Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 09 listopada 2015 09:12

 

Przypominamy o terminach egzaminów dla kwalifikacji:
ETAP PISEMNY 14 stycznia (czwartek) 2016
A.36  sala 11 godzina 10.00 (na egzamin należy się zgłosić 40 min. wcześniej)
T.12  sala 10 godzina 10.00 (na egzamin należy się zgłosić 40 min. wcześniej)
E.14  sala 10 i 11 godzina 14.00 (na egzamin należy się zgłosić 40 min wcześniej)
ETAP PRAKTYCZNY
T.12 15 stycznia 2016 (piątek) sala 29 godzina 13.00 (na egzamin należy się zgłosić 45 min wcześniej)
A.36 3 luty 2016 (środa) sala 8 godzina 9.00 (na egzamin należy się zgłosić 45 min wcześniej)
E.14 3 luty 2016 (środa) sale 1 i 9  godzina 9.00 (na egzamin należy się zgłosić 45 min wcześniej)
Szczegółowy harmonogram dotyczący przydziału w salach znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

 

wtorek, 03 listopada 2015 12:56

Organizacja i przebieg konkursu  Zoom in on America Challenge –

„Get to know America”

I Postanowienia ogólne

1.  Organizatorami Konkursu wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych „Get to know America” (dalej  zwanego  Konkursem)  jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (dalej zwany Organizatorem).

2. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach konkursu Zoom in on America Challenge, we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

3. Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  zainteresowań  kulturą,  historią, geografią i  językiem  angielskim wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pogłębienie wiedzy o  krajach  anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań.

4. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz patronatem medialnym Gazety Niepołomickiej.

5. Laureaci  konkursu  –  zwycięska  drużyna  otrzyma  dyplomy  i  nagrody rzeczowe w  postaci  tabletów ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Pozostałe  drużyny  otrzymają  dyplomy  uznania  potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki.             Nauczyciele przygotowujący uczniów  otrzymają dyplomy  z podziękowaniami.

6.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, w Gazecie Niepołomickiej oraz na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych.

7. Informacje o Konkursie, a w szczególności Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne  na stronie internetowej www.lo-niepolomice.pl

8. Koordynatorami Konkursu ze strony Organizatora są: Katarzyna Grochot i Dorota Żak.

 

 

II Organizacja i przebieg konkursu

1.  Konkurs obejmuje trzy etapy i jest prowadzony w języku angielskim.

2.  Tematyka konkursu obejmuje materiał opublikowany w elektronicznym czasopiśmie- miesięczniku pt. Zoom in on  America dostępnym na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.usinfo.pl/zoom/.

3.  W związku z udziałem w I etapie uczniowie są zobligowani do zapoznania się z materiałem z następujących numerów:

 • April 2006 – Issue 25 Louis Armstrong and JAM
 • January 2010 – Issue 66 Musical
 • July 2011- Issue 83 Peter Falk
 • October 2014 Issue 120 – Elvis Presley
 • June 2015 Issue 128 – Marilyn Monroe
 • October 2016 Issue 142 – Bob Dylan Wins the Nobel Prize in Literature

4.  Do II etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 6 kolejnymi numerami :

 • February 2004 – Issue 1 African American History Month
 • December 2010- Issue 76 Ignacy Jan Paderewski
 • April 2011 – Issue 80 Frederic Remington
 • October 2012 – Issue 98 A woman in space
 • January 2013 – Issue 101 Ansel Adams: Master of B&W Photography
 • November 2014 Issue 121- Native Americans
 • February 2016 Issue 135- Rosa Parks

5. Do III etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 3 numerami:

 • May-June 2017 Issue 148 – Photographer Gordon Parks
 • July-August 2017 Issue 149 – President John F.Kennedy
 • September – October 2017 Lewis, Clark and Westward expansion

 

 

 

I etap

1. Do I etapu Konkursu (wstępnego) mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych zgłoszonych do konkursu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Etap I zostanie przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2018 o godz. 9.00 w siedzibach szkół i będzie trwać 45 min. Etap I obejmuje test wiedzy składający się z  50 pytań.

3. Szkoły zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21 grudnia 2017.

4. Testy zawierające pytania dla uczniów szkoły otrzymują drogą elektroniczną na adres email wskazany przez szkołę, na dzień przed wyznaczonym terminem I etapu, oraz klucz odpowiedzi  dzień później.

5. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły zobowiązany jest po sprawdzeniu prac, do wydelegowania drużyn składających się z 3 osób, wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji . Drużyny te będą reprezentować  szkołę w dalszych etapach konkursu.

6. Każda szkoła może zgłosić max. 3 drużyny. Nazwiska uczestników należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19 stycznia 2018  wraz z pisemną zgodą rodziców na udział w konkursie  i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatorów .

 

II etap

1. Do etapu II konkursu zostaną zakwalifikowane drużyny, które zostały wyłonione w drodze wewnętrznych eliminacji w etapie I.

2. Etap II obejmuje test wiedzy składający się z zadań zamkniętych i otwartych, opracowanych na podstawie 6 numerów z etapu I oraz  7 dodatkowych numerów Zoom In on  America.

3.  Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora w dniu 28 lutego 2018 i będzie trwać 60 min.

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

 

III etap

1. Do etapu III konkursu  zostanie zakwalifikowanych  8 najlepszych drużyn wyłonionych z  II etapu.

2.  Organizator konkursu tj. Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II informuje, że  w etapie III konkursu może go reprezentować max. 1 drużyna.

3. Drużyny będą konkurować ze sobą udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego, przedstawiciela Konsulatu Generalnego Stanów  Zjednoczonych w Krakowie.

3.  Etap III odbędzie się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w  marcu 2018r.    ( dokładny termin zostanie podany 28 lutego, po ustaleniu terminu z przedstawicielami  Konsulatu Generalnego USA w Krakowie).

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

5. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

6.  W przypadku identycznej liczby punktów zdobytych przez poszczególne drużyny  o zajętym miejscu zdecyduje dogrywka.

7.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

8.  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  nastąpi  po zakończeniu III etapu.

 

III Literatura

1. Materiały do Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.usinfo.pl/zoom oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach http://www.lo-niepolomice.pl

2.  Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprenumerować bezpłatnie magazyn  Zoom in on  America na stronie http://www.usinfo.pl/zoom

 

 

 

IV Postanowienia końcowe

1.  W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.  Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.  Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach oraz droga elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem konkurs „Get to know America”

piątek, 23 października 2015 08:53

20 października 2015 r. młodzież naszej szkoły spotkała się z byłą więźniarka Auschwitz Panią Aliną Dąbrowską. Pani Alina opowiadała o swoim życiu w przedwojennej Polsce i o tym w jaki sposób wojna wpłynęła na losy jej rodziny.

Jako młoda kobieta zatrudniona została w niemieckiej fabryce. Jej zadaniem było tłumaczenie instrukcji dla robotników z języka niemieckiego. Od razu włączyła się w działalność ruchu oporu odbijając na fabrycznej matrycy materiały dla polskiego podziemia. Za działalność konspiracyjną została aresztowana. Po ponad rocznym pobycie w łódzkim więzieniu przewieziono ją do obozu Auschwitz. Jak wspomina Pani Alina, obóz był piekłem na ziemi. Ludzie nie przypominali kobiet ani mężczyzn, lecz byli zredukowani do numerów. Było to miejsce morderczej pracy, głodu, zimna i strachu. Poddana eksperymentom doktora Mengele, zarażona tyfusem, przetrwała dzięki ogromnej woli życia.

W styczniu 1945 r. została ewakuowana wraz z innymi więźniarkami do obozu Ravensbrück, a następnie do Lipska skąd udało jej się uciec. W maju 1945 r. wróciła do rodzinnych Pabianic.

Długo nie mogła rozmawiać o pobycie w obozie. Unikała nie tylko rozmów ale i spotkań z byłymi więźniarkami. Poobozowa trauma była zbyt silna. Dopiero po latach, gdy pojechała do Niemiec i zobaczyła mężczyznę z wytatuowaną swastyką uznała, że dłużej nie może milczeć. Musi zacząć opowiadać o tym, co się wydarzyło, aby uchronić nas i przyszłe pokolenia przed piekłem wojny.

Organizatorem spotkania było lokalne stowarzyszenie "Młodzi dla Niepołomic". Poprowadził je jeden liderów stowarzyszenia Artur Rosner.

Izabela Wojakowska

czwartek, 15 października 2015 11:53

W dniu 9.10.2015 młodzież Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Uczestniczyła (w ramach ustalonego harmonogramu dla poszczególnych klas i grup) w niepołomickich Targach Edukacji i Pracy.

W rozpoczęciu Targów między innymi brali udział: p. Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, p. Marek Ciastoń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach, p. Tadeusz Mysiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, p. Jacek Pająk – Dyrektor Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Krakowie, p. Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, p. Edward Prokop – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Podczas rozpoczęcia Targów między innymi poruszono takie zagadnienia jak:

- rozbudowa przedsiębiorstw w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (na obszarze ponad 500 ha),

- stan zatrudnienia w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (ponad 5000 osób),

- ilość bezrobotnych w Mieście i Gminie Niepołomice (aktualnie 609 osób),

- spektrum zawodów kształconych przez Małopolską Izbę Rzemieślniczą zgodnie z potrzebami rynku pracy,

- rola i zadania OHP, w tym podejmowane działania wspierające bezrobotnych przeciwko wykluczeniu społecznemu,

- zawody zanikające (wsparte prezentacją multimedialną).

 

Po rozpoczęciu Targów uczniowie uczestniczyli w następujących warsztatach tematycznych:

 

Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą oraz dokumenty aplikacyjne – warsztat prowadzony był przez przedstawicieli Firmy Randstad – oddział w Niepołomicach; w ramach spotkania w sposób bardzo przejrzysty i rzetelnie podkreślono znaczenie dobrze napisanego CV będącego zawsze „wizytówką” kandydata do pracy oraz znaczenia 11-o sekundowego pierwszego wrażenia, przedstawiono najczęściej popełniane błędy w pisaniu CV, wyjaśniono znaczenie achronologii  w przygotowaniu CV,  wskazano „jak i gdzie szukać, żeby dotrzeć do idealnej oferty!” oraz „jak przekonać językiem korzyści przyszłego pracodawcę do zatrudnienia danego kandydata do pracy!”,

 

Animacja czasu wolnego - warsztat poświęcony był roli i znaczeniu zawodu animatora, spotkanie prowadziły przedstawicielki tego zawodu, wskazując na możliwości kształcenia, połączenia nauki, pracy, wypoczynku w Polsce i poza nią podczas ferii zimowych i letnich za pośrednictwem znanych na rynku biur podróży; młodzież szkoły miała dodatkową możliwość włączenia się  w proponowane gry i zabawy związane z programem animacyjnym,

 

Projekt  unijny „Gwarancje dla młodzieży” – warsztat obejmował treści związane z podsumowaniem dotychczasowych działań, dalszych planów projektowych oraz realizacji zadań  w ramach projektu „Pomysł na siebie” oraz „ Równi na rynku pracy”.

 

Dodatkowo młodzież i inni zewnętrzni uczestnicy Targów mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z licznymi ofertami pracy niepołomickich przedsiębiorców, biur pośrednictwa pracy oraz              z  możliwościami kształcenia na krakowskim rynku edukacyjnym.

 

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

 

„żeby praca na każdego czekała…”

GALERIA FLICKR

wtorek, 13 października 2015 10:09

„Musisz odnaleźć to, co kochasz. Jedynym sposobem, byś czuł się prawdziwie spełniony , jest kochać to, co robisz”. Słowa autorstwa Steve’a  Jobs’a  z cała pewnością mogłyby stać się hasłem przewodnim programu, w którym w dniach 18-19 września 2015r. uczestniczyła młodzież klas  pierwszych i drugich Zespołu SzkóŁ im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach.

Akcja społeczna, w ramach której zrealizowano program miała na celu zachęcić młodzież, aby w podejmowanych życiowych decyzjach, wyborach,  aktywności  na polu edukacyjnym czy zawodowym zawsze kierować się posiadana pasją, talentami, a nie tylko panującymi trendami. Podczas dwugodzinnego spotkania o charakterze koncertu, konferencji, prezentacji krótkich materiałów filmowych z raperem Arkadio i DJ Długim można było się przekonać, że każdy człowiek ma liczne talenty, które należy tylko dostrzec, odszukać, tak aby w życiu móc robić to co się kocha, żyć z tego i oczywiście być szczęśliwym.

Jak do tego dojść? Droga nie jest łatwa lecz uczestnicy spotkania uzyskali praktyczną instrukcję w postaci  wskazanych konkretnie kroków. Akcję swoimi wypowiedziami, poradami wsparli Kamil Bednarek, CeZik, Aleksander Beta (Mistrz polski JUDO), Dominika Staniewicz doradca zawodowy). Ukoronowaniem akcji były warsztaty dla 11 najbardziej aktywnych muzycznie uczniów Zespołu Szkół, które odbyły się 19  września 2015r.  w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Podczas czterogodzinnego spotkania uczniowie mogli spróbować swoich sił jako autorzy tekstów oraz wykonawcy powstałego utworu muzycznego. Jak wyszło?- przekonajcie się sami.

Zapraszamy do wysłuchania powstałego utworu.

Wykonawcy, autorzy tekstu:

 1. Maciej Soczówka kl. 4 THE
 2. Magdalena Stryszowska kl. 4 THE
 3. Wojciech Poprawski kl. II TI
 4. Patrycja Wiater kl. II B
 5. Joanna Zagórska kl. IA
 6. Joanna Solarz kl. II A
 7. Dawid Kukla  kl. II TI
 8. Mariusz Dąbrowski kl. I TI
 9. Weronika Wilkosz kl. II TEO
 10. Gabriela Pawlik kl. II A

Podkład muzyczny: beat. O.S.T.R.

Pobierz MP3

piątek, 09 października 2015 07:18

W czwartek 8 października klasa IIB i grupa policyjna z klasy I A pod opieką Komendanta Policji w Niepołomicach Tomasza Jońca i wychowawców klas: Izabeli Wojakowskiej i Jarosława Mutera wzięli udział w małopolskiej edycji Przystanku PaT.

PaT  to skrót od nazwy programu: „Profilaktyka a Ty”. Celem programu jest między innymi zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i asertywnych postaw.

Młodzież spotkała się z inicjatorem programu - Grzegorz Jachem – inspektorem  Policji i Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim, oraz wszystkimi uczestnikami projektu grupy PaT.

Podczas spotkania wystawiono spektakl profilaktyczny pt. „Sekret”, który ma ostrzegać przed uzależnieniem od narkotyków. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny oparty na przesłaniu, że miłość i zrozumienie wartości sprawiają, że można pokonać problemy i rozpocząć nowe życie.

Izabela Wojakowska

piątek, 09 października 2015 07:12

 

W dniu 6.10.2015 przedstawiciele uczniów technikum Informatycznego i Ekonomicznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Silgan White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej.

Już przed wejściem do zakładu powitał nas Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Fabryki   p. Marek Rajca, który w sali konferencyjnej przedstawił nam (wraz z ciekawym komentarzem)  prezentację multimedialną dotyczącą między innymi historii amerykańskich braci White (założycieli fabryki w 1926 roku), dynamicznego rozwoju zakładu, w tym ulokowanie głównej produkcji od 2000 roku bezpośrednio  w Niepołomicach.

Podczas prezentacji oraz zwiedzania zakładu koordynowanego bezpośrednio przez  Dyrektora Wydziału Personalnego p. Jerzego Żesławskiego poruszono następujące zagadnienia:

 • wielkość produkcji wieczek metalowych i nakrętek plastikowych: produkcja roczna wieczek metalowych wynosi ok. 2 miliardy 600 milionów, miesięczna ok. 250 milionów sztuk; produkcja miesięczna nakrętek plastikowych średnio ok. 30 mln sztuk – ogółem w 32 rodzajach  (dotyczy wieczek i nakrętek),
 • misja firmy mająca na celu „Konkurowanie i zwyciężanie!!!” poprzez: jakość, doskonalenie pracy, wprowadzenie najwyższych standardów produkcyjnych  z uwzględnieniem ochrony środowiska, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, zarządzanie firmą zgodnie z zasadą „5S”,
 • „lean, kaizen” czyli dążenie wszystkich do ciągłej doskonałości produkcji oraz wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc,
 • skrzynka pomysłów mająca na celu zmotywowanie pracowników do wszelkich innowacji w zakładzie – wykorzystane pomysły są gratyfikowane nagrodami rzeczowymi i finansowymi,
 • wielkość kadry, wymagania stawiane pracownikom, ze wskazaniem na pośrednictwo pracy poprzez instytucje rynku pracy tj. Adecco, Randstad w przypadku zwiększenia produkcji,
 • dostosowanie produkcji do nietypowych zamówień kontrahentów – bezpośrednio w pracowni projektowej w całości skomputeryzowanej przy palecie setek kolorów w różnych odcieniach powstają piękne, zadziwiające swą kolorystyką wzory wieczek    i nakrętek zgodnie z życzeniami kontrahentów (ok. 8 tysięcy wzorów).

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

poniedziałek, 28 września 2015 16:02

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach po raz ostatni  zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu

o nową podstawę programową. Ten rok szkolny zamknął obowiązującą starą podstawę programową w technikach. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 2012 roku i zgodnie z nią egzaminy przeprowadza się w wyodrębnionych w poszczególnych zawodach kwalifikacjach (od1 do 3 kwalifikacji w zależności od zawodu). Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów we wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach i ukończeniu technikum otrzymuje dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  wraz  z  suplementem ( dokument

w języku angielskim opisujący zakres umiejętności w danym zawodzie umożliwiający podjęcie pracy za granią zgodnie z kwalifikacjami)  Wprowadzona w szkołach zawodowych reforma dotycząca wyodrębnienia kwalifikacji miała na celu umożliwić szybkie przekwalifikowywanie się pracowników na dzisiaj bardzo mobilnym rynku pracy. Dla przykładu: uczeń technikum ekonomicznego zdaje egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 - Prowadzenie rachunkowości, po zdaniu egzaminu w obu kwalifikacjach otrzymuje tytuł technika ekonomisty oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie, ale jeśli uzupełni swoje umiejętności   na  Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  zakresu wiedzy

i umiejętności dla  kwalifikacji  A.65 –Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

– uzyskuje tytuł technika rachunkowości. Analogicznie, jak w podanym przykładzie można

w szybki sposób uzupełniać swoje umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania  innych zawodów.

Egzamin zawodowy przeprowadza się według starej formuły w dwóch etapach: pisemnym

i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%,

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30%,

oraz według nowej podstawy programowej (nowej formuły egzaminu):

1)  etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

2) etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

 

w klasie III

- technik informatyk - kwalifikacja E.13

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach:

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

- technik ekonomista

Łącznie w sesji letniej egzamin zawodowy  zdawało 110 uczniów i tegorocznych absolwentów.

 

 

 

Zdawalność w poszczególnych technikach

 

Nazwa kwalifikacji

Średni wynik z części pisemnej

Średni wynik  z części praktycznej

Zdawalność kwalifikacji w szkole

 

Zdawalność w Małopolsce

Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji

79,84 %

85,94 %

100 %

91,92%

Kwalifikacja A.35 -  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

76,25%

86,60 %

100%

 

91,15%

Kwalifikacja E.12  - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

75,00%

89,96%

100%

88,82%

Kwalifikacja E.13  - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

72,10%

98,0%

100%

 

78,48%

Technik ekonomista (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,56%

cz. II – 76,67%

83,33%

89,0%

85,9%

Technik hotelarstwa  (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,50%

cz. II – 79,62%

94,38%

100%

80,4%

Technik informatyk  (stara podstawa programowa)

cz. I – 62,62%

cz. II – 70,00%

91%

87,5%

69,5%

 

100% NASZYCH UCZNIÓW !!! OTRZYMAŁO ŚWIDECTWA POTWIERDZJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekracza  średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

piątek, 18 września 2015 06:35

RELACJA NA YOUTUBIE

Zapraszamy na kolejną Małopolską Noc Naukowców
do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach!!!
STARTUJEMY o 18:00 a atrakcji nie zabraknie aż do 24:00!

DO ZOBACZENIA!!!

Szczegóły znajdują się na stronie MOA:
http://moa.edu.pl/news.php?readmore=446

Wszystkim przypominamy, iż Noc Naukowców realizowana jest w ramach
Małopolskiej Nocy Naukowców, a koordynatorem projektu jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).


piątek, 11 września 2015 07:38

 

Na ten nietypowy pomysł wpadła pani Beata Gorzkowska, nauczycielka matematyki w ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Maturalne klasy były zachwycone z racji, iż matura coraz bliżej i spędzenie 3 dni z arkuszami mogłoby podnieść procent zdawalności tego przedmiotu w maju. Wyjazd odbył się 4 września i zakończył 6. Udało się nam przerobić 5 arkuszy z matematyki, przy czym każdy składał się z 33 pytań o różnym stopniu trudności. Mogliśmy się przekonać, że czasami najprostsze równanie lub niepozorne graniastosłupy mogą sprawić nie lada problem. Odpoczynek od cyfr i wykresów dawało nam wyjście na basen, do sauny albo na bilard. Opiekę nad nami sprawowała pani pedagog Edyta Pilch. Mamy nadzieję, że łącznie około 23 godziny spędzone na wertowaniu arkuszy poprawi nasze umiejętności i pomoże naszym niepołomickim maturzystom w przyszłym roku. Poniżej zamieszczamy wspólne zdjęcia z malowniczej Bukowiny Tatrzańskiej. Była to niesamowita wycieczka ale zarazem ciężka praca.

 

Radwańska Justyna 3a

GALERIA FLICKR

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS