Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Dydaktyka Doradca Zawodowy
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Doradca Zawodowy
niedziela, 17 grudnia 2017 19:17

Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego

 

Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

1/ Program nauczania szkolnego doradcy zawodowego zwany „programem” został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planu Pracy Doradcy Zawodowego.

2/ Program dotyczy podejmowanych działań doradcy zawodowego w klasach I, II, III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej  w obecnie obowiązujących etapach kształcenia tj. dla 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4 – letniego Technikum.

3/ Cele programu:

a/ poznanie własnych zasobów osobistych,

b/ planowania przyszłości, dalszej ścieżki kształcenia,

c/ przygotowanie do kształtowania własnej drogi zawodowej,

d/ poruszanie się na rynku pracy,

e/ nawiązywania kontaktów z pracodawcą,

f/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

g/ radzenie sobie w sytuacjach trudnych/stresowych.

 

4/ Sposoby realizacji celów programu:

a/ metody pracy: praca w oddziałach klasowych, praca w grupach, indywidualna praca z uczniem w zależności od potrzeb i możliwości ucznia, konsultacje z rodzicami ucznia,

b/ narzędzia pracy: testy/kwestionariusze diagnozujące, materiały dydaktyczne/informacyjne/promocyjne (katalogi, informatory, plakaty, ulotki, płyty CD), tablice doradztwa zawodowego.

 

5/ Harmonogram realizacji programu:

 

I planowane działania (tematyka/zakres)  w I okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy I  TECHNIKUM

 • zapoznanie uczniów z założeniami doradztwa zawodowego w szkole, wstępne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie współpracy z doradcą zawodowym
 • prezentacja multimedialna nt. „Uzależnień behawioralnych” ze wskazaniem na niemożliwość wykonywania danego zawodu (dotyczy uzależnień od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupoholizmu)
 • przeprowadzenie badań ankietowych nt. powodów wyboru kształcenia w naszym zespole oraz propozycji do Dnia Otwartego Szkoły 2018
 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • zapoznanie z zawodami przyszłości/zawodami nowymi
 • realizacja testów:

- poziomu samooceny  i akceptacji samego siebie (test 25 pytań)

- temperamentu a realizacji określonych zawodów (test 30 pytań)

- uzdolnień ( test 40 pytań)

- osobowościowego, zachowań w określonych sytuacjach życiowych (test 45 pytań),

- zainteresowań zawodowych  (test 48 pytań)

Klasy II LO

 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • zgłoszenie wycieczki/wyjazdu na Targi Horeca i Gastrofood w Krakowie
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 50 pytań)

- typów osobowościowych (test 55 pytań)

- młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych MŁOKOZZ (test 60 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy  2017
 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

 • zapoznanie z instytucjami rynku pracy
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier                        w Niepołomicach
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  2017
 • realizacja testów:

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych (test 78 pytań)

- wyboru kierunków kształcenia (test 90 pytań)

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie i koordynacja wyjazdu  na Salon Maturzystów – Perspektywy
 • zorganizowanie i nadzorowanie wycieczki dla klas maturalnych do Firmy White Cap w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • organizacja spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Karier, Firmy Randstad – filia Niepołomice
 • realizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017
 • koordynacja promocji oferty kształcenia szkół wyższych (w planie Ignatianum)
 • realizacja testów:

- osobowości zawodowej, kotwic kariery, predyspozycji do zakładania firmy itd.  (test 100 pytań)

- zawodowego Hollanda/polska wersja testu duńskiego (test 90 pytań)

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

 

II planowane działania (tematyka/zakres)  w II okresie roku szkolnego 2017/2018:

 

Klasy I LO

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy I  TECHNIKUM

 • omówienie problematyki wynikającej z zakresu realizowanych w szkole rozszerzeń, przystąpienia do egzaminu maturalnego a możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych
 • zapoznanie z zawodami zanikającymi/nietypowymi
 • realizacja testów w ramach TOP tj. „Twój osobisty potencjał”:

- mocne i słabe strony

- poznaj swoje wnętrze

- Twoje obszary zawodowe

- bycie szefem

- test asertywności

- czy umiesz współpracować

- test na kreatywność

Klasy II LO

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy II TECHNIKUM

 

 • omówienie problematyki wymagań psychologicznych i somatycznych niezbędnych do wykonywania danego na wybranych przykładach
 • realizacja testów:

- przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości (test 48 pytań)

- radzenia sobie ze stresem (test 10 pytań)

Klasy III LO

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

Klasy III TECHNIKUM

 

Klasy IV TECHNIKUM

 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy Adecco
 • zorganizowania spotkania z przedstawicielami Firmy Teleinvention
 • zorganizowanie wyjazdu na IX Szkolne Dni Kariery do CKUiZ w Wieliczce
 • zapoznanie z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

- dokumenty aplikacyjne

- 130 pytań od pracodawców

- profil europejskiego pracownika

 • omówienie zagadnień związanych z Filozofią Keizen  np. w pracy                                                                 w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej
 • zapoznanie z barometrem zawodów
 • zapoznanie z tematyką kierunków zamawianych przez rząd, studiów dualnych
 • zapoznanie z zawodami najbardziej potrzebnymi
 • promocja oferty kształcenia  - zorganizowania spotkania w klasach maturalnych                z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej,  Małopolskiej Wyższej Szkoły w Bochni i innych wg. zgłoszeń uczelni
 • realizacja testów:

- motywacji do podjęcia pracy (test 12 pytań)

- inwentarza zainteresowań (test 178 pytań)

 

III działania dodatkowe realizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018:

a/bieżące uzupełnianie zapisów  w założonych dla uczniów Indywidualnych Kartach Kariery - Podejmowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

b/ zbieranie danych nt. losów absolwentów 2017 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,

c/ prowadzenie tablic ogłoszeń z zakresu doradztwa zawodowego,

d/ uzupełnianie materiałów doradczych do wykorzystania dla nauczycieli/wychowawców „Doradztwo Zawodowe” z dostępem na pulpicie komputera w pokoju nauczycielskim,

e/ opracowywanie artykułów doradczych dla uczniów  na stronę www szkoły   oraz artykułów informacyjnych z  uwzględnieniem zrealizowanych działań,

f/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych gimnazjalistów obecnych klas II i III,

g/ organizowanie wyjść na targi pracy/kariery,

h/ prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców,

i/ uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego,

j/ gromadzenie informacji o ofertach kształcenia po zakończeniu nauki w LO, Technikum,

k/ gromadzenie informacji o zawodach (informatory/katalogi), rynku pracy w kraju i w  UE,

l/ gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy,

ł/ organizowanie spotkań z przedstawicielami danych zawodów (np. absolwenci szkoły, rodzice),

m/ współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologiem szkolnym, wychowawcami klasowymi,

n/promocja oferty kształcenia w naszym zespole podczas Dnia Otwartego Szkoły, prowadzenia wsparcia zawodowego, realizacja testów ukierunkowania zawodowego.

 

6/ Osiągnięcia ucznia:

a/ zbudowanie poczucia własnej wartości,

b/ poznanie swojego potencjału,

c/ podejmowanie trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych,

d/ ukształtowanie właściwej orientacji zawodowej,

e/ realizacja własnych oczekiwań zawodowych na krajowym lub unijnym rynku pracy.

 

7/ Ewaluacja programu:

a/ otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły,

b/ sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego,

c/ przedstawianie rezultatów na radach pedagogicznych.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż – szkolny doradca zawodowy

 

 

 

poniedziałek, 01 czerwca 2015 11:12

Kraje, w których życie to sama przyjemność.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy ranking jakości życia w krajach, które do niej należą. Raport Better Life Index 2014 uwzględnia 34 kraje o najlepiej rozwiniętych gospodarkach świata, a także 2 państwa współpracujące z organizacją i aspirujące do niej: Rosję i Brazylię. Ranking uwzględnia także Polskę, która jest członkiem OECD od 1996 r.

W badaniu wzięto pod uwagę 11 kryteriów, które pozwoliły ocenić jakość życia w poszczególnych państwach. Sprawdzano różne, mniej i bardziej obiektywne czynniki, a wśród nich:

 • warunki mieszkaniowe,
 • dochody mieszkańców,
 • szanse na znalezienia zatrudnienia,
 • uwarunkowania społeczne,
 • edukację,
 • jakość środowiska naturalnego,
 • zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,
 • służbę zdrowia,
 • poziom satysfakcji z życia ludzi,
 • bezpieczeństwo oraz
 • możliwości zbalansowania aktywności zawodowej i tej na polu prywatnym.

Krajami, w których żyje się najlepiej są:

Australia, Norwegia, Szwecja, Dania, Kanada, Szwajcaria, USA, Finlandia.

Pod względem jakości życia Polska znalazła się na 27. Miejscu.

Czynnikami, które zdecydowały o dalekiej pozycji w ogólnym rankingu jakości życia były przede wszystkim: kiepskie warunki mieszkaniowe (34. miejsce naszego kraju pod tym względem), zła jakość środowiska naturalnego (31. pozycja) oraz słaba ocena szans zatrudnienia (30. miejsce).  Na tle pozostałych krajów Polska słabo wypada także pod względem zadowolenia z życia mieszkańców (30. miejsce), a także wysokości dochodów (pozycja 29.) i ochrony zdrowia (również 29.)

Zaskakująco dobrze Polska wypada pod względem jakości edukacji i poziomu bezpieczeństwa (w rankingach szczegółowych według każdego z tych kryteriów Polska zajmuje 2. miejsce).

Za Polską w rankingu jakości życia OECD uplasowały się kolejno: Słowacja, Korea Pd., Estonia, Węgry, Portugalia, Brazylia, Rosja, Grecja, Chile, Turcja; najmniej powodów do zadowolenia mają mieszkańcy Meksyku.

 

Ewa Rogóż, na podstawie onet pl, maj 2015

poniedziałek, 01 czerwca 2015 11:11

Powstaje gigant spożywczy.

Grupa Maspex Wadowice otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie od firmy Agros Nova wybranych fabryk i marek produktów.

W efekcie tej transakcji powstanie największa w Polsce grupa spożywcza o obrotach przekraczających 4 mld zł.

Ewa Rogóż, na podstawie onet pl, maj 2015

poniedziałek, 01 czerwca 2015 11:11

Wielka Brytania poszukuje specjalistów

Brytyjska gospodarka odzyskuje formę, czego najlepszym potwierdzeniem jest wzrost zatrudnienia w wielu firmach. Oto branże, w których zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest największe.

Myślisz o nowej pracy? Marzy ci się zmiana kariery? Oto sektory, którymi zdaniem ekspertów warto się zainteresować.

I Informatyka (programiści mogą liczyć na średnią roczną pensję w wysokości 39 141 funtów),

II Lekarze, pielęgniarki, opieka zdrowotna (średnia roczna pensja pielęgniarki to około 22 tysiące funtów, ale im większe doświadczenie zawodowe, tym wyższe zarobki; pielęgniarki z najdłuższym stażem zarabiają nawet 100 tysięcy funtów),

III Inżynieria (według brytyjskiego Krajowego Urzędu Statystycznego mediana rocznych zarobków w zawodach inżynierskich w 2011 roku wynosiła 29 700 funtów),

IV Księgowość i finanse,

V Budownictwo i nieruchomości (średnia pensja w branży budowlanej wynosiła 33 889 funtów),

V HR tj. Zasoby ludzkie (średnie roczne zarobki to około 29 910 funtów, ale pensja może być znacznie wyższa, zależnie od doświadczenia i branży),

VI Marketing.

czwartek, 28 maja 2015 11:45

Dostęp do zawodów regulowanych

l

Według szacunków Komisji Europejskiej dostęp do wykonywania około 20% zawodów na unijnym rynku obłożony jest różnego rodzaju restrykcjami. W praktyce oznacza to, że droga do wykonywania takich zawodów jest utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa.

Do niedawna Polska należała do krajów Unii, w których dostęp do wielu zawodów oceniany był jako najbardziej restrykcyjny. Ostatnio wprowadzane są regulacje ułatwiające taki dostęp i przesuwamy się                 w kierunku stanu określanego jako typowy w Europie.

Jak pokazała praktyka Stanów Zjednoczonych i innych krajów łatwiejszy dostęp do wielu zawodów pozbawiony sztucznie tworzonych barier przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia, powstawania nowych przedsiębiorstw i w efekcie do zwiększania produkcji i PKB. Pojawia się konkurencja, która w tradycyjnych układach była przygaszona. Częściej pojawiają się innowacje. Co jest jednak najważniejsze, większy dostęp do regulowanych zawodów prowadzi do spadku cen na usługi świadczone przez te zawody, dzięki czemu przyczynia się do większej dostępności tych usług dla ludzi. Najlepszym przykładem mogą być tu usługi prawne.

Jest rzeczą oczywistą, że wykonywanie pewnych zawodów wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, które muszą być w odpowiedni sposób zweryfikowane. Sytuacja taka ma miejsce w sposób szczególny w przypadku zawodów, od których zależy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Trudno byłoby dopuścić do wykonywania zawodu lekarza, inżyniera budowlanego czy pilota samolotu osobowego przez osoby, których wiedza i umiejętności nie byłyby poddane procesowi weryfikacji, a ich doświadczenie zawodowe byłoby odpowiednio udokumentowane.

Dopuszczenie do wykonywania takich zawodów wymaga uzyskania odpowiednich certyfikatów lub licencji i taki obowiązek nie jest przez nikogo podważany. Problem polega na tym, że w niektórych przypadkach procesy uzyskiwania odpowiednich certyfikatów bądź licencji przybrały patologiczną formę. Korporacje czy samorządy zawodowe, które często mają prawo decyzji o wykonywaniu zawodu, nie są zainteresowane dopuszczaniem do wykonywania zawodu przez zbyt wiele osób. Przy reglamentowaniu dopuszczeń do wykonywania zawodu można dyktować wyższe ceny, osiągając niejednokrotnie ogromne korzyści z renty monopolistycznej. Jednym z rozwiązań zapobiegającym blokadom karier zawodowych jest odbieranie samorządom zawodowym prawa nadawania uprawnień do wykonywania zawodu.

Decydowanie o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ma swoje korzenie w średniowiecznej tradycji rzemiosł, gdzie starszyzna cechów decydowała o awansie czeladników. Czasy zmieniły się na tyle, że system regulowania dostępu do zawodów stał się elementem hamującym rozwój.

Reglamentowane prawo wykonywania zawodu zawsze będzie prowadziło do nierównowagi na rynku: ograniczona liczba usługodawców będzie regulowała rynek podnoszeniem ceny. Klienci będą zmuszani do rezygnacji z zakupu usług przy nadmiernie wygórowanych cenach.

Przy deregulacji dostępu do zawodów regulowanych nie chodzi o to, by każdy mógł wykonywać zawód zastrzeżony dotychczas dla posiadaczy licencji czy innych certyfikatów, choć w uzasadnionych przypadkach może tak być, lecz by uzyskiwanie licencji nie było zastrzeżone dla wybranych, by egzaminy nie były zdawane zaledwie przez kilka procent przystępujących do nich, by umożliwiano odbywanie staży w przypadkach, gdy są one warunkiem wykonywania zawodu itd.

Komisja Europejska twierdzi, że w Unii w poprzedniej dekadzie regulowany był dostęp do około 5 000 zawodów, a w 2011 roku najwięcej było ich w Polsce. Pozostawienie takiego stanu rzeczy doprowadziłoby do nawarstwiania się patologii. W trosce o zwiększenie konkurencji na rynku, poprawę na rynkach pracy i obniżanie cen podjęto działania na rzecz deregulacji dostępu do większości zawodów regulowanych.

Zawody podlegające deregulacji to zawody prawnicze, geodeci, pośrednicy w handlu nieruchomościami, trenerzy, taksówkarze, architekci, przewodnicy turystyczni, pracownicy ochrony. Dość powszechne obawy przed wykonywaniem takich zawodów przez osoby niekompetentne i obniżaniem jakości usług nie znajdują potwierdzenia w doświadczeniach innych krajów. Konieczne jest przełamanie głęboko zakorzenionego przekonania, że gwarancją jakości usług jest jedynie certyfikat wydany przez samorząd zawodowy.

Ewa Rogóż, na podstawie onet.pl

 

Dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce są:

 1. 1 stycznia, czyli Nowy Rok,
 2. 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli,
 3. 5 kwietnia, czyli I Dzień Świąt Wielkanocnych,
 4. 6 kwietnia, czyli II Dzień Świąt Wielkanocnych,
 5. 1 maja, czyli Majowe Święto Pracy,
 6. 3 maja, czyli Święto Konstytucji,
 7. 24 maja, czyli Zielone Świątki,
 8. 4 czerwca, czyli Boże Ciało,
 9. 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego,
 10. 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych,
 11. 11 listopada, czyli Święto Niepodległości,
 12. 25 grudnia, czyli I Dzień Święta Bożego Narodzenia,
 13. 26 grudnia, czyli II Dzień Święta Bożego Narodzenia.


  Biorąc jednak pod uwagę długość płatnego urlopu, Polacy nie powinni narzekać. W zależności od stażu pracy możemy liczyć na 20 lub 26 dni płatnego odpoczynku (przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę). Jeśli dodamy do tego 13 dni ustawowo wolnych od pracy, to łącznie można mieć 33 lub 39 dni wolnych.

Jednakże okazuje się, że Polacy są jednymi z najdłużej wypoczywających Europejczyków. W wielu krajach europejskich, np. w Holandii, Belgii, Rumunii czy w Szwajcarii, pracownikom przysługuje tylko 20 dni urlopu. Mają też mniej dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy.

 

Ewa Rogóż, na podstawie onet pl, maj 2015

 

Od 1 stycznia na rynku pojawi się nowa marka supermarketów MILA.  Spółka Market - Detal została założona w 1997 roku. Od 17 lat funkcjonuje pod szyldem POLO- market.  Dnia 1 stycznia 2015 r. rozpocznie samodzielną działalność jako MILA, tworząc nową sieć. Obecnie sklepy prowadzone są pod pierwotną nazwą, na początku przyszłego roku odbędzie się ich całościowy rebranding*.

Aż 170 POLO - marketów zmieni nazwę, kolorystykę wnętrz, gazetek. MILA to przemyślana i długo przygotowywana inwestycja spółki. Planowany jest dynamiczny rozwój, chcą otwierać rocznie ok. 30 nowych sklepów. Dnia 17 listopada 2014 otwarto centrum logistyczne o powierzchni prawie 40 tys. m2                 w Krągoli koło Konina. Dzięki takiemu położeniu niemalże w centrum Polski, dzięki bliskości autostrady, dystrybucja towarów do marketów odbywać się będzie bezproblemowo do praktycznie każdego regionu kraju. Obecnie trwa zatrudnianie personelu, docelowo w centrum logistycznym będzie pracować ok. 400 osób.

Supermarkety MILA będą specjalizować się w oferowaniu produktów kategorii świeżych. Nowa nazwa wraz z hasłem „Zakupy, aż miło” to zobowiązanie wobec klientów. To obietnica, która mówi, że zakupy w sieci Mila, to nie tylko codzienny obowiązek, ale również przyjemność i lekkość. Sama nazwa „Mila” ma kojarzyć się z czymś miłym - Mila ma być po prostu miłym sklepem niedaleko domu. MILA będzie łączyć zalety kupowania w sklepie tradycyjnym z zaletami zakupów w dyskoncie. Ważnym elementem strategii jest również odpowiednia relacja jakości do ceny, firma będzie się specjalizować  w sprzedaży świeżych warzyw i owoców, wędlin, mięs, przepysznych ciastach.

W 170 sklepach obecnie pracuje ok. 5500 pracowników, a liczba ta będzie rosnąć wraz z rozrostem sieci.

Spółka w najbliższych latach planuje też przeznaczyć znaczne środki na działania marketingowe i promocyjne budujące świadomość nowej marki.

*Rebranding – proces zmiany percepcji marki poprzez zmianę elementów jej komunikacji, który najczęściej wiąże się ze zmianą nazwy firmy lub produktu, wizerunku i/lub logo. Bardzo często jest to spowodowane repozycjonowaniem produktu lub rozpoczęciem współpracy z innymi firmami. W grę wchodzi również chęć odświeżenia przestarzałego wizerunku firmy.

 

Ewa Rogóż, na podstawie onet.pl – XI 2014

W poniedziałek 1.12. 2014 uczniowie klasy III B Liceum Ogólnokształcącego w naszym Zespole podczas godziny wychowawczej spotkali się z przedstawicielami uczelni Klaudii Ochwat, Przemysława Kłonicy, którzy zapoznali uczniów z aktualną ofertą kształcenia uczelni na rok akademicki 2015/2016.

Wśród bogatej oferty kształcenia pedagogicznego i niepedagogicznego I i II stopnia młodzież została poinformowana o studiach zamawianych przez rząd tj. kierunków: wzornictwo i digital design na Wydziale sztuki i Katedry Informatyki i Metod Komputerowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że limitowana grupa osób studiujących w tym zakresie dodatkowo co miesiąc otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 1000 złotych na każdego studenta.

Uzupełnienie wypowiedzi prelegentów stanowiła prezentacja multimedialna dotycząca możliwości i warunków studiowania oraz film na temat warunków kształcenia, możliwości pracy i rozwoju w ramach poszczególnych wydziałów uczelnianych.

Ewa Rogóż, doradca zawodowy, organizator spotkania.

 

W dniu 6.10.2014 przedstawiciele klasy II i III Technikum Informatycznego z naszego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach wzięli udział w II debacie z cyklu „Małopolskie Obserwatoria – dostrzegamy zmiany” zorganizowanej  w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

Uczestnikami konferencji  między innymi byli:

* Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,

* Andrzej Szarata  - Kierownik Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej,

* Tadeusz Syryjczyk – Ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, były minister transportu,

* Jan Friedberg – niezależny konsultant.

 

Konferencja dotyczyła analizy stanu dróg transportowych, w tym sieci kolejowej, planów modernizacyjnych i rozwoju sieci komunikacyjnych (np. autostrady A1, A4, obwodnicy wschodniej, dróg ekspresowych S1, S7) ze wskazaniem na pomoc finansową ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie do 2023 roku oraz kosztów utrzymania transportu publicznego.

 

Najciekawsze pytania, które padały podczas debaty:

=> Kiedy i w jakim czasie dojedziemy do Krakowa z najdalszego zakątka Małopolski?,

=> Co zrobić, żeby podnieść jakość życia?

=> Czy planowany 10-o minutowy czas przesiadki sprawdzi się z chwilą zakończenia planowanych inwestycji?

=> Jak będą się prezentowały nasze dworce kolejowe i autobusowe za kilka lat?

=> Czy nadal w ślad za rozbudowywaną siecią będzie brakować uzgodnień dotyczących ilości i miejsc wytyczonych przystanków postojowych?

=> Czy warto „skomunikować” ze sobą przyjazdy i odjazdy poszczególnych środków transportu?

=> Jak będzie się kształtować podaż i popyt na publiczne środki transportu za kilka lat?

=> Czy z chwilą rozwoju sieci kolejowej spadnie zainteresowanie przejazdami autobusami?

=> Co wybiorą Polacy – własny samochód, bus, autobus czy szybką kolej miejską?

Wniosek: „…Transport to układ naczyń połączonych…”

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, opiekun uczestników debaty

piątek, 31 października 2014 08:24

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2014

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014 pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” zaplanowany na okres od 20 do 24 października br w naszym Zespole przebiegał następująco:

 

 • w klasach maturalnych Liceum i Technikum zaproszone osoby z zewnątrz tj. p. Agnieszka Marchewka oraz p. Klaudia Rypel z Niepołomickiego Centrum Karier i Młodzieżowego Biura Pracy przeprowadziły prelekcje na temat instytucji rynku pracy, ich roli i zadań przytaczając równocześnie zakres ofert pracy lokalnych pracodawców z uwzględnieniem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej/Inwestycyjnej,

 

 • do lokalnych przedsiębiorców, w tym do inwestorów Niepołomickiej Strefy Przemysłowej/Inwestycyjnej niezależnie od rodzaju działalności zostały przygotowane pisma o umożliwienie młodzieży szkolnej poznania  zasad funkcjonowania Firmy, wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom, co pozwoli nauczycielom zwrócić dodatkową uwagę na umiejętności młodzieży zdobywane podczas nauki, natomiast  samym uczniom umożliwi nie tylko poznanie istniejących Przedsiębiorców ale również rynku pracy na terenie Miasta i Gminy Niepołomice, co z pewnością  wpłynie na wybór ich dalszej ścieżki kształcenia.

 

=> najbliższy wycieczka to wyjazd grupy 25 osób, przedstawicieli naszej szkoły do MAN MAN Trucks Sp. z o.o  zaplanowany na dzień  26.11.br

 

 

Ewa Rogóż -  doradca zawodowy, organizator spotkań

« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »
Strona 1 z 2

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS