 września 2015 16:02

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach po raz ostatni  zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu

o nową podstawę programową. Ten rok szkolny zamknął obowiązującą starą podstawę programową w technikach. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 2012 roku i zgodnie z nią egzaminy przeprowadza się w wyodrębnionych w poszczególnych zawodach kwalifikacjach (od1 do 3 kwalifikacji w zależności od zawodu). Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów we wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach i ukończeniu technikum otrzymuje dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  wraz  z  suplementem ( dokument

w języku angielskim opisujący zakres umiejętności w danym zawodzie umożliwiający podjęcie pracy za granią zgodnie z kwalifikacjami)  Wprowadzona w szkołach zawodowych reforma dotycząca wyodrębnienia kwalifikacji miała na celu umożliwić szybkie przekwalifikowywanie się pracowników na dzisiaj bardzo mobilnym rynku pracy. Dla przykładu: uczeń technikum ekonomicznego zdaje egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 - Prowadzenie rachunkowości, po zdaniu egzaminu w obu kwalifikacjach otrzymuje tytuł technika ekonomisty oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie, ale jeśli uzupełni swoje umiejętności   na  Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  zakresu wiedzy

i umiejętności dla  kwalifikacji  A.65 –Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

– uzyskuje tytuł technika rachunkowości. Analogicznie, jak w podanym przykładzie można

w szybki sposób uzupełniać swoje umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania  innych zawodów.

Egzamin zawodowy przeprowadza się według starej formuły w dwóch etapach: pisemnym

i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%,

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30%,

oraz według nowej podstawy programowej (nowej formuły egzaminu):

1)  etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

2) etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

 

w klasie III

- technik informatyk - kwalifikacja E.13

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach:

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

- technik ekonomista

Łącznie w sesji letniej egzamin zawodowy  zdawało 110 uczniów i tegorocznych absolwentów.

 

 

 

Zdawalność w poszczególnych technikach

 

Nazwa kwalifikacji

Średni wynik z części pisemnej

Średni wynik  z części praktycznej

Zdawalność kwalifikacji w szkole

 

Zdawalność w Małopolsce

Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji

79,84 %

85,94 %

100 %

91,92%

Kwalifikacja A.35 -  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

76,25%

86,60 %

100%

 

91,15%

Kwalifikacja E.12  - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

75,00%

89,96%

100%

88,82%

Kwalifikacja E.13  - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

72,10%

98,0%

100%

 

78,48%

Technik ekonomista (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,56%

cz. II – 76,67%

83,33%

89,0%

85,9%

Technik hotelarstwa  (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,50%

cz. II – 79,62%

94,38%

100%

80,4%

Technik informatyk  (stara podstawa programowa)

cz. I – 62,62%

cz. II – 70,00%

91%

87,5%

69,5%

 

100% NASZYCH UCZNIÓW !!! OTRZYMAŁO ŚWIDECTWA POTWIERDZJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekracza  średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

piątek, 18 września 2015 06:35

RELACJA NA YOUTUBIE

Zapraszamy na kolejną Małopolską Noc Naukowców
do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach!!!
STARTUJEMY o 18:00 a atrakcji nie zabraknie aż do 24:00!

DO ZOBACZENIA!!!

Szczegóły znajdują się na stronie MOA:
http://moa.edu.pl/news.php?readmore=446

Wszystkim przypominamy, iż Noc Naukowców realizowana jest w ramach
Małopolskiej Nocy Naukowców, a koordynatorem projektu jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).


piątek, 11 września 2015 07:38

 

Na ten nietypowy pomysł wpadła pani Beata Gorzkowska, nauczycielka matematyki w ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Maturalne klasy były zachwycone z racji, iż matura coraz bliżej i spędzenie 3 dni z arkuszami mogłoby podnieść procent zdawalności tego przedmiotu w maju. Wyjazd odbył się 4 września i zakończył 6. Udało się nam przerobić 5 arkuszy z matematyki, przy czym każdy składał się z 33 pytań o różnym stopniu trudności. Mogliśmy się przekonać, że czasami najprostsze równanie lub niepozorne graniastosłupy mogą sprawić nie lada problem. Odpoczynek od cyfr i wykresów dawało nam wyjście na basen, do sauny albo na bilard. Opiekę nad nami sprawowała pani pedagog Edyta Pilch. Mamy nadzieję, że łącznie około 23 godziny spędzone na wertowaniu arkuszy poprawi nasze umiejętności i pomoże naszym niepołomickim maturzystom w przyszłym roku. Poniżej zamieszczamy wspólne zdjęcia z malowniczej Bukowiny Tatrzańskiej. Była to niesamowita wycieczka ale zarazem ciężka praca.

 

Radwańska Justyna 3a

GALERIA FLICKR

piątek, 11 września 2015 07:35

Nie bójcie się marzeń! - to hasło przewodnie tegorocznego spotkania maturzystów w 2016 roku z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z przedstawicielami małopolskich (i nie tylko) uczelni wyższych oraz szkół policealnych/pomaturalnych (łącznie ponad 30 –oma oferto dawcami).

Młodzież klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Techników (informatycznego, ekonomicznego, hotelarskiego) Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w dniu 9 września 2015 gościła w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej.

Już w miesiącu wrześniu przyszli maturzyści zadeklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów maturalnych, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia – ścieżki edukacyjnej, która powinna gwarantować właściwe wykształcenie, odpowiednie do potrzeb rynku pracy, z perspektywą szybkiego zatrudnienia i dobrych zarobków. Nie bez znaczenia jest fakt, że kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Podczas oficjalnego otwarcia Salonu Maturzystów między innymi zabrał głos Konsul Generalny USA w Krakowie p. Walter Braunohler, który swe wystąpienie rozpoczął w języku polskim od szekspirowskich słów „Być albo nie być” zbierając przy tym ogromne brawa  publiczności.

Każdy z prelegentów, w tym ekspertów OKE podkreślał znaczenie właściwego przygotowania się do egzaminu dojrzałości, rzetelnego wyboru przedmiotów (poza obowiązującymi) z uwzględnieniem poziomu ich zdawalności (poziom podstawowy lub rozszerzony), co powinno mieć odpowiednie przełożenie na dalszą naukę, zwłaszcza w renomowanych uczelniach wyższych.

Młodzież naszej szkoły wysłuchała dwóch wykładów:

 • Pierwszy wykład Lecha Gawryłowa – Dyrektora OKE w Krakowie pt. „Co o egzaminie maturalnym 2016 każdy zdając wiedzieć powinien?”,
 • Drugi wykład Piotra Ludwikowskiego - eksperta OKE pt. „Przede wszystkim myśl - jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki”.

Mottem na przyszłość młodzieży niech pozostaną słowa:

„Sukces jest jak drabina, nie sposób się po niej wspiąć trzymając ręce w kieszeni…”.

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

Zdjęcia - Joanna Skotniczna

GALERIA FLICKR

piątek, 04 września 2015 07:06

 

Drodzy uczniowie już kolejny raz zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie „COŚ Z NICZEGO, CZYLI TWÓRCZY RECYKLING”.  Poniżej przedstawiamy zasady:

 1. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, lub zespoły kilkuosobowe.
 2. Chęć udziału w Konkursie uczniowie zgłaszają do pani Ewy Fijał, pani Moniki Maślaniec pani Joanny Skotnicznej, pani Ewy Wojtusik.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przedmiotu użytkowego z materiałów, które wyrzuca się do śmieci, np.: makulatura, szkło odpadowe, butelki PET, kartony po mleku, sokach i inne.
 4. Termin składania prac upływa 16 września 2015 roku.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba (lub zespół), której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury.
 6. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce) oraz nagrody pocieszenia dla 2 kolejnych uczestników Konkursu, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 września 2015 roku na apelu przed wyjściem do puszczy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę prac konkursowych.

Zapraszamy !!!

poniedziałek, 31 sierpnia 2015 19:08

Kiermasz podręczników szkolnych od 1.09.2015 do 10.09.2015

poniedziałek, 31 sierpnia 2015 06:06

Msza św. w kościele przy rynku o godz. 8.00.

Rozpoczęcie na auli szkoły o godz. 9.15

 

 

poniedziałek, 24 sierpnia 2015 09:51

Wydawanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu) odbędzie się w piątek 28.08.2015 w godzinach od 9.00

 

Wydanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła ) odbędzie się w dniu 1.09(wtorek) podczas spotkania z wychowawcami

niedziela, 23 sierpnia 2015 16:53

Już po raz czwarty uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Ojca Świętego uczestniczyli w obozie militarnym zorganizowanym przez Grom-Group.  Podczas 10 dni spędzonych /bardzo aktywnie/ na poligonie w Czerwonym Borze, nasza młodzież brała udział w zajęciach prowadzonych przez byłych komandosów z elitarnej jednostki GROM.  Uczniowie poznali między innymi tajniki czarnej i zielonej taktyki /dla niewtajemniczonych  - są to działania bojowe w zabudowaniach i w terenie otwartym./ Nie zabrakło również spotkania z medykiem wojskowym, który dzielił się swoim doświadczeniem nabytym min. na polach walki!

Sprawdzianem dla wszystkich uczestników obozu okazał się tor przeszkód  (dodam -  że bardzo wymagający i wielu musiało się nieźle natrudzić, aby go w ogóle ukończyć!) Kolejne przejścia okazały się dużo prostsze  dla tych,  którzy codzienne zaprawy oraz ćwiczenia z samoobrony traktowali bardzo poważnie i aktywnie. Duży wpływ na podnoszenie sprawności odegrały pompki / ten, kto był  - wie, „za co” i „dlaczego” (sic.!J)/.

Kolejne dni mijały na przyswajaniu nowych umiejętności, które są niezbędne w wyszkoleniu policjanta lub żołnierza, a były to min. techniki linowe oraz zajęcia z nurkowania w profesjonalnym sprzęcie nurkowym. Lecz chyba najwięcej adrenaliny dostarczył dzień spędzony na strzelnicy: Glock, MP5, i Mossberg okazały się „śmiercionośnymi narzędziami” w rękach kursantów, o czym przekonały się tablice strzeleckie.

Dni mijały szybko, przerywane nocnymi alarmami przeciw pożarowymi i wymarszami na dalekie obozowiska w lesie, podczas których każda drużyna dostawała racje żywieniowe MRE oraz musiała przygotować sobie szałas do spania.

Zanim się spostrzegliśmy minęło 10 dni obozu, podczas którego uczestnicy pokonali wiele barier, lęków i ograniczeń, z którymi się tutaj zjawili. Nabrali tężyzny fizycznej, ale chyba ważniejszą rzeczą było przekonanie się na własnej skórze, że nie jednostka, a współpraca w grupie stanowi o sukcesie wykonywanego zadania.

Dziękujemy za wspaniały pobyt i za wiedzę przekazaną podczas zajęć instruktorom: Wojtkowi 77, Wieśkowi 30, Mariuszowi 49, Tomkowi 88, Arturowi i Waldkowi.

GALERIA FLICKR

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS