Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 29 kwietnia 2016 07:27

W dniu  22 kwietnia 2016 młodzież szkolna z klas trzecich technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk uczestniczyli w drugiej edycji Targów Pracy i Kariery w Niepołomicach, które zorganizowało   Stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”.

Spotkanie z licznymi przedstawicielami zakładów pracy, biur pośrednictwa pracy, prelegentami zorganizowane było  w Zamku Królewskim.

 

Nasi uczniowie między innymi mieli możliwość uczestniczenia w następujących prelekcjach:

 

1/ „Szansa na rozwój przedsiębiorczości– Regionalny Program Operacyjny” (prowadzący Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego),

2/ „Komunikacja jako sposób na zdobycie pracy i sukces w biznesie” (prowadzący Alicja Zwierzchowska, Ministry of Speech),

3/ „Etat czy własna firma”  (prowadzący Sebastian Kolisz, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości),

4/ „Młodzi Millenialsi na rynku pracy - analiza oczekiwań, wyzwań i motywacji” (prowadzący Artur Goliasz, Randstad).

 

Ponadto młodzież jak i dorośli miała szansę zapoznania się z możliwościami podjęcia zatrudnienia na określonych stanowiskach w poszczególnych firmach z obrębu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej/Przemysłowej  oraz poza nią, a także z wymaganiami stawianymi pracownikom na tychże stanowiskach.

 

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy, kto akceptował warunki pracy na danym stanowisku miał szansę znalezienia  zatrudnienia stałego, tymczasowego, w weekendy.

 

Gratulujemy Pomysłodawcom, dziękujemy za podjętą inicjatywę oraz ogromny trud organizacyjny.

 

Ewa Rogóż, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

piątek, 29 kwietnia 2016 07:26

W dniu 20.04.2016 po raz kolejny gościliśmy w szkole Przedstawicieli Firmy Adecco - Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego/Oddział Niepołomice w osobach: p. Karolina Ozga oraz p. Olga Gołębiowska.  Zaproszeni Goście spotkali się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum kształcącego   w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa.

 

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono następujące zagadnienia:

 

- cele, zadania, historia Firmy Adecco,

- rynek pracy, obszary monitorowane,

- rodzaje pracodawców, klientów Firmy,

- zakres usług dla poszukujących pracy,

- zasady rejestracji i rekrutacji kandydatów do pracy,

- zakres wynagrodzenia rekrutowanych osób,

- rodzaj umowy,

- znaczenie proponowanych przez Firmę „bonusów”,

- znaczenie pośrednictwa agencji zatrudnienia.

 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne informacje, zapraszamy do dalszej współpracy …

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

wtorek, 26 kwietnia 2016 10:26

 

W dniu 21.04.2016 po raz kolejny gościliśmy w szkole Przedstawicieli Teleinvention Contact Center /Oddział w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 12 w osobach: p. Wioletta Harlak - Bodzak oraz p. Magdalena Przybyłek.  Zaproszeni Goście spotkali się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego   w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa. Spotkaniem również byli uczniowie klasy III Technikum Informatycznego i Ekonomicznego.

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono następujące zagadnienia:

- cele i zadania Firmy Teleinvention,

- zasady pracy w Firmie,

- zakres usług dla poszukujących pracy,

- możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia dla poszukujących pracy,

- przyjęty system motywacyjny zatrudnionych osób.

 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne informacje, zapraszamy do dalszej współpracy …

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

czwartek, 21 kwietnia 2016 07:31

We wtorek 19 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z pułkownikiem Tadeuszem Bieńkowiczem, żołnierzem Armii Krajowej, odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

W czasie II wojny światowej Tadeusz Bieńkowicz podjął działalność konspiracyjną w sowieckiej strefie okupacyjnej w harcerskim batalionie obserwacyjnym. Po wkroczeniu Niemców w uczestniczył w akcjach zbrojnych w ramach Armii Krajowej. Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (dzisiejsza Białoruś) odznaczony został Orderem Virtuti Militari. Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną i niepodległościową. W 1950 roku został aresztowany, a później skazany na karę dożywotniego więzienia przez polskie władze komunistyczne. Został zrehabilitowany na początku lat dziewięćdziesiątych. Przez lata walczył o pamięć i prawdę o żołnierzach Armii Krajowej.

wtorek, 19 kwietnia 2016 10:10

W piątek  15 kwietnia 2016 roku absolwenci klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego w osobach Piotr Czwartkiewicz (studiuje administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim) i Szymon Jagusiński  (studiuje etykę - mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym)  spotkali się z klasami maturalnymi naszego zespołu.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

- wykorzystanie szansy jaką daje szkoła w przygotowaniu do egzaminu maturalnego  i zawodowego,

- znaczenie wyboru kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły średniej w odniesieniu do rynku pracy,

- znaczenie wyboru formy kształcenia – dzienna czy zaoczna,

- konieczność przygotowywania się do wcześniejszego wejścia na rynek pracy w okresie studiów,

- znaczenie wykorzystania dodatkowej uczelnianej oferty kształcenia w postaci darmowych kursów,

- znaczenie podejmowanych działań w kołach naukowych uczelni.

 

Obaj Absolwenci byli serdecznie przyjęci przez uczniów i nauczycieli.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane uwagi.

 

Serdecznie zapraszamy kolejnych Absolwentów …..

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

niedziela, 17 kwietnia 2016 15:11

13 kwietnia 2016 roku w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w auli szkoły odbył się uroczysty apel, który przypominał o zbrodni na blisko 22 tysiącach polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. przez NKWD pogrzebanych w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje, Charkowie, Kuropatach i Bykowni.

Izabela Wojakowska

niedziela, 17 kwietnia 2016 15:08

W sesji zimowej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach IV technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja  druga A. 36

- technik informatyk – kwalifikacja  trzecia E.14

- technik hotelarstwa – kwalifikacja druga T.12

Uczniowie klas czwartych zakończyli kształcenie zawodowe w pierwszym okresie

i przystąpili w sesji styczeń/luty 2016  r do egzaminów potwierdzających kwalifikacje

w zawodzie.

Osiągnięte przez nich  wyniki po raz kolejny znacznie przekraczają średnią zdawalność szkół małopolskich. Możemy być dumni z naszych uczniów i ich wyników.  GRATULUJEMY !!!

 

Zdawalność w poszczególnych technikach

 

Nazwa kwalifikacji

Średni wynik z części pisemnej

Średni wynik  z części praktycznej

Zdawalność kwalifikacji w szkole

 

Zdawalność w Małopolsce

Kwalifikacja  druga T.12- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

78,76%

90,46%

100%

95,35%

Kwalifikacja druga  A.36   - Prowadzenie rachunkowości

72,36%

93,36%

100%

83,56%

Kwalifikacja trzecia   E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

72,10%

98,0%

90%

 

78,88%

czwartek, 14 kwietnia 2016 07:58

Finał międzyszkolnego konkurs wiedzy o USA „Get to know America” odbył się 11 marca 2016 w naszej szkole i został przeprowadzony przez pracowników Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 7 drużyn wytrwale walczyło o pierwsze miejsce i cenne nagrody, które ufundowane zostały przez Konsulat, Zespół Szkół  w Niepołomicach, Pana Romana Ptaka Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Bank Pekao S.A.

I miejsce ( tablety) zdobyła drużyna z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w składzie : Aleksandra Turek, Paulina Jędrzejek, Klaudia Postawa .

II miejsce ( ipods) wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w składzie: Maciej Tobiasz, Karol Bożek, Jakub Pudełko.

III miejsce ( zestawy  Magnetic Poetry) otrzymała drużyna z Gimnazjum z Targowiska w składzie: Joanna Olszewska,  Natalia Szewczyk,  Mikołaj Nazaruk.

Zwycięzcy zostali również uhonorowani przez Panią Konsul Pamnellę DeVolder pamiątkowymi dyplomami.

Za wspaniałe przygotowanie i ogromną wiedzę wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali puzzle przedstawiające słynne miejsca w USA oraz pamiątkowe torby.

Po części oficjalnej uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły oraz Pizzerię Rooster, gdzie mogli swobodnie porozmawiać. W miłej atmosferze rozmawialiśmy z przedstawicielami Konsulatu o kulturze polskiej i amerykańskiej oczywiście w języku angielskim.

Przedstawiciele Konsulatu byli pod ogromnym wrażaniem zarówno wiedzy uczestników jak i wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego, o czym poinformowali na swoim facebooku : https://pl-pl.facebook.com/Zoom-in-on-America-55275357401/

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniach swoim podopiecznym  serdecznie gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu.

Już dziś zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „ Get to know America” !!!

Koordynatorki konkursu „ Get to know America” K.Grochot, D. Żak

GALERIA FLICKR

czwartek, 14 kwietnia 2016 06:40

W dniu 7 kwietnia 2016 odbył się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Niepołomicach Dzień Otwarty Szkoły. Po powitaniu w forum szkoły zebranych gimnazjalistów oraz ich rodziców „walcem wiedeńskim” w wykonaniu naszej młodzieży, zebranych uczestników serdecznie przywitał p. v-ce Dyrektor Wacław Sternal wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Następnie przedstawiono zebranym bogatą ofertę kształcenia naszego zespołu na rok szkolny 2016/2017. Poszczególne elementy prezentacji zostały wzbogacone dodatkowymi uwagami przez p. v-ce Dyrektor Aleksandrę Kwaca (dotyczy oferty techników i egzaminów kwalifikacyjnych), Komendanta Policji p. Tomasza Jońca (dotyczy klasy policyjnej), b. Komendanta Straży Pożarnej p. Adama Siatkę (dotyczy klasy pożarniczej) oraz p. Aleksandrę Maniak (dotyczy przygotowania do rynku pracy), Michała Glicę (dotyczy wyboru form wychowania fizycznego).

Spotkanie zostało  wzbogacone przez naszych uczniów i absolwentów szkoły o pokazy karate, technik interwencyjnych, żonglowania piłką nożną, występ Bractwa Rycerskiego  oraz laureatki tegorocznego konkursu CK Art Gdów, która w wersji angielskiej wykonała piosenkę konkursową „Ziemianin”.

Na zakończenie głównej części spotkania liczne grono młodzieży odtańczyło „Belgijkę” zapraszając tym samym do zwiedzania szkoły, sal lekcyjnych, zapoznania z bazą dydaktyczną, do rozmów z uczniami i gronem pedagogicznym  oraz uczestniczenia w przygotowanych „niespodziankach”.

Dzień Otwarty Szkoły był okazją  nie tylko do poznania zasad i warunków kształcenia w naszym zespole, ale również do dobrej, wspólnej  zabawy naszych Gości, młodzieży szkolnej, absolwentów.

Serdecznie dziękujemy za przybycie licznego grona gimnazjalistów, zapraszamy do klas pierwszych !!!

 

Ewa Rogóż – przewodnicząca Zespołu ds. Promocji

poniedziałek, 11 kwietnia 2016 10:46

Już od czterech lat marzec jest miesiącem, w którym ma miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku edukacyjnym w Małopolsce, a mianowicie Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów.

 

festiwal-zawodów-2016-technikum-informatyczne-zs-niepolomice.jpg

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 17 - 19 marca w hali wystaw Expo przy ul. Galicyjskiej w Krakowie, gdzie ofertę edukacyjną prezentowało 250 wystawców z Polski i Europy. Już pierwszego dnia Festiwalu od samego rana tłumy gimnazjalistów pod opieką nauczycieli  szturmowały hale wystawiennicze.

Urząd Marszałkowski i szkoły z całej Małopolski przygotowały bardzo bogatą ofertę dla uczniów i ich rodziców. Prezentowana była nie tylko oferta edukacyjna, ale także zawody i umiejętności niezbędne do  ich wykonywania. Podczas Targów Edukacyjnych można było wypróbować pyszne przekąski i napoje przygotowywane gastronomów, wykonać przepiękne loki u fryzjerek, zaplanować przyszłe wakacje u przedstawicieli ruchu turystycznego, zamówić masaż i manicure u kosmetyczek i masażystów. Ponadto swoją pomocą i radą służyli doradcy zawodowi, którzy przeprowadzali  testy predyspozycji zawodowych i pomagali wszystkim zainteresowanym w budowie swojej ścieżki kariery zawodowej. Szeroką ofertę prezentowały również uczelnie wyższe  krajowe i zagraniczne.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II po raz kolejny brał udział w tej prestiżowej imprezie. Uczniowie pod opieką Aleksandry Maniak i Zbigniewa Florczykiewicza przygotowali dwie ekspozycje w branży turystyczno-hotelarskiej i informatycznej. Na ciekawie zaaranżowanych stoiskach prezentowana była oferta kształcenia naszej szkoły oraz ciekawostki i umiejętności charakterystyczne czy też niezbędne dla zawodu hotelarza i informatyka.

Uczniowie klasy II i III technikum hotelarskiego przedstawili sztukę nakrywania i dekorowania stołu. Były pokazy składania „bankietówek” czyli serwet kelnerskich w fantazyjne figury oraz carving czyli wycinanki z warzyw i owoców, którymi można wspaniale i pomysłowo udekorować stół.  Gościom odwiedzającym stoisko hotelarzy serwowano nie tylko informacje o naszej szkole, ale także poczęstunek -  smaczne i fantazyjne koreczki owocowe.

Równie ciekawa była oferta naszych informatyków. Uczniowie klasy II i III technikum informatycznego prezentowali sprzęt, na którym pracują m. in.: serwery, switche i routery rackowe, demonstrowali sposoby konfiguracji sieci,  niebezpieczeństwa związane z przechwytywaniem haseł i informacji, a także sposoby zwiększania poziomu bezpieczeństwa.  Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi gimnazjalistów. Ulotki z ofertą kształcenia w Zespole Szkół znikały bardzo szybko.

festiwal-zawodów-2016-technikum-informatyczne-zs-niepolomice.jpg

 


Codziennie hale wystawowe odwiedzało około 10 tysięcy gości. Impreza  cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Małopolski.

Pomimo, że Festiwal Zawodów 2016 dopiero za rok, już w tej chwili uczniowie wraz z nauczycielami planują udoskonalenie stoisk ekspozycyjnych, wzbogacenie oferty wystawowej i przygotowanie ciekawych pokazów, tak by zachęcić gimnazjalistów do wybrania ciekawych zawodów i fajnej szkoły.

Za tegoroczną pracę wszyscy zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni pochwałą Dyrektora Szkoły.

Aleksandra Maniak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS