Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start JAK NASI UCZNIOWIE ZDAJĄ EGZAMINY ZAWODOWE !
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
czwartek, 23 października 2014 11:08

JAK NASI UCZNIOWIE ZDAJĄ EGZAMINY ZAWODOWE !

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu o nową podstawę programową

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje /dotyczy starego egzamin:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30% .

oraz według nowej podstawy programowej etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

Łącznie zdawalność w poszczególnych technikach wyniosła - uczniowie otrzymali dyplom potwierdzające kwalifikacje  zawodowe (dotyczy tegorocznych absolwentów) i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Technik informatyk –

– etap pisemny zdawalność  - 93,3%

- etap praktyczny  zdawalność  -  100%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 59,8%

Technik informatyk – (kwalifikacja E.12)

– etap pisemny zdawalność  - 76,2%

- etap praktyczny  zdawalność  - 71,4%

- średnia zdawalność w Małopolsce 52,7%

Technik hotelarstwa –

– etap pisemny zdawalność  - 92,7%

- etap praktyczny  zdawalność  -  85,7%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 69,5%

Technik hotelarstwa – (kwalifikacja T.11)

– etap pisemny zdawalność  - 100%

- etap praktyczny  zdawalność  -  78,6%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 70,4%

Technik ekonomista -  (kwalifikacja A.35)

– etap pisemny zdawalność  - 100%

- etap praktyczny  zdawalność  -  91,7%

- średnia zdawalność w Małopolsce -  75,8%

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekraczaja średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS