piątek, 28 stycznia 2011 09:38

Ważne Dokumenty

 

Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych

 


 

2018/2019

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2018/2019

Szkolny zestaw podręczników 2018/2019

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2018/2019

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny


 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

W SPRAWIE NIE UCZĘSZCZANIA

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

 


 

2017/2018

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2017/2018

Szkolny Zestaw Wychowawczo - Profilaktyczny  2017/2018 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH NA LATA 2012 - 2017

Program rozwoju Technikum 2015-2019

Roczny program rozwoju szkoły na rok szkolny 2015

 


 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w szkole

Duplikat Legitymacji - wzór dokumentu

Duplikat karty motorowerowej - wzór dokumentu

Duplikat świadectwa - wzór dokumentu


Druk zwolnienie z WDŻ

Druk Zwolnienie Z WF


Regulamin Dziennika Elektronicznego

 


Zespoły Rady Pedagogicznej

 


 

2017/2018

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2017/2018

 


 

2016/2017

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2016/2017

Zestaw Podręczników 2016-2017

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych 2016-2017


 

2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ANEKS DO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2015/2016

ANEKS do szkolnego zestawu materiałów ćwiczeniowych 2015/2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016

Szkolny program profilaktyczny 2015-2016

Szkolny program wychowawczy 2015-2016


2014/2015

Szkolny Zestaw Programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2014/2015

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2014/20152013/2014

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013/2014

2012/2013

Szkolny zestaw programów nauczania 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2011/2012

Szkolny Zestaw Podręczników 2011/2012 

Szkolny Program Profilaktyczny 2013-2014

Program Wychowawczy 2013-2014 

Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach (stare):

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podstawy programowe Kształcenia w Zawodach (nowe):

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 


 

Inne

WYDRUK _ IDENTYFIKATORA

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE PZU 2017-201 8

UMOWA UBEZPIECZENIOWE PZU 2016-2017

W górę