webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 16 maja 2016 15:13

 

Atrakcyjność inwestycyjna Polski sprawia, że coraz więcej miejsc pracy powstaje w zagranicznych firmach, stąd środowisko pracy staje się coraz bardziej międzynarodowe; dotyczy  zwłaszcza młodych pracowników, należących do generacji Y lub reprezentujących pokolenie Erasmusa.

Według specjalistów z firmy doradztwa personalnego Hays Poland szczególne znaczenie mają umiejętności miękkie tj . umiejętność pracy w grupie, komunikatywność oraz łatwość pracy w multikulturowym środowisku. Te zdolności będą przydatne we wszystkich branżach.

W poszczególnych sektorach szczególnie cenne mogą się natomiast okazać:

- umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem (bankowość),

- zorientowanie na biznes (HR),

- umiejętność wyceniania przedsiębiorstw (rynki finansowe),

- kompetencje sprzedażowe (nieruchomości),

- dobra znajomość sektora, w którym działa dana firma (finanse),

- znajomość języków obcych,

- kompetencje z zakresu zarządzania projektami (IT).

 

Opanowanie najbardziej pożądanych kompetencji otwiera natomiast drogę do najciekawszych zawodów 2016 roku. Eksperci z Hays Poland na podstawie takich czynników jak: perspektywy zatrudnienia, bezpieczeństwo pracy czy wysokość wynagrodzeń wyróżnili najatrakcyjniejsze profesje według Hays Poland (z podziałem na poszczególne branże):

 • HR: HR Generalist (wszechstronny specjalista, zajmuje się wieloma zagadnieniami z dziedziny HR),
 • bankowość: Product Manager,
 • nieruchomości: Asset Manager,
 • infrastruktura biurowa i kolejowa: kierownik budowy/kontraktu,
 • architektura: Fit-out Coordinator (zarządza procesami aranżacji nieruchomości),
 • life science: doradca medyczny/specjalista ds. sprzedaży,
 • energetyka: Key Account Manager,
 • księgowość: samodzielny księgowy,
 • marketing: E-commerce Manager,
 • IT: programista aplikacji mobilnych/Java.

 

 

Ewa Rogóż, maj 2016, opracowano na podstawie:

http://kariera.pracuj.pl/rozmowa_kwalifikacyjna/co-nas-czeka-na-rynku-pracy-w-2016-roku/

piątek, 13 maja 2016 08:10

W ramach XXII Dni Norwidowskich w Krakowie zorganizowano różne konkursy, wernisaże, wykłady, wystawy oraz spektakle teatralne.  7 kwietnia miał miejsce konkurs poezji mówionej i  śpiewanej, w którym uczestniczyła młodzież z Małopolski.

Motywem przewodnim XXII Dni Norwidowskich było motto:” Śpiewam do ciszy, by usłyszano – Norwid o muzyce.

Konkurs odbył się w Ośrodku Kultury im. Norwida w Krakowie. Zespół Szkół im. Jana Pawła w Niepołomicach reprezentowało czworo uczniów: Patryk Cebulski – kl. IIA, Joanna Solarz – kl. IIA, Patrycja Wiater–  kl. II B  i Joanna Janus – kl. IB

Spotkanie z poezją Norwida mówioną i śpiewaną zawsze wyzwala trudną do opisania atmosferę i nastrój. Utwory tego Wielkiego Poety wymagają skupienia i koncentracji. Dla młodego człowieka recytacja wierszy czy poematów Norwida jest dużym wyzwaniem. Wymaga wiele wysiłku, aby dobrze zrozumieć przesłanie utworu i wydobyć z niego całe piękno. W tym roku przypomniano wiersze poety poświęcone muzyce i jej twórcom.”Fortepian Szopena” wybrało wielu uczniów.

Uczestników konkursu oceniało jury pod przewodnictwem prof. Jacka Romanowskiego z krakowskiej PWST, aktora Narodowego Starego Teatru.

Dwoje uczniów naszej szkoły zostało laureatami: II miejsce zajęła Patrycja Wiater, natomiast wyróżnienie -  Patryk Cebulski.

Uroczyste zakończenie XXI Dni Norwidowskich nastąpiło w dniu 28 kwietnia. Podczas  uroczystego Koncertu laureaci jeszcze raz zaprezentowali utwory Norwida i odebrali piękne nagrody.

Młodzież do konkursu przygotowała autorka tego tekstu.

Barbara Sołkowska

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Niepołomicach

poniedziałek, 09 maja 2016 11:02

29 kwietnia 2016 roku, w samo południe, w auli szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Tegoroczni maturzyści odebrali z rąk Pani Dyrektor Barbary Wiśniowskiej świadectwa maturalne, nagrody za szczególne osiągniecia edukacyjne, frekwencję oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Jak już bywało w poprzednich latach, maturzyści odebrali z rąk dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, Pana Wiesława Bobowskiego, pakiety obywatelskie: flagę i tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Po oficjalnej części uroczystości, klasy drugie liceum i trzecie technikum przedstawiły swój program artystyczny. Zaproszono tegorocznych maturzystów na ucztę u Nerona. Przy cesarskim stole zasiedli najwybitniejsi w swych dziedzinach uczniowie. Nie zabrakło przy nim najlepszych: sportowca i sportsmenki – Pawła Tomasika z klasy III B i Edyty Wnęk z klasy IV THT, filozofa – Marka Biernata z  klasy III A, oratora, czyli szkolnego gaduły – Justyny Radwańskiej z klasy III A, artysty – Michała Florczykiewicza z klasy IV TI, muzyka – Magdaleny Strzyszowskiej z klasy IV THT oraz szkolnego Pitagorasa – Anny Paleczek z klasy III A. Na ucztę zaproszono również: Orfeusza i Eurydykę – Robeta Guzika z klasy IV TI i Milenę Jankowić z klasy III A, zagubionego w czasoprzestrzeni Jakuba Trybałę z klasy III A oraz mistrza mistyfikacji – ­Adriana Grzędę z klasy IV THT. Każdy z zaproszonych gości otrzymał od cesarza złoty laur.

Tego dnia ostatnie słowo należało jednak do maturzystów, którzy podziękowali dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim wychowawcom za wszystkie lata spędzone w szkole. Przyznali także nagrody dla najbardziej charyzmatycznych, ich zdaniem, nauczycieli. Zostali nimi: według klasy III A – Pani Lucyna Niedbała i Pan Piotr Jarmocik, klasy III B i IV TI przyznały ten zaszczytny tytuł Panu Jarosławowi Muterowi, a zdaniem klasy IV THT na to miano zasłużyli Pani Elżbieta Ruszaj i Pan Józef Zelek.

Mam nadzieję, że tegoroczni maturzyści będą miło wspominać swój ostatni dzień w szkole.

Izabela Wojakowska

piątek, 06 maja 2016 18:30
W dniu 24.05.2016 r . (we wtorek) będą do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementami dla osób, które ukończy i zdały egzaminy ze wszystkich kwalifikacji. Przekazanie dyplomów zdającym odbędzie się w godzinach od godziny 9.30 do 11.30
piątek, 29 kwietnia 2016 07:27

W dniu  22 kwietnia 2016 młodzież szkolna z klas trzecich technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk uczestniczyli w drugiej edycji Targów Pracy i Kariery w Niepołomicach, które zorganizowało   Stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”.

Spotkanie z licznymi przedstawicielami zakładów pracy, biur pośrednictwa pracy, prelegentami zorganizowane było  w Zamku Królewskim.

 

Nasi uczniowie między innymi mieli możliwość uczestniczenia w następujących prelekcjach:

 

1/ „Szansa na rozwój przedsiębiorczości– Regionalny Program Operacyjny” (prowadzący Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego),

2/ „Komunikacja jako sposób na zdobycie pracy i sukces w biznesie” (prowadzący Alicja Zwierzchowska, Ministry of Speech),

3/ „Etat czy własna firma”  (prowadzący Sebastian Kolisz, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości),

4/ „Młodzi Millenialsi na rynku pracy - analiza oczekiwań, wyzwań i motywacji” (prowadzący Artur Goliasz, Randstad).

 

Ponadto młodzież jak i dorośli miała szansę zapoznania się z możliwościami podjęcia zatrudnienia na określonych stanowiskach w poszczególnych firmach z obrębu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej/Przemysłowej  oraz poza nią, a także z wymaganiami stawianymi pracownikom na tychże stanowiskach.

 

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy, kto akceptował warunki pracy na danym stanowisku miał szansę znalezienia  zatrudnienia stałego, tymczasowego, w weekendy.

 

Gratulujemy Pomysłodawcom, dziękujemy za podjętą inicjatywę oraz ogromny trud organizacyjny.

 

Ewa Rogóż, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

piątek, 29 kwietnia 2016 07:26

W dniu 20.04.2016 po raz kolejny gościliśmy w szkole Przedstawicieli Firmy Adecco - Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego/Oddział Niepołomice w osobach: p. Karolina Ozga oraz p. Olga Gołębiowska.  Zaproszeni Goście spotkali się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum kształcącego   w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa.

 

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono następujące zagadnienia:

 

- cele, zadania, historia Firmy Adecco,

- rynek pracy, obszary monitorowane,

- rodzaje pracodawców, klientów Firmy,

- zakres usług dla poszukujących pracy,

- zasady rejestracji i rekrutacji kandydatów do pracy,

- zakres wynagrodzenia rekrutowanych osób,

- rodzaj umowy,

- znaczenie proponowanych przez Firmę „bonusów”,

- znaczenie pośrednictwa agencji zatrudnienia.

 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne informacje, zapraszamy do dalszej współpracy …

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

wtorek, 26 kwietnia 2016 10:26

 

W dniu 21.04.2016 po raz kolejny gościliśmy w szkole Przedstawicieli Teleinvention Contact Center /Oddział w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 12 w osobach: p. Wioletta Harlak - Bodzak oraz p. Magdalena Przybyłek.  Zaproszeni Goście spotkali się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego   w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa. Spotkaniem również byli uczniowie klasy III Technikum Informatycznego i Ekonomicznego.

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono następujące zagadnienia:

- cele i zadania Firmy Teleinvention,

- zasady pracy w Firmie,

- zakres usług dla poszukujących pracy,

- możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia dla poszukujących pracy,

- przyjęty system motywacyjny zatrudnionych osób.

 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne informacje, zapraszamy do dalszej współpracy …

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

czwartek, 21 kwietnia 2016 07:31

We wtorek 19 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z pułkownikiem Tadeuszem Bieńkowiczem, żołnierzem Armii Krajowej, odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

W czasie II wojny światowej Tadeusz Bieńkowicz podjął działalność konspiracyjną w sowieckiej strefie okupacyjnej w harcerskim batalionie obserwacyjnym. Po wkroczeniu Niemców w uczestniczył w akcjach zbrojnych w ramach Armii Krajowej. Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (dzisiejsza Białoruś) odznaczony został Orderem Virtuti Militari. Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną i niepodległościową. W 1950 roku został aresztowany, a później skazany na karę dożywotniego więzienia przez polskie władze komunistyczne. Został zrehabilitowany na początku lat dziewięćdziesiątych. Przez lata walczył o pamięć i prawdę o żołnierzach Armii Krajowej.

wtorek, 19 kwietnia 2016 10:10

W piątek  15 kwietnia 2016 roku absolwenci klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego w osobach Piotr Czwartkiewicz (studiuje administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim) i Szymon Jagusiński  (studiuje etykę - mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym)  spotkali się z klasami maturalnymi naszego zespołu.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

- wykorzystanie szansy jaką daje szkoła w przygotowaniu do egzaminu maturalnego  i zawodowego,

- znaczenie wyboru kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły średniej w odniesieniu do rynku pracy,

- znaczenie wyboru formy kształcenia – dzienna czy zaoczna,

- konieczność przygotowywania się do wcześniejszego wejścia na rynek pracy w okresie studiów,

- znaczenie wykorzystania dodatkowej uczelnianej oferty kształcenia w postaci darmowych kursów,

- znaczenie podejmowanych działań w kołach naukowych uczelni.

 

Obaj Absolwenci byli serdecznie przyjęci przez uczniów i nauczycieli.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane uwagi.

 

Serdecznie zapraszamy kolejnych Absolwentów …..

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

niedziela, 17 kwietnia 2016 15:11

13 kwietnia 2016 roku w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w auli szkoły odbył się uroczysty apel, który przypominał o zbrodni na blisko 22 tysiącach polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. przez NKWD pogrzebanych w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje, Charkowie, Kuropatach i Bykowni.

Izabela Wojakowska

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS