Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 09 kwietnia 2015 07:57

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

W  dniu 25.03.2015 (środa)  uczniowie klas maturalnych mieli możliwość spotkania Z Przedstawicielem jednego z Krakowskich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, który w ramach przeprowadzonych warsztatów poruszył następujące tematy:

1/ Czym się kierować tuż po maturze - przedsiębiorczość w pigułce.

2/ Barometr zawodów, typy studiów, które warto wybrać, aby dobrze zarabiać.

3/Ścieżka rozwoju przez działania przedsiębiorcze - rozwój własnego biznesu   w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości.

 

Warto wiedzieć, że:

* Inkubator Przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

  • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
  • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

* Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – to jednostki tworzone przez uczelnie wyższe zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która mówi:

"W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony: 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni; 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są odpowiednio w ich regulaminach.

Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek".

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.

Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług. Jedne skupiają się na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości można także podzielić na te, które zajmują się PREINKUBACJĄ (wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej - bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej) oraz świadczące pomoc na zasadach INKUBACJI (wsparcie od momentu rejestracji w urzędach prawdziwej działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.).

Lista wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających na terenie Polski znajduje się na stronie http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html.

Opracowanie: Ewa Rogóż

środa, 08 kwietnia 2015 12:46

Dzień przed feriami zimowymi, jak co roku w Bieczu, odbyła się Małopolska Licealiada Młodzieży w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców.

Uczennice naszej szkoły po raz kolejny okazały się bezkonkurencyjne i pokonały wszystkie swoje przeciwniczki, zdobywając I miejsce w województwie.

Drużyna chłopców po wyrównanych meczach z wylosowanymi uczestnikami turnieju wywalczyła V miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

środa, 08 kwietnia 2015 12:45

W połowie marca w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w piłce ręcznej.

Drużyny dziewcząt i chłopców podczas rozgrywek zaprezentowały dobrą, przemyślaną grę. Dzięki temu nasze zespoły pokonały wszystkich przeciwników i zdobyły I miejsca. Tym samym awansowały do dalszych rozgrywek.

Kolejnym etapem były Rejonowe Mistrzostwa, które odbyły się 23 marca 2015 r. w Bochni. Na tych zawodach nasze szczypiornistki pokazały ogromną wolę walki i determinację w dążeniu do postawionego sobie celu. Efektem tego stał się ogromny sukces – I miejsce i awans do Małopolskiej Licealiady Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna chłopców po bardzo zaciętych i widowiskowych meczach zajęła III miejsce.

ZDJĘCIA GALERIA FLICKR

poniedziałek, 30 marca 2015 09:05

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (ich liczba jest zależna od zawodu), które uczeń musi potwierdzić zdanym egzaminem zawodowym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Egzamin odbywa się w sesjach.

Sesja letnia

Etap pisemny

dla kwalifikacji A-35, T. 11 i E.12 (technik ekonomista kl. II, technik hotelarstwa kl. II, technik informatyk kl. II) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 10.00

Dla kwalifikacji E.13 (technik informatyk  kl. III) odbędzie się 22 czerwca  (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 %  punków .

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny

dla kwalifikacji A. 35, T. 11 odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

dla kwalifikacji E. 12 odbędzie się 18 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

dla kwalifikacji E. 13 odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 r. w trzech sesjach o godzinie 8.00,  12.00 i 16.00 (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły)

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów.

Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji i po uzyskaniu wykształcenia średniego (ukończeniu technikum) uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 30 marca 2015 09:03

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym mającym na celu obiektywną

i porównywalną  ocenę osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obejmuje dwa etapy :

- etap pisemny i

- etap praktyczny.

Etap pisemny dla uczniów (absolwentów) klas IV odbędzie się15 czerwca (poniedziałek) 2015 r. o godzinie 12.00.

Aby zdać część pisemną należy uzyskać 50 % punków z części zawodowej i 30% z część przedsiębiorczej.

Etap pisemny ma formę  testu jednokrotnego wyboru.

Etap praktyczny odbędzie się dla technika ekonomisty i technika hotelarstwa w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00

Dla technika informatyka w dniach 16 i 17 czerwca 2015 r.  (zgodnie ze szczegółowym imiennym harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły).

Aby zdać etap praktyczny należy uzyskać 75% punktów. Etap praktyczny polega na opracowaniu projektu (dla zawodu technik hotelarstwa) i wykonania zadania (dla zawodu technik ekonomista i technik informatyk).

 

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem należy zdać dwa etapy egzaminu – etap pisemny i praktyczny.

Wyniki zostaną podane 28 sierpnia 2015 r.

piątek, 27 marca 2015 09:14


Przed wejściem do naszej szkoły 20 marca 2015 roku zostało ustawione stanowisko obserwacyjne. Akcja, która miała się rozpocząć o godzinie 9:44 i potrwać do 12:04 dotyczyła obserwacji jednego z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych - zaćmienia Słońca. Pani Dyrektor wypożyczyła teleskop, a dzięki współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym otrzymaliśmy specjalistyczne filtry słoneczne umożliwiające bezpieczne obserwacje Słońca. Każdy z uczniów i pracowników mógł w tym czasie podejść i samodzielnie przeprowadzić obserwacje. Pokazy częściowego zaćmienia Słońca prowadzone były przeze p. Monikę Maślaniec i grupę uczniów z klasy pożarniczej (Adriana, Andrzeja, Gabriela, Grzegorza, Pawła i Piotra).

 

GALERIA FLICKR

piątek, 27 marca 2015 09:14

Podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu nasza uczennica Anna Paleczek z klasy 2A zajeła II miejsce w Polsce. Przedstawiła referat pod tytułem Kolory Wszechświata, czyli amatorska spektroskopia astronomiczna. W swojej pracy omówiła wyniki obserwacji widm gwiazd Betelgezy, Mintaki oraz Wielkiej Mgławicy w Orionie. Dodatkowo również przedstawiła badanie widma komety C/2014 Q2 Lovejoy, która na początku br gościła na nocnym niebie.
Ania została również nagrodzona nagrodą publiczności, co oznacza, że widowni spodobało się jej wystąpienie.
Opiekunami Ani byli nauczyciele: p. Monika Maslaniec - nauczyciel fizyki - ZS w Niepołomicach oraz p. Łukasz Maślaniec - nauczyciel astronomii - MOA Niepołomice

GALERIA FLICKR

wtorek, 17 marca 2015 18:21

W dniach 24.01-14.03.2015 odbywał się w Zespole Szkół kurs kelnerski, w którym uczestniczyło 10 uczniów technikum hotelarskiego. Był to już ostatni przewidziany w Projekcie kurs dla uczniów technikum naszej szkoły

Zajęcia w wymiarze 30 godzin opierały się zarówno na teorii jak i na praktyce.

Podczas zajęć teoretycznych - przede wszystkim - zostały przedstawione i wyjaśnione zasady HACCP, czyli postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

Zajęcia praktyczne dotyczyły m. in. przygotowywania i nakrywania stołów oraz ich dekorowania np. w zależności od pory dnia, składania serwetek, prawidłowego podawania dań, noszenia talerzy, otwierania i podawania win gościom...

 

A poniżej kilka zdjęć z kursu:

Przygotowywanie i nakrywanie stołów

 

 

Otwieranie i podawanie win gościom

 

Składanie serwetek

 

Trudna sztuka noszenia talerzy została opanowana

 

Podano do stołu? ....

czwartek, 19 marca 2015 09:30

Rekrutacja na wizytę studyjną do Chorwacji w roku szk. 2014/15

 

Wizyta studyjna w Turyngii.

W ramach Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" jeden uczeń Technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk może wziąć udział w wizycie studyjnej do Chorwacji.

Wizyta odbędzie się w dniach 16-24 maja 2015 r.

Wszystkie koszty związane z podróżą oraz pobytem na miejscu (koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania) pokrywa Lider Projektu.
O dokładnym terminie wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni na 3 tygodnie przed podróżą.

Rekrutacja uczniów:
O zakwalifikowaniu na wyjazd może ubiegać się uczeń, który spełna łącznie następujące warunki:
1. Uczęszcza do technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk
2. Jest uczniem klasy drugiej lub wyższej
3. Skorzystał z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach Projektu
4. Zna język angielski w stopniu komunikatywnym
5. Ma wysoką średnią ocen

Zgłoszenia przyjmuje szkolny lider Projektu Zbigniew Florczykiewicz do dnia 3.04.2015 r.

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu wniosków ogłosi ucznia, który weźmie udział w wizycie studyjnej do dnia 8.04.2015 r.

środa, 18 marca 2015 13:45

W piątek, 13 marca grupa uczniów z klasy 3b oraz 3c pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Aleksandry Dobrzańskiej udała się z wizytą do Instytutu Goethego w Krakowie. Trzecioklasiści mieli okazję obejrzeć wystawę komiksów niemieckich zatytułowaną: „ Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens – Dziś jest ostatni dzień reszty Twojego życia.”

Wystawa prezentuje wybór najwybitniejszych niemieckich powieści graficznych z ostatnich lat, których twórcami są  znani artyści, ale też cenieni debiutanci. Wśród zaprezentowanych tytułów znaleźć można komiksy inspirowane literaturą i historią, biografie,  adaptacje klasyki literackie. Wystawa powstała w oparciu o kolekcje „Najnowsze powieści graficzne z Niemiec”, której twórcą jest Andreas Platthaus, zastepca szefa działu felietonów „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Po obejrzeniu wystawy uczniowie wzięli udział w quizie przygotowanym specjalnie dla nich . Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS