Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 27 stycznia 2017 12:33

Po raz kolejny młodzież klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas III i IV Technikum Ekonomicznego, Informatycznego, Hotelarskiego, Obsługi Turystycznej w dniach 18 i 24 stycznia 2017 roku  miała możliwość spotkania z Przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier w Niepołomicach tj. z p. Agnieszką Marchewka oraz p. Klaudią Rypel.

Celem spotkania było nie tylko przypomnienie roli i zadań tej instytucji rynku pracy, ale również zapoznania uczniów z następującymi, aktualnymi zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy:

=> najważniejsi oferto dawcy korzystający z pośrednictwa pracy,

=> możliwości zatrudnienia  w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej/Inwestycyjnej,

=> oferty pracy dorywczej, weekendowej, feryjnej, wakacyjnej (obecnie np. praca przy/w/jako: inwentaryzacji, telemarketingu, ankietera, porządkowaniu instytucji, prezentowaniu towarów – hostessa, przy sprzedaży detalicznej – kasjer, układanie towarów),

=> stawki wynagrodzenia proponowane przez pracodawców (np. 10-16 złotych/1godzinę),

=> propozycje stawek dla ankieterów pracujących przy użyciu tableta (np. 25 złotych/1 ankietę),

=> najważniejsze zapisy w dokumentacji aplikacyjnej podkreślane przez pracodawców,

=> możliwości doskonalenia zawodowego w ramach projektów unijnych, w tym:

 

 • najnowszy rodzaj kursów zawodowych (CNC – operator obrabiarek sterowanych numerycznie),
 • możliwości dopasowania kursów zawodowych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych (np. kurs księgowości, specjalista ds. logistyki, specjalista ds. rachunkowości, asystent ds. księgowości,  pracownik kancelaryjny, organizator usług cateringowych, analityk systemów teleinformatycznych, projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych),
 • stypendia szkoleniowe dla osób szkolących się (np. 6 złotych/1 godzinę szkolenia),
 • warunki realizacji odpłatnych staży zawodowych (np. od 1000 złotych/1miesiąc stażu),
 • znaczenie gwarancji zatrudnienia,
 • możliwości skorzystania z tzw. bonów zasiedleniowych (ok. 4000 zł; dotyczy osób dojeżdżający powyżej 40 km na szkolenie od miejsca zamieszkania),
 • możliwości zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do instytucji szkolącej (na podstawie biletów lub np. 0,15 zł/1 km).

 

UWAGA:

Giełda Pracy dla zainteresowanych w dniu 1.02.2017 (wtorek), godzina 10:00 w siedzibie

Młodzieżowego Centrum  Karier w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, I piętro, pokój nr 9

– możliwości spotkania z przedstawicielami firm poszukujących pracowników  j.w.

Ewa Rogóż – nauczyciel przed. zawodowych, doradca zawodowy

środa, 25 stycznia 2017 12:56

Zgłoś i zrealizuj!

Rusza Niepołomicka Szkoła Młodych Liderów! Zgłoś swój projekt, wykorzystaj otrzymane środki i zrealizuj swój pomysł na Inicjatywę Lokalną.


Przed nami I Gminny Konkurs Kreatywny w ramach programu edukacyjnego Niepołomicka Szkoła Młodych Liderów.

Projekt jest realizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz Zespół Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Konkurs na Inicjatywę Lokalną, która ma być odpowiedzią na wybrany problem społeczny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych działających na terenie gminy Niepołomice, a także mieszkańców naszej gminy, uczących się w szkołach w innych gminach, którzy nie ukończyli 20 lat.

Zgłoszony projekt musi spełnić kilka wymogów regulaminowych. Przede wszystkim musi stanowić kreatywną odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, a także musi zostać zrealizowany przed 20 czerwca 2017 roku. W zgłoszeniu należy zawrzeć cele, formy działania, a także harmonogram i mieć określony budżet.

Projekty przyjęte przez Jury zostaną wsparte grantami finansowymi do wysokości tysiąca złotych. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie niezbędnych kosztów, np. zakup materiałów, wynajem sprzętu. Wyjątek stanowi tylko wypłata honorariów.


Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać do 28 lutego 2017 roku formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeden ze zrealizowanych pomysłów otrzyma tytuł: Inicjatywa Lokalna Roku 2017, a autorzy wyróżnionych projektów zostaną zaproszeni do udziału w pierwszej edycji Niepołomickiej Szkoły Młodych Liderów.


Pełny regulamin można znaleźć tutaj.


Życzymy powodzenia!

środa, 11 stycznia 2017 12:49

Uczennice 4 klasy technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa Agata Ratuszek

oraz Dominika Tylek w dniu 10 stycznia 2017 r. wzięły udział w etapie okręgowym

Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Do rywalizacji przystąpiło 77 uczestników wyłonionych podczas etapu szkolnego, reprezentujących szkoły z województw małopolskiego i świętokrzyskiego.

wtorek, 10 stycznia 2017 08:30

 

Blisko 90 milionów ludzi Unii Europejskiej, to osoby w wieku 15-29 lat. Wielu z nich nie pracuje, nie uczy się i nie rozwija. Socjologowie tą grupę osób nazwali NEETs od słów „not in employment, education and training” tj. „nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą”.

Większość osób w wieku 15-24 lata uczy się np. w szkołach średnich, na kursach lub studiuje. Niestety problem pojawia się zazwyczaj po zakończeniu edukacji. Rozwój wielu młodych ulega zawieszeniu i tysiące zdolnych do pracy młodych osób trafiają w próżnię ponieważ mają problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy, boją się rozwijać własny biznes, nie mają pasji i pomysłów na dalsze życie. Niektórzy prowadzeni całe życie za rękę przez rodziców czy nauczycieli mają problem z podjęciem  samodzielnych decyzji, stąd boją się ryzyka i niepewnych inwestycji.

Problem NEETsów występuje w każdym kraju Unii Europejskiej. Najwięcej nieporadnych i leniwych mieszka na Półwyspie Apenińskim; we Włoszech aż 31,1 % osób w wieku 20-24 lat żyje na koszt rodziców, w Grecji 26,1 %,  w Chorwacji 24,2 %, w Rumunii 24,1 %, w Bułgarii 24,0 %, w Hiszpanii oraz na Cyprze po 22,2 %.

Najlepiej jest w Holandii 7,2 %, w Luksemburgu 8,8 %, w Danii, w Niemczech i w Szwecji - 9,3 %, na Malcie  i w Austrii  9,8 % oraz w Czechach 10,8 %. Polska sytuuje się w połowie stawki i jej odsetek NEETsów wynosi 17,6 %.  Jest to minimalnie więcej niż unijna średnia wynosząca 17,3 %.

Młodzież, która nie uczy się i nie pracuje, ale chciałaby to zmienić może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Unia dostrzegając zjawisko NEET przeznacza coraz więcej środków na zasiedlenie oraz wyposażenie stanowisk pracy. Do Polski w 2017 roku trafi łącznie 6,6 mld zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy powiatami. Środki będą służyć przeciwdziałaniu bezrobociu i sfinansują staże, szkolenia, dotacje oraz inne instrumenty służące zwiększeniu zatrudnienia. Tak jak w poprzednich latach najwięcej pieniędzy skierowanych zostanie do programów stażowych. Na stypendia dla osób, które będą           w nich brały udział, przeznaczono 1,4 mld zł. Znacznie zwiększone będzie finansowanie bonów na zasiedlenie – z 15,8 mln w tym roku do 54,1 mln w nadchodzącym. Forma wsparcia wynosząca 200% przeciętnego wynagrodzenia trafi do tych, którzy podejmą się pracy poza miejscem zamieszkania. Spadnie natomiast suma środków na szkolenia – z 324 mln do 250 mln złotych. Oferowanych w ramach tego instrumentów kursów będzie także mniej. Ponadto przedłużona będzie realizacja, wprowadzonego w 2016 roku, systemu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych poniżej 30. Instrument polega na tym, że pracodawca otrzymuje przez rok zwrot wydatków na zatrudnienie objętego programem pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2016 budżet programu wynosi 700 mln, w 2017 ma wzrosnąć do 1,05 mld złotych.

W dalszym ciągu ma być też realizowana aktywna kampania promocyjna i informacyjna mająca na celu zachęcenie młodych do korzystania z inicjatyw Funduszy. Walka z bezrobociem                           i aktywizacja młodych to flagowe cele Unii Europejskiej. Wspólnota chcąc zachować dynamikę rozwoju gospodarczego i skutecznie osłonić się przed skutkami kryzysu inwestuje w młodych ludzi. Jest to o tyleż istotne, że odsetek NEETsów w krajach Unii wciąż, choć nieznacznie, rośnie (ok. 1% w ciągu dekady). Optymistyczne prognozy dotyczą m.in. Niemiec, Polski, Czech i Szwecji. Martwić mogą się rządy m.in. Włoch, Grecji, Hiszpanii czy Irlandii.

Opracowanie: Ewa Rogóż, XII 2016, na podstawie:

http://funduszeue.onet.pl/mlodzi-w-prozni-unia-

walczy-ze-zjawiskiem-neets,1,0,5kln82,artykul.html

wtorek, 03 stycznia 2017 12:12

Szkolna grupa teatralna wraz z opiekunami serdecznie zaprasza na spektakl „Jasełka z uśmiechem”. Przedstawienie odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

5 stycznia 2017 r. o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

czwartek, 22 grudnia 2016 10:04

1 grudnia 2016 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży, kształtowanie świadomości własnego postępowania i jego wpływu na stan zdrowia oraz profilaktyka zakażenia wirusem HIV.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej obejmującej zagadnienia profilaktyki HIV/AIDS.
Konkurs był adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół a I miejsce zdobył Grzegorz Korgol z klasy 3 Technikum Informatycznego.

 

wtorek, 29 listopada 2016 11:02

Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją", przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji). Konkurs ma formę dwuetapową, a nagrodami dla laureatów są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją, prowadzone przez Instytut INiB Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłoszenia należy nadsyłać do 23 grudnia 2016 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 9 i 12 stycznia 2017. Serdecznie zapraszamy: http://www.inib.uj.edu.pl/konkurs

poniedziałek, 28 listopada 2016 06:33

Jak co roku w listopadzie organizowany jest na całym świecie tydzień przedsiębiorczości. Z tej okazji młodzież i nauczyciele mogą brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach takich jak: konferencje, warsztaty, konkursy, wizyty w firmach i spotkania z przedsiębiorcami. W niepołomickim Zespole Szkół w tym roku w ramach 9 edycji ŚTP  przeprowadzone zostały zajęcia w ramach programu Lekcje z ZUS czyli warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Poszerzały wiedzę uczniów na temat świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczeń społecznych, systemie emerytalnym i zasadach prowadzenia firmy i współpracy z otoczeniem biznesu. Zakończeniem projektu jest organizacja na terenie szkoły dla chętnych konkursu wiedzy o ubezpieczeniach, którego zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę na zawodach wojewódzkich. Opiekunem i organizatorem jest nauczyciel przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych Aleksandra Maniak.

Dla młodzieży z technikum hotelarskiego Tydzień Przedsiębiorczości był okazją do odwiedzenia wraz z doradcą zawodowym Ewą Rogóż  Targów Międzynarodowych HoReCa w Krakowie dla branży hotelarskiej. Uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem, najnowszymi trendami w gastronomii i turystyce oraz ciekawostkami zawodowymi. Udział hotelarzy w tej imprezie był doskonałą okazją do połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką i poznania nowości branżowych.

 

 

 

 

poniedziałek, 28 listopada 2016 06:32

W dniu 18 listopada 2016 przedstawiciele młodzieży szkolnej Technikum Hotelarskiego uczestniczyli w  przedmiotowej wycieczce zawodoznawczej na Targach Horeca, Gastrofood 2016 organizowanych w Krakowie – Nowej Hucie przy ul. Galicyjskiej.

Przygotowane stoiska licznych oferto - dawców branży hotelarskiej i gastronomicznej  przyciągały zwiedzających swym przepychem i kolorystyką. Każdy  ze zwiedzających mógł pozyskać specjalistyczną wiedzę oraz poznać różne ciekawostki z danej dziedziny. Ponadto (jak co roku) liczni wystawcy branży kulinarnej oprócz tematycznych  prezentacji serwowali do degustacji zwiedzającym smaczne dania gorące, desery i napoje.

Podczas Targów uczestnicy i zwiedzający mieli możliwość zobaczenia: Biegu Kelnerów, Kuchni Mistrzów, Salonu Kawy i Herbaty.

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

doradca zawodowy

piątek, 18 listopada 2016 09:28

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 • ·         tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
 • ·         tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
 • ·         tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
 • ·         tel. 22 34 74  312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
 • ·         tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ·         tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS