Sukces naszych uczniów na egzaminach zawodowych
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Sukces naszych uczniów na egzaminach zawodowych
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
poniedziałek, 28 września 2015 16:02

Sukces naszych uczniów na egzaminach zawodowych

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach po raz ostatni  zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu

o nową podstawę programową. Ten rok szkolny zamknął obowiązującą starą podstawę programową w technikach. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 2012 roku i zgodnie z nią egzaminy przeprowadza się w wyodrębnionych w poszczególnych zawodach kwalifikacjach (od1 do 3 kwalifikacji w zależności od zawodu). Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów we wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach i ukończeniu technikum otrzymuje dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  wraz  z  suplementem ( dokument

w języku angielskim opisujący zakres umiejętności w danym zawodzie umożliwiający podjęcie pracy za granią zgodnie z kwalifikacjami)  Wprowadzona w szkołach zawodowych reforma dotycząca wyodrębnienia kwalifikacji miała na celu umożliwić szybkie przekwalifikowywanie się pracowników na dzisiaj bardzo mobilnym rynku pracy. Dla przykładu: uczeń technikum ekonomicznego zdaje egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 - Prowadzenie rachunkowości, po zdaniu egzaminu w obu kwalifikacjach otrzymuje tytuł technika ekonomisty oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie, ale jeśli uzupełni swoje umiejętności   na  Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  zakresu wiedzy

i umiejętności dla  kwalifikacji  A.65 –Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

– uzyskuje tytuł technika rachunkowości. Analogicznie, jak w podanym przykładzie można

w szybki sposób uzupełniać swoje umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania  innych zawodów.

Egzamin zawodowy przeprowadza się według starej formuły w dwóch etapach: pisemnym

i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%,

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30%,

oraz według nowej podstawy programowej (nowej formuły egzaminu):

1)  etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

2) etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

 

w klasie III

- technik informatyk - kwalifikacja E.13

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach:

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

- technik ekonomista

Łącznie w sesji letniej egzamin zawodowy  zdawało 110 uczniów i tegorocznych absolwentów.

 

 

 

Zdawalność w poszczególnych technikach

 

Nazwa kwalifikacji

Średni wynik z części pisemnej

Średni wynik  z części praktycznej

Zdawalność kwalifikacji w szkole

 

Zdawalność w Małopolsce

Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji

79,84 %

85,94 %

100 %

91,92%

Kwalifikacja A.35 -  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

76,25%

86,60 %

100%

 

91,15%

Kwalifikacja E.12  - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

75,00%

89,96%

100%

88,82%

Kwalifikacja E.13  - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

72,10%

98,0%

100%

 

78,48%

Technik ekonomista (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,56%

cz. II – 76,67%

83,33%

89,0%

85,9%

Technik hotelarstwa  (stara podstawa programowa)

cz. I - 81,50%

cz. II – 79,62%

94,38%

100%

80,4%

Technik informatyk  (stara podstawa programowa)

cz. I – 62,62%

cz. II – 70,00%

91%

87,5%

69,5%

 

100% NASZYCH UCZNIÓW !!! OTRZYMAŁO ŚWIDECTWA POTWIERDZJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekracza  średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS