Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Artykuły w etykiet: szkoła
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
środa, 19 października 2011 06:15

Szkoła Nowych Technologii

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Niepołomicach uczestniczy w projekcie: "Szkoła Nowych Technologii" który jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości.

Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania.

Inicjatywa jest skierowana do uczniów, nauczycieli i dyrektorów liceów ogólnokształcących oraz techników kształcących w zawodach: technik informatyk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik. Jej celem jest udostępnienie młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W efekcie – wspieranie edukacji, która stwarza młodym ludziom szanse rozwoju i dobrze przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy.

Opublikowane w Aktualności
czwartek, 24 lutego 2011 13:05

Od kilku lat w szkole ponadgimnazjalnej obowiązuje program nauczania uwzględniający indywidualne preferencje ucznia – tzn. jego zdolności i zainteresowania, które może realizować w ramach tzw.  rozszerzeń, czyli przedmiotów czasowo i programowo rozbudowanych. A dokładniej?

Nauczanie w szkole odbywa się według planów, które każdorazowo  - na trzy lata dla liceum i na cztery lata dla technikum - ustala się dla konkretnego rocznika oraz tzw. profilu. Każdego roku, mniej więcej w lutym, planuje się „ile” i „jakie” klasy rozpoczną nowy rok szkolny, biorąc pod uwagę doświadczenia edukacyjne szkoły (klasy, na które zawsze jest zapotrzebowanie, i które zawsze się rekrutują) oraz znajomość lokalnego środowiska, czyli  kierunek rozwoju gospodarczego w regionie i związane z tym oczywiście oczekiwania rynku pracy. Dlatego spośród przedmiotów  nauczanych w polskiej szkole średniej (język  polski, dwa języki obce, historia, wos, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, wf.) wybiera się takie, którym przyznaje się więcej godzin na realizację szeroko rozbudowanego programu. Każdej klasie  - ukierunkowanej, czy to charakterem przedmiotów (np. przedmioty ścisłe, albo humanistyczne), czy kierunkiem kształcenia (językowa, ekonomiczna, inżynieryjna, prawno-administracyjna, itp.),  proponuje się 2 lub 3 rozszerzenia. Na przykład w klasie licealnej o profilu humanistycznym proponuje się, by w trzyletnim cyklu nauczania więcej lekcji i więcej materiału programowego realizowano na języku polskim, historii, czy wiedzy o społeczeństwie. Taki układ daje możliwość zdobycia wiedzy z tych przedmiotów pod kierunkiem nauczyciela w dużo szerszym zakresie niż na poziomie podstawowym, a to z kolei gwarantuje właściwe przygotowanie się do egzaminu maturalnego i do zajęć na studiach, ponieważ szkoła ponadgimnazjalna ma nie tylko zaspakajać zainteresowania ucznia i rozwijać jego talenty (właśnie dla nich przewidziane są rozszerzenia…) – powinna dawać także możliwość zdobycia takiego wykształcenia na poziomie średnim, aby z jednej strony uczeń miał możliwość dalszego kształcenia - czy to w systemie różnorakich kursów, warsztatów czy na studiach wyższych dziennych, czy zaocznych;  a z drugiej – by móc podjąć pracę, do której może się szybko i fachowo przysposobić. Stąd w tzw. siatce godzin[i] proponowanej uczniom – obok typowych przedmiotów nauczanych bądź to na poziomie podstawowym, bądź na rozszerzonym, znajdują się także przedmioty przygotowujące do podjęcia samodzielnego życia zawodowego, np. lekcje przedsiębiorczości, czy podstawy prawa. Zakłada się bowiem, że szkoła o charakterze licealnym, to szkoła będąca jedynie kolejnym szczeblem do zdobycia wykształcenia zawodowego, które uzyskać można w toku dalszej edukacji, ale już ściśle ukierunkowanej i dającej wysokie kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej daje wykształcenie średnie, natomiast prawo do studiowania w szkłach wyższych uzyskuje się po zdaniu egzaminu maturalnego, który ma określoną formułę: obowiązkowo należy zdać pisemnie język  polski, wybrany język obcy, matematykę i wybrany przedmiot (spośród takich jak: geografia, historia, wos, chemia, fizyka, informatyka)  oraz ustnie – język polski i wybrany język obcy nowożytny - wszystkie na poziomie podstawowym. Jednak, aby poważnie myśleć o studiowaniu, trzeba się zapoznać z regulaminem rekrutacji na konkretne  kierunki, ponieważ każda uczelnia informuje dokładnie o tym, czego oczekuje od przyszłego studenta – jakie przedmioty preferuje, na jakim poziomie powinny one być prezentowane, i z jakim wynikiem egzaminu maturalnego może się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej starać o przyjęcie na studia. Przyszły student medycyny - jeśli myśli o zawodzie lekarza - już w szkole średniej powinien szczególny nacisk położyć na zdobywanie wiedzy z biologii, chemii i fizyki, oczywiście  na poziomie rozszerzony, a z pewnością nie zaszkodziłoby mu jeszcze zdanie języka obcego i języka polskiego w miarę wysoko…. A żeby dostać się na prawo na Uniwersytet Jagielloński w roku akademickim 2010/2011, należało na egzaminie maturalnym zdać bardzo wysoko historię, wos oraz język angielski  i to na poziomie rozszerzonym, mimo, że sam egzamin maturalny tego nie wymagał.

Koszty kształcenia oraz rosnąca konkurencja na obleganych kierunkach studiów powodują, że planując swoja przyszłość zawodową właściwie już na poziomie szkoły średniej powinno się być zdecydowanym – „co dalej?...,” bo pod takim kierunkiem należałoby wybierać rozszerzenia.

 


[i] Siatka godzin – plan przyporządkowujący ilość godzin przeznaczonych na każdy przedmiot nauczany w danej klasie w całym cyklu kształcenia, z uwzględnieniem tygodniowego  (5-dniowego) systemu pracy; np. jeżeli system przewiduje 15 godzin j. polskiego, to przeważnie planuje się nauczanie go  po 5 godzin tygodniowo przez trzy lata; można też zaplanować układ np. 5+6+4 uwzględniający szczególne preferencje danego rocznika, czy profilu.

 

 

 

 


Opublikowane w Aktualności

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS