Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
wtorek, 09 lipca 2013 16:52

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

 

Od 1 września 2012 r. realizowana jest reforma kształcenia zawodowego. Jej  głównym przesłaniem jest to, że

 • do  kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami
 • wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie.

 

Podstawą nowego podejścia do kształcenia zawodowego, realizowanego zarówno w szkole, jak
i w formach pozaszkolnych, jest wyodrębnienie poszczególnych kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowa klasyfikacja obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje.

Reforma kształcenia zawodowego przewiduje możliwość zdobycia i potwierdzenia kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu nie tylko poprzez ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie, ale również poprzez pozaszkolne formy kształcenia takie jak kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy te kierowane są do osób dorosłych  i mogą być prowadzone przez uprawnione podmioty dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach.

Organizatorami kursów mogą być szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, jak i placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia
i doskonalenia zawodowego. Uprawnione do tego są również podmioty spoza systemu oświaty – instytucje rynku pracy oraz osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest

równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie

programowej dla danej kwalifikacji. Co ciekawe, kursy zawodowe mogą być organizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Nowy system kształcenia umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Zespól Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach prowadzący kształcenie dla młodzieży w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik handlowiec przygotował ofertę kursów zawodowych dla osób dorosłych.

 

Od jesieni 2013 r oferujemy wymienione w tabeli poniżej kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Liczba godzin kursu

Technik informatyk

E.12

 

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

 

630

Technik informatyk

E.13

 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

570

Technik informatyk

E.14

 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

690

Technik hotelarstwa

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

870

Technik ekonomista

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

750

Technik handlowiec

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

660

 

Jeśli będzie zapotrzebowanie organizator może zorganizować kursy w zakresie pozostałych kwalifikacji w wyżej wymienionych zawodach.

Wszystkie kursy będą odbywać się w formie stacjonarnej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w odpowiednio wyposażonych salach Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. W ramach kursu słuchacze odbędą przewidzianą programem praktykę zawodową.

Słuchaczami kursu mogą być absolwenci wszystkich typów szkół ( od szkoły podstawowej,  poprzez gimnazjum, szkołę zawodową, policealną, liceum ogólnokształcące) pragnący nabyć umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem próbnym, po czym uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów kwalifikacyjnych. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół, nr telefonu: 12/281 16 94

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS